Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Publiko taksis ofertojn de fervojaj servoj

Elŝuti 11.71 Kb.

Publiko taksis ofertojn de fervojaj servoj
Dato21.03.2017
Grandeco11.71 Kb.

Elŝuti 11.71 Kb.

El fervoja mondo 12/2013
Aŭstrio: Publiko taksis ofertojn de fervojaj servoj
En majo kaj junio 2013 Aŭstraj Federaciaj Fervojoj (ÖBB) efektivigis ampleksan merkatesploron pri kontento de sia klientaro. Vojaĝantoj pritaksis servojn de nacia trafikisto per tuteca marko 2,08, kio estas plibonigo kompare al 2012, kiam la marko estis 2,10. Alte taksata precipe estis precizeco de trajnkursoj (marko 1,59) kaj sekureco en trajnoj (marko 1,56). Modere pliboniĝis taksado pri ofertoj de sidlokoj (en 2013 – 1,97, en 2012 – 2,13), kaj de ilia pureco (en 2013 – 1,86, en 2012 – 2,02). Veturfrekvencon kaj kvaliton de trajnkursoj la vojaĝantoj taksis per marko 2.
Ĉeĥio: Trafikregado de vartrajnoj centralizita en unu loko


Centralizita trafikregado de vartrajnoj en Česká Třebová ebligas rapidan kaj operacian komunikadon, kaj krome registoj de la trajntrafiko estas rekte kunligitaj kun dungitoj de subtenaj grupoj, kiuj prizorgas por ili bezonatajn servojn.

Konkrete temas pri Grupo de ekonomio, metodiko kaj datumbaza subteno, Grupo de produktaj transportoj, Grupo kunordiga pri trakciiloj kaj laŭplanaj paŭzoj por bontenadaj laboroj, Grupo de specialaj transportoj, kaj Grupo analiza.

Registoj de vartrajna trafiko ČD Cargo nuntempe organizas, sekurigas kaj observadas dumveture ĉirkaŭ 1100 vartrajnojn tage, havas dispone novan informadsistemon DISC OŘ, kiŭ anstataŭis pli malnovan sistemon ISOŘ ŘVD. La nova sistemo DISC OŘ disponigas fidindajn informojn necesegajn por ekspluatado de la vartrafiko.


Germanio: Modernigo de ĉiuj vagonoj ICE 2 finiĝis
Germana Fervojo (DB) finis en somero 2013 vastampleksan modernigon de internaĵo en ĉiuj vagonoj ICE 2 por 100 milionoj da eŭroj. Dum kvin semajnoj, dum kiuj ĉiu unuopa motorvagonkombinaĵo estis portempe eksservigita, okazis kompleta interŝanĝo de sidiloj, tapiŝoj, kompletigo de tabletoj, elektraj kontaktŝtopilingoj, monitoroj kaj aliaj plibonigoj. Teknikistoj instalis aŭ renovigis 16 900 sidilojn, 22 200 m² da tapiŝoj, 1 700 tablojn, 2 000 monitorojn kaj 135 km da kabloj. Oni renovigis ankaŭ restoraciajn vagonojn kaj infanprizorgajn kupeojn.

La modernigo komenciĝis en jaro 2011.


