Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo57/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   90

no


nobile di rango: s. nobelo, a. nobela; - di principi: s. noblulo, a. nobla; i nobili: (di rango) nobelaro, (di princìpi) noblaro; Accademia dei Nobili Ecclesiastici: Akademio de la Nobelaj Klerikoj.

nobilitare: (elevare a rango nobiliare) nobeligi, (elevare moralmente) nobligi; la virtù nobilita: virto nobligas.

nobiltà: (ceto) nobeleco, nobelaro, (qualità) nobleco, noblaro; (- morale): nobleco, grandanimeco, animnobleco.

Noè: Noa, Noao.

nome: nomo; - di battesimo: baptonomo; in - di: en la nomo de; imporre il -: doni nomon; il suo - è Giovanni: lia nomo estas Johano; santificare il - di Dio (ebraismo equivalente a santificare la Persona di Dio): sanktigi la dian nomon, sanktigi la Dian Personon (ĉar nomo estas ĉiam malpli esprima ol la realo de la Dia Esto. Krome la karakterizoj de la nomo dependas de la samtempa kulturo); nel - del Padre: en la nomo de la Patro; in - del cielo: en nomo de l’ ĉielo; nel tuo - getterò le reti: laŭ via diro mi mallevos la retojn.

nomen omen (lat): nomo aŭguro, aŭspicio.

nominalismo (gli individui sono tutto il conoscibile, i termini universali sono convenzioni senza alcun fondamento): nominalismo; nominalista: a. nominalisma, s. nominalisto.

nominare: nomi; citare: citi; - ad un ufficio: elekti, asigni, nomumi; (eleggere): nomumi; - qualcuno cardinale: nomumi, enoficigi iun kardinalo, levi al la purpuro; non - il nome di Dio invano: ne nomu Dion vane (profitocele, ĵurcele kaj ludcele).

nona: (lit) nono.

non contraddizione: nekontraŭdiro; (fil) principio di -: principo de nekontraŭdiro.

non credente: a. nekredanta, s. nekredanto.

non expedit (lat: “non opportuno”, che poi divenne “non permesso”): ne kongruas (ne oportunas, ne taŭgas), nepermesite (pontifika dekreto per kiu estis malpermesite al italaj katolikoj partopreni en la politika areno - 1874 - kaj aboliciita de Benedikto XV); canonica interpretazione del -: kanona (oficiala) interpreto pri la “non expedit”.

non luogo a procedere: senkulpiga ordono.

non possumus (latino scritturale. Agoj 4,18): ni ne rajtas, ni nepre ne povas (ne paroli).

non prevalebunt (latino scritturale): non prevalebunt, ili ne venkos (kontraŭloj de la dia regno).

non serviam (lat): (non servirò) mi ne obeos, neniam mi submetiĝos.

non udente: a. neaŭdanta, s. neaŭdanto; Gesù dava l’udito ai sordi: Jesuo igis aŭdantaj neaŭdantojn.

non vedente: a. nevidanta, s. nevidanto; Gesù guariva i non vedenti: Jesuo igis vidantaj la nevidantojn.

nonviolenza: neperforto; movimento della -: porneperforta movado; - attiva, passiva: aktiva, pasiva perforto; - violenta: perforta neperforto; nonviolento: a. neperforta, kontraŭperforta, s. neperfortulo, kontraŭperfortulo.

Norberto (np): Norberto; norbertino: (rel) premonstratano.

Norma (np): Norma; legge: normo; normativo: normiga.

norma: normo; avvertenza: instrukcio.

Nostra Aetate dichiarazione del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane: Nostra Aetate, En la Nuna Epoko.

Nostro Signore, Nostra Signora: Nia Sinjoro, Nia Sinjorino, Nia Damo (Dipatrino).

nota: noto; - musicale: noto; segno caratteristico della chiesa: eklezia propreco; le note della chiesa cattolica sono quattro: la ekleziaj proprecoj estas kvar (unueco, sankteco, katolikeco, apostoleco).

notaio, notaro: notario; notarile: notaria; notificazione: anonco, komuniko.

