Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


S-6 ais san Marino s-6,2

Elŝuti 61.91 Kb.

S-6 ais san Marino s-6,2
Dato18.03.2017
Grandeco61.91 Kb.

Elŝuti 61.91 Kb.
S-6 AIS San Marino

S-6,2

Sidejo IUK – BG

Klerigejo de AIS – San Marino
Fako: ĵurnalistiko – ĵurnala, reta, radio, televida kun retoriko

kaj modernaj aŭdvidaj rimedoj.

I. Enkondukaj informoj.

En julio 2009 – okazis en JUK – BG Karlovo filio de AIS, solena malfermo ankaŭ la novan fakon pri ĵurnalismo kaj retoriko.Al tiu strebis ĉefe Prof. dr. h. Ivo Lapenna (Ju/Br) iama Prez. de UEA kaj kunfondito de AIS San Marino.

Ankaŭ celis tiun Prof. M. Grego (IT) la unua dekano de S-6 de AIS kaj lia posteulo Prof. T. Tyblewski. Fine atingis celon, nuna vic dekano de S-6 E.Prof. A. Lewanderska-Quednau kun la helpo de Rektoro de JUK – BG E.Prof. B. Leonov kaj grupo de polaj kaj bulgaraj specialistoj.
La studprogramo bazigas sur la jam esplorita en PL programo, kaj adoptita por eblo studi pere de reto.


II. La teamo estas:

Grupo de kunlaborantoj de fako ĵurnalistiko kaj retoriko – S6/2 kursoj por studentoj de AIS – San Marino kaj JUK – BG klerigejo de AIS prilaboritaj kaj kolektitaj de A. Lewanderska – Quednau

Inicjatintoj
I. Lapenna

M. Grego

T. Tyblewski

K. Kąkol

Bocheński

Organizatoroj

aŭtoroj
J. Gębala

W. Saldman

R. Cvertkov

A. Lewanderska –Quednau

H.D. Quednau

Kunagantoj
B. Czekajska

G. Silver

S. Lewanderski

S. Marĉek

Bardyl Selimi

Lingva kontrolo
D. Emler

I. Winnicka

F. Weigold

E. Szajner

M. Zielińska-Olund
A. Golonka

J. Krupp-Lewanderski

E. MatkowskiKunlaborantoj

grafika ordigadokaj fotoj
E. Bogacińska

TV plovdiv

W. Sklorz

A. Suchocki

T. Chmielnik
O. Bogaciński

J. Wójcik

M. Zdanowski

L. Gierko

J. WalaszekT. Pomorska

R. Piwnik

Izydorczyk

A. Pleśnar

F. Ziemski


radio Karlovo

A. Piliponis

D. Szeters

Z. Benet

N. Pietuchowska


F. Brom

M. Szczygieł

W. Bormann

Z. Błażejczyk

J. Kamiński

Honoraj anoj
A. Kwaśniewski

H. Hodecka

W. Cimoszewicz

L. Wątróbski

R.Malinowski
W. Bartoszewski

B. Geremek

R. Ciecierski


III. La kolekton de materialon por studentoj prilaboris A. Lewanderska kaj E. Bogacińska kiel modelo por moderna kaj praktika agado, oni uzas pioniran rimedon, aplikitan de Direktoro de Pola Cyfra+.

IV. La programo prezentata estas en pola kaj esperanto lingvoj kaj tekstas jene.

PROGRAMO.

Materialoj:


 1. Mallonge pri historio de ĵurnalistiko – A. Lewanderska (pola/esp).

 2. I. Lapenna – bazo de parolkapablo kaj neceso koni retorikon (pola/esp.)

 3. T. Tyblewski – Personeco de homo.esperante

 4. A. Lewanderska – ABC – de filmo kaj TV. (pole|esperanto)

 5. Malfermo de fako julio 2009 – reportario el bulteno de Bardyl Selimi.Jplanda Jozsi;..

 6. Nia bulteno – B. Seli\mi,lewanerska, Marcek, fosmeier.

 7. Rolo de J. M. Bocheński (rememoro).

 8. R. Kapuściński – Modelo de ĵurnalisto de T. Chmielik

 9. Filmoj de fratoj g. T.Chmielewski-prelegoj dum UK 2009.

 10. Miaj spertoj el arabaj emiratoj kaj en Pl – Dyrektoro de Cyfra Plus W.Saldan

 11. Modelo de instruado el fako de ĵurnalismo – Komarno – S. Marĉek – Sk.

 12. Ĵurnalistiko praktika Jolanda Jazsi – Kultura Centro – Braŝov – Ro.

