Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo68/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   90

qo


Qoelet: (SS) Qohèlet, Koheleto, libro de la Sentencoj.

qua


quacchero: kvakero; quaccherismo, (religiosità evangelica con rifiuto di ogni rito religioso): kvakerismo; quaccheria: kvakaro.

quadragesima: karesmo, la unua dimanĉo de karesmo.

Quadragesimo Anno enciclica sociale (1931, rapporti tra bene pubblico e proprietà privata, e solidarietà): En la Kvardeka Datreveno.

quadratura: kvadraturo; (fig): saĝo, prudento; - morale: morala honesteco.

quadrilatero di Lambeth (principi fondamentali dell’ecumenismo anglicano): Lambeta kvarlatero.

quadro: bildo, (dipinto) pentraĵo; i quadri della cattedrale: la pentraĵoj de la katedralo; cornice del -: kadro de pentraĵo; - clinico: klinika situacio.

quaggiù: ĉi-sube, surtere; - perché Dio si immagina lassù: surtere ĉar Dio estis fantazie lokigita surĉielen.

qualificatore: tribunala teologo.

qualità della vita: vivbonecoj, la kvanto de kvalitbonigoj de la homa vivo laŭ la eltenkapablo de la subtenaj ekosistemoj; miglioramenti della -: kvalitplibonigoj; per la - non si può sacrificare la morale e i diritti umani: por plibonigi la vivkvaliton ne licas neglekti la moralon kaj la homajn rajtojn.

qualunquismo (atteggiamento di indifferenza e di pressapochismo): ajnismo; - religioso (dove si rinuncia ad analizzare e approfondire): religia ajnismo; qualunquista: ajnisto; qualunquistico: ajneca.

quarantena: kvaranteno (karesmo); - di preghiera e digiuno: preĝa kaj fasta kvaranteno; indulgenza di 7 anni e 7 quarantene: indulgenco de 7 jaroj kaj 7 kvarantenoj (antaŭkonciliaj diroj, nun nuligitaj ĉar tiuj 7 tempoj, ĉe la publiko, fariĝis kvanto da tempoj de purigo formetita en Purgatorio); in -, mettere in -: kvaranteni, kvaratenigi.

quarantore: kvardekhora adorado.

quaresima: karesmo, fastotempo, la granda fasto; mezza -: fastomezo, karesmomezo.

quaresimale: a. karesma, s. karesma predikaro; (opera oratoriale): karesma oratorio, karesma recitado.

quarta parato in -: kvaropa mesvesto.

quasidomicilio: (dir) kvazaŭdomicilo.

quattro tempora: kvartempaj tagoj.

que


querimonia: plendado; querimonioso: plendema

questione: (discussione) disputo, (faccenda) afero, (litigio) kverelo, (quesito) demando

questione antropica (perché l’universo si è evoluto come se intendesse far esistere l’uomo?): antropika (antropica) problemo (demando); la - presume il finalismo in natura: la antropica problemo supozas la celiismon en naturo kaj universo.

questione antropologica (chi è l’uomo? qual è il suo destino individuale e collettivo?): la antropologia problemo (demando).

questione romana i difficili rapporti tra lo stato italiano e la santa sede dopo l’occupazione di Roma: roma problemo, priroma kverelego (sekve de la senakorda okupo de Romo).

questione sociale (come superare le situazioni ingiuste nei e tra gruppi sociali): sociala problemo (demando); la soluzione della - dipende dal concetto di uomo: la solvo de la sociala problemo dependas de la koncepto pri homo.

questua: monkolekto, kvesto; questuante: kvestisto, kvestanto; questuare: kvesti.

qui


quid est veritas? (lat: Pilato a Gesù. Gv 18,38)): kio estas la vero? (anagrame kaj laŭvere) 'Est vir qui adest'.

quietanza: kvitanco, kvitatesto; Cristo nostra -: Kristo nia kvitanco

quietare: kvietigi, trankviligi; - le passioni, l’ira: kvietigi la pasiojn, la koleron.

quietismo corrente della mistica cristiana, criticata dagli ambienti cattolici: kvietismo; condizione psichica: trankvileco, kvieteco; quietista: kvietisto.

quinquagesima: iama antaŭkaresma dimanĉo.

