Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo51/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   90

M

ma


macarismo (liturgia greca): orientrita himno; macarismi: makarismoj, evangeliaj beatecoj.

Maccabei: (SS) Makabeoj; i deuterocanonici - (non canonici per i protestanti): la du duonkanonaj Makabeoj.

maccabeo: makabeo; (fig) dupo, stultulo.

macchia: makulo; senza -: senmakula; - di peccato: pekmakulo; macchiare di peccato: pekmakuli.

macchina: maŝino, aparato; deus ex machina (lat): ĉiosolva diaĵo, diaĵo el postkulisoj, (profite enaferigi diaĵon); - per lavare il cervello: cerbolavada maĥino.

Macedonio (sto.e): Macedonio; macedonismo (negava la divinità dello Spirito Santo): (st.e) macedonismo.

macerare: maceri; (fig) macerarsi nel dolore: turmentiĝi, konsumiĝi; macerazione: maceradi, (fig) pentofaradi.

machiavellico: makiavela.

machiavellismo dottrina che sostiene la separazione della politica dalla morale: makiavelismo.

macrobiotica: s. makrobiotiko, a. makrobiotika; dieta - (talora presentata come sintesi di filosofia, religione e vita che ignora la distinzione tra creato e creatore): makrobiotika dieto, vegetalana/vegetarana dieto; i cultori di - di fonte cristiana distinguono la dieta dalla visione religioso-filosofica della -: kristanaj makrobiotikemuloj distingas, en la makrobiotika propono, la dieton disde la filozofia-religia vivkonceptado.

macumba cerimonie magico-religiose dei negri brasiliani: makumbo (malaprobita de la kristanaj eklezioj).

Maddalena (np): Magdalena; (fig) - (peccatrice pentita): pentinta pekulino (prostituitino); fare la -: sin montri pentinta; fare da Maria e da -: unu tagon senpeke posttagon peke; non è chiaro se Maria - e la peccatrice (vangelo di Luca) siano la stessa persona: en la evangelia rakontaro ne klaras ĉu Magdalena kaj la Luka pekantino estas la sama persono.

madhi per i musulmani il personaggio che alla fine distruggerà le nazioni non islamiche e stabilirà l’islam su tutta la terra: madhi, madho.

Madonna: Madono, Virgulino, Dipatrino, Nia Sinjorino, Maria.

madonnaro: vendisto (stratplacpenstisto) de madonbildetoj; stile - (devozione sentimentale ed eccentrica): madonarstila devoteco.

Madonne del Parto (pitture): Gravedaj Madonoj, Madonoj kun la ventro infanportantaj (por proclami, kontraŭ neantoj kaj malkonsiderantoj, la veran karnan humanecon de la naskiĝonto).

Madonnella: Madonjo (populara vorto, en Romo ekzemple, per kiu estas indikataj pentraĵoj kaj skulptaĵoj kun bildoj, en laŭstrataj niĉoj, de Maria aŭ de la Sankta Familio); ogni cosa bella ha la sua -: al ĉiu belaĵo oportuna Madonaĵo, ĉiu belo kun Madonhelo.

Madonnina: Madoneto, Virgulineto; (fig) sembra una - infilzata: mienas kvazaŭ madoneto tute sankta.

madonnino: madonbilda monero.

madonnismo manifestazioni devozionali irriflessive verso la Madonna: madonismo, al Maria etiprudenta devoteco.

madre: patrino; la Grande - del neolitico: La Granda Patrino de la neolitika epoko; Divina -: Dia Patrino; Santa - Chiesa: Sankta Patrino Eklezio; - superiora: superulino, patrino, ĉefmonaĥino; reverenda -: patrina moŝto, respektinda patrino; - di Dio: Dipatrino, Dinaskintino; Dio è anche -, secondo la bibbia: Dio estas eĉ patrino (eternulino), laŭ biblio; la superbia è la - di tutti i vizi: malhumileco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.

madrina di battesimo: baptopatrino.

madri pie: (rel) piaj patrinoj.

maestà: majesto, imponeco; vostra -: via reĝa moŝto; sua - apostolica (l’imperatore d’Austria-Ungheria): lia “apostola” majesto; la - di Duccio: la maesta Madono de Duĉo (fama pentraĵo en Siena): maestoso: majesta; maestosamente: majeste, impone.