Notre-Dame titolo di molte chiese: Notre-Dame, Nia-Sinjorino.

notte: nokto; - dei sensi, - dello spirito (mistica): nokto de la sentoj, nokto de la spirito.

notturno: (lit) nokturno.

Novazio (np): Novacio; Novaziano (np): Novaciano; novazianismo (st.e): novaciismo (subordigismo: la Filo estas malpli dieca ol la Patro).

novella messa -: unua meso; sposo novello: novedzo; la buona -: evangelio, savanonco; - (letteratura): novelo, fantazia (romana) rakonto.

novena: tagnaŭo.

novendiali: naŭtaga funebro, naŭtago (tujpost la entombigo de la ĵusmortinta papo).

novissimi: la lastaĵoj, la kvar lastaj okazaĵoj (morto, juĝo, infero, paradizo).

noviziato luogo del -: novicejo, noviceco; tempo del -: novicadtempo, novicado.

novizio: novico, novulo, (fig): a. sensperta, s. senspertulo; (ironico): flavbekulo.

nozze: nupto, nuptaj ceremonioj, edziĝa festo; - d’argento, d’oro, di diamante (dell’ordinazione): ora, arĝenta kaj diamanta geedzofesto (ordena jubileo); testimonio di -: geedziĝatestanto.

nu


nubile: a. ne edziniĝinta, fraŭlina, seksmatura, naskipova, s. fraŭlino.

nudismo: nudismo, naturismo; nudista: adamstilvestito, nudisto, vestito kiel Adamo; movimento nudista: nudista movado; campo per nudisti: kampo por naturistoj.

nulla: v. niente.

nulla osta: imprimaturo, eklezia presrajtigo, oni rajtas presigi, nenio opozicias.

nullità: senvalideco, nenieco, vanteco.

nullius abas (lat): nenies abato; res nullius (lat): nenies propraĵo.

nume: numeno, diaĵo, dio; il - della poesia: la dio de l’ poezio; santi numi!: sanktaj dioj!

Numeri: (SS) Nombroj; protonotario di numero (ĉe la centra eklezia administracio): laŭnombra protonotario; - biblici: bibliaj alfabetciferoj; - secondo la gematria (gli antichi scrivevano i - con le lettere alfabetiche cosicché ogni parola era complessivamente un numero. Accostando e sommando lettere e frasi, i semiti elaboravano numeri simbolici): gematriaj ciferoj.

numinoso: numena, numinosa, dia; il -: numinaĵo, numonoso; gli elementi del -: la elementoj de la numinoso (sento de aĵo kreita, tremiga mistero - mysterium tremendum -, respekto, aktiviga energio, altiro al si - fascinans); il - panteistico, cristiano, naturalistico: panteisma, kristana, naturalisma numenkoncepto; numinosità: numeneco, numinoseco.

nunc dimittis (latino dal vangelo di Luca): nunc dimittis, nun (ho Eternulo) ellasu vian servanton.

nunziatura (le nunziature sono in 174 paesi più alcune altre con nome diverso ma con analoga funzione (anno 2004): (sede) nunciejo, (incarico) nuncieco, nuncia rango (tasko, ŝarĝo).

nunzio: (annunciatore) anoncisto, heroldo; rappresentante pontificio: (papa) nuncio; internunzio: plurnuncia ŝarĝito.

Nunzio (np): Nuncio.

nuovismo (tendenza a considerare il nuovo migliore del tradizionale): novismo; nuovisto: novisto.

Nuovo Testamento: Nova Testamento.

nuziale: nupta, edziĝa; benedizione nuziale: nupta beno; anello -: nupta ringo; contratto -, festa -: nupta kontrakto, geedziĝa festo; nuzialità: nubeco, nupteco.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.