Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Sekcio I nomo, fono, hejmloko, membroj

Elŝuti 43.8 Kb.

Sekcio I nomo, fono, hejmloko, membroj
Dato18.03.2017
Grandeco43.8 Kb.

Elŝuti 43.8 Kb.

STATUTO de E@I
SEKCIO I - nomo, fono, hejmloko, membroj
Artikolo 1 – nomo


 1. La Organizo nomiĝu "E@I". (oni prononcas [ e ĉe i ] )

 2. La litero "E" montras ke la organizo okupiĝas pri Edukado. En pli vasta konteksto enhavas ankaŭ vortojn: Efika komunikado, Esperanto, Evoluo, Eŭropo.

La litero "I" indikas ke la organizo okupiĝas pri komunikiloj kiel Interreto. En pli vasta konteksto enhavas ankaŭ vortojn: Interkulturo, Informo, Ideo, Inspiro. La signo "@" indikas la sinergian efikon de tiuj ĉi du konceptoj, kiu necesas por atingi facilan kaj rapidan internacian komunikadon .

Mallongigon do eblas libere traduki kiel „Edukado@Interreto“ – sed pro la plursignifeco de la literoj E kaj I oni uzos nur la mallongigitan formon de la nomo „E@I“.


Artikolo 2 – fono


 1. E@I estas jura persono. Ekestas per la tago de registriĝo je Ministerio por internaj aferoj de Slovaka respubliko laŭ leĝo numero 116/1985 Kolekto pri kondiĉoj de la agado de organizaĵoj kun internacia elemento.

 2. Fondo de E@I okazas surbaze de spertoj de la agado de internacia laborgrupo, okupiĝinta pri ĉefe interretrilataj projektoj, kiu sub tiu ĉi nomo funkciis ekde la jaro1999 kiel organizo sen jura personeco.

Artikolo 3 - hejmloko
 1. E@I havas sian hejmlokon je la adreso: Víťazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio.

 2. E@I pere de Interreto agadas tutmonde

Artikolo 4 – membroj


1) Persono aĝa minimume15 (inkluzive) kaj maksimume 35 (inkluzive) jarojn, konsentanta kun la Statuto, povas iĝi regula Membro.

2) Persono aĝa malpli ol 15 kaj pli ol 35 jarojn povas iĝi Subtenanto. Subtenanto ne havas voĉdonrajton.

3) Ĉiu Membro havu retpoŝtadreson kaj

povu uzi ĝin.SEKCIO II - Celoj

Artikolo 5 – Ĝenerale


1) E@I estas internacia neregistara junulara organizo; ĝi estas politike sendependa.

Artikolo 6 - vizio, celoj kaj vojoj

1) La vizio de E@I estas paca kaj harmonia mondo en kiu ĉiuj civitanoj povas facile kaj rapide komuniki tutmonde.

2) La celoj de E@I estas

a) instigi interkulturan lernadon kaj internaciajn kunlaboron kaj komunikadon.
b) subteni lernadon kaj uzadon de interretteknikoj kaj lingvoj.
c) helpi validigadon de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj ĝia Deklaracio de homaj rajtoj.

3) Vojoj / Metodoj de E@I estas


a) iniciato kaj subteno de projektoj pri internacia kunlaboro de junuloj.

b) organizado de klerigaj kaj kulturaj aranĝoj, rilatajn al la celoj.

c) informado pri la graveco kaj utileco de senbara internacia komunikado.

SEKCIO III – Organoj de la Organizo
Artikolo 7 - organoj
La organoj de la Organizo estas

a) la Membraro,

b) la Estraro,

c) la Elekta Komisiono

d) la Financa Komisiono.
Artikolo 8 - la Membraro


 1. La Membraro konsistas el ĉiuj regulaj Membroj (laŭ la difino el Artikolo 4) de la Organizo.

 2. La Membraro estas la supera decida instanco de la Organizo.

Artikolo 9 - rajtoj de la Membraro


Rajtoj de la Membraro estas:

a) sekvi kaj diskuti agadon de la Organizo

b) proponi projektojn farindajn,

c) kunlabori je la E@I projektoj

d) proponi ontan agadon de la Organizo

e) starigi voĉdonadon

f) voĉdoni kiam estas proklamita voĉdonado de la Membraro

Artikolo 10 - kunsidoj de la Membraro
 1. E@I estas interretbazita, ĝi ne havas nepran jaran decidan fizikan kunvenon.

