Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Unu komuna Kredo

Elŝuti 183.95 Kb.

Unu komuna Kredo
paĝo3/3
Dato15.03.2017
Grandeco183.95 Kb.

Elŝuti 183.95 Kb.
1   2   3
certecon. Tia interna konvinkiteco estas la finfina celo de ĉia spirita serĉado, sendepende de kiom rapida aŭ iom-post-ioma la procezo eble estas. Konvertiĝo estas por la animo ne okaza aŭ incidenta aspekto de la esplorado de religia vero, sed la ŝlosila demando kiun iam necesas respondi. La tiurilataj vortoj de Bahá’u’lláh estas senambiguaj kaj ne estu ambigua pri tio la menso de tiuj kiuj klopodas servi al Li: „Vere diras Mi, tiu ĉi estas la Tago, kiam la homaro povas vidi la Vizaĝon de la Promesito kaj aŭdi Lian Voĉon. La Voko de Dio eksonis kaj la lumo de Lia vizaĝo ekleviĝis super la homoj. Decas al ĉiu forviŝi la spuron de ĉiu vanta parolo el sia koro kaj per aperta kaj senantaŭjuĝa menso observi la signojn de Lia Revelacio, la pruvojn de Lia Misio kaj la signojn de Lia gloro.“ 64


Unu el la distingaj trajtoj de la moderno estas la universala vekiĝo de historia konscio. Rezulto de tiu revolucia perspektivoŝanĝo multe faciliganta la diskonigon de la mesaĝo de Bahá’u’lláh estas la kapablo de homoj havantaj la ŝancon rekoni ke la tuta korpuso de la sanktaj tekstoj de la homaro metas la dramon de saviĝo mem rekte en la kuntekston de la historio. Sub la surfaco de lingvaĵo simbola kaj metafora, religio – kiel la skriboj ĝin rivelas – funkcias ne tra arbitraj diktoj de magio sed kiel procezo de plenumiĝado disvolviĝanta en fizika mondo tiucele kreita de Dio.

70 Tiurilate la tekstoj parolas per unu voĉo: La celo de la religio estas ke la homaro atingas la epokon de „rikolto“ 65, de „unu grego, unu paŝtisto“ 66; la grandan ontan epokon kiam „brilegos la tero en la lumego de sia Sinjoro“ 67 kaj la volo de Dio plenumatos „kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero“ 68; „la tago[n] promesita[n]“ 69 kiam la „sankta urbo“ 70 venos „malsupren de .. Dio el la ĉielo“ 71, kiam „la monto de la domo de la Eternulo staros kiel ĉefo inter la montoj, kaj ĝi estos pli alta ol ĉiuj altaĵoj; kaj fluos al ĝi ĉiuj nacioj“ 72, kiam Dio demandos por scii „kial vi premas mian popolon kaj ofendas la malriĉulojn?“  73; la Tagon kiam skribaĵo „sigelita ĝis la fina tempo“ 74 estos sensigelata kaj unuiĝo kun Dio esprimiĝos „per nomo nova, kiun eldiros la buŝo de la Eternulo“ 75; epokon komplete alian ol io ajn kion la homaro estos spertinta, la menso konceptinta aŭ la lingvo vortiginta: „Kiel Ni komencis la unuan kreon, Ni renovigos ĝin. Deviga estas por Ni la promeso: vere Ni plenumos ĝin.“  76

71 La deklarita celo de la historia sinsekvo de profetaj revelacioj tial estas ne nur gvidi la individuan serĉanton sur la padon de persona saviĝo sed ankaŭ prepari la tutan homaran familion por la granda eskatologia Evento antaŭ kiu nune ĝi staras kaj per kiu la vivo de la mondo mem estos komplete transformata. La revelacio de Bahá’u’lláh estas nek prepara nek profeta. Ĝi estas tiu Evento. Tra ĝia influo la kolosa entrepeno meti la fundamenton de la Regno de Dio estas survojigita kaj la homaro estas dotita per la fortoj kaj kapabloj kiujn postulas tiu tasko. La Regno estas universala civilizacio formita per principoj de socia justeco kaj riĉigita per atingoj de la homa menso kaj spirito trans ĉio ajn kion la nuna epoko kapablas imagi. „Ĉi tio estas la Tago“, deklaras Bahá’u’lláh, „en kiu la plej grandiozaj favoroj elverŝiĝas super la homoj, la Tago, en kiu Lia potencega graco enfluas en ĉion kreitan. ... La hodiaŭa ordo baldaŭ estos envolvita kaj nova ordo disvolvita anstataŭe.“ 77

72 Servado al la celo necesigas kompreni la fundamentan diferencon distingantan la mision de Bahá’u’lláh disde politikaj kaj ideologiaj projektoj homfaritaj. La morala vakuo kiu kaŭzis la hororojn de la dudeka jarcento videbligis la finajn limojn de la kapabloj de la nehelpata menso percepti kaj konstrui idealan socion – kiel ajn granda la materiaj resursoj utiligataj por la efektivigo. La rezultinta suferado neforviŝeble gravuris tiun lecionon en la konscion de la homaro. Pro tio la perspektivo de la religio por la estonteco de la homaro havas nenion komunan kun la sistemoj de la pasinteco – kaj relative malmulte rilatas al tiuj de la hodiaŭo. Ĝi envokas, se eblas tiel diri, realon en la genetika kodo de la racia animo. La Regno Ĉiela, kiel instruis Jesuo antaŭ du mil jaroj, troviĝas „inter vi“ 78. Liaj vivaj analogioj pri „vinberĝardeno“ 79, pri ricevi „semon sur la bona tero“ 80, pri la „bona arbo [kiu] donas bonajn fruktojn“ 81 parolas pri latentaj kapabloj de la homa specio kiujn Dio nutris kaj trejnis ekde la komenco de la tempo. Ilia efektiviĝado estas la celo kaj gvida principo de la krea procezo. La daŭra laboro de pacienca kultivado estas la tasko kiun Bahá’u’lláh konfidis al la kunularo de tiuj kiuj rekonas Lin kaj eniras Lian Aferon. Ne povas tial mirigi la ekzalta lingvaĵo per kiu Li parolas pri privilegio tiel granda: „Estas vi la steloj sur la ĉielo de komprenado, la zefiro vigliganta je tagekiĝo, la milde fluantaj akvoj de kiuj devas dependi la vivo mem de ĉiuj homoj ...“ 82