Hungario: Lokomotivo Taurus refarbita honore al Wagner
Okaze de 200-a naskiĝdatreveno de fama germana komponisto kaj orkestrestro Richard Wagner (22.5.1813) trafikas lokomotivo 470 503-3 en nova reklama farbtavolo kun muzika temaro. Origina ŝprucfarba solvo, en kiu dominis korporaciaj farboj de kompanio GySEV, kaj bruna kun motivoj de klavaro kaj profilo de Ferenc Liszt, estis tute ŝanĝata. Sur la lokomotivo nun dominas ruĝa kaj nigra kun motivoj atentigantaj pri vivlaboro de la fama germana muzikverkisto. La rekolorigita Taurus estis prezentata al publiko en duono de julio 2013 en Sopron.
Francio: Ekzamenataj ebloj, kiel redukti rabatotarifajn vojaĝkostojn
Kompanio SNCF ekzamenas eblojn nuligi aŭ limigi vojaĝprivilegiojn por sia personalo kaj ties parencoj. Tiuj ĉi privilegioj baziĝas precipe sur rabatitaj vojaĝkostoj. Vojaĝprivilegiojn uzas ĉirkaŭ 850 mil da personoj, kvankam SNCF dungas nur ĉirkaŭ 150 mil personojn. Elspezoj por tiuj ĉi beneficoj atingas 140 milionojn da eŭroj jare.
Israelo: Elektrizado de ĉefaj linioj aprobita
Komitato por nacia infrastrukturo en aŭgusto 2013 aprobis planon pri elektrizado de israelaj fervojoj. Kun supozataj investaj elspezoj 3,2 miliardoj da dolaroj oni planas elektrizi 420 km da ĉefaj linioj per nutra tensio 25 kV/50 Hz, precipe kunligan linion Tel-Avivo – Jerusalemo. Preparlaboroj komenciĝos en 2014. Israelaj politikistoj de modernigo atendas pli grandajn rapidojn kaj precizecon de la trafiko, pli altan konkurenckapablon en konkurado kun ŝosea trafiko, suferanta pro multaj trafikŝtopiĝoj, kaj plibonigon de vivmedio.
Maroko: Sekurecinstalaĵo por rapida kunligo
Naciaj marokaj fervojoj ONCF anoncis publikan proponkonkurson por projektado kaj livero de sekureca kaj telekomunikada aranĝaĵoj por nove konstruata grandrapida fervoja linio 183 km longa, kaj kunligonta Tanĝeron kaj Kénitra. Mendon en totala valoro 120 milionoj da eŭroj ricevis konsorcio ATS Ansaldo France kaj kompanio Cofely Ineo; gvidanto de la konsorcio estas Ansaldo. Celo estas konstrui trajnsekurigsistemon ETCS en aplikniveloj 1 kaj 2 sur tiu ĉi linio, kiuj ebligus sekuran trajnregadon dum rapido ĝis 320 km/h el regejo centra porlinia en Rabato.
Rusio: Pliaj investoj en fervojan trafikon
Rusaj medioj anoncis, ke en preparata nova plano por evoluigo de infrastrukturoj, ordonita fare de rusa prezidento Vladimir Putin, oni pli altan emfazon dediĉu al plia evoluigo de fervoja trafiko.
Vladimir Vladimiroviĉ PUTIN (ruse Влади́мир Влади́мирович Пу́тин), (naskiĝis en Leningrado (Sankt-Peterburgo) la 7-an de oktobro 1952) estas nuna Prezidanto de Rusio, elektita la 4-an de marto 2012. La prezidantan postenon li okupis en 2000 - 2008 (reelektita en 2004) kaj okupas ekde 2012 ĝis nun.
En fervoja trafiko temas precipe pri plia evoluigo de Transsiberia kaj Bajkalo-Amura trafikarterioj, konstruo de grandrapida fervoja linio el Moskvo al Kazano, kaj en surŝosea trafiko pri projekto de aŭtovoja ringo ĉirkaŭ la rusa metropolo, por kiuj estos investataj el Fonduso de nacia bonstato en rekalkulo ĉirkaŭ 10 miliardojn da eŭroj. Pri necesego de la investoj neniu dubas, ja nur en lastaj kvin jaroj trafikamplekso sur Transsiberia trafikarterio kreskis je 55 procentoj.
Slovakio: Kun konstruataj koridoroj malkreskas nombro de trajntrafikestroj.
Ankaŭ en Slovakio malkreskas nombro de trajntrafikestroj; kaŭzo estas plia konstruado de sistemo pri centralizita trajntrafikregado sur la koridoroj. En 152 stacioj, en kiuj gvidas trajntrafikestroj, kaj en deĵorejoj de teleregado nuntempe laboras 1998 trajntrafikestroj. Tio estas je 50 dungitoj malpli ol en jaro 2010. El menciita nombro 71 tiaj estroj gvidas la trafikon sur teleregataj linioj. Interesa estas, ke 408 de la trajntrafikestroj estas virinoj.
Svisio: Kompanio Elvetino AG testas novan miniŝrankon por prepari kafon
Kompanio Elvetino AG, centprocenta filia kompanio de svisa nacia trafikisto SBB, testas en trajnoj inter Zuriko kaj Berno novan miniŝrankan veturileton. Celo estas oferti pli vastan aron de bonkvalitaj refreŝigaĵoj rekte ĉe sidlokoj de pasaĝeroj. Konsistaĵo estas moderna aparato por prepari kafon, kiu sukcesas prepari krom alia originalan kapuĉinon aŭ Latte macchiato-n. Plibonigata estas ankaŭ oferto de manĝaĵoj en la trajnoj. La kompanio Elvetino AG dungas 1050 personojn, priservas 99 restoracivagonojn, kaj ĝiaj en- kaj elspezoj atingas 75 milionojn da svisaj frankoj en jaro.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 11.71 Kb.

  • Trafikregado de vartrajnoj centralizita en unu loko
  • Modernigo de ĉiuj vagonoj ICE 2 finiĝis
  • Lokomotivo Taurus refarbita honore al Wagner
  • Ekzamenataj ebloj, kiel redukti rabatotarifajn vojaĝkostojn
  • Elektrizado de ĉefaj linioj aprobita
  • Sekurecinstalaĵo por rapida kunligo
  • Pliaj investoj en fervojan trafikon Rusaj medioj anoncis, ke en preparata nova plano por evoluigo de infrastrukturoj, ordonita fare de rusa prezidento Vladimir Putin
  • Kun konstruataj koridoroj malkreskas nombro de trajntrafikestroj.
  • Kompanio Elvetino AG testas novan miniŝrankon por prepari kafon

  • Elŝuti 11.71 Kb.