Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Raporto pri la vojaĝo al japanio

Elŝuti 23.67 Kb.

Raporto pri la vojaĝo al japanio
Dato18.03.2017
Grandeco23.67 Kb.

Elŝuti 23.67 Kb.

RAPORTO PRI LA VOJAĜO AL JAPANIO


(Jevgenij GAUS kaj Peter BALÁŽ)

Enkonduko


De la 2a ĝis la 13a de aŭgusto du estraranoj de E@I - Jevgenij GAUS kaj Peter BALÁŽ - laŭ invito de ESF vojaĝis al Japanio. Tie ili partoprenis kunsidon kun kelkaj ESF-estraranoj (M.Fettes, H. Tonkin kaj T. Morley). Krom tio ili multe reklamis agadon de E@I dum la Universala Kongreso. Ĉi-sube vi povas legi raporton pri tio.

Ĝenerale


Dum nia restado en Japanio ni multege reklamis E@I-on. Ni rimarkis, ke multaj esperantistoj nenion scias pri E@I, sed preskaŭ ĉiuj scias aŭ almenaŭ aŭdis pri iuj niaj projektoj. Ni kredas, ke pro nia informado dum UK nun multegaj esperantistoj scias ne nur niajn projektojn, sed ankaŭ la organizon, kiu staras malantaŭ ili. Ni starigis kontaktojn kun pluraj "utilaj" esperantistoj kaj aliaj E-organizoj. Dank' al tio aperis ideoj pri novaj projektoj, seminarioj ks. Pluraj esperantistoj (inter ili estis ankaŭ kelkaj novaj estraranoj de UEA) tre alte taksas nian agadon. Ĉe lernu! nuntempe pligrandiĝis nombro de uzantoj el aziaj landoj, povas esti, ke tio okazis pro nia informado. Ni opinias, ke nia restado en Japanio estis ege utila kaj fruktodona (pri kelkaj fruktoj ni informas ĉi-sube).

Kunsido kun ESF


La kunsido kun ESF daŭris 4-5 horojn kaj dum ĝi estis prezentitaj multaj planataj projektoj de E@I. Unue ni rakontis pri niaj kunsidoj en Litovio kaj pri niaj planataj prelegoj dum tiu ĉi UK. Poste ni transiris al prezento de niaj unuopaj projektoj:

lernu.net

Ni ne multe parolis pri tiu ĉi projekto. Ni simple mallonge informis pri la nuna stato de la projekto kaj pri la okazinta kunsido en Litovio. Cetere parolante pri diversaj projektoj ni menciis, ke iam estonte ni planas instigi niajn helpantojn serĉi reklam-donantojn en siaj landoj, kiuj volus mendi reklamon ĉe niaj paĝaroj. Tiamaniere niaj helpantoj (tradukantoj, lingvohelpantoj ks.) povus ricevi procentaĵojn. Ŝajne la ideo plaĉis al ĉiuj.nitobe.info

Daŭre mankas kompetenta persono. La paĝaro daŭre dormu, sed la enhavon indus iom ĝisdatigi jam nun, ekz. enmeti iom da informoj pri la okazinta nitobe-konferenco en Japanio.esperantic.org

ESF tre bezonas novan paĝaron. Ĝis la 30a de aŭgusto Jevgenij sendos ĝisdatan proponon pri tio al ESF. Dum la kunsido ni iom priparolis ĉefajn funkciojn de la paĝaro. Unue estos kreita paĝaro por ekstera publiko kaj poste venos dua parto - administrejo, kiu estas bezonata por internaj aferoj de ESF. Ankaŭ ESF sentas bezonon pri aparta paĝaro por CED, sed pri ĝi ni ankoraŭ ne diskutis. Verŝajne indos pri tio diskuti, kiam pretos la ĉefa hejmpaĝaro. Se la projekto estos akceptita, ni pri ĝi komencos okupiĝi verŝajne ekde oktobro.

