Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Yumeiho indik-procezado (indik-manag’erado) s-ro Jozefo GÁL /Hungario

Elŝuti 9.92 Kb.

Yumeiho indik-procezado (indik-manag’erado) s-ro Jozefo GÁL /Hungario
Dato18.03.2017
Grandeco9.92 Kb.

Elŝuti 9.92 Kb.

Yumeiho indik-procezado (indik-manag’erado)
S-ro Jozefo GÁL /Hungario

Unu el la plej grandaj problemoj de nia tempo rekondukas al la metamorfozo de nia vivmaniero. Pli kaj pli granda proporcio de la log’antoj en modernaj socioj suferas en movorgana kaj sangocirkulada malsano. La okazoj jam povas esti ofte gravaj, kiam unue ili envenas en provizantan sistemon de publika higieno. C’i tiu situacio samtempe signifas ankau’ tion, ke nur la kuracado estas kiel unu alternativo por la kuracistoj, sed en tiu c’i momento ni ne rajtas forgesi la koston de la terapioj…


La evolucio de ma medicino kaj tekniko, la pli modernaj instrumentoj, metodoj, procedoj, la pli precizaj mezuraj eblecoj donas pli certan bazon al la diagnozado. La informo ig’as pli kaj pli altvalora, la situacio estas la sama ankau’ en Yumeiho-kurac-terapio/masag’o.
La manipulado de la informoj kaj indikoj en la procezo de la prevento, kuracado kaj rehabilitado utiligas multan laboron en g’ia elformo kaj funkciigo, kies granda parto estas regula/dau’ra laboro. C’i tiu enhavas la taaskojn de la indik- kaj informkolektado, taksado, mezuro kaj dukumentado.
La paciento - kiu unue aperas antau’ masag’isto por ricevi Yumeiho-terapion - kutime sen dokumentoj, radiologiaj ekzamendokumentoj , ne kunportante pli fruajn dokumentaj’ojn ricevintajn en ekz.hospitalo, kliniko, ktp.- tiel mem la masag’isto/terapeu’to devas demandadi la pacientojn, malkovrante la antau’ajn malsanojn ktp., c’ar sen scio de la okazintaj malsanoj de la pacientoj la terapeu’to ne rajtas komenci la masag’on. La terapeu’to devas scii, kio okazis pli frue kun la pacientoj - ekz. okazis operacio, kormalsano, alta sangopremo ktp.-
Mem la terapeu’to devas pripensi la strategion kaj devas pripensi kaj observi la genetikan, ag’an, biologian staton, sanstaton kaj psikan staton ktp. lau’ proponoj de majstro mem - Dr-o Saionji Masayuki - devas plani la serion/seancon de terapio kiom foje oni aplikos tion c’e tiu paciento, devas tion dokumentigi c’iam devas sekvi la sanstaton de la paciento, la pliboniog’on au’ malbonig’on, devas dokumenti la rezultojn mem senc’ese.
Plua funkcio de „controlling”-perspektiva manipulado de la indikoj estas la informa liverado. Nepre ni devas ambicii la kompletecon ; homogena, lau’faka kolektado, rezervado, klasifiko de la infromoj transpasas la valoron de la investita laboro en kvalito, fidindeco kaj ankau’ en rapideco.
Signifa parto de la terapio kaj rehabilitada laboro estas la tau’ga, lau’ higiena regularo leg’o funkciigita masag’ejo, komfortsenta c’irkauaj’o, konvenaj ekipaj’oj kaj pozitiva rilato inter la pacientoj kaj terapeu’toj.
La organizado kaj manipulado de la indikoj povas esti efika nur per moderna komputilo. La rapida dispono de la malnovaj indikoj, ebleco de ilia elektado, grupigo malfermas novajn perspektivojn en la interrilato de la paciento kaj masag’isto, en la g’usta elekto de la terapio kaj je objektiva mezuro, kontrolo, taksado de la rezultoj.
RESUMO:
La adapto de Yumeiho-terapio deziras zorgeman, precizan laboron, c’i tiel tre grava estas la sistemigado de la prilaborendaj indikoj ankau’ en pli frua kaj ankau’ je nuntempa terapio - c’ar povas okazi, ke en diversaj landoj c’iuj same aplikas la terapion, sed c’iuj malsame dokumentadas tion !
La kompleteco postulas la unusencan fikson de la post-terapiaj instrukcioj kaj la observon de la pacientoj, la dokumentadon de la revoko, sanstat-kontrolo, la uzitaj, kompletigaj terapioj /ekz. gimnastiko, konsilo de la vivmaniero, fitoterapio ktp./
La unueco kaj efiko postulas la elformon kaj funkciigon de la komparad-sistemo en la sekvontaj niveloj:

- la indikoj de la loka kuracejo,

- unueca lingvo, uzado de la vortoj, indikbazo,

- rilato kun aliaj „akreditaj „ (hungaraj) masag’ejoj / on-line au’ off-line/

- komparo kun internaciaj indikoj,

- deviga raporto al I.I.P.M.P. (Tokio, Japanio),

- koresponda listo /pacientoj, informdonado ktp./
La moderna manipulado de la indikoj povas doni signifan utilon ankau’ por Yumeiho kuracmasag’o, se la terapeu’to konas la antau’ajn okazintaj’ojn c’e la pacientoj / la aplikatajn terapiojn ktp./ kaj havas informojn pri tio, se terapeu’to povas kompari ilin kun internaciaj indikoj - tio mallongigas la „demandar-tempon” pri okazintaj’oj je la pacientoj, tiu donas s’paron de la tempo por longigi la terapia-tempodau’ron, kaj povus kreski la efiko de la aplikata terapio.

S-ro Jozefo Gál

H-6800. Hódmezővásárhely, str. Oldalkosrá 10/a,

Hungario


Bibliografio:
Horváth kaj Partner: Controlling a sikeres vezetés eszköze, KJK, Budapest, 1999.

Maczó Kálmán /szerk./ Controlling a gyakorlatban, Verlag Dashöfer Kft. és T-Bt.Budapest, 1999.

Monda Yumeiho Revuo, Krakkó, Pollando, 2000,I.1.sz.


Elŝuti 9.92 Kb.


Elŝuti 9.92 Kb.