Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo81/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   90

te


teandrico: di-homa; azione solamente umana e azione teandrica: nure homa agado kaj di-homa agado.

teatini: (rel) teatinoj.

teca: hostiujo.

Tecla (np): Tekla.

tecnica: tekniko; la - sottostà al giudizio morale della coscienza del tecnico: tekniko subestas al la morala juĝo de la konscienco de la teknikisto; tecnicismo: teknikismo, senarta perfekteco; la - non è scienza: tekniko ne estas scienco.

tecnologia: teknologio; attratto dalla -: teknologiema, teknologiemulo; anche la - entra nel disegno del Creatore che dona all’uomo il giardino di Eden perché lo coltivi e custodisca: ankaŭ teknologio estas celata kiam Dio donis al la homo la Edenan ĝardenon por ke li ĝin gardu kaj ĝin prilaboru; la - deve servire la morale: teknologio obeu moralon.

Te Deum, teddeum, tedeum, teddeo: Tedeumo; cantare il - di ringraziamento: kanti la dankan tedeumon, tedeumi; composizione musicale: tedeumo.

tefillàh (ebraico. Preghiera di petizione e di ringraziamento in piccoli contenitori portatili): tefillāh, tefilao.

teismo: teismo; teista: teisto; il Dio astratto e senza contorni del -: la abstrakta kaj sendifina Dio de teismo; - devoto: pia teismo (ironiaĵo kontraŭ laikulaj inklinoj agnoski kristanajn valorojn.

teleologia (ammette il finalismo in natura): (fil) teleologio.

teleologico (predisposto a un determinato fine): teleologia.

telepatia: telepatio, distanca intermensa komunikiĝo; telepatico: a. telepatia, s. telepatie komunikanto.

televisione: televido, televizio; - digitale: digita televizio; apparire in -: sin montri per televido, aperi el televidilo; esiste solo ciò che appare in -!: ekzistas nur kio ekvidiĝas el televidilo!; presentare la religione per -: prezenti religion per televido; apparecchio televisivo: televidilo.

temerarietà: temerareco, trofido, tromemfido; temerariamente: temerare, aŭdace.

temerario: a. temerara, s. temerarulo; giudizio -: senbaza (aŭdaca, temerara) prijuĝo, senfundamenta prijuĝo; sospetto -: malprudenta suspekto.

temere: timi; - il Signore: respekti, obei, timi la Sinjoron, timi antaŭ Dio; esitare: heziti.

temperante: abstina, sobra, modera; - nel bere: modera en trinkado.

temperanza sobrietà: abstinemo, sobreco; virtù cardinale: modereco; temperare: moderigi, mildigi.

templare: templano; templari, ordine cavalleresco: templanoj, templo-kavaliroj; fortezza templare: templana fortreco.

Templeton (specie di Nobel per la religioni):Templeton-premio por religioj (por scienculoj kiuj pliprofundigis konojn pri religioj kaj Dio).

tempo: tempo; - cronologico (kronos): trakuranta tempo; - dell’esperienza significativa (kairòs): oportuna tempo; nel buon - antico: en la bona malnova tempo, en la pratempoj; il - non è parte dell’eternità: la tempo ne estas ero de la eterneco; nel - stabilito: en la antaŭdifinita tempo; nella pienezza dei tempi: en la tempo de Dio fiksita; fuori del -: ekster la tempo; (atmosferico) vetero;(di musica): takto; battere il -: takti; (dir) - utile, scaduto, chiuso, programmato: laŭleĝa, finiĝinta, malpermesa, laŭprograma tempo; - liturgico: liturgia tempo; - di spiritualità: tempo de spiritualeco, spiritualectempo.

temporale pena -: nedaŭra, provizora, portempa puno; potere -: surtera potenco; beni temporali: mondaj, maleternaj havaĵoj; - atmosferico: ŝtormo; potere - dei papi, della chiesa: tera potenco de la papo (de la eklezio).

temporalismo: tera potenco, tera potencismo; (intromissione abusiva della chiesa nelle politiche degli stati): senrajta eklezia tera potenco; agire perché nella legislazione degli stati sia rispettata l’etica umana non è -: agadi por ke en la ŝtata leĝfarado oni respektu la naturan moralan leĝon aŭ orientiĝu laŭevangelie ne estas tera potenco; temporalista: tera potenculo.

