Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Programo de Pola Esperanto-Kongreso en Nowy Sącz

Elŝuti 30.79 Kb.

Programo de Pola Esperanto-Kongreso en Nowy Sącz
Dato19.03.2017
Grandeco30.79 Kb.

Elŝuti 30.79 Kb.

Programo de Pola Esperanto-Kongreso en Nowy Sącz30. 04 - 07. 05. 2011
30.04 2011 – sabato

  1. akcepto de gastoj, disdono de la kongresaj materialoj, loĝigo

14-16 solena malfermo de Kongreso

 • Esperanta himno, salutoj de la loka estraro kaj honoraj gastoj

 • prezentado de landaj kaj eksterlandaj gastoj

 • temo de la kongreso „Civitana Aktiveco de Esperantistoj”– enkonduko de Halina Komar

 • pri jubileoj ligitaj kun la kongreso rakontos:

 • Historio pri 105 jaroj de Esperanto en Nowy Sącz – Jolanta Kieres

 • Historio pri 55 jaroj de Esperanto Klubo en MOK - Krystyna Stendera

 • Sortoj de Pola Esperantisto, organo de polaj Esperantistoj – Roman Dobrzyński

17 – 18 Rememoroj: Recitalo – ripeto de repertuaro de Ada Sari dum

UK en Krakovo 1912j. – kantos Joanna A. Clifford – soprano

18 – 19.30 Rememoroj: Koncerto de famaj estradaj artistoj el Varsovio –

grandiozaj kantistoj (diskoj) - gvidos kol. Ratajczyk
  1. Interkona Vespero – sur du etaĝoj, kun malgranda bufedo

(trinkaĵoj, gulaŝo, kukoj) en MOK. Ludos muzikensemblo.


 1. 05. 2011 dimanĉo

8.30 – 8.50 grupa promeno al la urba placo de Nowy Sącz

  1. sankta meso sur la placo pro granda pola festo (beatigo de JP2)

10-13 emisio el Vatikano pri beatigo de papo Johano Paulo la 2a,

poste promeno en Malnova Urbosamtempe

  1. vizitado de la urbo ekster la centra placo

  1. poezia programo pri la polaj noblistoj – poezio de Cz. Miłosz kaj

W. Szymborska – prezentos Lidia Ligęza el Krakovo

  1. Lingva mapo de la mondo – prelego de dr-ino Ilona Koutny – Hu/PL

16- 17 Esploroj pri Esperanta Movado kaj UEA – prelego de d-ro Zbigniew

Galor el Poznań  1. recitalo de la italaj kantoj en Esperanto – Emanuel Rovere el Italujo

  1. Prelego de Roman Dobrzyński kun la filmo pri historio de Pola

Himno
2.05. 2011 lundo

9-10 Esperanto per rekta metodo – prezentos Stano Marĉek el SlovakujoSamtempe:

9-10 Fermita kunsido de Pola Sekcio de Estraro ILEI

10-11 E@l - Edukado en interreto –aktualajn programojn prezentos Petro

Balasz el Slovakujo  1. uzo de TK – moderna informado www.aktuale.info, proponoj, konsiloj de Petro Balaż, Slovakujo

Samtempe:

  1. Horo de rememoroj – filmoj de A. Sochacki pri Esperantaj Aranĝoj

  1. La 500 jara historio de judoj en Nowy Sącz – Tomasz Chmielik

  1. Internacia kunlaboro de lernejoj kaj instruistoj- efikoj de Uniaj

Projektoj – Zsofia Korody – Hu/De

13-15 Renkontiĝo de Pola Esperanto-Junularo  1. Instruado de instruistoj pri Esperanto dum interlingvistikaj studoj en

Universitato de A. Mickiewicz en Poznano kaj semajnaj (dufoje en

jaro) trejnaj seminarioj –d-rino Ilona Koutnysamtempe:

15-16 kvizo pri Esperanto kaj Zamenhof – Marian Zdankowski , Olsztyn  1. Nuntempa Esperanta Literaturo –Tomasz Chmielik, vicprezidanto de

Akademio pri E - Literaturo kaj prezidanto de ILEI-PL

  1. Diskuto gvidata de P. Balazs

a/ Ĉu ni ankoraŭ legas librojn? Kiu literaturo estas bezona al ni

b/ opinio pri lingvaj instrulibroj

17-18 „Oraj pantalonoj en arbustoj” – kabareda grupo el Varsovio


  1. Esperanto en kino kaj kino en Esperanto – prezentos Przemysław

Wierzbowski el Bjalistoko

19- 21.30 Sinjoro Tadeo parolas Esperante – filmo de Andrzej Wajda kun

dialogoj tradukitaj de Roman Dobrzyński
3.05. 1011 mardo


  1. Ekskurso al Krynica, Kamianna, laŭ Poprada Valo – pagenda

Samtempe:

8-9 Sankta Meso kun E-liturgio  1. Ekskurso al Stary Sącz, vizitado de Muzeo (Szayer- familio)

  1. Veturo al maja kunveno en Olszanka, en familia hejmo de pastro

Jozefo Zielonka. Kantado en arbara kapeleto al Maria – oni ricevos

kantaretojn.