maestro: instruisto, profesoro; specialista: majstro; - di cappella: ĥorestro, kapelestro; - di Camera: prefekto (estro) de la Apostola Ĉambro, Ĉambrestro; - in teologia: magistro, docento; - dei novizi o novizie: novicestr(in)o; - del Sacro Palazzo: Sanktapalaca teologo; - generale: generala superulo, generala patro; - di spirito: majstro de spirito, instruanto pri spirita perfektiĝo; Gesù -: Jesuo Majstro (Estro); maestri cantori: majstroj-kantistoj; cercheranno maestri secondo i propri desideri (2 Tim 4,3): ili amasigos instruantojn laŭ siaj deziroj; maestrucolo: instruisteto, etkapabla instruisto.

maestro di morale: majstro pri moralo; ridurre Gesù a -: redukti Jesuon al majstro pri moralo.

mafia potere occulto che estorce sulle attività economiche: mafio; mafioso: a. mafia, mafiema, s. mafiulo, mafiano; (vanitoso): paradema, parademulo; gruppo delinquenziale: mafio, koterio; la morale sociale cattolica condanna la -: la katolika sociala moralo kondamnas mafion; il papa, Giovanni Paolo II, ha pubblicamente condannato la - (maggio 1993): papo Johano Paŭlo la dua publike kondamne malaprobis mafion.

mafriano: siria(rita) supera ĉefepiskopo.

maggioranza etnica: majoritato, plimulto; politica: majoritato; ideologia della - (dicesi quando una - si ritiene depositaria del diritto di modificare la legge naturale o fondamentale): ideologio de la majoritato.

maggiordomo del sacro palazzo: prefekto de la apostola domo.

maggiore padre -: generala superulo; altar -: ĉefa altaro, centra altaro; fratello -: pliaĝa frato; profeti, ordini maggiori: maĵoraj profetoj, ordinoj; maggiorenne: majoritatulo, plenaĝulo; maggiorità: majoritato, plenaĝeco.

magi i tre -: saĝuloj (orientaj), la tri magoj, la tri reĝoj; non è scritto che i - fossero tre né che fossero re: ne estas skribite, ke la magoj estis tri nek ke ili estis reĝoj (kaj iliaj nunaj nomoj estas fantaziaj).

magia (senso proprio e figurato): magio; atto di magia: magiaĵo; - bianca, nera: blanka (boncela), nigra (malboncela) magio; la - è riprovata dalla bibbia: magio estas kondamnita en la biblio; la - pretende di sottomettere Dio: magio pretendas submeti Dion; potere della -: magia povo, sorĉo, sorĉaĵo, aŭgurarto; la - dei suoni: (fig) magio de sonoj.

magico: magia, sorĉa; potere -: magia povo; bacchetta magica: sorĉa vergo; magismo: magiismo.

magistero della chiesa: doktrino, instrurajto, instrua aŭtoritato, instrua misio, paŝtista instruo, la instruo de la eklezio; - pietrino: petra instrurajto.

magistrato: magistratano, juĝisto.

magnaccia: putinekspluatanto.

magnificare: glor(eg)i, laŭdegi; - il Signore con canti di gioia: glori la Sinjoron per ĝojaj kantoj; l’anima mia magnifica il Signore: mia animo grandigas la Sinjoron (Lk 1, 16).

magnificat (lat) il cantico di Maria: magnifikato, magnifikat-himno.

magnifico rettore -: universitata rektoro.

magro: a. maldika, s. maldikulo; brodo di -: magra supo, senvianda (sengrasa) manĝo; - stretto: manĝo rigore senvianda; fare di -: abstini de viando.

mahatma: mahatmo.

maiale: porko; carne di -: porkoviando; carne di - vietata a ebrei e musulmani: porkoviando malpermesita al hebreoj kaj muzulmanoj.

