Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Tiun chi frazon chiu rajtas kompreni kaj interpreti siamaniere. Tra sekvaj linioj, eble, ne en la ghusta signifo ghin oni uzas. Sendube la prefikso mal esperanta ludas rolon tie chi

Elŝuti 18.71 Kb.

Tiun chi frazon chiu rajtas kompreni kaj interpreti siamaniere. Tra sekvaj linioj, eble, ne en la ghusta signifo ghin oni uzas. Sendube la prefikso mal esperanta ludas rolon tie chi
Dato02.11.2017
Grandeco18.71 Kb.

Elŝuti 18.71 Kb.

www.ipernity.com/blog/gkp/893798

KomACE 51 22/04/2015
=================================================
KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE
-------------------------------------------------
Redaktas : Cophie PARPHES
Adreso de la redakcio : ace2006hb@gmail.com,
afrikacentro@hotmail.com
-------------------------------------------------
La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi
nur kun indiko de la fonto
=================================================

MEDALO DU FLANKOJN HAVAS.


Tiun chi frazon chiu rajtas kompreni kaj interpreti siamaniere. Tra sekvaj


linioj, eble, ne en la ghusta signifo ghin oni uzas. Sendube la prefikso MAL
esperanta ludas rolon tie chi. Ekzemple, GRANDA estas unu flanko de medalo
kaj la alia estas MALGRANDA. DORMI kaj MALDORMI, DIKA kaj MALDIKA, ......
VIRO kaj MALVIRO. Ho jes! Jen ankau la sufisko IN povos ion fari tie chi.
Ofte neologismo kashas ion kaj ankau Ido iel rolis. Tial povus ekzisti
PATRO kaj MATRO, BONA kaj MAVA. Chu kontraufundamentaj esprimoj ? Pli
malproksime aperas ankau proverboj. Ni vidu !

KIAM BATALAS DU ELEFANTOJ, SUFERAS LA GRUNDO. Jes, dum ambau elefantoj mem


nenion sentas, jen la grundo ekhavas truojn, plantetoj elradikighas, ktp.
Eble ni provu trovi la alian flankon de medalo, kies unu flanko estas KIAM
BATALAS DU ELEFANTOJ, SUFERAS LA GRUNDO. Kio povus esti la alia flanko.
Chiuj ni divenu ion, atendante ies proponon.

Pormomente, trovu respondon al jena demando :"Kiujn du golandojn vi konas ?"


Ne cerbumu multe, char la vorto "golando" tute ne trovighas en Esperantaj
vortaroj". Prefere skribu : .... golandoj", kio montras, ke la punktojn oni
anstatauigu per literoj kaj oni trovos nomon de lando. Ekzemple,
KON-GOLANDO. Oni tute ne intermiksu kun golando de konoj. Tial alia nomo
aldonighu :"TO-GOLANDO. Jen konfuzajho. Chu T-golando havas formon similan
al tiu de T-relo, T-fero, T-ortilo, T-chemizo, T-peco. En tiuj chi vortoj la
parto post la streketo estas komprenata, dum "golando" kiel unuelementa
vorto apenau ekzitas. Eble estu translokigita la streketo ghis post GO. Aperas
do KONGO-LANDO kaj TOGO-LANDO. Tuj lumo aperas. KONGO kiel akvujo, tia estas
ankau TOGO. Do, landoj de akvujoj. Kiel ligighas tiuj du nomoj en
Esperantujo ? Kaj kial MEDALO kaj poste ELEFANTOJ ?

Kiuj bone observus Esperanton en Afriko kun raciaj okuloj, tiuj certe


rekonus GIGANTOJ la landoj KONGOLANDOn kaj TOGOLANDOn en la verda mondo
afrika. Multas bonaj esperantistoj en tiuj landoj. Do, nehazarde aperas tiuj
du nomoj nun. Ili estas gigantoj de Esperanto en Afriko, do du ELEFANTOJ en
la verda mondo afrika. Ili ege batalas por ke Esperanto disvastighu en
Afriko. Ili ja "batalas" por la bono de Afriko, kio ege ghojigas ilin. Kaj
nun kio pri la grundo, Afriko. Certe ghi felichas, chu ne ? Jen iel aperas
dua flanko de la medalo, kies unu flanko estas "KIAM DU ELEFANTOJ BATALAS,
SUFERAS LA GRUNDO". Tiu chi alia flando estas "KIAM DU ELEFANTOJ GHOJAS,
FELICHAS LA GRUNDO".