aktuale.info

Ni jam antaŭe prezentis tiun ĉi projekton al ESF, ekz. dum la antaŭa telefonkunsido kun ESF-reprezentantoj. La projekto ŝajne plaĉis al ĉiuj, sed daŭre kelkaj estraranoj iom dubis pri la afero. Pro tio en Japanio ni denove prezentis la projekton kaj respondis ĉiujn demandojn. Ni provis klarigi, kial laŭ nia opinio la projekto estas bezonata kaj kiel ĝi kongruas kun la celoj de ESF. Oni petis nin ĝis la 30a de aŭgusto sendi priskribon pri posta ebla evoluo de la paĝaro, por ke ESF sciu, kiom longe necesos poste subteni ĝin. Se la projekto estos akceptita, ni okupiĝos pri ĝi verŝajne ekde decembro-januaro, por ke la testa versio estu preta ĝis la Universala Kongreso en Roterdamo.reta kunsidejo / reta universitato

Pri tiuj ĉi projektoj interesiĝis multaj organizoj kaj esperantistoj. Ankaŭ al ESF-reprezentantoj la ideoj tre plaĉis. Ni decidis ke "reta kunsidejo" kaj "reta universitato" estu apartaj projektoj, ĉar temas pri malsamaj celgrupoj. Dum la venontaj monatoj ni konkretigu la proponojn. Estus bone komenci unue kunlabori kun universitatoj, kiuj havas Esperanton kiel fakon. Estas plano kunvenigi reprezentantojn de tiuj universitatoj en Amsterdamo aŭ Roterdamo tuj antaŭ la sekva UK, do esenca parto de tiu renkontiĝo povus esti dediĉita al reta universitato. Se ESF sukcesos fari tion, tio ja estos ege brila afero, kiu ebligus startigi novan epokon de E-edukado, signife disvastigi la fakojn "esperantologio" kaj "interlingvistiko" tra la mondo kaj ebligi pli oftan kaj efikan kunlaboron inter unuopaj universitatoj kaj studentoj.

komputeko.net / terminaro.net

Ideo pri ambaŭ projektoj havis pozitivan reagon. Laŭ opinio de la ESF-reprezentantoj indus pli atente esplori nunan staton en la reto (kio jam ekzistas kaj kio adapteblas, uzeblas, eviteblas...). La projekto komputeko jam estas en "beta"-versio, tamen necesos refari ĝin laŭ la strukturo, kiu estu/os uzota por terminaro.net - por ke la projektoj kongruu ekde la komenco. La prizorganto de komputeko Yves Nevelsteen (nova estrarano de E@I) havas kontaktojn kun pluraj fakuloj e-istoj pri tiu temo, aldone ankaŭ kun eskter-E-monda medio (kunlaboran helpon promesis Bertilo). Por la projekto komputeko ni volas monpeti ĉe "Youth in action", por terminaro bezonatos signife pli alta sumo - ŝajne monpeto ĉe EYF povus esti solvo. Pri ambaŭ projektoj pluraj organizoj kaj unuopuloj montris intereson kaj eĉ neceson - samkiel preton kunlabori.

bretaro.net

Ni skize prezentis la ideon - kun 2 ŝtupoj (unue kolekto kaj enretigo de la informoj pri laŭeble ĉiu eldonita E-literaturo, sekve rekta enretigo de la verkoj mem). Pluraj subtenis la projekton kaj laŭdis ĝin (EVA...). Necesos bona pripenso de la tuta projekto, detala laborplano. Ĉefa ĝisnuna respondeculo estas Marek Blahuš (helpon promesis Ziko Van Dijk, Detlev Blanke).

gramatik-korektilo

Pri ĝi ni nenion preskaŭ sciis, pro tio ne parolis, ja fakuloj jam prizorgas ĝin. :-)

la filmo "Esperanto estas..."

Ni informis pri la nuna stato kaj pri niaj planoj. Tiun ĉi projekton jam ESF subtenis finance, espereble DVD-filmo aperos ĝis fino de 2007.Ceteraj
Ni ege mallonge prezentis ankaŭ aliajn niajn planojn - bonaespero.org, zamenhof.info, filmo "Kaŝita geniulo".