Malachia: Malaĥio, Malaĥi.

malafede: malsincereco, trompomensogo; essere in -: esti intence mensoga.

malancaresi cattolici di rito antiocheno in India: malankaranoj; rito malancarico: malankara rito.

malcostume: malbonmoro, miskutimo, malvirto; frodare lo stato (nelle imposte) è - e peccato davanti a Dio: trompŝteli (impostfraŭdi) la ŝtaton estas malvirto kaj peko antaŭ Dio.

maldicenza: kalumnia priklaĉado, kalumnio; fare della calunnia: kalumnii, klaĉi pri, kontraŭ iu; maldicente: kalumniulo, klaĉulo.

maldisposto: malinklina, malema.

male: malbono; - morale: malbono, peko; per le filosofie illuministiche il - morale è soltanto un errore: por la klerismaj filozofioj la morala malbono estas nur eraro; voler -: malame deziri suferon al iu; il problema del -: la problemo pri la malbono; l’origine del -: la origino de la malbono (monisme: bono kaj malbono devenas de la diaĵo; dualisme: el du kontraŭaj superaj estaĵoj, de unu la bono de la alia la malbono; biblie: Dio kreis la homon mortema, krome en la homaj inteligentaj elektoj intervenas la responsa libera volo); occorre distinguere il - fisico dal - morale: necesas distingi la malbonon fizikan de la malbono morala; del - morale è responsabile solo la libera volontà ribelle: pri la morala malbono responsas nur la libera volo; esiste il malvagio, non il male: ekzistas la malbonulo, ne la malbono; chi è causa del suo - pianga se stesso: kiu kaĉon kuiras, tiu ĝin manĝu; stato doloroso: doloro, malsano, depresio; malamente: malbone

maledetto: a. malbenita, s. malbenito.

maledire: malbeni, anatemi; - la propria sorte: malbeni sian sorton; i cristiani non maledicono quelli che li perseguitano: kristanoj ne malbenas siajn persekutantojn.

maledizione per indurre Dio a nuocere: malbeno; (sventura): malfeliĉo, damno, kondamno; (minaccia): veo, veado; (interiezione) damne; le quattro maledizioni di Luca: la kvar veoj de Luko; - magica, rituale, verbale, scritta: magia, rita, vorta, skriba malbeno; - contro i profanatori di tombe (nei rituali egizi): malbeno kontraŭ la profanantoj de tomboj; (imprecazione): malbenon, plagon (al vi)

malefizio, maleficio pratiche magiche per arrecare danno: sorĉaĵo, envulto; malefico: sorĉa, misfara.

malfamare: malbonfamigi.

malfamato: a. malbonfama, misfama, s. misfamito; malfamante: s. misfamulo.

malfattore: malfaranto, fripono; i due malfattori (crocifissi con Gesù): la du ribeluloj.

malignità: malico, malicaĵo; dire -: diri malicaĵojn, malicumi.

maligno: malbonulo, malbofarato; il -: (SS) la demono, la Maliculo; (avverso): a. kontraŭa, malbonvolema; malattia maligna: maligna malsano.

malinconia, melanconia: melankolio, malagemo, (tedio) enuo; - senza la speranza cristiana: malagemo sen kristana espero.

malizia: malico, malbonfaremo kontraŭ aliaj; - di bambino: petoleco; malizioso: a. malica, malbonfarema, s. maliculo; maliziosità: maliceco; (azione concreta): malicaĵo; (astuzia): ruz(aĵ)o, ruzeco.

Malleus Maleficarum il maglio contro le streghe: maleo kontraŭ sorĉistinoj; il - medievale manuale per scovare le streghe, contiene una visione cervellotica e anticristiana della donna: Malleus maleficarum, manlibro por malkovro de la sorĉistinoj, transdonas ekstravagancan kaj kontraŭkristanan koncepton pri la virino.

Malta Sovrano Militare Ordine di - (SMOM): Suverena Milita Malta Ordeno; -stato: Malto.

