Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Trajnoj Railjet transportos ek 2013 ankaŭ biciklojn

Elŝuti 15.84 Kb.

Trajnoj Railjet transportos ek 2013 ankaŭ biciklojn
Dato17.03.2017
Grandeco15.84 Kb.

Elŝuti 15.84 Kb.

El fervoja mondo 9/2012
Aŭstrio: Trajnoj Railjet transportos ek 2013 ankaŭ biciklojn
Ekde aŭtuno 2012 ĝis printempo 2013 estas modifataj 51 veturilkombinaĵoj Railjet de kompanio ÖBB por transporti biciklojn. La trajnoj Railjet diference de trajnoj EC kaj IC ĝis tiam transporton de bicikloj ne ebligis. Por tiu ĉi celo aperas en pasaĝervagono kun kondukistejo kupeo kun ses lokoj por bicikloj. Novaĵo estas ankaŭ ŝaltilo por ŝargado de bicikloj kun elektra energio. Investo por modifo atingos ĉirkaŭ 1,2 milionojn da eŭroj. La kompanio ÖBB tiel en 2013 plialtigos kapaciton por transporto de bicikloj en longdistancaj trajnoj je 18 procentoj al meznivele 1760 lokoj tage.
Ĉeĥio: Tuneloj apud Olbramovice rektigis 4-an koridoron
Merkredon, la 29-an de aŭgusto 2012 rapidtrajno 202 kun forveturo je 15:42 horo estis la unua, kiu trafikis sur unua trako de la novkonstruita linisekcio inter Olbramovice kaj Benešov u Prahy tra tri novaj tuneloj – la plej longa estas Zahradnický (1044 m), sekvas Tomický I (324 m), kaj Tomický II (252 m) - kaj tra novaj haltejoj Tomice kaj Bystřice u Benešova (antaŭe stacioj).

La finita konstruaĵo alportis vastajn modifojn de liniotraceo en stacioj Votice kaj Olbramovice. En Olbramovice oni rekonstruis dek trakforkojn, du pontojn, unu kulverton. Aldone konstruitaj estas subpasejo interkaja kun liftoj kaj ankaŭ novaj pasaĝerkajoj. Modernigo krome kunportis vicon da novaj rektigitaj linisekcioj, kompletan dutrakigon kaj aranĝon de ambaŭdirekta aŭtomata bloksistemo. Oni rekonstruis preskaŭ 40 km da fervoja infrastrukturo kaj sternis pli ol 36 km da nova trako kun reloj UIC 60, kaj anstataŭigis 5,6 km da uzita trako. Kvinopo da tuneloj (tra tuneloj ĉe Votický kaj Olbramovický oni trafikis jam pli frue), al kiuj laŭ nuntempaj normoj oni devis konstrui helpalirojn, longas precize 2,690 km. Kaj ankoraŭ unu malfacile supozebla numero: Oni devis transloki pli ol 2,3 milionojn da kubometroj de teraĵo. Investkostoj por tiu ĉi liniosekcio 18,405 km longa estis ĉirkaŭ 6,7 miliardoj da kronoj, el tiuj 4 miliardojn pagis Eŭropa Unio pere de Operacia programo Trafiko.

 Membroj Kandidatoj Aŭstrio Pollando Belgio Bulgario Kroatio Kipro Ĉeĥio Danio Estonio Finnlando Francio Germanio Grekio Hungario Irlando Italio Latvio Litovio Luks. Mak. Malto Ned. Portugalio Rumanio Slovakio Slo.
Konstruadon plenumas konsorcio de firmaoj Subterra, Viamont DSP kaj Eurovia, sub komuna nomo VoBen. Rolon de projekciisto plenumis kompanio SUDOP Praha.

Konstrulaboroj sur priparolata linio komenciĝis en aŭgusto 2009 kaj finkonstruo estas planita por fino de 2013. Decidaj alportaĵoj de la konstruaĵo estas atingita transiro de relveturiloj de kategorio D4 UIC, limprofilo karga UIC-GC, garantio de pli bona traireblo kaj pligrandigo de maksimuma rapido ĝis 160 km/h.

