Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Raporto pri informa agado rilate al neesperantista publiko en la jaro 2012

Elŝuti 23.22 Kb.

Raporto pri informa agado rilate al neesperantista publiko en la jaro 2012
Dato15.03.2017
Grandeco23.22 Kb.

Elŝuti 23.22 Kb.

Raporto pri informa agado rilate al neesperantista publiko en la jaro 2012

Kontribuaĵo por konkurso de la Fondaĵo CIGNO

raportas:

Ĉeĥa Esperanto-Asocio, landa asocio de UEA

sidejo de ĈEA: nám. Míru 1, CZ-568 02 Svitavy, Ĉeĥio

kontakto: cea@esperanto.cz, retejo: http://www.esperanto.cz

statuta reprezentanto: Vladimír Dvořák, prezidanto

raportanto: Pavla Dvořáková, ĈEA-estraranino kaj komisiito pri informado, redakta laboro, ekspoziciaj projektoj kaj subvenciaj programoj

Ĉeĥa Esperanto-Asocio sube prezentas siajn aktivecojn sur la kampo de publika informa poresperanta agado kadre de Ĉeĥio realigita en la kalendara jaro 2012. La raporto havas du partojn – jenan resuman raporton kaj aparte almetitan tabelon en Excel kun detalaj informoj kaj retligiloj al konkretaj dosieroj. Estas dokumentitaj nur ĉeĥlingvaj tekstoj aŭ aranĝoj rilataj al Esperanto, destinitaj precipe por neesperantista publiko kaj kunlaboro kun neesperantistaj subjektoj.Ĝenerala strategio kaj prioritatoj en la informa agado de ĈEA

Kiel montros la suba orientiga statistiko, nuntempe ĈEA en siaj aktivecoj konscie koncentriĝas pri:1) publikaj ekspozicioj kun akompana programo (ne nur en Svitavy – pro E-Muzeo, sed ankaŭ pere de - en Esperantujo per sia amplekso verŝajne unika - projekto de migra ekspozicio kaj aliaj pli etaj projektoj)

2) kontaktoj kun ĵurnaloj kaj televidoj precipe sur urba kaj distrikta/regiona nivelo (ĉar amaskomunikiloj pretas informi ne pri ĝenerala reklamo pri io, sed pri konkreta aktuala aktiveco, povanta esti interesa ankaŭ por neesperantista publiko)

3) radioelsendoj en pluraj stacioj de tutŝtata Ĉeĥa Radio, kie jam troviĝas kelkaj Esperanton principe favorantaj redaktoroj

4) ligo de kontaktoj kaj kunlaboro kun bibliotekoj, kulturaj grupiĝoj (literaturistoj, tradukistoj), civitanaj hobigrupiĝoj (triaĝuloj, ekologiistoj, skoltoj k.a.) – ligo de komunaj projektoj aŭ verkado de specialaj al Esperanto rilataj artikoloj por fakaj gazetoj5) publikaj prelegoj/diskutoj kaj kulturaj aranĝoj, en kiuj Esperanto unuavide ludas nur akompanan rolon, sed des pli informado pri ĝi poste efikas (ekz. vojaĝprelegoj de Petr Chrdle kun mencio pri utileco de Esperanto dum vojaĝado, psikiatriaj prelegoj de en ĉeĥaj amaskomunukiloj sufiĉe konata doktoro Max Kašparů, kiu substrekas subtenan rolon de Esperanto-lernado en fako de mensa trejnado kaj resocialigo, krome kulturaj programoj kun prezento de specimenoj el literaturaĵoj aŭ muzikkomponaĵoj en Esperanto ktp)

6) ligo de kontaktoj kun urbaj instancoj en loko de okazigo de gravaj aranĝoj (lige kun tio ekz. lokigo de informoj en (ne pri!) Esperanto sur la oficialaj urbaj retpaĝaroj – cetere en tiu fako Ĉeĥio verŝajne havas la unuan lokon en la mondo) – en 2012 tio sukcesis en la urboj Břeclav kaj Mladá Boleslav7) en Esperanto-Muzeo en Svitavy - organizado de klerigaj kaj kulturaj aranĝoj por vasta publiko sen aparta mencio al Esperanto (tiel ke venu pro alia temo ankaŭ tiuj, kiuj pri Esperanto anticipe ne interesiĝas, sed en la ejo mem ja laŭvole povas kun ĝi konatiĝi)

8) konsekvenca dulingva informado pri aktualaĵoj el Esperantujo en la retejoj de ĈEA

(www.esperanto.cz kaj www.muzeum.esperanto.cz) – krom tio konscia aperigado de artikoloj ankaŭ pri aliaj temoj (ekzemple uzo de Interreto, avantaĝaj rabatoj dum vojaĝado, lernado de aliaj lingvoj ktp), kiuj venigas al la retejoj novajn vizitantojn, kiuj eble origine pri Esperanto tute ne interesiĝis