 13. Redaktado de informoj por enterprenaj B. Czekajska Pl/A

 14. Rete ĉu papere? R. Corsetti It.

 15. „itd” – la baza ekzercado por junaj ĵurnalistoj- kaj lia unua chefo A. Kwaśniewski

 16. Uzeble kaj utile – Ola Korjav – Uk (AIS studento, vic prez de TEJ-o)

 17. Historio de AIS – Pl – Skize A. Sochacki(raporto skriba kaj en fotoj )

 18. Por infanoj kaj junuloj S. Mac Gil Hu/N. ZelS(Prez de ILEI, cef red de Juna Amiko )

 19. En la servo de etnaj grupoj – E. Prządka –radio kaj TV Pl

 20. Algimantas Piliponis. Komunikacja i jej rola, pole, esperante, litove, ruse, france

Ĵurnalismo – genezo, evoluo

Gatunki dziennikarskie – geneza i ewolucja

La komencon, oni serĉas en komenco de komunikado de homoj. En tiu periodo aperis: vorto, bildo,bildo kaj teksto.

Gatunki dziennikarskie pojawiają się wtedy, gdy pojawiają się formy przekazu, gdy ludzie zaczynają się komunikować (słowo, obraz, obraz i tekst).

***

Roma periodo:

En tiu periodo aperas „ACTA POPULI ROMANI”. Ĝi estas la unua publika, perioda rimedo de komunikado. Estis bildigita pere de (tabuletoj kun informoj, ekz. pri rezulto de igroj, ventkadoj.

Oni dispartigas

– komencon de publicistiko (materialojn epistolarajn),

– komencon de retoriko reprezentanto – MARCUS FABIUS QUINTYLIANS, aŭtoro de famaj 5-demandoj (kiu, kio, kiam kie, kiel?) al tiu oni aldonis poste – kun efiko?


Czasy Rzymskie:

– ACTA POPULI ROMANI pierwszy publiczny, periodyczny środek przekazu (tabliczki ustawione z informacjami: np. wynik igrzysk, zawodów),

– piśmiennictwo epistolarne (początki publicystyki),

– początki retoryki – MARCUS FABIUS QUINTYLIANS autor formuły 5 pytań (kto, co, kiedy, gdzie, jak?) potem doszło pytanie: z jakim skutkiem?***

Ĉinio:

En la 6-a jc. aperis per kaligrafio farita la devigoj de familio (dinastio) TANG.


Mezeuropo kaj renesanco:

– okazis komenco de informoj,

– informoj por reĝaj kaj princaj lokoj, merkatoj kaj bankoj,

– la unua AVISSo kaj ZEITUNG,

– unoopaj informoj, kun komentario kun bildoj (el 15jc.),

– ESSAIS – fare de Michael Montaigna el 1580. Ĝi estas nomata kiel la unua literata verko, kiu komencas la mondan publicistikon.Epizod chiński:

VII w. kaligrafowane na papierze ryżowym zbiory przekazów rozporządzeń rozpowszechniane za czasów dynastii TANG.

Europa między średniowieczem
a odrodzeniem:

– początki informacji prasowej,

– zbiory doniesień dla dworów, firm handlowych i banków,

– pierwsze AVISSO i ZEITUNG,

– druki ulotne operujące wiadomością, a później relacją oraz ilustracją (XVw.),

– ESSAIS Michaela Montaigna wydane


w 1580r., pierwszy gatunek literacki, który znalazł poczesne miejsce w publicystyce.

***

La 17jc. kun karakterizo:

– informoj,

– statistika praso, libroj, unu aŭ durompa,

– ne estis tn.dispartiglumo, nur akapitoj,

– pagina konstanta,

– ne estis vorzeite,

– estis tre kostaj.
Aperis la unua ĵurnalo 1707 –

THE DAILY COURANT


Periodyczna prasa informacyjna XVII i jej cechy:

– wiadomości, wzmianki, relacje zamieszczano w sposób przypadkowy, wg kolejności spływu,

– układ prasy statyczny, książkowy, jedno lub dwułamowy,

– brak światła (były akapity),

– pagina ciągła (kolejna strona),

– brak wyodrębnionych nagłówków,

– wygórowana cena.
Pierwszy dziennik 1702 –

THE DAILY COURANT


***

18jc. – kulturo kaj socio:

– aperas publicista artikolo kaj esejo,


– 1665 – la unua recenzo,
– 1668 – Marcus Politikus – la unua reklamo,

En renesanco


aperas legado kaj bibliotekoj,
– jam oni skribe dispartigas temon kaj formojn,

– aperas la unuaj magazenoj,


– MONITOR – de Franciszek Bohomolec (la unua felietonisto).