 2. Ĉiuj diskutoj kaj decidoj okazas per Interreto.

Artikolo 11 - voĉdonado ĉe la Membraro
 1. Voĉdonadon ĉe la Membraro povas starigi aŭ tri (3) Membroj aŭ unu (1) Estrarano.

 2. La voĉdonadtempo estu minimume sep (7) tagoj.

Artikolo 12 – Ekesto de la membreco
 1. Oni membriĝas al E@I per

a) plenigo de formularo kies enhavo sendiĝos al la Organizo E@I, aŭ

b) per sendo de retpoŝta mesaĝo al la Organizo E@I.
 1. En la formularo aŭ retpoŝta mesaĝo laŭ alineo 1) aliĝanto koncize sinprezentos, menciinte nepre sia(j)n nomo(j)n kaj familia(j)n nomo(j)n (resp. sian tutan nomon), naskiĝjaron kaj ŝtatanecon.

3) "La membreco ekvalidas la saman tagon kiam la nova membro ricevas konfirmmesaĝon al sia retpoŝtadreso."

Artikolo 13 – Ĉesigo de membreco


Membreco en E@I ĉesas

  1. per retpoŝta mesaĝo aŭ reta formularo al la Organizo.

; laŭeble la eksiĝanta Membro mencios koncizan klarigon de kialoj de sia decido,

  1. per eksigo, se la membro gravmaniere malrespektas statuton de E@I.

2) atinginte 36 jarojn la membreco ne finiĝas, sed la Membro iĝas Subtenanto.

Artikolo 14 - la Estraro
La Estraro gvidas la Organizon kaj superrigardas ĝian agadon.
Artikolo 15 - konsisto de la Estraro
La Estraro konsistas el minimume tri (3) kaj maksimume naŭ (9) egalnivelaj anoj. La Estraro havas kunordiganton, sekretarion, kasiston kaj eventuale aliajn anojn.

Artikolo 16 - taskoj de la Estraro


La Estraro:

a) superrigardas la financojn de E@I

b) informas la Membraron pri siaj faroj kaj agadoj

c) implementas decidojn faritajn de Membraro

d) zorgas pri evoluo de E@I

e) antaŭenigas celojn de E@I

Artikolo 17 - elekto de la Estraro
1) Nova Estraro elektiĝas ĉiun duan jaron.

2) Nombron de Estraranoj proponas Elekta Komisiono al la Membraro, kiu decidas pri ĝi (konsentas/malkonsentas) antaŭ la komenco de la proceduro por elekti novan Estraron.

3) Estraranoj estas elektitaj laŭ simpla plimulto de la Membraro per voĉdonado elektronika (interreta).

4) Voĉdon-ordonon proponas la Estraro al la Membraro por aprobo antaŭ la komenco de baloto.


Artikolo 18 - kunsidoj de la Estraro
La Estraro kunsidas per Interreto, laŭ sia bontrovo, sed minimume 4 foje jare.
Artikolo 19 - decidoj de la Estraro
Se tiu ĉi Statuto ne preskribas ion alian, decidoj de la Estraro estu farataj per simpla plimulto.

Artikolo 20 - demisio de Estrarano


Informo pri demisio estu sendita en skriba formo al la Membraro.

Artikolo 21 - eksigado de Estrarano


1) Estrarano povas esti eksigita de simpla plimulto de la Membraro, se li aŭ ŝi:

a) ne kontentige plenumas siajn taskojn aŭ

b) kontraŭiras ĉi tiun Statuton aŭ la intereson de la Organizo.
2) Propono pri eksigo de Estrarano estu sendita al la Membraro fare de almenaŭ du (2) Estraranoj aŭ kvin (5) Membroj.

