Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Vintra Internacia Fervojista Esperanto Semajno (vifes)

Elŝuti 25.52 Kb.

Vintra Internacia Fervojista Esperanto Semajno (vifes)
Dato24.03.2017
Grandeco25.52 Kb.

Elŝuti 25.52 Kb.

1-a Vintra Internacia Fervojista Esperanto Semajno (VIFES)(50-a Internacia Fervojista Esperanto Skisemajno >IFES<)

Braŝovo - Rumanio

21 - 28.02.2009
Kontaktadresoj:

rete: rodica_todor@yahoo.com

s-ino Rodica TODOR poŝtel: 040 722 792849

500289-Braşov, B-dul Valea Cetăţii nr.22, bl. B 24, sc.A, ap.5

Romania
Bankkonto en Euro: RO 34BRDE080SV18632950800pt. As. Feroviarilor Esperantişti, str. Politehnicii 1, Braşov Bv-ROM

KOTIZOJ: ĝis la 31.12.08 ekde 01.01.09

- aliĝkotizo 20 € 30 €


- aliĝkotizo por partoprenantoj

el la ekssocialismaj landoj 10 € 15 €


Koncerne malmultekostan loĝadon, estos disponeblaj unu-, du- kaj tri-litaj ĉambroj.

Prezo okaze de tutsemajna (7 taga) restado, en unu-stela hoteloj ARO SPORT kaj POSTAVARUL, kaj du-stela hotelo COROANA .
La menciitaj hoteloj situas en la urbocentro kaj estas facile atingeblaj de la ĉefa stacidomo per buslinioj 4 kaj 51, ĝis la bushaltejo "Primarie" (esperante - "Urbodomo"). Trapasante Centran Parkon, 4-5 minutojn piede, oni alvenas al la akceptejo de la hoteloj.
Hotelo "COROANA", du stela, havas unu- kaj du-litajn ĉambrojn ekipitajn per kablo-televido, telefono, duŝejo kaj necesejo. Ret-aliro senpaga.
Prezo po nokto/po persono en:

unu-lita ĉambro 36 € (kun matenmanĝo)

du-lita ĉambro 26 € ( ,, ,, ,, ,, )
Hotelo "POSTAVARUL", unu-stela, havas unu-, du- kaj tri-litajn ĉambrojn ekipitajn per lavabo(varma kaj malvarma akvo), telefono, necesejo. Duŝejoj troviĝas en la koridoro. Ret-aliro senpaga.

Prezo po nokto/po persono en:

unu-lita ĉambro 18 € (kun matenmanĝo)

du/tri-lita ĉambro 15 € ( ,, ,, ,, ,, )

Hotelo "ARO SPORT", unu-stela, havas nur du-litajn ĉambrojn ekipitajn per lavabo(varma kaj malvarma akvo); duŝejo kaj necesejo en la koridoro.
Prezo po nokto/po persono : 11 € (sen matenmanĝo)
En la urbo Braŝovo troviĝas, laŭ dezire, ankaŭ luksaj hoteloj.
La menciitaj prezoj validas por la jaro 2008. Eblas, ke pro la inflacio ili altiĝos en la jaro 2009. Ni anoncos je la komenco de la jaro 2009 iun ajn ŝanĝon koncerne la prezojn.
2

Ĝeneralaj instrukcioj:
Ĉiu partoprenanto bv. plenigi legeble apartan aliĝilon kaj sendi ĝin al la adreso de s-ino Rodica TODOR.

Estas rekomendinde skribi familian nomon majuskle kaj personan nomon minuskle.La aliĝiloj povas esti senditaj ankaŭ per ret-mesaĝo.

La organizantoj ne respondecas pri la asekuro de la partoprenantoj. Sanasekuron oni devas kontrakti hejme.

Bonvolu kontroli ev. neceson de vizo por Rumanio kaj mem zorgi por obteni ĝin.

Limdato por aliĝo: la 31-a de Januaro 2009. Post tiu ĉi limdato, la aliĝiloj estos traktataj sen garantio por malmultekosta loĝado, ĉar la urbo Braŝovo estas la ĉefa celpunkto por la vintraj feriadoj.