Wiek XVIII to prasa społeczno-kulturalna:

– krystalizują się takie odmiany jak: artykuł publicystyczny i esej,

– 1665r. W Jurnal des Sorantes zamieszczono recenzję pierwszej książki,

– 3 lata później w londyńskim Mercurius Politycus – pierwsza reklama,

Oświecenie (czas przełomu):

– rozwój czytelnictwa,

– prasa różnicuje się tematycznie i formalnie,

– pojawiają się pierwsze magazyny,

– krystalizują się wszystkie klasyczne formy wypowiedzi prasowej,

– MONITOR – pierwsze polskie czasopismo moralizatorskie (Franciszek Bohomolec – „ojciec felietonistów”)***

Franca Revolucio:

– ĵurnaloj uzataj por politikaj celoj,

– ĵurnaloj atingas ĝis 100 000 ekzemplerojn,

– J. Reul Morat kaj Kamil desmaulins satira politika, karikaturo.Wielka rewolucja francuska i jej prasa:

– prasa jako instrument polityki (skuteczność),

– nakłady niektórych dzienników przekroczyły 100 tyś. egzemplarzy,

– dużą rolę w kształtowaniu nastrojów mas odegrała prasowa karykatura i rysunek satyryczny,

– w publicystyce królował komentarz mistrzów
J. Reul Morat’a czy Kamila Desmoulins’a

80% Francuzów było niepiśmiennych, dlatego używano rysunków satyrycznych i karykatur.

1794 – telegraf optyczny


***

1800j. FELIETONOJ

– en ĵurnalo des Debates oni aldonas tekstojn kaj bildojn kaj nomis ilin FEUILLE,


– tiu fariĝas la konstanta rubriko (Schpalte),
– Daniel Defoe komencis fari la stilistikon.

Rok 1800 – rok FELIETONU

– do Journal des Debates dołączono luźna kartkę zadrukowana tekstami błahymi i żartobliwymi, którą nazwano FEUILLE,

– z czasem kartka przekształciła się w stałą rubrykę felietonową,

– jeszcze przez wiele lat publikowano tam teksty o innej niż felietonowa stylistyka,

– Daniel Defoe wprowadził jako pierwszy na początku XVIII w. stylistykę.


***

Epoko de Napoleon:

– komenco de manipulanto de opinio,


– grava rolo de praso kiel rimedo de reganto,


– aperas la termino de „publika opinio”.

Epoka napoleońska:

– stworzyła klimat i potrzebę świadomego kształtowania poglądów i postaw społecznych, poprzez manipulację informacją i jednostronną publicystykę,

– doceniał rolę prasy w kształtowaniu pozytywnego wizerunku swojej osoby i państwa,

– przypisuje się mu pierwszeństwo


w posługiwaniu się terminem „opinia publiczna”.

***

Reformoj de Emil de GIRARDIN:

1831j. prasa moderna

– konkreta rolo de praso, kiu estas bazo de merkata ludo,

– oni strebas al konstanta prenumerato,


– devas esti ne multe kosta kaj atrakcia por unuopa homo,

– devas esti sandependa de politiko.

Francio fariĝas la lulilo de moderna ĵurnalo.

Egirazolin proponas 4-kolomojn, grandan vineton, titolan. enkondukan artikolon, la 1-a paĝo estos por merkato. La dua kolumno – por gieldoj, prezoj de varoj. 3-a kolumno – informo pri publicistiko kaj reklamo.Reformy Emila de GIRARDIN:

1831 prasa nowoczesna

– prasa miała stać się towarem i podlegać grze rynkowej,

– powinna pozyskiwać jak największą grupę prenumeratorów,

– powinna być tania i atrakcyjna dla przeciętnego człowieka,

– powinna stronić od polityki.

Francja jest kolebką prasy nowoczesnej.

Egirazolin zaproponował układ czterokolumnowy, duża winieta tytułowa, numer zaczynał artykuł wstępny: strona 1 miała być stroną handlową. Druga kolumna informacyjna – giełdowa, ceny towarów. 3 kolumna publicystyczna poświęcona wyłącznie ogłoszeniom i reklamom.***

1838j. (revolucio)rivalizacio pri legantoj:

– komencas batali 2 parizajn ĵurnalojn:
 • La Presse – de Emil de Girardin,

 • La Siecle de Armand Dutacg.periodo de rivalizado pri klientoj, oni publikigas la novajn verkojn de famaj aŭtoroj. Apero de grupo de Aleksander Dumas.

Teama laboro:

– dinamika laboro de ĵurnaloj,

– provokaj titoloj,

– diversa grafikaĵo,

– aktualaj informoj,

– la romanoj en partoj,

– ne alta prezo,

– senpera kolportado.