9) verkado kaj kompletigado de artikoloj por Vikipedio (kaj ĉeĥa, kaj Esperanta – en la sendata listo estas menciitaj nur kelkaj aktivecoj en la ĉeĥlingva versio)

Konciza kvanta resumo de la raporto

En la tabelo troviĝas priskriboj de 200 realigitaj diversspecaj aktivecoj kaj projektoj:

36 artikoloj en regionaj, distriktaj kaj lokaj ĵurnaloj/gazetoj

8 artikoloj en fakaj gazetoj/ĵurnaloj: Fénix (gazeto de Ĉeĥa-ĉina societo), Numismatický časopis, Učitelské noviny (Instruista ĵurnalo), Dokořán – presorgano de Komunumo de verkistoj, TOP-presorgano de Unio de tradukistoj kaj interpretistoj, Medicinista ĵurnalo, Parlamenta ĵurnalo

11 radioelsendoj de tutŝtata Ĉeĥa Radio (6 mallongaj kaj 5 pli longaj intervjuoj – almenaŭ 20-30minutaj) ( 4 artikoloj sur la retejo de Ĉeĥa Radio) 2 regionaj elsendoj kaj 2 ĉeĥlingvaj elsendoj de la interreta Esperanto-radio „Verda Stacio“

3 riportoj de regionaj televidoj (disponeblas daŭre ankaŭ en Interreto)

6 ampleksaj artikoloj pri E-movado en prestiĝa akademia enciklopedio, akirinta premion „Vortaro de la jaro 2012“

15 pli ampleksaj artikoloj en ĈEA-retejoj esperanto.cz kaj muzeum.esperanto.cz (ĝenerale dum 2012 estis aperigitaj proksimume pli ol 60)

6 artikoloj en retejoj de neesperantistaj organizoj aŭ urboj, 4 artikoloj en blogoj

minimume 8 artikoloj pri Esperanto en ĉeĥlingva Vikipedio estis kreitaj, kompletigitaj aŭ aktualigitaj (supozeble konsiderinde pli, sed tiaspeca esploro malfacile fareblas)

plu daŭris verkado de esperantaj artikoloj pri diversaj temoj, kiuj ekzistas ankaŭ en la ĉeĥa lingvo (tiel ke la legantoj vidu en lingvolisto Esperanton kiel modernan lingvon kap pablan porti aktualajn informojn) – sed tiu aktiveco ne estas inkluzivita en la tabelo

11 kulturaj aranĝoj por publiko kun prezentaĵoj en Esperanto

15 prelegoj/diskutoj por publiko

2 libroj tradukitaj el Esperanto al la ĉeĥa kaj disponigitaj senpage en formo de elektronika libro

En la tabelo troviĝas ankaŭ inaŭguraj programoj de ekspozicioj, interretaj fotogalerioj, informado pri Esperanto en retejoj de Esperanto-kluboj , eldona agado k.a.

Statistiko pri realigitaj ekspozicioj


 1. ekspozicioj en Esperanto-Muzeo Svitavy (ĉefa aŭtoro Pavla Dvořáková, kunlaboris P.Chrdle, M.Malovec k.a.)

1.1. daŭra ĝenerala ekspozicio (ĉiujare aktualigata) (5 paneloj formato A1, 3 tablovitrinoj,

3 librovitrinoj, aktualigo de materialoj en tuŝekrano kaj en muzea komputilo)

http://muzeo.rajce.idnes.cz/Gxenerala_ekspozicio/


  1. tutjaraj temaj ekspozicioj

- 8.6.2011-26.5.2012 – „Spiritaj tradicioj de la mondo kaj Esperanto“

(kristanismo, spiritismo, unitarismo, budhismo kaj ŭonbulismo, oomoto, kosmologio de Martinus, karitataj projektoj - Bona Volo, rotarianoj, interreligia dialogo kaj toleremo)

http://muzeo.