73 La procezo tenas en si mem la konfirmon de sia plenumiĝo. Por tiuj dotitaj per okuloj vidantaj la nova kreaĵo hodiaŭ ĉie elmergiĝas same kiel ĝermanta planto kun la paso de tempo fariĝas fruktodona arbo aŭ infano atingas adoltecon. Sinsekvaj revelacioj de amanta kaj klarintenca Kreanto portis la enloĝantaron de la Tero al la sojlo de sia kolektiva plenaĝiĝo kiel unusola popolo. Bahá’u’lláh nun alvokas la homaron akcepti sian heredaĵon: „Kion la Eternulo ordonis kiel suverenan kuracilon kaj plej fortan rimedon por resanigi la tutan mondon, estas la unuiĝo de ĉiuj popoloj en unu universala Religio, unu komuna Kredo.“ 83


1 Bahá’u’lláh referas al la praa persa kaj araba rakonto pri Maĵnun kaj Lejli, The Seven Valleys (Wilmette: Bahá’í Pu­blishing Trust, 1991), p. 6

2 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1983) 61

3 Samloke 16:3

4 Tablets of Bahá’u’lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1988) 3:26

5 Gleanings 17,4

6 Bahá’u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1988), p. 133

7 Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Íqán (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1993) 216

8 Samloke

9 Samloke 104

10 Samloke 106

11 Gleanings 22:3

12 Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1987), p. 311

13 Gleanings 27:5

14 Samloke 109:2

15 Samloke 81

16 Julian Huxley, citita de Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man (London: William Collins Sons & Co. Ltd., 1959), p. 243. Vidu ankaŭ Julian Huxley, Knowledge, Morality, and Destiny (New York: Harper & Brothers, 1957), p. 13

17 Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh: Selected Letters (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1991), p. 35

18 Gleanings 78:3

19 Samloke 132:1

20 Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1993) 182

21 The Kitáb-i-Íqán 4

22 Samloke 8

23 Samloke 13

24 Samloke 14

25 Sankta Mateo 13:25

26 Samloke 13:29-30

27 La Nobla Korano (dua eldono, tk, Kopenhago 1970) 7:34

28 The Kitáb-i-Aqdas 99

29 Súrat’ul-Haykal en The Summons of the Lord of Hosts: Tablets of Bahá’u’lláh (Haifa: Bahá’í World Centre, 2002) 126

30 Bahá’u’lláh, citita en Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1990), p. 79

31 Jesaja 45:5

32 1. Timoteo 1:17

33 La Nobla Korano 3:74

34 Samloke 2:177

35 Mateo 5:13

36 Samloke 5:14

37 Miĥa 6:8

38 Sankta Johano 14:6

39 La Nobla Korano 24:36

40 Genezo 17:7

41 Bhagavad-Gita (Federacao Espirita Brasileira, dua eldono 1975), ĉapitro IV, 6-8

42 Readmono 34:10

43 Sankta Johano 5:45-47

44 La Nobla Korano 2:137

45 The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912, revised edition (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1995), p. 326

46 Sankta Johano 1:10

47 Gleanings 106:1

48 Abraham Lincoln, citita en Inaugural Addresses of the Presidents of the United States (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1989)

49 La Nobla Korano 21:104

50 The Kitáb-i-Aqdas 5

51 The Summons of the Lord of Hosts 174

52 Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, p. 204

53 Bahá’u’lláh, citita en Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, p. 192

54 Gleanings 106:2

55 Tablets of Bahá’u’lláh 8:63

56 Samloke 11:15

57 Bahá’u’lláh, citita en Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice, paĝo 84

58 Gleanings 132:3

59 ‘Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine Civilization (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1990), p. 96

60 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá (Haifa: Bahá’í World Centre, 1997), p. 256

61 Bahá’u’lláh, el ankoraŭ ne tradukita epistolo

62 Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1944) 3:9

63 The Kitáb-i-Íqán 213

64 Gleanings 1:1

65 The Summons of the Lord of Hosts, 126

66 Sankta Johano 10:16

67 La Nobla Korano 39:70

68 Sankta Mateo 6:10

69 La Nobla Korano 85:3

70 Apokalipso 21:2

71 Samloke 3:12

72 Jesaja 2:2

73 Samloke 3:15

74 Daniel 12:9

75 Jesaja 62:2

76 La Nobla Korano 21:104

77 Gleanings 4:1-2

78 Sankta Luko 17:21

79 Sankta Mateo 21:33

80 Samloke 13:23

81 Samloke 7:17

82 Gleanings 96:3

83 Samloke 120:3

1   2   3


Elŝuti 183.95 Kb.


Elŝuti 183.95 Kb.