13-15 reveno al Stary Sącz, renkonto kun la alia, ekskursa grupo ,vizitado

de la urbo, promeno al Błonie- altaro.  1. spektaklo en Kultura kaj Arta Centro de Ada Sari en Stary Sącz, ludos

Junulara Folklora Ensemblo de Kanto kaj Danco „Starosądeczanie”.

16-18 Veturo al Barcice, varma manĝaĵo en Garbejo Odnoĵina, „montarana

teo”, dancoj ĉe popola muziko


    1. reveno al Nowy Sącz, koncerto de klasika muziko en preĝejo –

kantos ĉe akompano de orgenoj Joanna A. Clifford
4.05. 2011 merkredo

  1. ILEI sur diversaj kontinentoj, novaj agmetodoj – Zsofia Korody

  1. KER - ekzamenoj laŭ komuna nivelo - por ĉiuj naciaj lingvoj kaj

Esperanto: postuloj, preparoj, kiel atingi sukceson – Z. Korody

  1. Diskuto pri perspektivoj kaj ŝancoj por instruado de Esperanto en

Pollando - gvidos reprezentanto ILEI-PL

  1. Spektaklo D-ro Esperanto Jerzy Handzlik el Bielsko-Biała

    1. Principoj ĉe kreado de bona artikolo aŭ bulteno–Stano Marĉek

(Slovakujo), redaktoro de ESPERANTO, revuo de UEA Roterdamo

Samtempe:

15,30-16,30 Kvizo pri Sandecia Regiono por loĝantoj el aliaj landopartoj-

Marian Zdankowski

17-18,30 Simfonia Orkestro kun repertuaro operet-musikala kun solistoj

de Urba Kultur –Centro,

18-19 spektaklo de la loka Folklora ensemblo Sądeczanie - en MOK instruado de la folkloraj dancoj por la kongresanoj

19-21 Sandeciaj Vilaĝaj Mastrinoj - unikaj en la mondo- invitas!

regalo de la „Starosto” – Ĉefo de Distrikto


5.05. 1011 ĵaŭdo

  1. Historio de Eŭropa Himno – prezentos sekretario de Eŭropa

Esperanta Unio en Bruselo- ZlatkoTisljar-Slovenujo

  1. Aktualaĵoj en EEU – Zlatko Tisljar

11 00 Preparo al la manifestacio, promeno al Urba Placo

  1. Manifestacio sur Urba Placo- premiera publika kantado de Eŭropa

Himno de korusoj kaj orkestro, marŝo ĉirkaŭ Placo

    1. Promeno tra Malnova Urbo kun gvidilo kaj helpo de la lokaj

Esperantistoj aŭ tagmanĝa paŭzo

15-16 Junulara Kantista Ensemblo

16-17,30 Eŭropaj Dancoj prezentataj de Junulara Ensemblo TĘCZA, ensemblo

KATARSIS kaj infana ensemblo TRALALINKI el MOK

18-19,30 Renkonto kun urbestraro en Urbo Domo – „Party ĉe Prezidento”

regalo per Kongresa Torto  1. Koncerto de Jean Marc Leclerq-JOMO- kantisto, muzikisto, aktoro el Tuluzo, Francujo


6. 05. 211 vendredo

  1. Subvencioj por organiza agado laŭ la pola sistemo de memregistaro kaj

administraro en Pollando- prelegos Urszula Wieczorek el Gdynia

  1. Spertoj pri realigo de programoj Comenius, Erasmus, staĝoj, eksterlanda asistanteco - Zsofia Korody, direktoro de Internacia Centro de Kulturo kaj Edukado en Herzberg, Germanujo

samtempe

10-11 Monodramo Doktoro Esperanto de Mario Migliuci pole–Helena

Biskup


  1. Lernado dum la tuta vivo por personoj 50+ laŭ Grundtvig Partneraj Projektoj, Volontado de aĝuloj, Metiejoj – Halina Komar