Malthus: Maltuso; di -: maltusa.

maltrattamento: mistraktado.

maltusianesimo (la popolazione cresce con ritmo più rapido della crescita dei mezzi di sussistenza non riproducibili): maltusanismo; maltusiano (malthusiano), maltusianista: maltusano; il - propone il controllo artificiale delle nascite (rifiutato da Malthus): maltusanismo proponas artefaritan (malspontanan, altruditan) naskiĝkontrolon.

malumore: malbona humuro; di -: malbonhumure.

mammona: mamono (riĉeco rigardata kiel idolo malbonfara, laŭ evangelio).

mana: manao (indonezia vorto aludanta al supozita senpersoneca forto disa tra la naturaj elementoj kaj plej dense akumulita en kelkaj aĵoj kaj antaŭanta la moralajn sentojn).

mancanza difetto: difekto, kulpo, peketo, malperfektaĵo; (privazione) manko, (assenza) malĉeesto.

mancare (fig): kulpi pri, malplenumi ion, peki kontraŭ io; assenza di persona: foresti, malĉeesti; assenza di cose: manki je (pri), (li mankas je la pano).

mandare: sendi; - il profeta: sendi profeton; che Dio ce la mandi buona!: helpu nin Di’!

mandato (dir) ordine, incarico: mandato, komisio; mandante: komisiinto; mandatario: konfidito, komisiito, rajtigito; mandato: sendito, (incaricato divino) dia sendito; tradire il proprio -: perfidi sian mandaton.

mangiatoia: kripo, la sankta kripo, manĝujo, fojnujo.

mani gli dei mani: manesoj; manismo, culto dei morti della famiglia (nell’antica Roma): manesismo.

mania: manio; maniaco: maniulo.

manicheo: maniĥeano; (fig) drastico, dogmatico: a. maniĥea, drasta, dogmema, s. maniĥeemulo, dogmemulo; manicheismo: maniĥeismo (en la mondo kontinue luktas du Absolutoj, Bonulo kontraŭ Malbonulo).

maniera di vivere: vivkonduto, vivmaniero, vivstato.

manifestazione: (estrenazione) manifestado, (dimostrazione pubblica) manifestacio; - del Signore: Epifanio, la Sinjora Tago, Manifestado de Jesuo; pubblica agitazione: manifestacio; rivelazione: manifestiĝo; render pubblico: manifesti, aperigi; render evidente, provare: evidentigi.

manipolazione. manipulado; - della verità: manipulado(malpurigado) de la vero.

manipolo: (lit) brakornato; piccola schiera: roto; - militare: centurio.

Manitù divinità suprema presso tribù indigene d’America: Manituo.

manna: manao, la ĉiela manao (nutraĵo, varie interpretita, donacita de Javeo al sia popolo en la dezerto); (fig): graco, beno; attendere la - dal cielo: atendi donacojn el la ĉielo; - sostanza zuccherina: manao.

mano: mano; di prima -: unuamane; baciare la -: mankisi; imposizione delle mani: surmeto de la manoj al iu; mani giunte, intrecciate: kunigitaj, interplektitaj manoj, interplektitaj manoj; mettere in -: enmanigi; nelle mani di Dio: en la diaj manoj, laŭ la dia volo.

mansionario: komisiito, agregaciito (incarichi nel lavoro) taskolisto.

mansioni dello spirito (ascetica): spiritaj loĝejoj; compiti: spiritaj taskoj.

Mansueto (np): Mansueto; a.: milda, dolĉanima, tolerema, pacema.

mantellata suora -: mantelhava fratino.

mantelletta episcopale: manteleto, pelerino (episkopa).

mantica antica arte divinatoria: mantiko, antikva aŭgurarto.

mantra preghiera, non esente da aspetti magici, di alcune religioni indiane: mantro

manutengolo: komplico, kunkulpulo.

manutergio: (lit) mantuko.

Maometto: Mahometo; maomettano: mahometano, islamano, mohamedano; maomettanismo: islamismo.

Mara Bar Serapion, testimonianza di…: atestaĵo pri la historia Jesuo (de la jaro 73 pk.) de Mara Bar Serapiono.

Marcello, -a (np): Marcelo, -a; Marcellino, -a (np): Marceleno, Marcelena.

marcelline suore: (rel) marcelenaj fratinoj.

marcia della pace (nuovo mezzo di catechesi?): pacmarŝo (ĉu nova katekizilo? por konsciigi kristanojn pri la bono de paco).