Spiritismo Allan Kardec Spiritismo, aŭ spiritisma doktrino estas filozofia doktrino sistemigita de Allan Kardec, franca edukisto, kiu lasis sin konviki ĉeesti seancojn, kadre de kiuj okazis komuniko kun la t.n. spiritoj de mortintoj.
rajce.idnes.cz/Ekspozicio_Spiritaj_tradicioj_de_la_mondo_kaj_Esperanto_junio_2011-majo_2012/

- 2.6.2012-26.5.2013 – „125 jaroj de Esperanto“

http://muzeo.rajce.idnes.cz/Ekspozicio_125_jaroj_de_Esperanto/

(ambaŭ projektoj sur 8 paneloj A1, du tablovitrinoj, kvin librovitrinoj, multmediaj dosieroj en tuŝekrano, virtualaj kolektoj en muzea komputilo) 1. Migra ekspozicio „Ĉu Esperanto estas morta lingvo?“ (aŭtoro Pavla Dvořáková)

23 paneloj formato A1 (63x81cm) pri lingva problemaro kaj nuntempaj utiligeblecoj de Esperanto kaj enkonduko al la lingvo ( ofte ankaŭ libroekspozicioj)

kreita en marto 2010, ekde februaro 2011 migra, dum 2012 estis prezentita en 10 institucioj (plejparte bibliotekoj) de 8 urboj en 4 regionoj (i.a. en Landa Moravia Biblioteko en Brno, la dua plej granda kaj plej grava en Ĉeĥio)

Dum tuta daŭro de la projekto temas pri 17 institucioj de 15 urboj de 6 regionoj , ĝi estas daŭrigata en 2013. En bibliotekoj povis senpage vidi ĝin multaj eĉ hazarde preterpasantaj legantoj. Kelkloke ĝi estis ligita aŭ kun aparta inaŭgura programo aŭ kun publika prelego pri Esperanto post fino de la ekspozicio. Dum ekspozicio disponeblis senpage forporteblaj flugfolietoj kun bazaj informoj kaj retligiloj pri Esperanto.

Kompleta elekta fotogalerio de la tuta projekto troviĝas en

http://esperanto1.rajce.idnes.cz/Putovni_vystava_Je_esperanto_mrtvy_jazyk/


 1. Aliaj malgrandaj ekspozicioj (en Písek, tutjara en Tasovice)

Aparte ni resumas konkretajn rezultojn de eksteraj rilatoj kaj kunlaboro kun neesperantaj subjektoj.

En la tabelo estas priskribitaj 17 plej gravaj kazoj, sed reale ili estas konsiderinde sendube pli.

Kadre de ĈEA realiĝis kaj realiĝas kontaktoj kaj konkreta kunlaboro aparte kun:

1) urbestraroj (Svitavy, Pardubice, Břeclav, Bartošovice, Mladá Boleslav k.a.)rezultoj: ekz. aŭspicio kaj/aŭ financa subteno por E-aranĝoj, aperigo de Esperantlingva versio sur sia oficiala retpaĝaro Esperanto-teksto troviĝanta sur la oficiala urba retpaĝaro, komuna organizado de kulturaj programoj, diskonigo de la urboj eksterlande pere de Esperanto

2) 7 bibliotekoj el 4 regionoj - ne nur urbaj (Ostrov n.O., Vratislavice n.N. Česká Lípa, Doksy, Dačice), sed ankaŭ Regiona Scienca Biblioteko en Liberec kaj Landa Moravia Biblioteko en Brno (la dua plej granda en la lando) - entute seprezultoj: ambaŭflanke senpaga organizado de migra ekspozicio „Ĉu Esperanto estas morta lingvo?“ , organizado de akompana programo tie (prelegoj/kulturaj inaŭguroj), livero de informaj broŝuroj „Malkovru Esperanton“ en la ĉeĥa (tradukitan kaj eldonitan de ĈEA en 2011) kaj de Esperanto-libroj al elektitaj bibliotekoj

3) aliaj instancoj okazigintaj migran ekspozicion (Kastela Areo en Žirovnice, Administra kaj Kleriga Centro de Sudmoravia Regiono en Brno, Filozofia Fakultato de MasarykUniversitato en Brno)

4) lernejoj (Filozofia Fakultato de Masaryk-Universitato, elementaj lernejoj)

rezulto: okazigo de prelegoj kaj de eĉ oficialaj universitatnivelaj kursoj

5)muzeoj (Olomouc kaj Litovel – okazigo de prelegoj, Svitavy-Urba Muzeo kaj Galerio – komuna organizado de Muzea nokto, Muzeo de O.Březina en Jaroměřice nad Rokytnou – prilaboro de esp. materialoj pri la poeto, Muzeo de la Regiono Prácheň Písek – okazigo de kulturaj programoj kun ligo al Esperanto k.a.)

6) literaturistoj (membroj de Komunumo de verkistoj kaj Komunumo de verkistoj, unuopuloj)

rezultoj: esperantigo de ĉeĥaj verkoj, eldono de dulingvaj ĉeĥaj-esperantaj libroj, artikoloj pri Esperanto en kulturaj gazetoj, komuna preparo de libro k.a.

7) civitanaj grupiĝoj kaj hobisocietoj: Ĉeĥa asocio de filatelistoj (preparo de komuna tutŝtata ekspozicio), Asocio Brontosaurus Svitavy (vojaĝprelegoj en E-muzeo), Skolta centro Vanaivan Kopřivnice (savo de Esperanto-monumento), Gaja maljunulo Prago (E-kurso) k.a.