Informado pri E@I dum UK


Dum la UK ni diversmaniere prezentis agadon de E@I:

Prelegoj

Ni faris du prelegojn (unu pri E@I kaj la alia estis pri lernu!) dum la ĝenerala programo de UK. Por ĝi ni ricevis la plej grandan salonon en la kongresejo. Dum la prelego ni uzis projekciilon. Al niaj prelegoj venis homoj kiuj vere aŭ scias pri nia agado kaj subtenas ĝin, aŭ homoj kiuj volis scii pli detale, pri kio ni entute interesiĝas. Bedaŭrinde samtempe kun niaj prelegoj okazis komitatkunsido de UEA, pro tio multaj esperantistoj ne povis veni al niaj prelegoj, sed malgraŭ tio ni opinias, ke la prelegoj estis tre sukcesaj. En la fino oni faris multajn demandojn al ni, E@I kaj lernu! estis laŭditaj pro bonega laboro farita kaj farota, estis disdonitaj multaj vizit-kartoj kaj surgluaĵoj (pri lernu kaj E@I).

En la sama tago posttagmeze (16:00) ni faris la samajn prelegojn en la junulara kongresejo. Ni denove uzis projekciilon. En la komenco estis malmulte da aŭskultantoj, sed iom post iom la nombro signife pligrandiĝis.

Bertilo kun helpo de Petro faris mallongan prelegon pri lernu! kadre de marda programo "Tago de lernejo". Por la prezento restis (pro aliaj, antaŭaj prezentoj) nur 10 minutoj, dum kiuj ili prezentis bazajn informojn, invitante homojn ĉeesti vendredan horan prelegon pri lernu! Tamen estis donitaj kelkaj bazaj ciferoj pri lernu! (laŭ freŝa statistiko) - kiuj estis ege admirataj kaj la projekto laŭdita.

Dum ĉiuj prelegoj ni menciis pri kvantoj de niaj produktaĵoj kaj ankaŭ ni prezentis statistikon de lernu!. Multaj homoj estis impresitaj kaj tre miris pri tiuj ciferoj.Movada foiro

En la unua tago de UK okazis "Movada foiro", dum kiu estis prezentitaj diversaj E-organizoj.
Foiro Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.
Ni ricevis lastan tablon pro malfrua registriĝo, sed ni movis nian tablon al la salon-centro, kunligis ĝin kun alia tablo, sur kiu troviĝis projekciilo. Tiamaniere ni estis en la centro kaj pere de la projekciilo ni povis montri diversajn fotojn, filmojn kaj bildojn. Ĉiuj, kiuj troviĝis en la salono, povis vidi nian reklamon de ajna loko. Ĉe nia tablo ni pendigis grandajn afiŝojn kaj sur la tablon metis diversajn informilojn, gluaĵojn kaj kelkajn niajn produktaĵojn, ekz. libretojn pri Vikipedio, DVD... Gluaĵojn ni disdonis senpage. Per la projekciilo ni ofte montris la filmon "Esperanto estas... " kun japanaj subtitoloj. Tre ofte homoj haltis por atente spekti ĝin.

Disdonado de faldfolioj

Ni printis multajn informilojn pri niaj prelegoj, pri E@I kaj pri lernu!. Pri lernu! ni printis multajn faldfoliojn en la japana. Dum la tuta semajno ni sukcesis ilin ĉiujn disdoni. Niaj informiloj estis troveblaj en diversaj lokoj ene de la kongresejo. Krom tio ni ankaŭ disdonadis ilin persone al diversaj homoj. La japanaj faldfolioj estis disdonitaj ankaŭ ekster la kongresejo surstrate al homoj. Ankaŭ niaj vizitkartoj preskaŭ elĉerpiĝis.