Tenah (successione dei libri biblici nella tradizione ebraica): Tenaĥ.

tenda: (da campo) tendo; accampamento: tendaro; esperantisti cattolici al campo: katolikaj esperantistoj tendumantaj; festa delle tende (ebraismo): tendofesto; - da sole: kurteno.

tendenza: tendenco, emo, instinkta inklino; la - non è né buona né cattiva: inklino nek bonas nek malbonas; - nel romanzo: daŭra emo disvastigi siajn ideojn per romano; tendenzioso: tendenca, kaŝintenca.

tendere: emi, tendenci, inklini; l’uomo tende al male: homo inklinas al la malbono (pri tio jen la moto: (lat) video meliora, proboque, sed deteriora sequor: mi vidas la plejbonan, kaj aprobas, sed la plejmalbonan mi sekvas): homo tendencas al la malbonfarado; - a Dio: strebi al Dio; (dare tensione) streĉi; - ad uno scopo: celi; tensione: tensio, streĉo; tensione morale, religiosa: emo al la morala, al la religia (valoro).

tenebre: tenebroj, mallumo; il re delle tenebre (linguaggio biblico): la reĝo de la tenebro; le - simboleggiano, nella bibbia, il male: la tenebroj simbolas, en la biblio, la malbonon; - divine (quando ci si avvicina a Dio nella contemplazione): dia mallumo; tenebroso: tenebra; tenebroso è l’inferno secondo il metaforismo biblico: tenebra estas la infero laŭ la biblia metaforbildismo.

tenerezza: tener(ec)o; Madonna della -: Madono de la tenero; la - di Dio è rappresentata attraverso la - materna di Maria: la dia tenereco bildigatas per la patrina tenereco de Maria; tenero: a. molkora, s. molkorulo

tenore di vita: vivteno, vivmaniero, vivkonduto, vivnivelo.

tentare: (provare, sforzarsi) provi, klopodi, peni; - al male: tenti, delogi, konduki al peko; non - il Signore Dio tuo: ne provu la Sinjoron vian Dion; - di: riski, elprovi, sondi; Dio non tenta al male: Dio ne tentas.

tentatore: tentanto, deloganto, Satano; i volti attraenti del -: la allogaj aspektoj de la tentanto.

tentazione: tento, instigo; la - viene da noi stessi o da Satana: tento venas el ni mem aŭ de Satano; le tre tentazioni di Gesù nel deserto: la tri tentoj spertitaj de Jesuo en la dezerto; non ci indurre in -: ne konduku nin en tenton; nel linguaggio biblico Dio è causa anche della -: en la biblia lingvaĵo eĉ la tento estis atribuata al Dio; (scherzando) posso liberarmi dalla – cedendole: oni povas sin liberigi el la tento per cedo al ĝi.

tentennare: (fig) heziti, ŝanceliĝi; - nella fede: heziti en la kredo, dubi pri krederoj.

teocentrico: teocentra; pensiero - (mette Dio al centro del pensare e agire): teocentra viv(mond)konceptado (mondpercepto); teocentrismo: teocentrismo.

teocon (theocon), teoconservatori (movimenti cristiani secondo cui morale legge e Dio devono emergere e orientare politica e legislazione): teokon, teokonservativuloj, Di-konservativuloj.

teodicea: (dal greco “Dio-giustizia”, scienza che tratta di Dio): teodiceo (teodikeo).

Teodoro (np): Teodoro.

Teodosio (np): Teodozio.

teofagia: teofagio, manĝo de ofero identigata kun Dio.

Teofane (np): Teofano.

teofania: dia aperaĵo, sensebla dimanifestiĝo; le teofanie del vangelo dell’infanzia: la teofanioj en la evangelio de la Jesua infanaĝo; teofanico: teofana, teofaneca.