La organizantoj informos vin ĝustatempe pri la ricevo de la kotizo kaj de la aliĝilo.


Atingeblecoj:

Eblas uzi internaciajn trajnojn: Dacia (de Vieno), Ister (de Budapeŝto), Pannonia (de Praha).

Eblas flugi al Bukareŝto kaj de tie, trafi trajnon aŭ buson ĝis Braŝovo.

YOSA Buson (与謝蕪村) (1716 - 1784) estas la dua grandmajstro de hajko apud Bashō. Post la morto de Bashō, lia skolo descendis en vulgarecon. Sed Buson laboris por revivigi la povon de hajko kaj renko, per revenigi la valorojn de Bashō.

La stacidomo situas unu kilometron for de la hoteloj.Okaze de anonco de via alveno, vi estos akompanataj.
Skieblecoj:

Oni proponas plurajn skicentrojn en: Poiana Braŝovo (13 km-ojn, atingebla per buso), Predeal (25 km-ojn, atingebla per trajno kaj buso), Azuga (30 km-ojn, atingebla per trajno kaj buso), Sinaia (40 km-ojn, atingebla per trajno kaj buso).

La plej proksima skicentro, Poiana Braŝovo, disponas pri skiterenoj por komencantoj kaj spertuloj, havante longecojn inter 300m - 4000m kaj padojn ĝis 4500 metrojn longaj por londistancaj skiantoj.

En ĉiuj proponitaj skicentroj troviĝas skiliftoj, seĝliftoj, pruntejoj de ekipaĵoj por skiado, k.t.p.


Programeblecoj:
La programo komenciĝos sabate, la 21-an de Februaro, per interkona vespero (18.00h) kaj finiĝos sabate, la 28-an de Februaro, post matenmanĝo.

La organizantoj proponos kutimajn programerojn, kiuj dependos de la nombro de la aliĝintoj.

Temas pri interkona kaj adiaŭa vesperoj, prezentado de la pasintaj IFES-oj, prelegoj kaj ĉiu-tagaj E-kursoj, karnavalo (estas devige kunporti kostumojn), kulturaj, sportaj kaj turismaj programoj.

Laŭ la emo de la partoprenantoj, jen la plej allogaj vidindaĵoj:

- la urbo BRAŜOVO - la urbofortikaĵo ĉe la malsupro de monto Tâmpa (960 m).

La multkulturaj tradicioj: germanaj, hungaraj kaj rumanaj, la pitoreska eksplodo de la naturo, la turistaj itineroj por ĉiuj gustoj (ekde facila promenado tra arbaroj ĝis grimpado sur la deklivoj de la monteto kiun ĉirkaŭas la urbo), la skiado kaj la sledado dum vintro - la vilaĝa turismo pli kaj pli disvolviĝanta!

Estas nur kelkaj eblecoj cititaj, por ĝui neforgeseblajn momentojn;

- la fortikita preĝejo PREJMER (10 km) kaj la fortikaĵo RÂŞNOV (15 km) - tre bone konservitaj atestoj pri la rumana historio;

- la Kastelo BRAN, troviĝanta 30 kilometrojn sude de Braŝovo. Ĝi famas pro ĝia beleco kaj la ĉirkaŭanta pejzaĝo, sed ĝia famo ligiĝas, precipe, al la legendo de la Grafo Drakula, kies etoso ankoraŭ hantas ĉi tiujn praajn regionojn;

- la fama reĝa Kastelo PELES - la ĉefa pitoreskaĵo de la urbo Sinaja (40 km).