Teksto al la fotografaĵoj: 1. Inter Benešov u Prahy kaj Tábor trajnoj jam trafikas tra tri novaj tuneloj.

 2. Stacio Olbramovice post rekonstruo.

Ĉinio: Estas menditaj pliaj motorvagonkombinaĵoj por ekspluatado


Ministerio de fervojoj en Ĉinio reviziis strategion de sia ekspluatado kaj ŝanĝis mendon al kontrakto el jaro 2009, laŭ kiu komuna entrepreno Bombardier Sifang Transportation liveru 20 okvagonajn kaj 60 deksesvagonajn kombinaĵojn por grandrapido. Nombro da kombinaĵoj por rapido 380 km/h estis malaltigita, male estis menditaj pli multaj por rapido pli alta ol 250 km/h. La kontrakto nun inkluzivas liveron en nombroj: 70 okvagonaj kombinaĵoj Zefiro 380 kun plej granda rapido 380 km/h, 46 Zefiro 250 kaj 60 Zefiro 250 NG.
Germanio: Sekurecinstalaĵo por koridoro
Germanaj Fervojoj DB subskribis kun firmaoj Siemens kaj Kapsch CarrielCom kontrakton en valoro 93 milionoj da eŭroj por trajnsekurecsistemo ETCS nivelo 2 kun radiofonio-normo GSM-R por grandrapida linio Ebensfeld – Erfurto - Lepsiko, nun konstruata. La unua linisekcio 123 km longa estas parto de la ĉefa projekto pri modernigo de la koridoro Munĥeno - Nurenbergo - Berlino, kaj malfermo de linioparto el Lepsiko kaj Halle al Erfurto estas planata por jaro 2015. Malfermo de plia linisekcio Erfurto - Ebensfeld, 107 km longa, estas planata por decembro 2017.

Hungario: Elektokonkurso por radikala rekonstruo de stacio Vác


Nacia Oficejo por evoluigo de infrastrukturo en Hungario komence de septembro 2012 anoncis elektokonkurson por totala rekonstruo kaj modernigo de fervoja stacio en urbo Vác, kiu situas apud linio inter Budapeŝto kaj slovaka Štúrovo. Valoro de mendota rekonstruo estas ĉirkaŭ 52 milionoj da eŭroj. Granda parto de konstrulaboroj estos financata el eŭropaj programoj. Laŭplane aperos novaj tegmentitaj insulkajoj, subpasejoj por piedirantoj kaj biciklistoj. Oni rekonstruos ankaŭ la stacidomon mem, inkluzive de antaŭa tereno. Al la projekto apartenas ankaŭ konstruo de parkadejo P R kun 347 parkadlokoj rekte apud la stacio.
Hungario: Novaj lokomotivoj por Hungario portas nomon TRAXX
Post pluraj jaroj hungara ŝtata kompanio MÁV – Trakció sukcesis rimarkinde novigi sian trakciilstokon. Lokomotivoj tipo 480 nomataj TRAXX de germana fabrikisto Bombardier servis ĝis nun sen gravaj komplikaĵoj. Konkursa traktado por aĉeto de novaj dukurentaj elektraj lokomotivoj estas anoncita por la jaro 2007.

Por la konkurso tiam sinanoncis kompanioj Siemens kun lokomotivo EuroSprinter, Alstom kun lokomotivo Alstom Prima, kaj ankaŭ kompanio Bombardier Transportation kun lokomotivo Bombardier TRAXX. Ĝuste tiu ĉi lasta venkis la elektokonkurson.

