Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Tutmondiĝo kaj nacia fenomeno Bonvenon al la kongresurbo sarajevo

Elŝuti 22.08 Kb.

Tutmondiĝo kaj nacia fenomeno Bonvenon al la kongresurbo sarajevo
Dato22.08.2017
Grandeco22.08 Kb.

Elŝuti 22.08 Kb.

84-a SAT KONGRESO
SARAJEVO 30.07. – 06.08.2011.

Temo: Tutmondiĝo kaj nacia fenomeno


Bonvenon al la KONGRESURBO SARAJEVO


 • la ĉefurbo de la ŝtato Bosnio kaj Hercegovino

 • la urbo de KULTURO kie renkontiĝas la Oriento kaj la Okcidento

 • la urbo de RELIGIO kie kunekzistadas je distanco de nur cent metroj ĉefpreĝejoj de kvar grandaj mondaj religioj – «la eŭropa Jeruzalemo»

 • la urbo de moderna eŭropa HISTORIO en kiu la atenco en 1914 komencigis la unuan mondmiliton kaj la sieĝo en 1995 finis tragikan flankon de la 20-a jarcento

 • la urbo de TURISMO kun multaj vizitindaj monumentoj, tre pitoreska malnova urbo kaj la bela ĉirkaŭaĵo.


KONGRESKOTIZOJ


Kongreskotizoj (en Eŭroj)

Ĝis 31.12.10.

Ĝis 28.02.11.

Ĝis 30.04.11.

Ĝis 30.06.11.

Pli poste

SAT-membro

40

45

50

55

60

SAT-geedzoj (se ambaŭ)

60

70

80

85

90

SAT junul(in)o ĝis 25 j.

15

20

25

30

35

Nemembro dr SAT

50

55

60

65

70

Junula nemembro de SAT

20

25

30

35

40

-Infanoj ĝis 15 jaroj ne pagas kotizon

-La partoprenantoj el Ĉehio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton

-La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio) kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton

-Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono

-La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron

-Aliĝilon sen pago de la kotizo la OKK ne traktos
PAGEBLECOJ
El eksterlando per eŭroj:

* Poŝtkonto: SAT nº 1234-22 K, Paris.

*IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064 BIC: PSSTFRPPPAR

Rimarkigo: Se vi pagas tra SAT (Parizo) aŭ tra SAT konto ĉe UEA, sendu al SAR kopion de via aliĝilo

*Savez za esperanto BiH: IBAN BA39 3389002206352698, Unicredit bank d.d.

SWIFT code:UNCRBA22A

*Konto de SAT ĉe UEA: satx-s

*Konto de ELBkH ĉe UEA: elbh-j, kun indiko „SAT-Kongreso 2011“
El enlando per BAM:

*Savez za esperanto BiH, Rn. 338-900-220-635-2698, Unicredit bank d.d. SarajevoRimarkigo: Tuj pos la pago la plenigitan aliĝilon sendu al la OKK

84-a SAT-KONGRESO, SARAJEVO 2011
ALIĜILO
Persona nomo:_________________________________________________________
Familia nomo:_________________________________________________________
Plena adreso:__________________________________________________________
Telefonnumero:____________ Telefakso:________________ Retadreso:__________
Viro/virino(trastreku) Naskiĝjaro:_________ SAT-Matrikulo:___________________
Vegetarano:_________ Ĉiomanĝanto:________ Manĝoj memzorge:______________
Partoprentempo (se ne la tutan kongreson): de la:________ ĝis la:________________
Mi ŝatus loĝi en:

Hotelo/Junulargastejo/Privata loĝigo/Memzorge/__________(trastreku nevalidan)


LOĜIGO: Detaloj kaj prezoj en la dua kongresa bulteno
EKSKURSOJ: Detaloj kaj prezoj en la dua kongresa bulteno
Mi bezonas invitleteron _____ (limdato por peti invitleteron estas la 1-an de julio 2011)

PLENIGI SE VIZO BEZONATA:

PASPORTA NUMERO:____________________________________________

PASPORTO VALIDA EKDE:____________ ĜIS:____________________

MI SENDAS FOTOKOPION DE LA PASPORT-PAĜO KUN FOTO ____

Por la invitletero senecese konfirmota ĉe notario oni devas krompagi 10 eŭrojn.
Mi povas kontribui al la kongresa programo per:

-prelego pri la ĉeftemo (temo)____________________________________________

-faka prelego (temo)____________________________________________________

-populara prelego/debato (temo)___________________________________________

-kultura programo (priskribo)_____________________________________________

-alia interesa programero (priskribo)________________________________________ADRESOJ DE LA ORGANIZA KONGRESA KOMITATO

Poŝtadreso: Retadresoj:84-a SAT-KONGRESO www.esperanto.ba

Pf. 452 www.satesperanto.org

Kralja Tvrtka 19 info@esperanto.ba

BA-71000 SARAJEVO satkongreso@esperanto.ba

Bosnio kaj Hercegovino programkontribuantoj: satprogramo@esperanto.ba

Telefono: +387 33 205 487 fetah.zvirac@energoinvest.comTelefakso: +387 33 205 487 senad.colic@esperanto.ba


Elŝuti 22.08 Kb.

 • KONGRESKOTIZOJ
 • PAGEBLECOJ El eksterlando per eŭroj: * Poŝtkonto: SAT nº 1234-22 K
 • IBAN BA39 3389002206352698
 • Rimarkigo: Tuj pos la pago la plenigitan aliĝilon sendu al la OKK 84-a SAT-KONGRESO, SARAJEVO 2011
 • Mi ŝatus loĝi en
 • PLENIGI SE VIZO BEZONATA
 • ADRESOJ DE LA ORGANIZA KONGRESA KOMITATO

 • Elŝuti 22.08 Kb.