Ĝiaj diversstilaj salonoj, ĉambroj, koridoroj ofertas al la vizitantoj veran lecionon pri arto. La fajna meblaro, la speguloj de Murano, barokaj baldakenoj, la ĉambroj ramburitaj per Kordoba felo kaj mirindaj vitraloj altiras tutan admiron. La biblioteko enhavas valorajn librojn kaj inkunablojn eksterprezajn, kaj la korto de la palaco havas multnombrajn statuajn grupojn, dignaj je liberaera muzeo;

Laŭ deziro, dum ĉi tiu ekskurso, oni povas viziti (per telfero) la plej altan pinton de la montaro Buĉeĝi (2007 m),

- la urbo SIGISOARA (100 km) - atestita ek de la jaro 1191. Ĝi estas la sola fortikaĵo seninterompe enloĝata ĝis nun. La ramparo estas tre bone konservita kaj la malnovaj stratetoj kaj domoj estas ege pitoreskaj.

Allogas la vizitantojn la Turo kun horloĝo kaj la domo kie, laŭ la legendo, tranoktis Vlad Ţepes (t.n. Drakula).

- la ĉefurbo de Rumanio – BUKAREŜTO (120 km) - kie oni povas viziti i.a. la duan konstruaĵon en la mondo post Pentagono - la Palacon de la Parlamento;

- la urbo SIBIU (140 km) - la kultura ĉefurbo de Europo en 2007.


La organizantoj esperas, ke la riĉa programo, la urbo elektita tiel, ke ĝi konvenu por ĉiuj aĝkategorioj, la regiono kiu estas unu el la plej famaj ripozlokoj en Rumanio kontentigos ĉiujn aliĝintojn.

Nia konsilo estas akcepti la INVITON al unika aranĝo, nove nomumita, en la 60-a IFK en Poznan: “VIFES”: “Vintra Internacia Fervojista Esperanto Semajno”. Ĝi okazos en mirinda regiono de la Sud-Orientaj Karpatoj. La 1-a VIFES inde anstataŭos la 50-an IFES!

ALIĜILO
1-a Vintra Internacia Fervojista Esperanto Semajno (1-a VIFES / 50-a IFES)

Braŝovo-Rumanio

21 - 28.02.2009

Nomo__________________________Antaŭnomo__________________________________
Adreso_____________________________________________________________________

poŝtkodo_____________Urbo_____________________Lando_______________________
Mi deziras loĝi en hotelo:_____________________________________________________

Sola / Kun___________________________________________________________
Mi alvenos

per______________________________tago/horo__________________________________
Mi pagas: aliĝkotizon_______________________________________________________

tranoktadon______________________________________________________

Sume:___________________
Pri sanasekuro mi zorgas mem.


Loko, dato: Subskribo:


Elŝuti 25.52 Kb.

 • RO 34BRDE080SV18632950800 pt. As. Feroviarilor Esperantişti, str. Politehnicii 1, Braşov Bv-ROM KOTIZOJ: ĝis la 31.12.08
 • Prezo okaze de tutsemajna (7 taga) restado, en unu-stela hoteloj ARO SPORT kaj POSTAVARUL, kaj du-stela hotelo COROANA .
 • Hotelo "COROANA", du stela, havas unu- kaj du-litajn ĉambrojn ekipitajn per kablo-televido, telefono, duŝejo kaj necesejo. Ret-aliro senpaga. Prezo po nokto/po persono en
 • Prezo po nokto/po persono en: unu-lita ĉambro 18 € (kun matenmanĝo) du/tri-lita ĉambro 15 € ( ,, ,, ,, ,, )
 • Prezo po nokto/po persono : 11 € (sen matenmanĝo) En la urbo Braŝovo troviĝas, laŭ dezire, ankaŭ luksaj hoteloj.
 • 2 Ĝeneralaj instrukcioj
 • Limdato por aliĝo: la 31-a de Januaro 2009
 • Okaze de anonco de via alveno, vi estos akompanataj.
 • La programo komenciĝos sabate, la 21-an de Februaro, per interkona vespero (18.00h) kaj finiĝos sabate, la 28-an de Februaro, post matenmanĝo.
 • PREJMER
 • BUKAREŜTO
 • ALIĜILO 1-a V intra I
 • Mi pagas: aliĝkotizon_______________________________________________________ tranoktadon______________________________________________________

 • Elŝuti 25.52 Kb.