Sekvaj vortoj montros, ke dum la unua kvarmestro ( se trimestro ekzitas,


kial ne kvarmestro) de 2015 ambau GIGANTOJ de Esperanto en Afriko faris ion
gravan por Afrika Agado. La tekstoj aperas faksimile, ke chiuj ni jughu pri
la nivelo Esperanta de tieaj homoj.
Reagoj chiaj bonvenu al la redakcio.

*******************************


drKONGOLANDO
*******************************

ESTRARA KUNVENO DE DKEA LA 4 an de Aprilo,2015


==============================================

Okazis estrarakunsido sub auspicio de la prezidanto jpLUNGIKISA en la


sidejo. La kunsido komencis per mallonga pregho fare de sro Mavomo Barba
observanto , poste estis anoncitaj la punktoj de la tagordo,temas pri :

1.Intervido kaj legado de la statuso de DKEA ,rolo de la komitatanoj.


2.La kotizo
3.La raporto de la kluboj kaj fakgrupoj
4.La inauguro de la nova sidejo de dkea
5.Amo-seminario kaj Ilei sekcio
6.Diversajhoj

Pri la unua punkto la prezidanto petis al la membroj labori manenmane por la


antaueniro de la asocio dkea, kiel oni diras en kikongo :Mika mia mbua
lekila kumosi sikamana kumosi.( la haroj de la hundo kushas kune kaj staras
kune).

Pri la dua punkto, estis decidite ke chiu membro kotizu por la funkciado de


dkea.

Trie , la kluboj kaj fakgrupoj devas regule kontribui kaj sendi la


raportojn al DKEA .

kvare , la komisiono proponis la inauguron de la nova sidejo la30an de majo


je la 14 :00.

kvine, Amo-seminario kaj ILEI Sekcio. Pri la seminario ni jam plenumis kaj


resendis laformularon de Amo-seminario deposte la 6 an de oktobro 2014, nun
senpacience atendas la respondon. ILEI prizorgos la Amo-seminario.

Sese, Sekve de la Internacia tago dela gepatra lingvo ,la reprezantanto dela


nacia komisiono por Unesko, petis al DKEA fari projekton subtenindan de
UNESKO.

Monte video60 :kelkaj konferencoj estis organizitaj en la sidejo. DKEA


proponas ankorau organizi konferencoj kaj ekspozicioj en majo. Baldau
komencos la E kurso che CEKIEF centro kikongo esperanto fang. Je lafino la
prezidanto konkludis per saghaj konsiloj pri la renaskigho de la konfido
inter chiuj , elvokante Biblian Paragrafeto Amoso3 :3

La kunsido komencis je la 14:00 kaj finighis je la 17:00

Partoprenantoj

1.JPLUNGIKISA SUMBU Prezidanto


2.Monique BADIENGISA KASISTINO
3.Jeremie Ngoma Financa konsilanto
4.Omba Alehandrine ghenerala secretario
5.Jakson Mafuila mavomo observanto ILEI
6.Batangu mpesa Honora membro
7.Paul Alcee MAZANGU Administra konsilanto

Raportis Paul Alcee Mazangu

Aprobis JPLUNGIKISA Prezidanto de DKEA

TRI MONATA AGADRAPORTO de DKEA (Januaro - Marto 2015)


=====================================================

Vorta raporto


-------------

En januaro 2015 DKEA translokighis de Ngiri-Ngiri al By pass Mont/Ngafula.