Aperas la nomo de „bulvara praso” – de loko de vendado de ĵurnaloj en parizaj bulvaroj.

LE PETIT JOURNAL” ĝis 300 000 ekzempleroj. 1 – kostis 1SU.


Rok 1838 początek (rewolucji) rywalizacji
o czytelnika:

– do walki stają 2 paryskie dzienniki, • pierwszy to LA PRESSE Emila de Girardin,

 • druga to Le Siecle Armanda Dutacga.

Wydawcy zaczęli prześcigać się w dostarczaniu materiałów lepszych, poczytnych, pozyskiwanie gwiazd (literaci) noweli i powieści. Pisarz wykreowany przez prasę Aleksander Dumas (zatrudniał pisarzy którzy wypełniali jego pomysły).

Wyniki realizacji:

– nowy dynamiczny układ dziennika,

– rozbudowane i krzykliwe nagłówki,

– różnorodne elementy graficzne,

– dominacja form informacyjnych,

– powieść odcinkowa,

– niska cena,

– kolportaż bezpośredni.
prasa bulwarowa” wywodzi się z okresu kiedy młodzi chłopcy sprzedawali ją na paryskich bulwarach.
LE PETIT JOURNAL” pierwsze masowe pismo informacyjne o nakładzie 300 tyś. egzemplarzy, kosztował 1 SU (najmniejsza moneta we Francji).


***

Agencio prasa:

– Charles Houas – kaj la merkata bureo por informo (la unua europea AP),

– berlinaj plenipotentoj,

– Bernard Wolf (nuna BPA),

– ISRAEL BEER VEL JULIUSZ REUTER.


Agencje prasowe:

– Charles Houas i jego biuro handlu informacją (pierwsza europejska AP),

– berlińscy plenipotenci,

– Bernard Wolf (obecny BPA),

– ISRAEL BEER VEL JULIUSZ REUTER.***

Depeŝoj:

– Samuel Morse, telegrafo kaj alfabeto – 1840,

– la unuaj depeŝoj „Boltimo Pariot”,
– brita „Times”, aperigas informon pri naskiĝo de filo de Reĝino Viktorio.


Rozwój dziennikarstwa agencyjnego: DEPESZE

– Samuel Morse jego telegraf i alfabet zaprezentowany w 1840r.,

– pierwsze depesze 1844r. w „Boltimore Pariot”,

– brytyjski „Times” publikuje depesze o narodzinach syna królowej Wiktorii.***

Prasa – fotado:

– Zois Daoguerre 1839,

– 1842 – „Ilustrades London News” – la unua foto,

– fotoreporterio de krimea milito de Robert Fenton 1855 – de la 1-a secesia de Matthew Brady,

– la unua foto prasa 1888 (portreto).


Początki fotografii prasowej:

– Zois Daoguerre 1839,

– 1842 „Illustrated London News” pierwsze zdjęcia,

– fotoreportaże z wojny krymskiej Roberta Fentona 1855 I wojny secesyjnej Matthew Brady,

– pierwsza fotografia autentyczna fotografia prasowa 1888 (portret).


***

La fino de 19jc.:

– fino en praso de europea procezo de kreado de la unuaj klasikaj gattung pri informado, kaj iliaj diferencigoj,

– kronologio de socia reportario,

Novaj Medioj – filmoj de frataj Lumiere 1885Schyłek XIX w.

– kończy się w prasie europejskiej proces formowania się wszystkich klasycznych gatunków informacyjnych i publicystycznych oraz ich odmian,

– chronologicznie ostatnim był reportaż społeczny.

Nowe Medium – film braci Lumiere 1885


http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_id=13268/title=Gatunki_dziennikarskiehistoria

***

Por tio temo estas necesaj informoj pri:

– TV – laboratorio,

– Ĵurnalistaj legoj,

Analizo de medioj,Amaskomunikado.Elŝuti 61.91 Kb.

 • S-6 AIS San Marino S-6,2 Sidejo IUK – BG Klerigejo de AIS – San Marino
 • Ĵurnalismo – genezo, evoluo Gatunki dziennikarskie – geneza i ewolucja
 • (słowo, obraz, obraz i tekst). *** Roma periodo
 • THE DAILY COURANT Periodyczna prasa informacyjna XVII i jej cechy
 • THE DAILY COURANT *** 18jc. – kulturo kaj socio
 • Franciszek Bohomolec
 • Wielka rewolucja francuska i jej prasa
 • Rok 1800 – rok FELIETONU
 • Reformy Emila de GIRARDIN
 • „bulvara praso”
 • Rozwój dziennikarstwa agencyjnego: DEPESZE
 • Początki fotografii prasowej

 • Elŝuti 61.91 Kb.