Marco (np): Marko; il vangelo di -: la evangelio de Marko; marciano: marka; biblioteko

mare: maro; il lago di Galilea era chiamato -: la Galilean lagon en la evangelio oni nomis maro; - simbolo delle forze del male, secondo testi biblici: maro, simbolo de la malbonaj fortoj, laŭ bibliaj tekstoj; - Morto: Sala (Morta) Maro; - magnum (secondo gli antichi, attorniava la terra): grandmaro; un mare di… (grande quantità): maro da…

maresciallo del Conclave: konklava marŝalo.

Margherita (np): Margareta.

Maria (np): Maria, Marinjo, Manjo (en nPiv ankaŭ Mario); - santa!: Sankta Dipatrino!; - Madre della Chiesa: Maria Patrino de la Eklezio; - ritratto di donna vera: Maria, portreto de vera virino; - archetipo muliebre del cattolicesimo: Maria (vir)ina arketipo de la katolikismo; - donna che decide aldilà delle convenzioni: Maria, virino kiu decidas spite de la konvencioj.

mariale: marialo (beletrokolekto honore al Maria).

marianesimo, marianismo culto e dottrina e storia che ha per oggetto Maria: marianismo.

marianita, marianista: (rel) mariana frat(in)o, marian(in)o; marianista-studioso di mariologia: marianisto.

mariano: maria, marieca; culto -: Maria-kulto; mese -: maria monato; mariale, maria, mariala; nascita e sviluppo del culto -: origino kaj disvolviĝo de la Maria-kulto.

Mariano (np): Mariano.

Mariapoli: Mariapolo, Mariaurbo, Marialando (elpensita kaj mastrata de hejmfajra movado).

Marika (np): Mariza.

marinismo (prepotenza sulla donna che, rifacendosi nominalmente a Maria, la Madre evangelica, devrebbe essere più disposta di altri a sostenere gli oneri della famiglia): marinismo.Marino, -a (np): Marino, Marina; San -, Repubblica di San -: Sanmarino.

Mario (np): Mario, Marjo.

mariologia: mariologio (studo pri la prerogativoj de la Virgulino Maria).

marito: edzo, edziĝinto; dare - a qualcuno: edzinigi iun al; maritare: edzinigi; maritarsi: (di donna) edziniĝi; maritale: a. edza; stato maritale: edzeco; (ammogliare, ammogliarsi): edzigi, edziĝi; tra moglie e - non mettere il dito: kiam geedza paro kverelas, fremdulo ne eniĝu.

maronita rito -: marona rito; (rel): maronano.

marrano (ebreo che, convertitosi alla fede cristiana, forse non spontaneamente, ritornava alla religione ebraica): marano, miskredanto, (fig) fiulo, perfidulo, (pliklare: hebreo revenanta al sia origina kredo).

Marta (np): Marta; fare da -: zorgi pri farendaĵoj; fare da - e da Maria: kombini farendaĵojn kun spiritualaĵoj, elteni ĉiujn farendaĵojn.

Marte mitologico dio della guerra: Marso; - (pianeta): Marso; marziale: milita, soldata; la bibbia comunica le caratteristiche di Dio servendosi anche di immagini marziali: la biblio komunikas la karakterizojn de Dio utiligante ankaŭ militecajn priskribojn.

martedì grasso: antaŭkaresma (karnavala) mardo, marda karnavalo, karnavalomardo.

martello: martelo; - degli eretici: kontraŭherezula martelo (sankta Antono).

martinella: sonorileto.

Martino, -a (np): Marteno, Martena; fare sammartino (fare trasloco): translokiĝi, transloĝiĝi.

martire: martiro; il martire cristiano non cerca il martirio: kristana martiro ne serĉas martiriĝon; il - cristiano ama Cristo e perdona il persecutore: kristana martiro amas Jesuon Kriston kaj pardonas la persekutanton.

martirio: martireco, martirigo, martiriĝo, martirmorto; soffrire il -: martiriĝi, turmentiĝi, suferegi; il cristiano accetta ma non cerca il -: krisano akceptas sed ne serĉas martiriĝon.

martirizzare: martirigi, turmenti; - a causa di Cristo: martirigi pro Kristo; martirizzarsi: martiriĝi, sin turmenti.

martirologio: martirlibro.