La nova sidejo 4616, Av. By Pass Mont/Ngafula Place MANADIAR. De tiam okizis
chiuj agadoj de DKEA.
- La 21an Januaro : Konferenco kaj ekspozicio che la sidejo kun lernantoj de
la instituto Av MARIA
- Kunvenoj de la virinoj
- La 21an Februaro : Konferenco kaj ekspozicio pri la internacia tago de la
gepatralingvo kun la komisiono de UNESKO kaj CICIBA-Direktoro

- La 8an Marto : Konferenco kaj ekspozicio pri virinaj aferoj

- La 19an Marto : Laborkunsido de DKEA kaj lokaj reprezentatoj de UNESKO

- La 21an Marto 2015 : Ghenerala Asembleo de DKEA

- La 2an Aprilo 2015 : Partopreno al E-instrumetodo che CEKIEF

- La 4an Aprilo 2015 : Renkontigho de la estraro de DKEA kun la junuloj

FINANCA RAPORTO
---------------

Enspezoj


N°Priskribo
1- Donaco kaj Kotizo de la membroj $350
2- Speciala donaco de la Fondagho BATANGU MPESA $1250
Sumo :$1 600

Elspezoj


N° Priskribo
1- Transporto (mebloj, libroj kaj cetere) $25
2- Kosto de la oficejo 30$ × 3monatoj $90
3- Kosto de la salono Yenge $250
4- Dekoracio $20
5- Komunikado (rete kaj telefone) $130
6- Translokighaj biletoj el/al la sidejo $110
7- Tago de la gepatra lingvo (koktelo) $80
8- Tago de la virino $90
9- Ghenerala asembleo $170
10- Konferencoj kun la lernejo Ave MARIA (Montevideo 60) $45
11- Loghado de la vizitantoj el provinco $40
12- Posht-kesto $95
13- Fotoj kaj DVD $45
14- Diversaj kunvenoj $60
15- Elsendoj radio kaj Televido $350
Sumo $1 600

Kinshaso la 11.04.2014

JP LUNGIKISA
Prezidanto de DKEA

*******************************


TOGOLANDO
*******************************

Vortoj pri la eksterordinara komitatkunsido de la 18-a de aprilo 2015

Tagordo
1.) Vortoj pri la unua komitatkunsido, kaj kontrolo de farendajhoj.
2.) Maldormigi la estrarojn de UTE kaj de JOTE
3.) Ideoj por relanchi la tutan Togolandan E-agadon en 2015.
4.) Organizado de E-kursoj en chiuj zonoj de la lando.
5.) Memorigo pri la diversaj kotizoj de la jaro.
6.) Rezulto pri la esplorlaboroj de s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova

koncerne la 23-an TEK en Vogan


7.) Kio pri la poshtkesto de UTE kaj pri la luita chambro de UTE?
Ceterajhoj.

La kunvenon lanchis la estro de la komitato per salutvortoj kun prezento de la tagordo. Komitatano scivolis kial tiu chi eksterordinara komitatkunsido, kaj la estro respondis, ke char estas rimarkite, ke ghis la fino de marto, neniu estraro komencis la E-agadon en 2015, kio maltrankviligis la gvidantaron de la komitato, kiu decidis konvoki eksterordinaran komitatkunsidon por vere relanchi la E-laborojn en 2015. Post tio, la tagordo estas aprobita sen alia aldono.1- Vortoj pri la unua komitatkunsido, kaj kontrolo de farendajhoj
La raporton pri la unua komitatkunsido verkis la protokolanto nome Doumegnon Koffi, kaj ghin prezentis al la komitato Adokou Folly, la vicestro de la komitato. 15 partoprenantoj komencis la kunvenon je duono post la 10-a horo, kaj poste aldonighis du malfruantoj. Entute 17 komitatanoj sekvis la kunsidon ghis la fino. Temas pri :
1- AGBOLO Apelete
2- ADOKOU Folly
3- SAGBADJELOU Kokou
4- AGBEHOU Ayaovi
5- AGBOSSOU Kossi
6- KOUEVI Ekoue Mawuto
7- ADJE Adjevi
8- KEDE GADZI Ezechiel
9- ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova Bonaventure
10- GBEGLO Koffi
11- AKPAYEDO Kodjo
12- d'ALMEIDA Dovi Komlan
13- ALATE Kossi Adzewoda
14- HUKPORTIE Mawuena
15- DOUMEGNON Koffi.
16- ATTAGLO Kokou.
17- KOUFIONOU Koffitche

Post kelkaj aldonoj kaj korektoj al la prezentita raporto, ghi estis akceptita kaj malfermis la vojon al la farendajhoj.