Artikolo 22 - Elekta Komisiono
 1. La Elekta Komisiono konsistas el tri (3) Membroj.

 2. La Elekta Komisiono havas la taskon proponi novajn Estraranojn antaŭ regulaj (ĉiun paran jaron) kaj – kaze de bezono – neregulaj Estraraj balotoj. Ĝi prezentu sian proponon al la Membraro almenaŭ dek kvar (14) tagojn antaŭ la baloto pri novaj Estraranoj.

 3. Membroj de la Elekta Komisiono estas elektitaj tuj post regula Estrara baloto kaj ili membras ĝis post la sekva Estrara baloto.

 4. La Elekta Komisono kontrolas, ke nur Membroj kun voĉdonrajto voĉdonas kiam okazas voĉdonado en la Membraro kaj post kalkulado prezentas rezultojn de voĉdonado al la Estraro kaj la Membraro.

Artikolo 23 - Financa Komisiono

La Financa Komisiono konsistas el tri (3) Membroj kiuj ne estas en la Estraro, kaj havas la taskon superrigardi la financajn agojn de la Organizo.

Artikolo 24 - taskoj de la Financa Komisiono


La ĉefaj taskoj de la Financa Komisiono:
a) legi kaj kontroli ĉiujn financajn dokumentojn de la Organizo.

b) kunlabore kun la Kasisto de la Organizo, laŭ eventuala peto de Membro aŭ estrarano disponigi financajn informojn al la Membraro aŭ / kaj Estraro ene de du (2) semajnoj.

c) ĉiujare prepari raporton pri la financa stato de Organizo, kiun la Membraro aprobas per simpla plimulto.

SEKCIO IV - Financoj

Artikolo 25 – ĝenerale


1) La agadoj de la Organizo estu financataj per donacoj, enspezoj de la ekonomia agado kaj subtenoj de aŭ privatuloj, firmaoj aŭ fondaĵoj.

2) Enspezoj de la ekonomia agado ne povas esti profitaj kaj povas esti uzitaj nur por atingo de celoj de la organizo.

Artikolo 26 - financaj respondecoj
La respondecon pri la financoj havas la Estraro.
SEKCIO V - Ŝanĝado de la Statuto

Artikolo 27 – ĝenerale


1) Ŝanĝoj de aŭ aldonoj al tiu ĉi Statuto povas esti faritaj se la Membraro

voĉdonas pore per du-triona (2/3) simpla plimulto. La voĉdono estu anoncita almenaŭ dek kvar (14) tagojn antaŭ la komenco de la voĉdonperiodo.

2) Se la Estraro unuanime decidas ŝanĝon de aŭ aldonon al tiu ĉi Statuto, tiu ŝanĝo ekvalidas sen voĉdono de la Membraro post 14 tagoj, se ne dum tiuj 14 tagoj post anonco al la Membraro almenaŭ tri (3) Membroj en skriba formo protestas al la Membraro.

SEKCIO VI - Malfondo
Artikolo 28 – ĝenerale
E@I povas esti malfondita nur per decido de tri kvaronoj (3/4) de la Membraro.
Artikolo 29 - la havaĵoj
Kaze de malfondigo de E@I per unuiĝo kun alia civitana societo, neregistara organizo, la tuta havaĵo de la Organizo transiras al tiu asocio. Kaze de alimaniera malfondigo de la Organizo, la havaĵo transiras al unu aŭ pluraj civitana(j) societo(j), neregistara(j) organizo(j), kies celoj proksimas al la celoj de la Organizo. Tiu(j) asocio(j) estu nomita(j) en la malfonda decido de la Membraro. Kaze de havaĵ-transiro al pluraj organizoj, la elcentaĵon por ĉiu el ili proponas Estraro por aprobo fare de la Membraro.


SEKCIO VII - Provizoraj kaj fin-reguligoj

Artikolo 30

1) Tage de estiĝo de E@I kiel jure sendependa Organizo, la membroj de la preparkomitato iĝas membroj de la Estraro. La funkciperiodo de tiu Estraro estas unu jaro.

