Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Trojan 69-a kongreso de bulgara esperanto-asocio trojan de la 28-a ĝis la 30-ade aprilo 2017 j

Elŝuti 25.69 Kb.

Trojan 69-a kongreso de bulgara esperanto-asocio trojan de la 28-a ĝis la 30-ade aprilo 2017 j
Dato11.11.2017
Grandeco25.69 Kb.

Elŝuti 25.69 Kb.

TROJAN69-a KONGRESO

DE BULGARA ESPERANTO-ASOCIO

TROJAN

de la 28-a ĝis la 30-ade aprilo 2017 j.

69-a KONGRESO

DE BULGARA ESPERANTO-ASOCIO

TROJAN, DE LA 28-a ĜIS LA 30-aDE APRILO 2017 J.

PROVIZORA PROGRAMO

La 28-an DE APRILO 2017 J. /VENDREDO/

14.00 - 18.00 h. AKCEPTADO DE LA KONGRESANOJ EN KOMUNUMO TROJAN -

EN ANTAŬSALONO.

19.00 h. INTERKONAVESPERO EN RESTORACIO “PRI VÂLEV”.

LA 29-an DE APRILO 2017 J. /SABATO/

08.45 h. KOMUNA FOTO

09.00 h. SOLENA INAŬGURO DE LA KONGRESO EN LA SALONO DE KOMUNUMO TROJAN.

09.20 - 12.00 h. UNUA KONGRESA KUNSIDO – ELEKTO DE LA KOMISIONOJ, JARRAPORTO DE LA ESTRARO KAJ KONTROLA KOMISIONO, ELDIROJ.

12.00 - 13.30 h. TAGMANĜO.

13.30 - 17.00 h. DUA KONGRESA KUNSIDO - ELDIROJ,AKCEPTO DE DECIDOJ.

17.00 - 18.00 h. BELARTA PROGRAMO.

19.00 h. SOLENA VESPERMANĜO EN LA MANĜEJO DE IPĴZ (INSTITUTO POR MONTARA BESTBREDADO KAJ AGRIKULTURO).

LA 30-an DE APRILO 2017 J. /DIMANĈO/

09.00-12-00 h EKSKURSO AL TROJANA MONAHEJO KAJ NATURSCIENCA MUSEO

EN v. ĈERNI OSÂM.

KOMENCA PUNKTO – BUSSTACIDOMO TROJAN
12-00 h. FERMO DE LA 69-a KONGRESO DE BEA


69-a KONGRESO DE BULGARA ESPERANTA ASOCIO

TROJAN DE LA 28-a ĜIS LA 30-aDE APRILO 2017 J.

MENDILO POR PARTOPRENO

FAMILIANOMO: …………………………………………………………..

PERSONA NOMO: ………………………………………..

ADRESO:U. /V./………………………………………PK………………REG…………………….

STR. …………………………………….…………….№…………….BL………………AP……....

TEL: ………………………………………….…E-MAIL…………………………………………..

POR LA PARTOPRENO EN 69-a KONGRESO DE BEA ESTAS NECESAJ JENAJ SUMOJ:

KONGRESKOTIZO: 6 lv. POR DELEGITOJ, 8 lv. POR GASTOJ;

TRANOKTADO: 18 lv.;

SOLENA VESPERMANĜ0: 18 lv. ,INTERKONA VESPERO: 10 lv., EKSKURSO: 12 lv.

MI MENDAS JENAJN NOKTOJN (BONVOLU KRUCI LAŬ VIA DEZIRO):

NOKTOJ

28/29

29/30

30/01

TUTE

PO 18 LV.

INTERKONA VESPERO: ……………..…. lv.,

SOLENA VESPERMANĜO:…..…………lv.,

EKSKURSO:…………….lv.

KONGRESKOTIZO: POR DELEGITO:…………….lv., POR GASTO : …………lv.
TUTA SUMO: ………..……LEVOJ MI SENDAS:


 • PER POŜTMANDATO /DATO/: …………….........
 • PER BANKKONTO /DATO/ ……………………….

