Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Protokolo de skajpa kunsido de la Estraro de ilei

Elŝuti 5.38 Kb.

Protokolo de skajpa kunsido de la Estraro de ilei
Dato08.01.2018
Grandeco5.38 Kb.

Elŝuti 5.38 Kb.

Protokolo de skajpa kunsido de la Estraro de ILEI

La 29an de oktobro, 2011, ekde 11atm (US), 6 ptm (Eŭropo), noktomezo (Ĉinio).

La kunsidon partoprenis ses estraranoj, sed nur kvin samtempe. La tagordo traktis nur kelkajn plej gravajn temojn.

Ĉeestis: Duncan Charters (DC), Stefan MacGill (SMG), Zsófia Kóródy (ZK), Radojica Petrović (RP), Huang Yinbao (HY) (Trezoro). Poste parolis duope la prezidanto kaj Julija Batrakova (JB), reveninte el sukcesa studostago de nia nederlanda sekcio.

45a Konferenco de ILEI (Kunming, Ĉinio)

La skajpado servis unuavice por ekscii lastajn evoluojn pri la konferenco, suplemente al skriba raporto. La datoj estos la 20a – 26a de julio, 2012, kun du tagoj lasitaj por la veturado inter Kunming kaj Hanojo. ILEI kaj LKK ofertos surfacan alternativon al flugado – komuna busveturo ĝis la landlimo kaj uzo de nokta trajno en Vjetnamio. Konsisto de LKK ekzistas, kiel ankaŭ skiza programo, kiu inkluzivas simpozion, kunlabore kun tri universitatoj.

Nia konferenca respondeculo (RP), eldonos en sekvaj tagoj bultenon kun bazaj informoj. Baldau aperos aliĝilo en nia retejo, por ke interesiĝantoj anoncu sin (kelkaj jam faris tion), kvankam mendilo por ĉiaj servoj aperos nur poste, kiam prezoj estos konfirmitaj. Plenaj informoj aperos en la kvara numero de IPR. RP (kun LKK) preparas viziton al Ĉinio fine de novembro, por konkretigi konferencajn kaj simpoziajn planojn kaj okazigi lingvan kurson, prepare por simila dumkonferenca kurso. RP liveros al IPR kiel eble plej kompletajn informojn antau ol forveturi en la 18a de novembro. Skajpa kunsido semajnon poste permesos aktualigon kaj kompletigon de la informoj. Decidite, ke la enkondukon por IPR4 verkos ne ZK, sed TZ (konsulte kun RP, DC) por ke tiu enkonduko prezentu la konferencon. DC pretigos skizon por artikoloj pri la konferenca kaj simpozia temo (unuavice por revuo Esperanto), sed akirendos artikolo de praktikanta artisto (ajndisciplina) eventuale ĉina.

Jubileaj preparoj

ILEI aktive kontaktas movadanojn kaj rikoltas reagojn al sia alvoko al Landaj Asocioj de UEA (kaj aliaj) el septembro. La tuja celo estas arigi kaj proponi al UEA internacian liver-teamon, en kiu ILEI aktive rolos, sed cedos la gvidan rolon. Planoj progresas en Germanio, Britio kaj Italio, kun intenco ekaktivi anoncita plurlande, inkluzive de Japanio, Hispanio kaj Kubo. ILEI nun intense laboras pretigi la jubilean retkurson, kies unuaj etapoj estos dissenditaj por komentado ene de deko da tagoj. La skajpintoj konsentis eldoni jubilean kalendaron, kies plurlingva provteksto estis pli frue cirkulita.

Liberaj oficoj

Estraranoj trovas enorda la enhavon de la alvoko ‘Liberaj oficoj en ILEI’, kiu aperis hejmpaĝe kaj estis dissendita ene de ILEI. Sekve, tio nun estos dissendita ankaŭ tra kanaloj ekster ILEI por provi akiri laborfortojn ankau de novuloj al la Ligo. Oficoj anoncitaj estas komisiito pri eksteraj rilatoj, pri la multlingva retejo, redaktoro por Juna amiko kaj rubrikestro en Juna amiko kiu preparu materialon por la plej junaj legantoj (5-8-jaraj).

Buĝeto 2012

Nia kasisto cirkuligis buĝetproponon meze de oktobro. SMG kaj aliaj estraranoj komentos ĝin por ke ni atingu dokumenton por la komitato, traktota per reta voĉdono. Ĝi ne povas eviti la prezenton de deficito similnivela al tiu akceptita por 2011, ĉefe pro malatingo de la atendataj kotizaj enspezoj por 2011. Ni analizos la ciferojn por konstati kialojn por tiu negativa evoluo; tro malfruas nun ripari la situacion por 2011, sed gravos pli forte agi por 2012, ĉu por levi la membronombron, trovi aliajn enspezofontojn aŭ rezigni pri kelkaj elspezoj/projektoj.

Spite la teknikajn malfacilaĵojn komence de la skajpa vokado, la kunsidado poste bone funkciis, kaj montris grandan utilon en la kunordigado de la laboro.Raportis: SMG. Aprobita de la partoprenintoj.


Elŝuti 5.38 Kb.


Elŝuti 5.38 Kb.