Marx: Markso, Marx; marxista: marksisto.

marxismo: marksismo; secondo il - la religione è alienazione: laŭ marksismo religio estas aliproprietiĝo de si mem, alieneciĝo, mensa elmondiĝo.

maschilismo: masklismo, masklsuperego; la chiesa disapprova il -: eklezio malaprobas masklismon; - dell’antico testamento (“meglio la cattiveria dell’uomo che la bontà della donna”. Proverbi): masklismo en la malnova testamento (“prefereblas vira malboneco ol virina boneco”. Sentencoj); - apparente (quello della chiesa cattolica dove il clero è solo maschile, non per un maggiore valore dell’uomo o perché più adatto al compito): ŝajna masklismo; - grammaticale: gramatika vira genrismo.

maschilista: a. masklista, s. masklisto; il vecchio testamento è -: la malnova testamento montras trajtojn masklismajn.

maschio: masklo, viro; Dio è - solo nella grammatica: Dio sonas vire nur en la gramatiko.

massacro: masakro; massacrare: masakri, amasbuĉi; (fig): fuŝi; massacratore: masakristo; (fig): fuŝisto.

Massenzio: Maksenco; editto di -: Maksenca edikto.

massificare: masivigi, kompaktigi, senpersonigi, senindividualigi; massificato: masivigita (senpersonigita); il cristiano massificato è figura non prevista dal vangelo: kristano masivigita estas eĉ ne imagita de la evangelio; massificazione: masivigo, senpersonigo.

Massimiliano (np): Maksimiliano.

Massimo (np): Maksimo, Maksima; Pontefice -: la plej alta pontifiko, ĉefpontifiko.

mass media: amaskominikiloj; cristiani nei -: kristanoj engaĝiĝantaj per amaskomunikiloj.

mass-mediatico, mediatico: amaskomunikila; operazione mediatica: amaskomunikila (mediata) operacio.

massoneria: framasonismo, framasonaro, (v. loggia); la - sorse per conservare segreti professionali: framasonara asocio ekestiĝis por protekti profesiajn sekretaĵojn; - un tempo cattolica, ora contro la chiesa cattolica: masonaro iam katolika nun kontraŭ la katolika eklezio; maestro massonico: framasona majstro; sul cattolico aderente alla - pende sempre, se non la scomunica, la condanna della chiesa: super katoliko aniĝinta al framasona loĝio ŝvebas severa kondamno de la eklezio

massora (masora) (complesso di studi filologici ed esegetici, dal V al IX secolo, per stabilire il testo del V. T.): masoro; massoretico (masoretico): masora; masoreti (fissarono e vocalizzarono il testo biblico): masoretoj, masoristoj.

mastro: majstro; - Geppetto e - Ciliegia: majstro Ĝepeto kaj majstro Ĉerizo; - Geppetto affronta l’avventura della paternità, - Ciliegia ne ha paura (Biffi): majstro Ĝepeto mergiĝas en la aventuron de la patreco, majstro Ĉerizo tion protime rifuzas.

masturbarsi: sin masturbi; masturbazione: masturbo.

matamoro: (san Giacomo di Compostella) defendanto kontraŭ invadintoj islamanoj, matamoro; (fig): gaskono, fanfarulo.

Mater et Magistra (enciclica sociale di papa Giovanni XXIII sui problemi sociali e sui limiti e rapporti della iniziativa privata e pubblica): Patrino kaj Majstrino (la eklezio).

materia: materio; - visibile, oscura: videbla, nevidebla (malhela, obskura, nekonata) materio (energio); legge della conservazione della -: leĝo pri konservado de la materio; - e spirito: materio kaj spirito; - prima: (fil) senforma materio, pramaterio (nur koncepte ekzistanta); - dei sacramenti: materio de la sakramentoj; - prossima, remota: proksima, malproksima; - circa quam (lat): koncerna; - del contratto: objekto de kontrakto; - (mor) grave, leggera: afero (koncerno) granda, malgranda, (grava, malgrava); (fig): kruda materialo; - (argomento): temo, fako; - di libro: enhavo.

materiale: a. materia, s. materialo; materialità dei fatti: objektiveco de la faktoj; rozzo: kruda; difficoltà materiali: financaj malfacilaĵoj.