SUBSKRIBO:.......................................................
LA LIMDATO POR ALIĜ0 ESTAS 25-a DE MARTO 2017 J.

VIA ALIĜILO ESTOS AKCEPTITA POST LA RICEVO DE LA KONCERNA PAGO.

LA GEKONGRESANOJ ESTOS LOĜIGITAJ EN:

1. IPĴZ /INSTITUTO POR MONTARA BESTBREDADO KAJ AGRIKULTURO/ - 2 KAJ 3 LITAJ ĈAMBROJ.

2. RIPOZDOMO “NIKOLA GABÂRSKI”- PARKO “KAPINĈO” - 2 KAJ 3 LITAJ ĈAMBROJ.

LA EKSKURSO AL v.OREŜAK KAJ v.ĈERNI OSÂM OKAZOS BUSE.

LA SUMOJN KAJ ALIĜILOJN BONVOLU SENDI AL JENA ADRESO:

5600 u. TROJAN

str. “ZDRAVEC” № 13 А

VAĈKO PETKOV STAJKOVSKI

Mob.tel: 0899 46 83 75

BANKOKONTO:

IBAN: BG65FINV915010BGN04496

BIC: FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – ГРАД ТРОЯН

ПАВЛИН ПЕТРОВ БОЕВСКИ
POR ALDONAJ INFORMOJ TURNU SIN AL:

PAVLIN PETROV BOEVSKI

5600 u. TROJAN

STR. ”STEFAN STANEV“ № 8А

Mob.tel: 0887 54 28 42 kaj tel: 0670/5 72 84 post la 17-a horo


Elŝuti 25.69 Kb.

 • TROJAN, DE LA 28 -a ĜIS LA 30 -a DE APRILO 2017 J. PROVIZORA PROGRAMO La 28 -an DE APRILO 2017 J. /VENDREDO/
 • LA 29 -an DE APRILO 2017 J. /SABATO/ 08.45 h. KOMUNA FOTO 09.00 h. SOLENA INAŬGURO DE LA KONGRESO EN LA SALONO DE KOMUNUMO TROJAN.
 • 13.30 - 17.00 h. DUA KONGRESA KUNSIDO - ELDIROJ,AKCEPTO DE DECIDOJ. 17.00 - 18.00 h. BELARTA PROGRAMO.
 • 09.00-12-00 h EKSKURSO AL TROJANA MONAHEJO KAJ NATURSCIENCA MUSEO EN v. ĈERNI OSÂM. KOMENCA PUNKTO – BUSSTACIDOMO TROJAN
 • TROJAN DE LA 28 -a ĜIS LA 30 -a DE APRILO 2017 J. MENDILO POR PARTOPRENO FAMILIANOMO: …………………………………………………………..
 • TEL: ………………………………………….…E-MAIL………………………………………….. POR LA PARTOPRENO EN 69-a KONGRESO DE BEA ESTAS NECESAJ JENAJ SUMOJ
 • MI MENDAS JENAJN NOKTOJN (BONVOLU KRUCI LAŬ VIA DEZIRO)
 • INTERKONA VESPERO: ……………..…. lv., SOLENA VESPERMANĜO:…..…………lv., EKSKURSO:…………….lv.
 • PER BANKKONTO /DATO/ ………………………. SUBSKRIBO:.......................................................
 • LA GEKONGRESANOJ ESTOS LOĜIGITAJ EN: 1. IPĴZ /INSTITUTO POR MONTARA BESTBREDADO KAJ AGRIKULTURO/ - 2 KAJ 3 LITAJ ĈAMBROJ.
 • LA SUMOJN KAJ ALIĜILOJN BONVOLU SENDI AL JENA ADRESO: 5600 u. TROJAN str. “ZDRAVEC” № 13 А VAĈKO PETKOV STAJKOVSKI
 • ПАВЛИН ПЕТРОВ БОЕВСКИ POR ALDONAJ INFORMOJ TURNU SIN AL: PAVLIN PETROV BOEVSKI 5600 u. TROJAN STR. ”STEFAN STANEV“ № 8А

 • Elŝuti 25.69 Kb.