Quintino (np): Kvinteno

quinto vangelo: kvina evangelio.

Quirinale: Kvirinalo; - palazzo della residenza e dell’amministrazione del papa/re: Kvirinalo rezidejo kaj administrejo de la papo-reĝo (nun rezidejo de la prezidanto de la respubliko).

Quirino (np): Kvireno.

qum


Qumran: Kumrano; qumranico: kumrana; i mano­scritti di -: la kumranaj (marmortaj) manuskriptoj.

quo


quodlibetali: kvodlibetoj.

quorum (lat): (dir) kvorumo, decidrajtiga nombro.

quota: kvoto; quotare: kvoti; quotato (stimato): estime taksata, estimata; teologo quotato: estimata teologo.

quotidiano: ĉiutaga; azioni quotidiane: ĉiutagaĵoj; quotidianità: ĉiutageco; dacci oggi il nostro pane -: ĉiutagan panon donu al ni hodiaŭ; (giornale): (ĉiutaga) ĵurnalo; - cattolico, diocesano, katolika, dioceza ĵurnalo.

R

ra


rabbi: rabbi, mia majstro (alvoke).

rabbia (che di per sé tende alla vendetta): kolero; la - non s’addice al cristiano: kolero (koleriĝo) kontraŭas al la kristanaj virtoj.

rabbino: rabeno; rabbinato: rabenaro; rabbinismo: rabenismo (doktrino formita el la rabenaj diskutoj pri la Leĝo).

raccogliersi: kolektiĝi, enmemiĝi, koncentriĝi; - in preghiera: koncentriĝi en preĝado.

raccoglimento: koncentriĝo, enpensiĝo, enmemiĝo; - spirituale: spiritmaldisiĝo, medito, maldisipeco; il - favorisce lo stato di preghiera: koncentrigo helpas al la preĝstato.

raccolto: (assorto) enpens(iĝint)a, enmemiĝinta; - in preghera: absorbita en la preĝo, koncentriĝinta en la preĝado.

raccomandare: rekomendi, petpreĝi; - l’anima a Dio: rekomendi sian animon al Dio; (affidare): konfidi.

 raccomandazione: rekomendo, petpreĝo; - dell’anima: rekomendo de la animo, preĝo por ekmortanto; lettera di -: (bon)referenca letero, rekomendletero.racconto: rakonto; i racconti evangelici: evangeliaj rakontoj; vicenda inventata: novelo, romano.

Rachele (np): Raĥela.

racket: krimbando, ĉantaĝorganizo; gruppo monopolizzante: krime mono-poliga koterio.

raddrizzare: rektigi; raddrizzate le vie del Signore: rektigu la vojojn de la Sinjoro (Jo 1,23); - le idee: rektigi la ideojn.

radicalismo ideologia e partito politico, in Italia, agli antipodi del cristianesimo: radikalismo; radicale (esigente) a. radikala, drasta, konstanta, (membro del partito) radikalulo; radicaleggiante: radikalema.

radicamento: enradikiĝo, enradikigo; - della fede: enradikiĝo de la kredo.

radici comuni dell’umanesimo cristiano e laico: komunaj radikoj de la humanismo kristana kaj laika (unikeco de la homa persono, respekto de la libero de konscienco, adhero al la principoj de libero, egaleco kaj frateco, ktp).

radici giudaico-cristiane: jud-kristanaj radikoj, hebre-kristanaj radikoj; - della cultura europea (esempio: l’uomo è persona, lo stato è per la persona, legge morale naturale ecc.): hebre-kristanaj radikoj de la eŭropa kulturo (ekzemple: homo estas persono, ŝtato estas por la persono, natura morala leĝo ktp); - dell’illuminismo storico: jud-kristanaj radikoj de la historia klerismo; il neoilluminismo rifiuta le - dell’illuminismo storico: novklerismo rifuzas jud-kristanajn radikojn de la historia klerismo.