12-13 10 monata asistanteco en Herzberg dum la projekto Grundtvig –

rakontos M. Komarnicka, venkinto en la konkurso La Unua Ligo deGrundtvig

samtempe  1. 2 aktualaj Partneraj Projektoj 2011-2013 kun kunlaboro de PEA po

5 partneroj en diversaj EU- landoj prezentos Z. Tisljar koordinanto

Samtempe
13-14 Lingvoinstruado per kantoj –Stano Marĉek

15-16 Projektoj de EACEA: principoj, ŝancoj, prioritatoj – Petro Balaż

kreinto de la plej granda projekto en la E-mondo: www.slovake.eu

samtempe

15-16 Poezion de Krystyna Dulak-Kulej el Piwniczna kaj Waldemar

Lipowicz el Rzeszów prezentos la aŭtoroj


  1. Arto de Amo – Lidia Ligęza el Krakovo

17-18 Pola Esperanta Junularo –aktualaĵoj kaj planoj por estonteco

18-19.30 LA ROMA TRIPTIKO – spektaklo de Poezia Scenejo de Teatro de

B.Barbacki en MOK

20-22 Adiaŭa bivakfajro ĉe la rivero Kamienica kun kradrostado7.05. 2011 sabato Ĝenerala Kunsido de Delegitoj PEA laŭ speciala programo. Ĝi povas esti plilongita ĝis dimanĉo
Karaj Gelegantoj,

Jen preparita programo, kiu devis esti kelkajn fojojn ŝanĝata pro la samtempaj religiaj festoj. Paralele estas organizataj en la urbo aliaj okazontaĵoj, kio postulas lokon aŭ tempon, aŭ ensemblojn (antaŭe planataj de ni), ankaŭ aldonan engaĝiĝon de homfortoj de niaj amikoj kaj kunlaborantoj. Tial la programo devis esti de nove prilaborata, sed tio ne malriĉigis ĝin, eĉ malfacile ni lokis ĉi tie p r e s k a ŭ ĉion antaŭe

planatan.

Kio estas alia ol prowizora programo sendita antaŭ du monatoj?

- Ne estis ŝanco enkonduki al la TEK programo ankoraŭ sesion de AIS, vi vidas, ke multaj programeroj estas paralelaj pro manko de la programtempo.

- Ni devis rezigni pri la invito de frisa ensemblo KAPRIOL’ pro manko de mono, kion ni tre bedaŭras, ĉar la grupo estas tre simpatia kaj danciga,

- Anstataŭ Balo, ni proponas la viziton en Urbodomo kun renkonto de la Urba Estraro kaj koktejla regalo.

- Laŭ decido de Kunsido de Ĉefa Estraro de PEA (23.01.2011) ni devas ŝanĝi la daton de la Ĝenerala Kunsido de Delegitoj el vendredo al sabato, kio ebligas ĉeeston por homoj laborantaj. Oni atentigas ankaŭ, ke la ŝanĝo povas igi neceson plilongigi ĜKD ĝis dimanĉo.


Ĝuste tial – sed ne nur – ni informas, ke oni povas plilongigi la restadon ĝis dimanĉo kaj ni volonte aranĝos tion laŭ petoj.
Atenton! Ni rajtas ĝustigi la programon dum TEK pro neatenditaj diversaj kaŭzoj! Tio povas okazi eĉ post presado de Kongresa Libro.

Rimarku, ke ni ne enskribis aliajn ekskursojn en la programo. La kaŭzo estas simpla- aliĝis ĝis nun nur 2 personoj. Ni dissendos ankaŭ enketon pri ekskursoj kune kun konfirmiloj por ke vi decidu pri tio antaŭ TEK.

Ni nun laboras por jara financa bilanco, sed fine de marto ni dissendos konfirmilojn kun kvitancoj de viaj enpagoj por TEK, samtempe kun enpagilo de la restanta kosto. Se iu ne donis al ni sian retan adreson, ni petas sendu ĝin al korlando@interia.eu

Se tio ne estas ebla – ni sendos la konfirmilojn poŝte.


BONVENON al SANDECIA TERO

La Organiza Komitato de TEK
Elŝuti 30.79 Kb.

 • 05. 2011 dimanĉo
 • 2.05. 2011 lundo
 • 3.05. 1011 mardo Ekskurso al Krynica, Kamianna, laŭ Poprada Valo – pagenda Samtempe
 • 4.05. 2011 merkredo
 • 5.05. 1011 ĵaŭdo
 • 6. 05. 211 vendredo
 • 7.05. 2011 sabato
 • Atenton! Ni rajtas ĝustigi la programon dum TEK pro neatenditaj diversaj kaŭzoj
 • BONVENON al SANDECIA TERO

 • Elŝuti 30.79 Kb.