materialismo (esiste soltanto la materia): (fil) materiismo, materialismo; - (fil) storico: historia meteriismo; - pratico: praktika (viv)materiismo; materialista: materialisto.

materializzare rendere effettivo: konkretigi, efektivigi; diventare materia (detto di spiriti): materiigi, (materializzarsi) materiiĝi.

materializzazione: materiiĝo, materiigo; - dello spirito: materiiĝo de la spirito.

maternità: patrineco; - divina (nella bibbia spesso si attribuiscono a Dio “viscere materne”): dia patrineco, Dio-Patrino; - divina (detto della Madre di Gesù): dia patrineco (koncernas la Sanktan Virgulinon); - surrogata (“affittare” l’utero per embrione altrui): luita uterkovado, (luita utero); (reparto ospedaliero): akuŝosekcio; materno: patrina; amore materno: patrina amo; scuola materna (scuola dell’infanzia): vartolernejo, infanĝardeno.

Matilde (np): Matilda.

matrigna: duonpatrino; natura -: duonpatrin(ec)a naturo.

matrimoniale: edzigebla, edzinigebla; nuova formula celebratica - (io “accolgo te” invece del più possessivo “io prendo te”): nova geedza liturgiesprimo (“mi akceptas vin” anstataŭ la pliposeda “mi prenas vin”).

matrimonio: geedziĝo, (per lo sposo) edziĝo, (per la sposa) edziniĝo, nupto, nupta ceremonio; - attentato (da parte di persona vincolata da voti): atencita geedziĝo; - bianco: blanka geedziĝo; - civile: civila (nereligia) geedziĝo; - clandestino, concordatario: kaŝita, laŭkonkordata geedziĝo; - consumato: kopulaciinta geedziĝo; - rato, - rato e non consumato: (kontraktita) celebrita sed ne kopulaciinta; - di coscienza: sekreta geedziĝo; - misto: dukonfesia (miksreligia) geedziĝo; - morganatico, illecito, sperimentale, per caso: morganata nelica, esperimenta, hazarda geedziĝo; - per procura: geedziĝo per prokuro, edzecperado; - invalido: nevalida geedziĝo; - di omosessuali: samseksula geedziĝo, geedziĝo inter homoseksualoj; - con vizio di consenso: geedziĝo kun difekto de konsento; - di sposata con vedovo: edziniĝo de edziniĝinta kun vidvo; - di nubile con sposato divorziato: edziniĝo de fraŭlino kun edziĝinta divorcinto; quante definizioni nuove di -!: kiom da novaj difinoj pri geedziĝo!; promessa di -: geedziĝpromeso, fianĉiĝo; richiesta di -: edziĝpeto; impedimento invalidante del -: malvalidiga obstaklo por geedziĝo; richiesta di - per mezzo di altra persona: svatado; - in extremis: geedziĝo ĉe mortmomento; - imposto, per onore: edz(in)igo aranĝita (devigita), pro honoro; matrimoniale: geedza; diritto matrimoniale: geedza juro; - bianco: blanka (senkopulaciinta) geedziĝo.

matroneo: (arch) matronejo, tribuno.

Matteo (np): Mateo (laŭetimilogie: dia donaco); vangelo di -: evangelio laŭ Mateo; matteano (testo): matea (teksto).

Mattia (np): Matio, Matiaso (apostolo); e la sorte cadde su Mattia (Atti 1): kaj la loto falis por Matias (Matiaso).

mattino le preghiere del -: matena preĝo.

mattutino: a. matena; - (lit) matutino; recitare il -: matutini; cantare il -: kanti (soleni) matutinon; nell’ora che la Sposa di Dio surge / a mattinar lo Sposo perché l’ami (Dante. Par. X): en la hor’ kiam Edzino (la Eklezio) leviĝas / por matutini Edzon (Jesuon Kriston) por ke Li ŝin amu.

maturità: matureco, (età) maturaĝo; - affettiva (richiesta in chi accede al sacerdozio): ama-afekcia-emocia matureco; maturo: matura, maturaĝa.

maulano: maŭlano (muzulmana eminentulo).

Maurizio (np): Maŭrico.

Mauro (np): Maŭro.

mazza: procesia bastono; mazziere (araldo): heroldo, procesia gvidanto.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.