radio-Maria: radio-Maria, Maria-radio (amaskomunikila institucio ebligita kaj finance subtenata de aro da italaj Maria-devotuloj, jam filiiĝinta tra diversaj nacioj).

radiomessaggio: radiomesaĝo; i radiomessaggi di Pio XII: la radiomesaĝoj de papa Pio XII.

radio vaticana: vatikana radio (plurlingva tutmonda radielsendilo de la centro de la katolika eklezio); - in esperanto: vatikana radio en esperanto.

raelismo (recente setta religiosa. L’uomo proverrebbe per clonazione da estraterrestri ed avrebbe un destino totalmente terreno; gli Elohim della bibbia sarebbero gli estraterrestri): raelismo; raeliano: raelano; il -, come il catarismo, contro la generazione sessuale: raelismo, kiel katarismo, kontraŭ la seksa generado.

Raffaele, -a (np): Rafaelo; Raffaello (pittore): Rafaelo; un raffaello: rafaelaĵo.

raffigurabile: prezentebla, bildebla; Dio non è -: Dio ne estas bildebla.

ragazzo: knabo; ragazzi di strada: strataj knaboj, strataj junuloj, (abbandonati) sur stratoj forlasiaj infanoj.

ragazza: knabino, ulino needziniĝinta, fraŭlino; - di vita: juna prostituitino; mandato da Dio ad una - fidanzata ad un uomo: sendita al virgulino fianĉinigita kun viro.

raggiera dell’Ostensorio: hostimontrila suno.

ragion d’essere: (fil) fina celo.

ragione: racio; la cattolica difesa della -: la katolika defendo de la raciokapablo; la - precede e accompagna l’atto di fede: la racio antaŭas kaj akompanas la kredagon; svilire le capacità della - equivale a rendere fideistico l’atto di fede: senvalorigi la kapablojn de la racio egalvaloras igi fidisma la kredagon (neebla la kredagon); - debole (che non conoscerebbe con certezza): febla racio; la - debole sa, contraddicendosi, con certezza di essere tale (!): la febla racio scias, (kontraŭdire) kun certeco ke ĝi estas tia (!); la mancanza di - nella fede può portare alla malvagità: rezigno al la racio en la kredvivo povas konsili malbonaĵon.

ragionevole: (provvisto di ragione) raci(hav)a; (fig) persona -, prezzo -: prudenta persono, akceptebla prezo; essere -: homo; ragionevolmente: prudente, racieme.

ragionevolezza: raciemo, prudento, intelektiĝemo; la - della fede: la intelektiĝemo de la kredo; - e razionalità nell’atto di fede: intektiĝemo kaj racieco en la kredago.

Raimondo (np): Rajmondo.

rallegrarsi: ĝoji; rallegratevi sempre, rallegratevi, ripeto: ĝojegu ĉiam, ĝojegu, mi ripetas (S. Paŭlo).

Ramadan: Ramadano.

rampante: (arch) apoga arko.

Ranieri, Rainiero (np): Rajnero; San -: Sankta Rajnero; San - protegge i ladri!: sankta Rainero protektas (patronas) la ŝtelistojn! (laŭ popolareska ŝercdiro).

rantolo: stertoro, mortostertoro.

rapimento: forrabo, (hom)rabo; estasi: ekstazo, raviĝo.

rapporto: referaĵo, referato, protokolo; rapporti coniugali: geedzaj interilatoj, geedzparaj intimaĵoj.

rappresaglia: reprezalio; far -: reprezalii; diritto di -: reprezalia rajto; è rifiutato internazionalmente ogni diritto di -: estas internacie rifuzata ĉiu ajn represalia rajto; per -: reprezalie.