Teofilo (np): Teofilo; Luca dedica ad un immaginario - i suoi libri: Luko dediĉas al imagita Teofilo (= amanto de Dio) siajn librojn.

teoforo: Di-portanto.

teogamia (nozze sacre tra gli dei del mito): teogamio.

teogonia (origine e discendenza degli dei nel mito): teogonio.

teologale: teologia; (infusa da Dio) didonita (dienverŝita).

teologia discorso sui contenuti della fede: teologio; - apofatica: apofatika kaj negativa (temas pri la kvalitoj de la homa kono pri Dio) teologio; - catafatica: katafatika, aserta, pozitiva teologio; - cherigmatica: kristanonca teologio; - della liberazione (come annunciare la redenzione per contribuire alla liberazione sociale): porliberiga teologio; - della secolarizzazione: teologio de la sekularigo, teologio pri la malapero de la sakraleco; - spirituale (riguarda l’ascetica e la mistica): spirita teologio, porunuiga kun Dio teologio; - politica: teologio pri politiko; Erode e Caifa fecero – politica: Herodo kaj Kajafo faris teologion pri politiko; la - è nata e prospera nella religione cristiana: teologio naskiĝis kaj prosperas en la kristana medio; teologico: teologia.

teologo: teologo, teologiisto; - della Casa pontificia: papa teologo; è possibile il - ateo?: ĉu eblas teologo nedikreda?

teomania rapporti visionari e ossessivi con la divinità: teomanio; il teomaniaco ama se stesso: teomaniulo amas sin mem.

teomorfismo: teomorfismo.

teopaschismo attribuire la sofferenza (e da alcuni anche la morte) a Dio stesso: teosuferismo, teopasionismo; teopaschista: teosoferisto, teopasionisto.

teosofia pretende di penetrare nell’essenza divina e, perciò, nei segreti delle cose: teozofio; il cristianesimo respinge le diverse teosofie: kristanismo foriĝas el ĉiuspecaj teozofioj; teosofo: teozofo.

terafim (oggetti di culto famigliare tra i primitivi ebrei): terafim(oj).

Terapeuti (adoratori di Dio, simili e contemporanei agli Esseni): Diadorantoj, Pasikuracistoj, Liberantoj el la malvirtoj; (med): terapeŭtoj.

terapia: terapio; la -, secondo la deontologia cristiana, deve rifuggire sia l’accanimento terapeutico sia l’eutanasia: laŭdeontologia terapio, el kristana vidpunkto, kontraŭas jen terapeŭtikan obstinon jen eŭtanazion; - riparativa dell’omosessualità: ripara kontraŭsamsekseca terapio.

Terenzio, -a (np): Terencio, Terencia.

Teresa (np): Tereza; - del Bambino Gesù: Tereza de l’Infano Jesuo; - d’Avila: Tereza el Avila; Maria Teresa: Maria Teresia.

teriomorfismo (tendenza a rappresentare la divinità in forma animale): teriomorfismo; divinità (entità) teriomorfa (teratomorfa): teriomorfa diaĵo (entaĵo).

terra: tero; - incognita: nekonata tero; le cose della -: surteraĵoj, mondaĵoj; cieli nuovi e - nuova: novaj ĉieloj kaj nova tero; cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno: ĉielo kaj tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos; la - Promessa, Terrasanta: la Promesita Lando; - Santa: Sankta Lando; è dovere dei credenti rispettare la - per le future generazioni: por kredantoj estas devo respekti la teron por la venontaj generacioj; secondo l’Apocalisse, Satana danneggia la -: Satano damaĝas la teron, laŭ Apokalipso; “interroga la vecchia - e ti risponderà col pane e col vino” (Claudel): demandu la teron kaj ĝi vin respondos per la pano kaj la vino”.

