Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Trarigardu la liliojn en la kampo kiel ILI kreskas evangelio de Mateo 6: 28

Elŝuti 12.79 Kb.

Trarigardu la liliojn en la kampo kiel ILI kreskas evangelio de Mateo 6: 28
Dato03.11.2017
Grandeco12.79 Kb.

Elŝuti 12.79 Kb.


TRARIGARDU LA LILIOJN EN LA KAMPO KIEL ILI KRESKAS
Evangelio de Mateo 6: 28

Pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas;

Ili ne laboras, nek ŝpinas;
Kristo estis majesta ne nur en la grandegaj aĵoj: en la kreado de la homoj, la mondoj, sed kaj en la malgrandaj aĵoj. Li diris: ”Iru kaj eklernu de la lilioj…”Kion vi eklernos de ilin? Unue - la paciencon; due - la silenton. Ili ne maltrankviliĝas de sia vestaĵo kaj ili estas malriĉuloj. Ili havas nur du korpojn. Ili ne havas korpon de la deziroj kaj korpon de la pensoj. En la nova vivo, la Dieca vivo oni postulas: unue trankviliĝon kiam ni havas nenion, sed ne kian ni havas kaj ne sentas bezonon. Vespere, kiam ni kuŝas en la lito, deprenu vian ornamaĵon; la soldato vespere lasas sian pafilon, sian dorsosakon kaj estas libera. Iru kaj trarigardu la liliojn, ili havas blankan koloron. La homo povas esti trankvila, nur se estas blanka, pura. De la pasinteco la homo havas sedimentojn kaj ili ne portas silentan kaj trankvilan vivo. Ĉiuj homoj maltrankviliĝas: predikistoj, oficistoj, ŝtataj viroj ka. Tio maltrankvilo, kion vi havas, ĝi estas movo, ĝi estas la unueca unstigo al la movo. Oni devos subkompreni la leĝon de la movo. Ĝi estas, ke Dio laboras en vi, ne maltrankviliĝu. La azeno piedpremas la lilion, sed ĝi denove kreskas kaj pli bona, kaj pli bona floro faras. Ni savu nin pere de arto. La lilio komprenis ĉi tion arton. Multe da kristanoj similas al tiu ermito, kiu vivis 20 - jarojn sur la pinto de la monto kaj kiel pensis mem pura kaj sancta decidis iri al sia frato en la urbo. Lia frato estis ŝuoisto. La ermito prenis pilko da neĝo kaj malsupreniris al sia frato, por montri al li, ke estas pura kiel neĝo. Jen venis fraŭlinon ĉe la frato por ke li faru al ŝi mezuron por ŝuoj. La frato trankvile prenis la mezuron. La ermito ekrigardis la duonlevigitan baskon de la robo, vidis la kruron de la fraŭlino, la neĝa pilko komencis degeligi. La frato diris al li: “Frato, via neĝa pilko degeligis. ”Dudek jaroj sankta vivo degeligis de la kruro de unu virino. Dudek jaroj sankta vivo de unu virino degeligis de la kruro de unu viro. Dudek jaroj sancta vivo degeligis de dek okao oro. La sanktulo diris al si mem: ”Kial mi dudek jaroj estis tiel stulta kaj ne edziĝis por havi infanojn…”ktp, ktp ekzemploj. Tio ĉi komparo ne estis epizodo en la vivo. Ni estas spektantoj, ĉiun tagon la homoj degeliĝas…(La Majstro prezentas la ekzemplon kun la Ibsena heroino Irino, kiu forkuris por unu marmora statuo).

La vivo ne estas kisoj. Kaj Judo kisis Kriston. Kiom da koroj estis disbatitaj de kisoj! Ankaŭ la kato ridetas al la muso.

“Iru al la lilioj. ” - diras KristoLia neĝo ne degeliĝas. La koloro de Kristo ne degeliĝas. La hebreoj estis elektita popolo per 36, 000da promesoj de Dio, sed ilia neĝo degeliĝis de ĉi tiu virina kruro. Ili buĉis bovojn, ŝafojn, statuoj faris en la nomo Dieca, sed ilia neĝo degeliĝis.

Vi volas manifesti kapablajn en la anima vivo kaj mi diras al vi: sciigi vin mem de la lilioj

Ekzistas tri statoj en la mondo: fizika kampo, atmosfero kaj mondo. La fizika sfero estas la bazo - ĉi tio estas la influo kaj la agado dela fortoj, kiuj agas, laboras, la mondo estas la rilato inter la vivaj kaj raciaj estaĵoj. Eternulo ekamis la mondon, tio estas, ke Li malsupreiris kaj sciigis la homojn por iliaj interrilatoj.

La fraŭlino portas la lilion kaj diras al la fraŭlo: ”Kiom ĝi estas pura, blanka! ”Sed, post kiam la popo tralegis al ili la lastan edziĝmeson, post tri monatoj la blanka neĝo komencas degeligi. Mi volas, ke ĉi tiu lilio kresku en viaj koroj. En la kampo ili bone kreskas, sed en malmulte da koroj, en malmulte da infanoj, en malmulte da popoloj, en malmulte da eklezioj, en malmulte da parolantoj mi trovis ĉi tiun lilion. Mi nun venis iras sur la tero kaj mi estas kun vi, por ke mi vidu kie kaj kiaj lilioj estas kaj kien ili kreskas. La virinoj estas kulpaj - ili faris kaŭzon kaj eltiris Dion el la paradizo.