rappresentazione: prezent(ad)o; - teatrale: teatra prezentado, ludo; - della Passione: Pasiona teatraĵo, Pasiona spektaklo.

rassegnare: rezigni, forlasi ion, eksiĝi pri io; rassegnato: rezignaciinta; rassegna: revuo, magazino, ekzameno, elmontro.

rassegnarsi: rezignacii, malribeli, submetiĝi; - alla divina volontà per forza, per amore: submetĝi al la dia volo prodeve, proame (laŭdeve, laŭame).

rassegnazione: rezignacio, submetiĝo, cedo, kapitulaco; la - cristiana non è cedimento o capitolazione, ma riconoscimento della propria condizione di creatura: kristana rezignacio ne estas cedo aŭ kapitulaco, sed agnosko de siaj limoj kiel kreitaĵo.

rastremare: (arch) mallarĝigi (de sube al supre aŭ inverse); colonna rastremata: mallarĝiĝanta kolono.

ratifica: ratifiko; ratificare: ratifiki

rato, matrimonio -: ratifikita, valida geedziĝo; matrimonio - e consumato: ratifikita kaj kopulaciinta geedzigo.

ratto: forrabo; impedimento matrimoniale: forpreno, forrabo; estasi: ekstazo, raviĝo; impedimento matrimoniale per il - della fidanzata: kanona geedziĝmalhelpo pro fianĉinforrabo.

raziocinante: rezon(ant)a.

raziocinio: rezonkapablo, rezonuzado, dedukokapablo, (ragionamento): rezonado, rezonaĵo.

razionale: a. racia; s. (liturgia greca): ĉefsacerdota agrafgarnaĵo, liturgia libro.

razionalismo (la ragione, unica fonte di conoscenza, a scapito del contributo dei sensi e dell’esperienza oggettiva e soggettiva): racionalismo, raciismo; razionalista: s. raciismano, racionalisto, raciisto, a. raciisma, racionalisma, racionalista, raciista; razionalisticamente: raciisme, racionalisme; il - è respinto dalla chiesa perché nega la possibilità della rivelazione divina: racionalismo estas kondamnita de la eklezio pro tio ke ĝi neas la eblecon de la dia revelacio.

razionalizzare: rendere razionale raciigi; (tendenza a dare motivazioni razionali alle proprie scelte): raciigi, konvinkiĝi pri ŝajnsaĝaj eksplikoj; razionalizzazione: raciigo, raciecigo, nekonscia konstruiĝo de imagitaj psikfenomenaj kaŭzoj.

razza: raso; lo sfuggente concetto di - umana: la malfacile difininebla koncepto pri homa raso; - pura: purraso; - superiore a cui è destinato il dominio sugli altri uomini (es: l’impero romano e gli ebrei dei Talmud): supera raso al kiu estas destinita la superregado super la aliaj popoloj; le razze umane sono tutte eguali nei diritti umani: la homaj rasoj egalas rilate la homajn rajtojn.

razziale: rasa; discriminazione -: rasa diskriminacio; l’Italia promulgò leggi razziali: Italio promulgis ras(diskriminaciajn) leĝojn; la rivelazione ebreo-cristiana offre i fondamenti contro il -: la hebre-kristana revelacio sciigas la kialojn rifuzigantajn ĉiun rasismon (komuna el Dio kreiĝo, unika supernatura destino ktp).

razzismo: rasismo; il - contraddice il cristianesimo: rasismo kontraŭas kristanismon; - nascosto, camuffato: kaŝita, kamuflita rasismo; accusa di -: kulpigita pri rasismo; la facile accusa di -: la ruze utila akuzo pri rasismo; la rivelazione ebreo-cristiana offre i fondamenti contro il -: la hebre-kristana revelacio sciigas la kialojn rifuzigantajn ĉiun rasismon (komuna el Dio kreiĝo, unika supernatura destino ktp); razzista: rasisto.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.

  • R ra

  • Elŝuti 3.58 Mb.