- La komisiono pri posedajhoj kaj la vicestro de la komitato ne povis viziti la sidejon de UTE por ripari la difektajhojn; tion ili faros tuj post la hodiaua kunveno kaj informos la prezidanton de UTE kaj la gvidantaron de la komitato por la komenco de la riparlaboroj.

- La formado de la estraranoj de JOTE ne povis okazis la 9an de marto 2015 kiel planite. Ghi nun okazos la 27-an de junio 2015 en IZo je la 9-a. La formonto, AGBOLO Didier, disponigos la tekston pri la formado al la komitata listo plej malfrue la 31-an de majo 2015.


La temo de la formado estas :"Kiel aktivi en propagando de Espepranto?"

- S-ro AGBEMADON Biova ne faris la esplorlaborojn, sed promesas tion plenumi lunde la 20-an de aprilo kaj raportos kiel eble plej rapide al la gvidantaro de la komitato.

- La klubo ZAMENHOF, unu el la kluboj, kiuj ricevis subvencion dum la pasinta jaro, promesis raporti al la estraro antau la 30-a de aprilo 2015.
La klubo KEK, ricevinto de la subvencio dum la lasta jaro, ne partoprenis la komitatkunsidon, kaj la prezidanto de UTE promesis telefone au rete kontakti la respondeculojn de KEK por havi la raportojn pri la pasinta jaro.

2- Maldormigi la estrarojn de UTE kaj de JOTE
Ghis la 18-a de aprilo 2015, la estraroj de UTE kaj JOTE ne komencis la E-agadon en 2015, char la prezidanto de JOTE diris, ke li ne regas sian rolon, dum la prezidanto de UTE asertis, ke vere li ne havas agadplanon. La prezidanto de UTE proponis prezenti sian agadplanon al la gvidantaro de la komitato (DOUMEGNON Koffi) la proksiman mardon, la 21-an de aprilo 2015. S-ro SAGBADJELOU Kokou per kelkaj ekzemploj montris al la estraranoj de UTE kiel starigi la agadplanon por 2015. Dume,la estraranoj de JOTE sin preparu por sekvi trejnkurson la 27-a de junio 2015 pri agadi estrarane.

3- Ideoj por relanchi la tutan Togolandan E-agadon en 2015
Lau proponoj de komitatanoj, jenaj punktoj notighis :
- Chiuj, kiuj estas instruistoj, klopodu enkonduki Esperanton en siaj respektivaj lernejoj.
- Chiuj Esperantistoj, kiuj iam anighis al E-kluboj, kiuj nun ne plu aktivas, revigliglu tiujn klubojn malnovajn
- Organizi seminarion por rememorigi al la estraranoj, la taskojn esperantajn, kiuj atendas ilin naciskale kaj internaciskale. Tio povos okazi kombine kun la formado de JOTE-estraranoj.
- Starigi novajn E-klubojn kaj eduki la klubanojn por ke ili sendepende agadu Esperantoskale.
- Starigi kulturajn grupojn, ke ili konkurse ion prezentu dum la venonta TEK (Togolanda

Esperanto-Kongreso) en decembro 2015


- Reaktivigi la futbalan teamon, kies membroj ludos en la internacia futbalteamo nun funkcianta. Jam s-roj KEDEGADJI Ezechiel, GBEGLO Koffi, AKPAYEDO Michael, DOUMEGNON Koffi kaj AGBOLO Apelete taskas al si ion komenci. S-ro GBEGLO Koffi provizore gvidos la aferon.
- Inviti membrojn de UETA el aliaj afrikaj landoj por partopreni al la 23-a TEK. Pri tio chi zorgos GBEGLO Koffi