Informtabulo dum la tuta semajnoNi uzis grandan tabulon kaj pendigis sur ĝi multajn informilojn kaj afiŝojn kaj starigis la tuton tuj ĉe la enirejo. Tiamaniere homoj, enirante la etaĝon, en kiu okazis preskaŭ ĉiuj ĉefaj programeroj, tuj povis vidi niajn reklamaĵojn. Ni pendigis ankaŭ grandan vokon, en kiu troviĝis slipetoj kun informoj pri niaj E@I-prelegoj kun indiko de tempoj kaj datoj. Tiuj slipetojn oni povis preni senpage. Dum kelkaj tagoj tiuj slipetoj elĉerpiĝis malgraŭ tio, ke estis printita sufiĉe granda kvanto. Sur la tabulo pendis ankaŭ multkoloraj faldfolioj pri lernu! en la japana.

Sinprezento al aliaj organizojNi ofte diskutis kun reprezentantoj de aliaj organizoj pri ebla kunlaboro. Homoj tre interesiĝis pri eblo kunlabori kun E@I. Iuj interesiĝis pri eblo mendi paĝaron, aliaj pri organizado de iuj aranĝoj. Ekz. kun reprezentantoj de la Esperanto-urbeto Herzberg en Germanio, ni multe diskutis pri eblo organizi en tiu loko iujn niajn seminariojn aŭ prelegojn.

Informado pri ESF

Dum niaj prezentoj, prelegoj kaj interparoloj ni konstante informis pri la granda kaj grava financa helpo flanke de ESF por nia agado - sen kiu plejmulto de niaj projektoj ne povus realiĝi. Ankaŭ ESF mem meritus pli da atentigo kaj informado pri si - por ke E-istoj sciu pli pri la fondaĵo, pri la ebloj kiujn ĝi donas kaj taskoj, kiujn ĝi faras. Kreo de nova paĝaro povas signife helpi por tio.

Kunlaboro kun UEA


Dum UK ni multfoje diskutis diversajn aferojn kun la novaj estraranoj de UEA. Pluraj el ili tre pozitive taksas nian agadon kaj iuj eĉ jam kunlaboris/as kun ni pri diversaj projektoj.

Preskaŭ ĉiuj subkomitataj kunsidoj rekte rilatis nian agadon kaj traktis aferojn, pri kiuj okupiĝas aŭ planas okupiĝi E@I. Ĝuste pro tio ni provis ĉeesti preskaŭ ĉiujn subkomitatajn kunsidojn por povi prezenti tie niajn projektojn kaj ideojn. Kutime niajn projektojn kaj ideojn ni prezentis fine de ĉiu subkomitata kunsido, ĉar unue ni volis aŭdi pri bezonoj de homoj. Ekz. dum subkomitata kunsido "Landa agado" kelkaj personoj plendis, ke ne ekzistas iu bona informportalo pri Esperanto, pere de kiu ĉiu landa sekcio povus informi pri sia agado kaj ke mankas bona informfluo inter la membroj. Ni tuj informis, ke E@I ja planas krei ion tian. En alia kunsido homoj plendis, ke mankas loko en la reto, en kiu estus kolektitaj ĉiuj eblaj recenzoj por libroj, ni rakontis pri "Bretaro". Homoj plendis, ke materialo de ĉiuj prelegoj dum UK poste perdiĝas, ni rakontis pri "Reta universitato". Cetere homoj ege interesiĝis pri "Reta universitato", ŝajne multaj organizoj kaj esperantistoj ŝatus kunlabori kun ni pri tiu projekto.

Dum unu el tiaj subkomitataj kunsidoj al la oficialaj rekomendoj al la komitato estis aldonita punkto pri "E@I" - oni rekomendis pli atente sekvi agadon de E@I kaj kunlabori kun ĝi pri diversaj projektoj.

Ni kelkfoje diskutis kun unuopaj novaj estraranoj de UEA, kiuj interesiĝis pri nia agado kaj volis ricevi pli da informoj pri nia ebla estonta kunlaboro. Pri kelkaj novaj ideoj kaj ebla kunlaboro ni skribos iom pli sube.