2) per "simpla plimulto" oni komprenas la plimulto de tiuj kiuj voĉdonis.

3) per "skriba formo" oni komprenas retpoŝte.


E@I By-Laws
SECTION I – Name, Background, Head Office and Members
Article 1 – Name

The name of the Organisation is "E@I". (The letter "E" indicates that the organisation is involved in Education, Efficient communication etc. The letter "I" indicates that the organisation deals with communication media like Internet. The character "@" represents the synergistic effect of these two concepts, needed to achieve easy and fast international communication.)


Article 2 – Background

E@I began in 1999 as an international working group that focused primarily on Internet-related projects. With time, it grew and became more solidly established, and in 2005, it became registered and acquired legal status.

Article 3 – Head Office

The legal head office of the Organisation is at the address: Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, Slovakia. (But the true home of the Organisation is on the Internet.)

Article 4 – Members


1) Persons between the ages of 15 and 35 (inclusively) who agree with the by-laws may become regular Members.

2) Persons under the age of 15 or over the age of 35 may become Supporters. Supporters do not have voting rights.

3) Every Member shall have access to a functional e-mail address.


SECTION II – Objectives
Article 5 – General
1) The Organisation is a politically independent international nongovernmental youth organisation.

Article 6 – Vision, Goals and Means

1) The vision of E@I is a world of peace and harmony where all citizens may communicate worldwide with ease and speed.

2) Goals of E@I is

a) To promote the growth of cross-cultural learning and international collaboration and communication.

b) To support the learning and use of both Internet methods and languages.

c) To help substantiate the United Nations Charter and its Universal Declaration of Human Rights.

3) Means / Methods of E@I is

1) To initiate and support projects relating to international youth collaboration.

2) To organise educational and cultural events related to its goals.

3) To raise awareness on the importance and usefulness of barrier-free international communication.


SECTION III – Composition of the Organisation

Article 7 – Composition


The Organisation consists of:

a) Members,

b) a Board of Directors,

c) an Electoral Committee, and

d) a Financial Committee.
Article 8 – Members
1) The Members consist of all regular Members (as defined by Article 4) of the Organisation, i.e. those aged between 15 and 35.

2) The body of Members exercise the highest decisive authority of the Organisation.


Article 9 – Members' Rights
Members have the right to:

a) Follow and discuss the Organisation’s activity

b) Suggest projects to undertake

c) ???


d) Suggest future activities of the Organisation

e) Call for a vote

f) Cast a vote when an election or decision is proclaimed among the Members
Article 10 – Members' Meetings
1) Because the Organisation is Internet-based, it does not have a mandatory physical annual meeting for decision-making.

2) All discussions and decisions may take place on the Internet.


Article 11 – Members' Voting
1) A vote may be called by three (3) Members or by one (1) Director.

2) The ballot time shall be a minimum of seven (7) days.

Article 12 – Becoming a Member
1) One becomes a Member within the Organisation by completing an application whose contents will be sent to the Organisation, or by sending an e-mail to the Board of Directors. Applicants must include their full name, year of birth and country.

Article 13 – Membership Cancellation


One may annul one’s membership from the Organisation by sending an e-mail to the Organisation or by completing an online form. It is appreciated to include a brief explanation of why one wants to leave the Organisation.

Article 14 – Board of Directors


The Board of Directors leads and supervises the Organisation.
Article 15 – Composition of the Board of Directors

The Board of Directors consists of a minimum of three (3) and a maximum of nine (9) members of equal status. The Board of Directors has a Coordinator, a Secretary, a Treasurer, as well as other roles if need be.


Article 16 – Duties of the Board of Directors
The duties of the Board of Directors are to:

a) Supervise the finances of the Organisation

b) Inform the Members on its actions and activities

c) Implement decisions made by the Members

d) Ensure that the organisation is developing well

e) Make progress on the Organisation’s goals


Article 17 – Election of the Board of Directors

1) A new Board of Directors is elected every two years.

