Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Protokolo de la Eksterordinara Asembleo de kea okazinta la 22an de februaro 2003 ĉe Unesko-Klubo en Barcelono

Elŝuti 14.17 Kb.

Protokolo de la Eksterordinara Asembleo de kea okazinta la 22an de februaro 2003 ĉe Unesko-Klubo en Barcelono
Dato19.11.2017
Grandeco14.17 Kb.

Elŝuti 14.17 Kb.
Protokolo de la Eksterordinara Asembleo de KEA okazinta la 22an de februaro 2003 ĉe Unesko-Klubo en Barcelono Kun ĉeesto de 16 membroj, la Eksterordinara Asembleo komenciĝas je la 17a h. je dua kunvoko kun la sola punkto en la tagordo: “Propono pri modifo de kelkaj artikoloj de la statuto”. Sin ekskuzas Joan Inglada. Neus Moly kaj Lluís Aragay skribe pridelegas siajn voĉojn al Ramon Perera. La PK distribuas al la ĉeestantoj kopiojn kaj de la statuto kaj de la modifpropono por faciligi la komprenon kaj decidon de la ĉeestantoj. Laŭstatute oni diskutas kaj voĉdonas ĉiun apartan artikolon. Art. 3 Sidejo La propono celas ĝisdatigi la adresajn datumojn. Oni aprobas mencii en la statuto nur la adreson de la sidejo, sen telefono, fakso kaj retadreso. Art. 4 Celoj Oni aprobas aldoni post la unua punkto de la celoj la frazon: “akorde kun la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj la Universala Deklaracio pri Lingvaj Rajtoj”. Art. 8. Fakaj Sekcioj “Minimume dek individuaj membroj rajtas proponi al la Asembleo starigon de Faka Sekcio. La prezidanto de Faka Sekcio iĝas aŭtomate plenumkomitatano.” Oni aprobas la jenan novan revortumon: “Minimume kvin individuaj membroj rajtas proponi al la Asembleo starigon de Faka Sekcio. La prezidanto de Faka Sekcio aŭ membro elektita de ĝi iĝas aŭtomate plenumkomitatano.” Art. 9 Komarkaj Delegitoj kaj Lokaj Filioj Oni aprobas korekti du malĝustajn vortojn en la teksto: ‘nomumas’ (anstataŭ ‘nomas’) kaj ‘nomumo’ (anstataŭ ‘nomigo’). Art. 12 Kondiĉoj de Akcepto “Kiel Individua Membro povas esti akceptita ĉiu fizika persono, kiu parolas la Internacian Lingvon Esperanto.” Oni aprobas jenan novan revortumon: “Kiel Individua Membro povas esti akceptita ĉiu fizika persono favoranta la Asociajn celojn.” Art. 25 Konsisto “La Plenumkomitato konsistas el Prezidanto, Vicprezidanto, Ĝenerala Sekretario, Kasisto kaj tiom da komitatanoj kiom decidas la Asembleo.” La aprobita modifo jenas: “La PK konsistas el Prezidanto, Sekretario kaj Kasisto kaj tiom da komitatanoj kiom decidas la Asembleo. Povas ekzisti ankaŭ la oficoj de Vicprezidanto kaj Vicsekretario.” La termino “Ĝenerala Sekretario” oni ŝanĝu al “Sekretario”, ĉie kie ĝi aperas. Art. 27 Reelektebleco “Membro de la PK estas reelektebla je la sama posteno por nur unu sinsekva oficperiodo.” Aprobiĝas jena nova revortumo: “Membro de la PK Estas reelektebla je la sama posteno por du sinsekvaj periodoj.” Art. 32b Vicsekretario Aprobiĝas la aldono de la ĉi-suba nova artikolo, kiun oni nomas “32b”: “Vicsekretario laŭnecese anstataŭas la Sekretarion.” Art. 33b Reprezentiĝo Aprobiĝas la aldono de la ĉi-suba nova artikolo, kiun oni nomas “33b”: “La Asocion, manke de prezidanto kaj vicprezidanto, reprezentos, en tiu ordo, la sekretario aŭ la kasisto.” Art. 46 Asocia Kapitalo “…La jara maksimuma buĝeto estas malpli ol unu miliono da pesetoj.
La hispana peseto (hispane peseta) ĝis la jaro 1999 estis la nacia valuto de la ŝtato Hispanio kaj ankoraŭ uziĝis kiel pagilo ĝis la fino de la jaro 2001: Dum januaro kaj februaro 2002 eblis pagi kaj per la malnova nacia kaj per nova eŭropa valuto, kaj ekde la 1-an de marto 2002 la moneroj kaj monbiletoj ne plu uzeblas por pagado, sed nur interŝtanĝeblas al la valuto Eŭro.
” Oni aprobas nuligi ĉi lastan alineon. Art. 48 Malfondo de la Asocio “...Se pro kiu ajn kaŭzo tiu decido ne estas farita, la havaĵoj apartenas al la kultura organizo Literatura Foiro Kooperativo.
Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.
” Oni aprobas forigi ĉi lastan alineon.


Elŝuti 14.17 Kb.


Elŝuti 14.17 Kb.