Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Rerigardo al foiro InnoTrans 2012

Elŝuti 13.94 Kb.

Rerigardo al foiro InnoTrans 2012
Dato17.03.2017
Grandeco13.94 Kb.

Elŝuti 13.94 Kb.

Rerigardo al foiro InnoTrans 2012
Tradicia loko por renkonto de fakuloj por fervojaj veturiloj, infrastrukturo kaj informsistemoj fariĝis internacia foiro de trafika tekniko InnoTrans en Berlino. En la tagoj 18-an ĝis 21-an de septembro 2012 ĝi okazis jam naŭan fojon, kaj partoprenis ĝin ĉirkaŭ 2450 ekspoziciantoj el 47 landoj de la tuta mondo. Partopreno de vizitantoj estis ankaŭ rekorda, venis pli ol 110 mil, kio estas plejmulto en historio de la foiro.

InnoTrans per sia signifo povas esti komparata verŝajne nur kun foiro Transport Logistic en Munkeno.

Kaj en Berlino estis multaj allogaĵoj por vidi: De lokomotivoj kaj tramoj, pasaĝer- kaj varĝvagonoj ĝis labormekanismoj, aŭ reloj kaj trakforkoj.Ĉinio akiras novajn merkatojn


Malgraŭ ke ĉinaj produktantoj de fervoja tekniko, firmaoj CSR kaj CNR, apartenas al mondgigantoj, ilia prezentado en Eŭropo okazis en InnoTrans 2012 unuan fojon. Al Berlino ekzemple la firmao CSR transportis en modelo sepvagonan kombinaĵon 153,5 metrojn longan, kiu povas trafiki per rapido pli granda ol 500 km/h. Prezentis sin ankaŭ aliaj ĉinaj firmaoj, kvankam iuj iliaj fabrikaĵoj iomete memorigis pri siaj eŭropaj originoj. Kiel esprimis ĉefo de ĉina eksterlanda merkato de la firmao CSR, origine ili plej multe vendadis en Ĉinio mem, kaj nun ili deziras ankaŭ eksporti pli en la mondon. La firmao CNR male jam ekligis komercajn kontaktojn kun pola firmao PKP Cargo, kaj en komuna entrepreno en Pollando estas muntataj varvagonoj el partoj importataj el Ĉinio. Laŭ ĉinoj situacio en Eŭropo estas iomete diferenca, kaj tial iuj fabrikistoj povus renkonti problemojn pro patentorajtoj de eŭropaj entreprenoj, kaj plie en nia parto de terglobo onidire transvivas antaŭjuĝoj pri kvalito de ĉinaj fabrikaĵoj.

Meza kaj orienta Eŭropo


Laŭ organizantoj en foirejoMesse Berlin“ en la jaro 2012 havis mondpremieron ĉirkaŭ okdek ekspoziciaĵoj, ne mankis germana modifo de motorvagonkombinaĵo Link II de la pola fabrikisto PESA.

Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.

Tiun ĉi ekzemple jam konas ankaŭ iuj pasaĝeroj de Ĉeĥaj Fervojoj ČD. Interalie, Germanoj planas transpreni ĉirkaŭ 450 da tiuj vagonkombinaĵoj, kio montras, ke ankaŭ fabrikistoj el postkomunismaj landoj povas en postulema germana merkato prosperi, se ili proponas bonan kvaliton.

En foirejo estis videbla ankaŭ dizellokomotivo de serio 744, fabrikata de la kompanio CZ LOKO. „Nia tute nova veturilo kun povumo 1000 kW, kun eblo pligrandigi sian povumon ĝis 1500 kW, kaj kun alternkurenta povumtransmisio estas evoluigita kiel por linia, tiel por peza manovra servo. Malgraŭ, ke nia ĉefa livera celo estas iamaj landoj de Sovetunio, ni supozas ekspluatadon de tiuj ĉi lokomotivoj ankaŭ en Ĉeĥio“, proklamis ĝenerala direktoro de CZ LOKO Josef Bárta.

Iuj firmaoj restis ĉe traira rememorigo pri siaj fabrikaĵoj, kaj tial en libera aero krom aliaj estis prezentata ankaŭ germana Siemens kun tri elektraj lokomotivoj Vectron, ĉe kiuj fakulojn sendispute interesis integra sendependa movo por manipulado. Male Škoda Transportation prezentis tute novan elektran veturilkombinaĵon RegioPanter por Ĉeĥaj Fervojoj.

En ekspozicio de Škoda ne mankis jam tradicie ekspoziciata elektra lokomotivo de serio 109E, nove modifita por Slovakaj Fervojoj ZSSK. Svisa firmao Stadler venis al Berlino por prezenti elektran veturilkombinaĵon Flirt, kiun ekspluatas ankaŭ ĉeĥa privata kompanio LEO Express sur trajnlinio Prago – Ostrava. Slovaka kompanio ŽOS Vrútky prezentis novan motorvagonkombinaĵon de serio 861, kaj tradician pasaĝervagonon de serio Ampeer. Ĉe Flirt por la kompanio LEO Express estas pripensende, kial en la vagonoj estas instalitaj tiom malmultaj tualetejoj, se temas pri longdistanca trajnkurso, kaj ne pri kutima aglomerzona (kiel ekz. en Svisio).