Terra Santa: Sankta Lando; in - rivaleggiano una trentina di chiese cristiane: en Sankta Lando vivalas trideko da kristanaj konfesioj.

terreno: tera; (mondano): monda; la vita terrena: surtera vivo.

terrenismo (accentuazione della dimensione storico-temporale nella speranza cristiana): terenismo, terenecemismo; terrenista: s. terenisto, terenecemulo.

territorio: teritorio; territoriale: teritoria; - diocesano: dioceza teritorio.

terrore: (paura) teruro, timego; il - attenua la responsabilità morale: timego malpliigas moralan respondecon; (azione sistematica e intenzionale): teroro; film del -: terorfilmo.

terrorismo violenza intimidatoria: terorismo; - internazionale, di matrice islamica, cattolica, protestante: internacia, matrice islama (islamisma), katolika (katolikisma), protestanta (protestantisma) terorismo; - in nome di Dio: pordia terorismo, sankta terorismo; il - in nome di Dio disonora Dio: terorismo je nomo de Dio malhonoras Dion mem; - secondo l’ONU: teroro laŭ ONU (laŭ rezolucio de 9/ 12/ 1999).

terrorista: teroristo; - in nome di Dio: pordia teroristo; - kamikaze: kamikaza teroristo, suicid-atencanto.

Tertulliano: Tertuliano.

terza ora canonica: terco; parato in -: triopa mesvesto.

terziario: terciaro, tria ordenano; Terz’Ordine: Tria Ordeno; Ordine Regolare di San Francesco: Tria Regula Ordeno de Sankta Francisko.

tesoriere: trezoristo, kasisto.

tesoro: trezoro; - di San Pietro: trezoro (arta, kultura, religia) de Sankta Petro; - artistico della chiesa: preĝeja arta trezorejo; fanno discutere i tesori in oro dei santuari mariani: diskutigas la oraj trezoroj en Mariaj sanktejoj.

Tessalonicesi: (SS) Tesalonikanoj; le lettere ai Tessalonicesi: la leteroj al la Tesalonikanoj.

testamento: testamento; - formato, informe: laŭleĝa, ne(laŭ)leĝa testamento; - per cause pie: karitatcela testamento; Nuovo, Vecchio -: Nova, Malnova Testamento (Olda Testamento), N.T., NT., M.T., MT. (O.T.).

testamento biologico: disposizione legale circa il trattamento medico in caso di impossibilità di disporre di sé: biologia testamento.

Testimoni di Geova: Atestantoj de Jehovo, Jehovanoj; per i - la divinità di Gesù e la Trinità sono invenzioni diaboliche: laŭ la atestantoj de Jehovo, la dieco de Jesuo kaj la Triunuo estas diablaj elpensaĵoj; per i - il regno di Dio è millenaristico e imminente sulla terra: laŭ la Jehovanoj la regno de Kristo estos jarmilisma kaj tuj baldaŭa sur la tero.

testimoniale: atesta; lettere testimoniali: atestaj leteroj; prova - degli apostoli: atesta pruvo de la apostoloj.

testimonianza: atesto; non dire falsa -: ne diru malveran ateston; - della fede: atesto pri la kredo.

testimonianza di Plinio il giovane: atesto de Plinio la Juna (pri kristanoj himnantaj al Kristo kiel al Dio).

testimoniare: atesti; - la fede: atesti la kredon, kredkonfesi.

testimonio, testimone: atestanto; - oculare: vida atestanto; apostolo - oculare: apostolo vida atestanto; falso -: mensoga atestanto; - della fede: kredatestanto, kredkonfesanto.

Testimonium Flavianun: Flavia Atest(aĵ)o (pridiskutinda dokumento pri historiaj kristaj eventoj).

tetragramma (le quattro lettere ebraiche del nome che Dio si è dato sul monte Sinai): tetragramo (JHWH: mi estas, mi estas kiu estas, mi estas la Estanto; punktita hebree hwhy - Jhavè; se punktita per imagitaj vokaloj de la nomo Adonaj oni ĝin elparolus “Jehovo”, kiun tamen eble hebreoj tiel neniam elparoladis).

tetto: tegmento; il - del mondo: la tegmento de la mondo; - coniugale: geedza tegmento (hejmo); non sono degno che tu entri sotto il mio -: mi ne estas inda ke vi venu sub mian tegmenton; (fig) dimora: domo, hejmo.

teutonico ordine cavalleresco: Teŭtona Ordeno.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.