2) The Electoral Committee proposes a number of Directors to the Members, who shall then agree or disagree decide with this decision at the beginning of the process of electing a new Board of Directors.

3) Directors are elected by simple majority of Members via electronic (online) vote.


Article 18 – Board of Directors Meetings

The Board of Directors shall regularly convene on the Internet at a rate it feels appropriate, but …


Article 19 – Decisions of the Board of Directors

If a matter is not covered by these By-Laws, then decisions by the Board of Directors shall be made my simple majority.

Article 20 – Resignation of a Director

A Director who resigns shall inform the Members in writing.


Article 21 – Dismissal of a Director

1) A member of the Board of Directors may be dismissed by simple majority of Members if he or she:

a) Does not fulfil his or her duties in a satisfactory manner, and/or

b) Acts against these By-Laws or against the interests of the Organisation.
2) Proposals for dismissal of a Director are to be sent to the Members by at least two (2) Directors or five (5) Members.

Article 22 – Electoral Committee


1) The Electoral Committee consists of three (3) Members.

2) The Electoral Committe has the task of nominating new Directors prior to regular elections (held every two years) and, when necessary, irregular elections. It shall present its nominations to the Members at least fourteen (14) days before voting on new Directors takes place.

3) Members of the Electoral Committee are elected immediately after a regular election of new Directors, and they remain members of the committee until the next election of Directors.

4)


Article 23 – Financial Committee

The Financial Committee consists of three (3) Members who are not part of the Board of Directors. Their duty is to supervise the Organisation’s financial activity.


Article 24 – Duties of the Financial Committee

The primary duties of the Financial Committee are to:

a) Read and verify all financial documents of the Organisation.

b) Work together with the Treasurer of the Organisation to make financial information available to the Members and/or Board of Directors within two (2) weeks, if requested by a Member or Director.

c) Prepare a yearly report on the financial state of the Organisation, which Members shall approve or reject by simple majoritySECTION IV – Finances
Article 25 – General

1) The activities of the Organisation are fuelled by donations and support from private members, companies or foundations.

2)
Article 26 – Financial Responsibility

The responsibility for finances is held by the entire Board of Directors.SECTION V – Amendments to the By-Laws
Article 27 – General

1) Amendments to these By-Laws may be made if Members vote in favour of them with a two thirds (2/3) simple majority. The vote shall be announced at least fourteen (14) days in advance of the voting period.

2) If the Board of Directors unanimously decides on an amendment or addition to these By-Laws, they shall announce it to the Members. The amendment shall become valid without vote after 14 days, unless during these 14 days three (3) Members object in writing to all Members.


SECTION VI – Disbandment
Article 28 – General

The Organisation may only be disbanded by decision of three quarters (3/4) of Members.


Article 29 – Property

In the case of disbandment of the Organisation by merging with another civil society or unregistered organisation, all property of the Organisation shall be transferred to this association. In the case where the Organisation is disbanded in another way, the property shall be transferred to one or more civil societies or unregistered organisations whose goals are similar to those of the Organisation. That association or those associations shall be named in the Members' decision of disbandment. In the case of transfer of property to more than one organisation, the percentage for each of these shall be proposed by Board of Directors for approval by the Members.SECTION VII – Miscellaneous Provisions
Article 30

1) On the day that E@I became established as a legally independent Organisation, the members of the organizing committee automatically became members of the Board of Directors. The term of this Board of Directors is one year.

2). "simple majority": the majority of those who voted

3) "in writing": by email
Elŝuti 43.8 Kb.

 • SEKCIO III – Organoj de la Organizo
 • SEKCIO V - Ŝanĝado de la Statuto
 • SEKCIO VII - Provizoraj kaj fin-reguligoj
 • SECTION I – Name, Background, Head Office and Members
 • SECTION III – Composition of the Organisation
 • SECTION V – Amendments to the By-Laws
 • SECTION VI – Disbandment
 • SECTION VII – Miscellaneous Provisions

 • Elŝuti 43.8 Kb.