Grandrapidaj veturiloj

En Berlino kompreneble altis atenton grandrapida fervoja tekniko, unuavide ekinteresis parto de vagonkombinaĵo de hispana kompanio Talgo kun nomo Avril, kiu estas konstruata por rapido 350 km/h. Postrestis nek Italoj kun vagonkombinaĵo ETR 1000 Frecciarossa, kiu havas signitan maksimuman rapidon 360 km/h, en la ekspozicio tamen staris nur skulpta modelo de la kombinaĵo. Germanaj Fervojoj krom aliajn eksponaĵojn prezentis koncepton de novaj motorvagonoj ICx. Ĉi tiuj povos iom-post-iome anstataŭigi morale jam malnoviĝintajn trajnkompletojn de kategorioj Inter- kaj EuroCity, pli poste ankaŭ grandrapidajn trajnojn ICE de la unua kaj dua generacioj. DB planas, ke en estonto grandrapidaj vagonaroj ICx anstataŭos ĝis 70 procentoj de tuta longdistanca pasaĝertrafiko en Germanio.Priservo por urboj kaj regionoj


Grava segmento de publika trafiko en urbaj aglomeraĵoj estas ne nur trajnoj de urbaj kaj apudurbaj metrolinioj, sed ankaŭ tramoj. Vera novaĵo en la foiro fariĝis prezento de metroa vagonkombinaĵo por Varsovio, kiun fabrikis la kompanio Siemens kun nomo Inspiro. Al pola ĉefurbo alcelas entute 35 vagonkombinaĵoj, parto da tiuj estos fabrikata en viena fabrika entrepreno, kaj aliajn oni fabrikos rekte en Pollando. La germana urbo Stutgarto male ricevas tute novajn vagonkombinaĵojn DT8.12 por urbfervoja linio. Tute nova tipo de basplanka tramo por Stutgarto estis evoluigata en entrepreno Stadler en Berlina Pankow, kaj iom-post-iome ĝi anstataŭos kelkdekon da finekspluatataj malnovaj tramoj.

En regionoj tutcerte trovos sian uzon novaj basplankaj vagonkombinaĵoj Omneo de la firmao Bombardier, aŭ duetaĝaj kombinaĵoj Regio 2N de la sama firmao por Francaj Ŝtataj Fervojoj SNCF, kiujn la fabrikisto liveras en longo de 80 ĝis 135 metroj. Kaj kun destinita modelo, kiel eblas solvi modernigon de kurantaj veturiloj, venis Svisaj Federaciaj Fervojoj. La entrepreno ne timiĝis en la tiom renoma foiro, kiel InnoTrans, prezenti komplete rekonstruitan pli malnovan elektran lokomotivon de tipo Re 420, kiu ankoraŭ multajn jarojn povas servi en aglomerzonaj trajnoj S-Bahn de de Zürich.

En tiu ĉi rerigardo kompreneble ne eblas priskribi ĉion interesan. Fine tamen permesu mencion pri trafikista kompanio ODEC, aŭ alivorte Ostdeutsche Eisenbahn GmbH. Tiu ĉi nuntempe prizorgas regionan pasaĝertrafikon sur entute 922 km da fervojlinioj (13 linioj). Trajnojn de tiu ĉi trafikisto vi povas renkonti kiel en saksa Zittau, tiel en Berlino aŭ en nordgermana Wismar. Unuaj trajnoj kun surskribo ODEG sur linioj en suda Meklenburgio aperis fine de la jaro 2002. Estas pripensinda fakto, ke trajnoj de tiu ĉi entrepreno trafikas tra kelkaj germanaj federaciaj landoj Meklenburgio-Antaŭpomerio, Brandenburgio, Berlino kaj Saksio. Ĉi tie mendintoj de trafiko sukcesas interkonsenti pri kunlaboro kaj oferti tiel al vojaĝantoj sencoplenan kunligon nedividitan pro landlimoj.

Resume pri la foiro


InnoTrans estas mondsignifa foiro, direktiĝanta precipe al reltrafiko. Ĝi okazas en Berlino ekde la jaro 1996 en dujaraj periodoj. En unua jaro de la foiro ekspoziciis 172 firmaoj, en 2012 siajn fabrikaĵojn kaj servojn prezentis jam 2450 ekspoziciantoj el 47 landoj. La foiro estas dividita en kvin bazajn segmentojn: Fervoja tekniko (relveturiloj por pasaĝer- kaj vartrafiko, komponantoj, servo trakcia kaj veturilara); Konsistoj kaj komponantoj/internaĵoj; Fervoja infrastrukturo; Publika trafiko (informsistemoj por vojaĝantoj, informa teknologio, datumprilaboro, servoj kaj konsilado, scienco kaj esplorado); Konstruado de tuneloj.
Teksto al aldonitaj bildoj:

  1. Reprezentantoj de aziaj firmaoj prezentiĝis en InnoTrans kiel elstaraj liverantoj de modernaj veturiloj.

  2. Svisa elektra motorvagonkombinaĵo Flirt, modifita por ĉeĥa privata trafikisto LEO Express, kaj fabrikita en Pollando.

  3. Nova, pli ol kvardek metrojn longa kvarartika tramo ForCity Riga, fabrikita de Škoda Transportation por latvia ĉefurbo Rigo.

  4. Nova duetaĝa motorvagonkombinaĵo Kiss, fabrikita de la firmao Stadler kaj markita de simbolo de la trafikisto ODEG, helpos oferti al pasaĝeroj komfortajn servojn.

Preparis Jindřich TomíšekReviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 13.94 Kb.

  • Ĉinio akiras novajn merkatojn
  • Meza kaj orienta Eŭropo
  • Priservo por urboj kaj regionoj
  • Resume pri la foiro

  • Elŝuti 13.94 Kb.