Kontrakto por livero de 25 novaj lokomotivoj estis subskribita 25-an de novembro 2008. Aĉetkosto de unuopa lokomotivo estis iom pli ol 3 milionoj da eŭroj. Tiuj ĉi novaj dusistemaj veturiloj estas konstruitaj por rapido 160 km/h, kaj trakcikapablaj sur ambaŭ provizadsistemoj ne nur en Hungario, sed ankaŭ en eksterlando. Fabrikado de lokomotivoj okazis en jaroj 2010 ĝis 2012 en germana Kassel. La unua lokomotivo de tiu ĉi serio kun inventara numero 480.001 venis sur hungarajn trakojn 23-an de oktobro 2010. Du tagojn pli poste ĝi jam estis oficiale prezentata en stacio Nyugati en Budapeŝto. Lastan lokomotivon laŭ la kontrakto oni enkondukis en trafikon 3-an de februaro 2012.

La lokomotivoj Bombardier TRAXX en ekspluatado iom-post-iome anstataŭis malnovajn lokomotivojn de serio 43x (pli frue V 43), aŭ 63x (pli frue V 63). Plejparte ili trakcias sur rondkurso de IC-trajnoj Budapeŝto – Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc – Budapeŝto, kaj aliajn trajnojn en enlanda trafiko. Spertoj el ekspluatado montras bonajn rezultojn. Kompare al malnovaj lokomotivoj de serio 43x (Szili), ŝparo de elektra energio estas preskaŭ kvarono. La novaj lokomotivoj krome bezonas malaltigitajn bontenadkostojn, kaj havas pli altan fidindecon. Unuopa lokomotivo veturas meznivele 22 500 km en monato.

Italio: Por esti ekologia kaj konkurenckapabla
En oktobro 2012 okazis en Venecio konferenco pri klimatŝanĝoj kaj ekologiaj celoj enkadre de eŭropa trafika politiko. En aranĝo okazis vastaj diskutoj de fervojaj operatoroj. Partoprenis ankaŭ plenumdirektoro de CER Libor Lochman, kiu prezentis kontribuaĵon pri Avantaĝoj de fervojo super aliaj formoj de trafiko en sfero de bontenadeblo.
Japanio: Prezentita veturilo por grandrapido
Komence de septembro 2012 okazis prezento de propono pri eksteraj kaj internaj aranĝoj de grandrapidaj veturilkombinaĵoj, kiujn oni komencos fabriki por trajnoj de Hokuriku Shinkansen. Malfermo de grandrapida linio inter urboj Nagano kaj Kanazawa estas planata por fino de 2014. Veturtempo sur linio Tokio - Kanazawa tiel estos reduktita al ĉirkaŭ 2 horoj kaj 30 minutoj. Veturiloj por rapido 260 km/h estas menditaj komune por Japanaj fervojoj – oriento (JR East) kaj Japanaj fervojoj – okcidento (JR West).
Svisio: Plia serio de trajnoj Pendolino por linio tra tunelo Gotthard
Kompanio SBB decidis solvi eltrafikigon de pli malnovaj kaj perturbhavaj veturiloj Pendolino de serio ETR 470 per aĉeto de pliaj ok veturilkombinaĵoj tipo ETR 610 de la kompanio Alstom. Kosto de la livero estas ĉirkaŭ 250 milionoj da svisaj frankoj. Ekde jaro 2015 trajnoj estos entrafikigataj sur nord-suda linio tra Gotthard.

La trajnoj ofertas pozicioreguligajn sidlokojn en ambaŭ klasoj, elektroŝaltilojn, elektronikan rezervadsistemon, kaj estas normigitaj por trafikado en Svisio, Italio kaj Germanio. SBB nun jam ekspluatas 7 kombinaĵojn de serio ETR 610 en trajnkunligoj el Bazelo kaj Ĝenevo al Milano tra Simplon.Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 15.84 Kb.

 • Tuneloj apud Olbramovice rektigis 4-an koridoron
 • Estas menditaj pliaj motorvagonkombinaĵoj por ekspluatado
 • Sekurecinstalaĵo por koridoro
 • Elektokonkurso por radikala rekonstruo de stacio Vác
 • Novaj lokomotivoj por Hungario portas nomon TRAXX
 • Por esti ekologia kaj konkurenckapabla
 • Prezentita veturilo por grandrapido
 • Plia serio de trajnoj Pendolino por linio tra tunelo Gotthard

 • Elŝuti 15.84 Kb.