Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Saluti – saluer – saluti tago – un jour – tago kiel

Elŝuti 40.28 Kb.

Saluti – saluer – saluti tago – un jour – tago kiel
Dato20.11.2017
Grandeco40.28 Kb.

Elŝuti 40.28 Kb.

Stefano kaj Jozefino — 5


5. Mi instruas esperanton

1. Salutoj – les salutationsAŭskultu

salutisaluersaluti

tagoun jourtago

kielcommentkiel

fartialler, se porterfarti

bonebienbone

dankiremercierdanki

ĝisjusqu’àĝis

vidivoirvidi

revidirevoirrevidi

Ripetu


saluti – saluti

tago – tago

kiel – kiel

farti – farti

bone – bone

danki – danki

ĝis – ĝis

vidi – vidi

revidi – revidi

Aŭskultu


Saluton! – Salut !

Estas bona tago.C’est une bonne journée.

Bonan tagon!Bonjour !

Kiel vi fartas?Comment vas-tu ? ou Comment allez-vous ?

Mi fartas bone!Je vais bien !

Dankon!Merci !

Ĝis revido!Au revoir !

Ĝis!Ciao !

Ripetu


Saluton! – Saluton!

Estas bona tago. – Estas bona tago.

Bonan tagon! – Bonan tagon!

Kiel vi fartas? – Kiel vi fartas?

Mi fartas bone! – Mi fartas bone!

Dankon! – Dankon!

Ĝis revido! – Ĝis revido!

Ĝis! – Ĝis!

Rigardu


Une expression comme saluton! ou dankon! est l’objet direct d’un verbe non exprimé, et prend la terminai­son  n de l’accusatif. Ripetu

Saluton! – Saluton! – Salut !

Bonan tagon! – Bonan tagon! – Bonjour !

Dankon! – Dankon! – Merci !

• L’adverbe dérivé prend la ter­minaison  e. Ripetu

bona – bona – bon

bone – bone – bien

alta – alta – grand, haut

alte – alte – en hauteur

Le mot interrogatif kiel signi­fie comment, de quelle ma­nière. La réponse est souvent un adverbe. Ripetu

Kiel vi fartas? – Kiel vi fartas? – Comment vas-tu ?

Mi fartas bone. – Mi fartas bone. – Je vais bien.2. Akuzativo – l’accusatifAŭskultu

libronun livre (objet) – libron

StefanonÉtienne (objet) – Stefanon

min, vin, lin, ŝin, etc. – me, te/vous, le, la, etc. – min, vin, lin ŝin

kionquekion

sinjoromonsieur, un monsieursinjoro

nueh biennu

Ripetu


libro, libron – libro, libron

Stefano, Stefanon – Stefano, Stefanon

min, vin, lin, ŝin, etc. – min, vin, lin ŝin

kion – kion

sinjorosinjoro

nu – nu

Aŭskultu


Ĉu vi vidas la libron?Est-ce que tu vois le livre ?

Ne, mi ne vidas ĝin.Non, je ne le vois pas.

Ĉu vi vidas Stefanon?Est-ce que tu vois Stefano ?

Ne, mi ne vidas lin.Non, je ne le vois pas.

Ĉu vi vidas Jozefinon?Est-ce que tu vois Jozefino ?

Jes, mi vidas ŝin.Oui, je la vois.

Ĉu vi vidas la junajn gestudentojn?Est-ce que tu vois les jeunes étudiants ?

Jes, mi vidas ilin.Oui, je les vois.

Kaj ĉu vi vidas min?Et est-ce que tu me vois ?

Ne, mi ne vidas vin.Non, je ne te vois pas.

Sed ĉu vi vidas la maljunan sinjoron?Mais est-ce que tu vois le vieux monsieur ?

Jes, mi vidas lin.Oui, je le vois.

Kio li estas?Qu’est-ce qu’il est ?

Li estas instruisto.Il est professeur.

Kion li instruas?Qu’est-ce qu’il enseigne ?

Li instruas esperanton.Il enseigne l’espéranto.

Ripetu


Ĉu vi vidas la libron? – Ĉu vi vidas la libron?

Ne, mi ne vidas ĝin. – Ne, mi ne vidas ĝin.

Ĉu vi vidas Stefanon? – Ĉu vi vidas Stefanon?

Ne, mi ne vidas lin. – Ne, mi ne vidas lin. –

Ĉu vi vidas Jozefinon? – Ĉu vi vidas Jozefinon?

Jes, mi vidas ŝin. – Jes, mi vidas ŝin.

Ĉu vi vidas la junajn ge­studentojn? – Ĉu vi vidas la junajn gestudentojn?

Jes, mi vidas ilin. – Jes, mi vidas ilin.

Kaj ĉu vi vidas min? – Kaj ĉu vi vidas min?

Ne, mi ne vidas vin. – Ne, mi ne vidas vin.

Sed ĉu vi vidas la maljunan sinjoron? – Sed ĉu vi vidas la maljunan sinjoron?

Jes, mi vidas lin. – Jes, mi vidas lin.

Kio li estas? – Kio li estas?

Li estas instruisto. – Li estas instruisto.

Kion li instruas? – Kion li instruas?

Li instruas esperanton. – Li instruas esperanton.

Rigardu


• La terminaison  n de l’accu­satif rend la phrase claire et flexible. Ripetu

Jen interesa libro. – Jen insteresa libro. – Voici un livre intéressant.

Mi vidas la interesan libron. – Mi vidas la interesan libron. – Je vois le livre intéressant.

Jen juna lernantino. – Jen juna lernantino. – Voici une jeune élève.

Ni vidas ŝin. – Ni vidas ŝin. – Nous la voyons.

Kion ŝi lernas? – Kion ŝi lernas? – Qu’est-ce qu’elle apprend ?

Ŝi lernas esperanton. – Ŝi lernas esperanton. – Elle apprend l’espéranto.


3. KonversacioAŭskultu

Stefano. Saluton, Jozefino! Kiel vi fartas?

Jozefino. Saluton! Mi fartas bone, dankon! Kaj vi?

Stefano. Ankaŭ mi fartas bone.

Jozefino. Ĉu vi vidas la libron?

Stefano. Jes, mi vidas ĝin. Ĉu ĝi estas interesa?

Jozefino. Jes, ĝi estas tre interesa.

Stefano. Ĉu vi vidas la maljunan sinjoron?

Jozefino. Jes, mi vidas lin.

Stefano. Kiu li estas?

Jozefino. Li estas la instruisto.

Stefano. Bonan tagon, sinjoro!

Instruisto. Bonan tagon!

Jozefino. Kiel vi fartas, sinjoro?

Instruisto. Mi fartas tre bone, dankon!

Jozefino. Nu, ĝis revido, sinjoro!

Instruisto. Jes, ĝis revido!

Stefano. Nu, Jozefino, ĝis!

Jozefino. Ĝis!

Respondu


Kiel fartas Jozefino?

Ŝi fartas bone.

Kaj kiel fartas Stefano?

Ankaŭ li fartas bone.

Kaj kiel vi fartas?

Mi fartas bone, dankon!

Kion Stefano vidas?

Li vidas libron.

Kia libro ĝi estas?

Ĝi estas tre interesa.

Kiun ili salutas?

Ili salutas maljunan sinjoron.

Kiu li estas?

Li estas la instruisto.

Kion vi lernas?

Mi lernas esperanton.

Kiu instruas esperanton?

Vi instruas ĝin!

Nu, bone! Ĝis revido!

Ĝis!


Elŝuti 40.28 Kb.


Elŝuti 40.28 Kb.