Plenumintoj:

Ĉefa komisiito de ĈEA pri informado kaj ekspozicia agado estas estraranino Pavla Dvořáková el Písek. Multajn aktivecojn prizorgis ankaŭ ĈEA-vicprezidantino kaj estrino de la Muzea grupo de ĈEA Libuše Dvořáková el Svitavy (bv. ne miksi pro sameco de familia nomo). Tamen kiel videble el la lasta kolono de la tabelo, la tuta aktiveco de ĈEA ne estis starigita nur sur laboro de kelkaj unuopuloj. En rolo de ĉefa aŭtoro/organizanto/realiginto de la aktiveco estas laŭnome menciitaj ĉirkaŭ 50 aktivaj membroj de ĈEA. Al aparte aktivaj en la koncerna fako apartenas J.Drahotová, J.Vojáček. Z.Novotná, M.Kašparů, P.Chrdle, M. Turková, M. Malovec kaj aliaj. Kromhelpis ankaŭ aliaj membroj de lokaj kluboj kaj aliaj unuopuloj. Kiel aŭtoroj de artikoloj estas menciataj ankaŭ redaktoroj-neesperantistoj (do nemembroj de ĈEA), sed ofte malantaŭ la artikolo estas ankaŭ kontakto kaj informinterŝanĝo kun iu ĈEA-aktivulo.

Ni kuraĝas supozi, ke ni ne sukcesis priskribi ĉiujn aktivecojn kun reala rezulto, plej verŝajne temas pri maksimume 80% da agado tiukampa.

Teknikaj rimarkoj:

La aktivecoj de ĈEA estas pli detale prezentitaj en la aparta tabelo prilaborita en la programo Excel.

Ĝi enhavas 200 diversspecajn aktivecojn. Ĉiu estas priskribita en 5 kolumnoj: dato, speco de aktiveco, priskribo, okaz- aŭ trovloko, pruva retligilo aŭ alia referenco kaj nomo de aŭtoro(j)(organizinto(j)/realiginto(j) de la koncerna aktiveco. Por fari la liston pli facile trarigardebla, la baza ordigo estas laŭ kategorio de aktiveco (ekz. radioelsendo, artikolo en distrikta ĵurnalo, ekspozicio ktp), tiel ke similaj aranĝoj (por komparo kaj statistiko) estu laŭeble kune. Kompreneble Excel ebligas ankaŭ alian ordigon laŭ aliaj libervolaj kriterioj. Koncerne datojn, ni strebis akiri la plej eblan akuratecon. Se ni ne kapablis havi fidindan kontrolon, ni almetis demandosignon malantaŭ la daton. Se ne disponeblis interreta teksto, ni envicigis pruvajn skanaĵojn aŭ fotaĵojn de koncernaj artikoloj aŭ de invitiloj aŭ fotaĵoj el la aranĝoj kaj grupigis ilin en por tio aparte kreita interreta albumo „Informado“ (http://muzeo.rajce.idnes.cz/Informado/).

Kio ne enestas:

Pluraj menciataj artikoloj estis republikigitaj ankaŭ en aliaj retejoj (tiaj kazoj ne estas dokumentataj). Ankaŭ nur mallongaj informoj en la gazetaro ne estis fine inkluzivitaj. Same ne estas menciataj ekzemple telefonalvokoj kaj korespondado koncerne eksterajn rilatojn kaj distribuon de informoj (krom du resumaj grupaj priskriboj). En la tabelo ankaŭ ne troviĝas konsciaj aktivecoj de ĈEA-aktivuloj en sociaj retejoj Facebook, Twitter kaj Ipernity, kiuj tamen ne malgravas kaj havas nepran informan influon ankaŭ al neesperantistoj.

Ni antaŭdankas por bonvolema kaj pacienca trastudo kaj prikonsidero de nia raporto kaj por sciigo pri rezultoj de la konkurso.En Písek (Ĉeĥio) la 30-an de januaro 2013 Pavla Dvořáková

ĈEA-estrarano kaj komisiito pri la projekto


Elŝuti 23.22 Kb.

 • Ĝenerala strategio kaj prioritatoj en la informa agado de ĈEA
 • Konciza kvanta resumo de la raporto
 • Statistiko pri realigitaj ekspozicioj ekspozicioj en Esperanto-Muzeo Svitavy
 • Migra ekspozicio „Ĉu Esperanto estas morta lingvo“
 • Aliaj malgrandaj ekspozicioj
 • Plenumintoj
 • Teknikaj rimarkoj

 • Elŝuti 23.22 Kb.