4- Organizado de E-kursoj en chiuj zonoj de la lando.
TIETo organizu E-kursojn dum la grandaj ferioj por chiuj komitatanoj. La kalendaron TIETo sendos poste kune kun tiu de la ekzamenoj de UEA /ILEI. Pri tiuj chi ekzamenoj zorgos TIS (Togolanda ILEI-Sekcio). Datojn pri la kursoj kaj ekzamenoj TIETo kaj TIS proponu al la komitato. Estus bone revenigi TIETo-akcepton kaj podion de kredoj dum niaj E-kongresoj por altiri homojn.

5- Memorigo pri la diversaj kotizoj de la jaro
Oni rememorigis la diversajn kotizojn al chiuj, nur la kongresa havis kelkajn modifojn.
La kotizo por la 23-a TEK jenas :
- ghis oktobro 2015 : 1500 F
- En novembro 2015 : 1750 F
- Decembro 2015 : 2000 F.
- La saman kotizon pagos afrikaj esperantistoj sed ne esperantistoj pagos la kvaroblon.
- La togolandaj esperantistoj ne membroj de UTE pagos la duoblon
- La eksterafrikanoj pagos 40 eurojn.
- Infanoj ghis 6 jaroj partoprenos la kongreson senpage.
- Infanoj de 7 ghis 18 jaroj, pagos 1000 F CFA

6- Rezulto pri la esplorlaboroj de s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova koncerne la 23-an TEK en Vogan

Char la laboro ne povis okazi, s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova estis petata ion konkretan fari, kiel li promesis mem.7- Kio pri la poshtkesto de UTE kaj pri la luita chambro de UTE?
- La komitato decidis rehavi la malnovan poshtkeston de UTE, kaj la prezidanto de UTE promesis tion plenumi la 21-an de aprilo 2015.

CETERAJHOJ
- La financan raporton faris s-ro AGBOSSOU Kossi kun helpo de DOUMEGNON Koffi. La kompensmono al chiuj komitatanoj estas 20300 F CFA.
- Instituto Zamenhof donacis 32 000 F al la kaso de UTE.
- s-ro GBEGLO Koffi, komisiito de UTE pri monvarbado kaj serchado de mecenatoj povis havigi ion al UTE. Tiel li varbis s-ron ESSEH-ABDOU Jules (Togolandan Esperantiston en Usono), kiu donacis 25 000 F al la kaso de UTE. Alia persono jam sendis 20 000 F al li por UTE, sed la mono ne jam atingis lin. Temas pri s-ro AGBOLO Messan Maurice (Togolanda Esperantisto en Belgio). Lau s-ro GBEGLO Koffi, aliaj homoj promesas ion doni, kaj tial esperigas, ke pli da mono venos al la kaso de UTE tra li.

- la estro de la komitato rememorigis al la komitatanoj, kiuj promesis pagi la lupagon de UTE-a chambro, ke ili plenumu siajn promesojn. Tial chi s-roj ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova, GBEGLO Koffi kaj DOUMEGNON Koffi donacis po 2000 por helpi pagi la lupagojn de UTE, dum la aliaj plenumos siajn promesojn dum venonta komitatkunsido.

La kunveno finighis je la 13-a kaj 45 minutoj.
Lome la 18an de aprilo 2015

La ProtokolantoDOUMEGNON Koffi

PS : Post la komitatkunsido, t.e la 21-an de aprilo 2015, GBEGLO Koffi sukcesis ricevi la donacitan monon (20 000 F CFA) de AGBOLO Messan Maurice. Al ESSEH ABDOU jules kaj AGBOLO Messan Maurice, togolandaj esperantistoj loghantaj eksterafrike, profundkoran dankon!
Ni invitas vin chiujn imiti ilin por ke la E-movado neniam malaperu en Togolando.


Elŝuti 18.71 Kb.

  • Vortoj pri la eksterordinara komitatkunsido de la 18-a de aprilo 2015

  • Elŝuti 18.71 Kb.