Mi ne juĝas vin, sed diras unu veron.

En la Regno Dieca ne ekzistas viroj kaj virinoj - ĉiuj estas homoj. Tien, se eniros viroj kaj virinoj - ili difektiĝos ĝin. Mi ne ofendigas vin, mi parolas tiel, ĉar vi estas homoj kaj via neĝo ne devas degeliĝi.

Se mi havas milionojn, ĉirkaŭ mi estus pli da homoj. Mia stato jen kia estas: derviŝo eniris banejon por bani sin. Li finbanis sin, sed ne havis monon por pagi. La banisto volis sian takson. La derviŝo petis: ”Eternulo, donu al mi groŝon, por ke mi pagu la takson, aŭ detruu ĉi tiun banejon! ”Jen io tremis. La banisto eniris interne por vidi kio okazis kaj la derviŝo liberiĝis. Unu hoĝo vidis lin kiam preĝis. La derviŝo diris al li, ke preĝis por groŝo.

Kal la homoj ĉiam por mono preĝas al Dio, sed la mono ne estas Ilia, Li ne elfaris la monon. En la tero ĝi estas. Konante la leĝon ni elfosos ĝin kiel oro kaj transformos ĝin kiel mono.

Sed pri la lilioj…Kristo sendas la homojn al ili. Ilia kaliko estas malfermita de supre te rigardas al Dio, al Viviga Spirito kaj se viaj koroj estas malfermitaj de Dio ili estos puraj kiel la lilioj. Por ke ni kresku kiel la lilioj ni ne devos ŝanĝi la Diecan mondon kun la monda. Kiaj bonaĵoj ni volas por ni mem, devas ilin donaci kaj bondeziri al ĉiuj aliaj. Por ke ni kresku estas leĝo de la disvolviĝo kaj ĉiun tagon ni devos meti po unu ŝtonon. La plej unua aĵo, kiu Kristo diras al ni, estas ke ni haltu, sed haltu, signifas ke ni fiksu en si mem. En la homoj estas deziroj nur iri en aliaj landoj…Sed ne, haltu kiel la lilioj, turnu sin al Dio, fiksu en si mem. Kaj tiam via neĝo ne degeligos. De 8000jaroj la neĝo de la homoj degeliĝas. Ĉe mi venas homojn kaj diras al mi: ”Mia trankvilo prenis iu ajn. ”Sed, kio estas tio? - “Degeliĝis mia neĝa pilko. ” Sub la vorto “virina kruro” mi volas ke vi komprenu unu emblemon en la vasta senco. La neĝo de la sanktulo oni portas de ekstere, sed la neĝo de lia frato ŝuoisto estis en li, en lia koro. Tiel kaj vi estu. Havu ĉiam kontentecojn.

Nun ĉi tiuj suferadoj, kiujn ekzistas en la mondo, oni gvidiĝas. La plumbo de la soldato oni gvidas de unu racia, intelegenta forto. Vi venkas - vi estas kiel la ŝuoisto; venkitaj vi estas - via neĝo komencas degeligi.

La eksteraj aĵoj ĉiam oni povus elpreni. La lilio ricevas ĉion de la suno, de la vento kaj de la humido. Ankaŭ ni haltu kiel ŝuoisto, kiel la lilio kaj Eternulo laboros sur ni. Forgesu la iluziojn de via vivo. Prenu la esencon kiel kiam vi vojaĝas prenas ne tutan vian domon, sed nur la bezonaton. Portu en vi nur la bezonatan summon kaj kiam vin kaptas la rabistojn, donu al ili la monon. Ne estu kiel iu komerca advokato, kiu neniam portis en si mem la monon, sed kiam lin kaptis la rabistojn sur la vojo al…, li ne havis kiom al ili donu kaj ili batis lin post tiom li promesis, ke plu portos en si mem monon.

Kial vi ne estas klera homo, kiel vi ne estas fama homo, riĉulo, ne sukcesanta ktp, ktp…, estas tiel, ĉar via neĝo degeliĝas. La neĝo estas emblemo de la akvo, ĝi ne devas perdiĝi. Neniam nia Dieca deziro devas ŝanĝi sian movdirekton. Ĉiu vivo kreskas en difinita direkto. La vegetaĵo kreskas en rondo, la bestoj - en la formo de cilindro, la homoj - en la speco de la spiralo - iom post iom supren al Dio.

La rigardo kaj la kiso por mi estas unu kaj la samo. Maltrankviligas si mem - tio montras, ke viaj centroj de la spiralo de via kreskado ne estas regule situitaj. Tiu ĉi lilio estas unu grandega Spirito - Herovimo, kiu ĉiam staras antaŭ la vizaĝo de Dio kaj kiu neniam oni subaĉetas.

La konkludo mi ne faros. Mi volus, ke vi estu en la stato de la sanktulo, kiam malsupreiris de la monto, kaj kiel la ŝuoisto, kaj kiel Moseo ĉe la robuso. Iru vi, ĉe tiu ĉi majesta blanka lilio, kiu nun kreskas en Bulgario ĉien kaj vi scios, ke vi fariĝos bonaj, ke vi servos al via popolo.Amen

Dimanĉo, 10 - 12 h
Elŝuti 12.79 Kb.


Elŝuti 12.79 Kb.