Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Seminario por (estontaj) Esperanto-instruistoj kaj Esperanto-aktivuloj en

Elŝuti 24.25 Kb.

Seminario por (estontaj) Esperanto-instruistoj kaj Esperanto-aktivuloj en
Dato16.03.2017
Grandeco24.25 Kb.

Elŝuti 24.25 Kb.

Aliĝilo

Seminario por (estontaj) Esperanto-instruistoj kaj Esperanto-aktivuloj en

Canimao, Matanzas, 11-17 julio 2010Nomo (persona):
Nomo (familia):
Lando
Strato, Nr-o
Kodo, urbo
Telefono
Retadreso
Naskiĝdato
ProfesioMi estas (faru krucon):Viro:

Membro (UEA kaj ILEI):

Virino:

Ne-membro:

A-Lando

B-Lando
x

Faru krucon ĉe la mendo / periodo!

Sumo
Aliĝo kaj pago ĝis la 2010-02-15 (A-Lando 350 € / B-Lando 250 €)Aliĝo kaj pago ĝis la 2010-05-15 (A-Lando 400 € / B-Lando 300 €)Aliĝo kaj pago ĝis la 2010-06-30 (A-Lando 450 € / B-Lando 350 €)Aliĝo kaj pago post la 2010-06-30 (A-Lando 500 € / B-Lando 400 €)Ekskurso al Varadero (30 €)Aldono por individua ĉambro (90 €)Ne-Membro (aŭ ILEI aŭ UEA (25 € A-Lando / 15 € B-Lando)Bufedo (Aldona pago de 20 €)DonacoMi pagas la sumon de:Mi pagas la kompletan sumon de _______________ al konto n-ro: ____________


1.) ILEI (konto ilek-a ĉe UEA) (Informoj pri pagoj al UEA:

http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html)


2.) Amerika Fondaĵo de UEA, (Informoj pri pagoj al UEA: http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html)
3.) Fondaĵo Mondo (en Germanio), kontonumero: 151100004, gvidn-ro: 60090100, Stuttgarter Volksbank. El eksterlando: IBAN: DE21600901000151100004 // BIC: VOBADESS, Stuttgarter Volksbank.
4.) Fondaĵo “Esperanto al Ameriko”, Konto: stif-r ĉe Flandra Esperanto-Ligo

IBAN: BE66 0000 2653 3843, BIC: BPOTBEB1, Postbank, Koloniënstraat 56, B-1000 Brussel.


Mi deziras dividi ĉambron kun: ________________________________________
Mi petas vegetarajn manĝojn: Jes Ne:
Mi legis, komprenis kaj akceptas la aliĝkondiĉojn.
Mi akceptas, ke mia nomo aperu en listo de aliĝintoj en la reto kaj ke mia nomo, retadreso kaj telefonnumero aperu en la listo de partoprenantoj.
Mi komprenas ke mi devas komuniki mian precizan flugnumeron kaj alvenhoron por ke la transportservo akceptu min ĉe la alveno.
Mi sendas la aliĝilon elektronike (aŭ skanite kun subskribo) al kubo2010@esperanto-mexico.org aŭ poŝte al Sekretario ILEI, p/a Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE 37412 Herzberg/Harz, Germanio.
Kondiĉoj:
La baza aliĝkotizo dependas de la landokategorio kaj la aliĝdato de la aliĝanto. Por la seminario validas la jenaj landokategorioj:
A: Ĉiuj landoj escepete de tiuj ĉi-sekve sub B

B: Iamaj socialismaj landoj de la orienta Eŭropo, ĉiuj landoj de Afriko, Latinameriko, Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Respubliko)


La aliĝkotizo ne inkluzivas ajnan asekuron. Kotizoj estos repagitaj je 70 % por rezignoj ĝis la 15-a de februaro 2010, 30 % ĝis la 15-a de majo. Post tiu dato ne povos okazi repago, sed pagita kotizo estos transigebla al alia persono (post depreno de administraj kostoj de 30 € kaj adaptiĝo al la kotizkategorio de la transprenanto.


Elŝuti 24.25 Kb.


Elŝuti 24.25 Kb.