Unu fojon ni portempe ĉeestis la oficialan fermitan kunsidon de la nova UEA-estraro, dum kiu ni mallonge prezentis nian agadon kaj kelkajn niajn estontajn projektojn. Ŝajnas al ni, ke UEA ne vere imagas, kiel ĝi povas kunlabori kun ni, pro tio atendas iujn konkretajn proponojn de ni. Ni jam faris al ili kelkajn proponojn kaj promesis sendi pli da informoj. Pri tio legu sube.

Jen kelkaj konkretaj aferoj, pri kiuj ni multe diskutis kun UEA-estraranoj:

aktuale.info

Laŭ nia impreso oni ŝatas la projekton kaj pretas kunlabori (ĉu per reklamo, ĉu per rekomendoj al Landaj Sekcioj uzi ĝin...). Necesas nur sendi iun konkretan proponon pri tio al UEA, por ke ili sciu, kion ni bezonas de ili.Komuna paĝaro por UK-oj kaj IJK-oj

Nuntempe antaŭ ĉiu UK kaj IJK oni devas krei novan paĝaron, tio postulas multe da programado, aspektigado kaj enhava laboro. Ni proponis al UEA krei komunan paĝaron por tiuj kongresoj, kiu enhavos ĉiujn bezonatajn ilojn por facila administrado. Tiamaniere por krei novan paĝaron oni ne devos esti spertaj pri programado, en tre facila maniero oni povos enmeti novajn informojn, aldoni aliĝilojn, fotojn, administri aliĝintojn kaj kontakti ilin laŭbezone. Ankaŭ aliĝintoj facile povos komuniki inter si antaŭ, dum kaj post la kongreso. Krome la sistemo enhavos arkivejon, en kiu troviĝos informoj pri ĉiuj pasintaj kongresoj.Pli aktiva kunlaboro dum UK-oj

Ni pensas, ke E@I devas esti multe pli aktiva dum UK-oj. Ekz. dum la sekva UK E@I povus okazigi kelkajn trejnadojn pri komputilaj aferoj. Tio estus reciproke utila afero. UEA ekhavus pli da membroj, kiuj iom spertas pri komputilaj aferoj kaj agado de E@I iĝus pli konata. Krome tuj post la venonta UK eblus okazigi kelktagan pli detalan trejn-seminarion pri komputilaj aferoj, kiu estus pagenda.

Dum tiu ĉi UK multaj homoj plendis, ke mankas komputila ĉambro, en kiu eblus senpage uzi la reton. Ni proponis al UEA, ke dum la sekva UK tia ĉambro estu kaj ke E@I pretus prizorgi ĝin. En ĝi ni povus de tempo al tempo organizi etajn trejnadojn kaj krome ni ĉiam pretus helpi al homoj, kiuj ne vere spertas pri komputilaj aferoj.

Estus bone dum la sekva UK aranĝi retajn video-elsendojn de UK, por ke homoj, kiuj ne povis veni, povu vidi, kio okazas en la kongresejo. E@I povus helpi pri tio. Ni povus aranĝi, ke ĉiutage aperu iu filmita "resumo" de la tago kaj kelkaj gravaj filmitaj programeroj. Ankaŭ se eblus, ni povus okupiĝi pri filmado de ĉefaj prelegoj dum UK. La 100-jariĝo de UEA certe meritas tion (espereble la samon pensos ankaŭ estraro de UEA).Reta Universitato

Multaj interesiĝis pri la projekto kaj petis pli da informoj. :-)Pli da prelegoj al UEA-uloj

E@I povus okazigi trejnadojn al UEA-membroj ne nur dum iuj kongresoj, sed ankaŭ ekster ili, ekz. dum la Malferma Tago en la Centra Oficejo ks.


Kunlaboro kun aliaj organizoj


Pluraj organizoj kaj esperantistoj interesiĝis pri kunlaboro, kelkaj interesiĝis pri eblo mendi paĝarojn ktp.
Herzberg - kelkfoje dum UK ni parolis kun Zofia Korody de ICH, pri pluraj kunlabor-ebloj. La plej reala kaj promesplena estas eblo okazigi en Herzberg plian E@I-seminarion (espereble aŭtune 2008). Alia eblo estas oficiale prelegi ene de ilia programo "Studsesio" - kiu okazas plurfoje jare. Same niaj programeroj estas bonvenaj dum venontjara EEU-kongreso, kiu devus okazi komence de majo en Herzberg (dum tiu kongreso ankaŭ estus bonvena eta seminario/kunsido pri Nitobe-paĝaro kaj la tuta Nitobe-procezo). Pri ĉiuj tiuj ebloj ni pludiskutas rete kaj informos, kiam estos pli konkretaj rezultoj atingitaj.
AIS - kelkaj AIS-anoj (ekz. Mauro la Torre) ege interesiĝis pri la projekto "Reta Universitato" - kaj petis sekve sendi pli detalan priskribon de tiu ideo (por povi proponi kunlaboron oficialan de AIS). Por venontjara UK estus konsiderinde jam komenci kun kolektado de valora materialo (fakaj prelegoj, diskutoj), samkiel havi kunsidon de envolvotaj universitatoj pri la kunlaboro kaj enhavo.
ILEI - ankaŭ montris intereson pri Reta Universitato, aldone Z.Korody nome de ILEI transprenis la prizorgon de la projekto "Flugiloj de malfacila vento" - plua kunlaboro kun E@I daŭros ankaŭ en tiu direkto.
ISAE - montris intereson (flanke de J.A. Vergara) pri la kreo de paĝaro por ISAE far E@I. La detaloj estos plu diskutataj rete kun la ISAE-respondeculoj.
EVA - interesiĝis multe pri projekto Bretaro (www.bretaro.net) - kie iliaflanke estus bele povi enmeti/kolekti ankaŭ la recenzojn de/pri unuopaj libroj (samkiel ebligi komenti librojn far legantoj - do iasence forumo prilibra).
Bona espero - kun gesinjoroj Grattapaglia estis priparolita kreo de la paĝaro www.bonaespero.org far E@I - ĝi devus aperi ĝis fino de septembro (preparas ĝin Nicola Ruggiero).

Kromaj aferoj


- ĉiutage ni diskutis la agadon kaj eblajn novajn projektojn - kelkaj novaj ideoj eĉ rekte naskiĝis dum UK.
- ni decidis, ke estus utile havi kunsidon dum la Malferma Tago en la Centra Oficejo, ni povus tie prezenti nian agadon kaj samtempe kunsidi pri kk projektoj - ankaŭ kun homoj de TEJO kaj UEA (same tio ebligus dum MT prelegi/prezenti E@I kaj ev. eĉ varbi por niaj preparataj novaj projektoj).
- ŝajne dum la sekvaj jaroj E@I havos pli da projektoj kaj necesos multe labori, pro tio indus jam nun konkretigi niajn planojn. Necesas verki iun laborplanon por 1-2 jaroj kaj detale pripensi kiamaniere E@I kunordigos ĉiujn projektojn (preparo de strategia agad-plano de E@I).
- ni parolis kun multaj esperantistoj el diversaj landoj (multaj estis el aziaj landoj) kaj demandis, ĉu ili interesiĝas pri nia agado kaj ĉu ili volus/pretus esti kontakt-personoj por E@I en siaj landoj. Preskaŭ ĉiam venis pozitivaj reagoj. La reto de E@I plivastiĝas. :-) (konkretaj pluaj komunikadoj kaj kunlaboroj daŭras ret-forme)

verkita en Kaŭnas (LT) kaj Partizánske (SK), 24.8.2007DANKON AL ESF, kiu ebligis tiun ĉi vojaĝon!


Elŝuti 23.67 Kb.

  • Ĝenerale
  • Kunsido kun ESF
  • Informado pri E@I dum UK
  • Kunlaboro kun UEA
  • Kunlaboro kun aliaj organizoj
  • Kromaj aferoj

  • Elŝuti 23.67 Kb.