Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo50/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   90

lo


lobbismo: lobiismo; lobbista: lobiisto.

lobby: lobio, premgrupo; creare lobbies confessionali?: ĉu krei konfesiajn lobiojn?

loculo: tombo, tomba niĉo.

locuzione: lokucio, dirmaniero, parolturno; linguaggio individuale e caratteristico: ĵargoneca lokucio; - avverbiale: adverba lokucio; - religiosa: religia lokucio; - interiore (coltivata nel channeling quale messaggio extraumano): ena lokucio, interna mesaĝo.

lodare: laŭdi; - Dio: laŭdi (glori) Dion; Dio sia lodato!: Al Dio estu laŭdo!; lodevole: laŭdinda.

lode: laŭdo; - di sé: memlaŭdo; decreto di -: laŭda dekreto; a - di Dio: por al Dio laŭdo; - interessata: profitcela laŭdo; lodevole: laŭdinda; - accademica per i meriti di una persona: laŭdacio.

lodi: (lit) laŭdoj.

Lodovico, Ludovico, -a (np): Ludoviko, Ludovika.

loggia: loĝio; - massonica: framasona loĝio; - massonica coperta: framasona kovrita (kaŝa) loĝio; (arch): loĝio, galerio; terrazzo: balkono, teraso; - di Raffaello: loĝio de Rafaelo.

logica: logiko; ogni scienza ha la sua -: ĉiu scienco marŝas sur sia logiko; - teologica: teologia logiko; dedurre senza -: dedukti senlogike.

loglio: lolo, (fig) malpuraĵo (lolo); e seminò - in mezzo al grano: li semis lolon meze de la tritiko (evangelia parabolo); separare il grano dal - (vangelo): kribri lolon disde la tritiko (la malbonulojn disde la bonulojn).

Logos: vorto, penso, vorto proklamita,Vorto, Logos; in teologia: Praracio, Logoso, la samsubstanca dia ĉioperanta Vorto fariĝinta karno (johana evangelio).

longanime: indulgema, tolerema.

longanimità: indulgemo, toleremo, (pazienza) paciencemo.

lontano: a. (nel tempo) malproksima, fora, (spazio) distanca, malproksima, (poesia) lontana, s. malproksimulo, lontano; non sei - dalla verità: vi ne estas malproksima de la vero; venuto da -: veninta de malproksime; i lontani (religiosamente): religie malproksimularo; andate - da me, maledetti: foriru (forfuĝu) el mi, malbenitoj.

Lorenzo (np): Laŭrenco.

Loreto: Loret(urb)o; lauretano: a. loreta; litanie lauretane: loretaj litanioj.

lotta: lukto, batalo; - di classe (per eliminare un’altra classe con la violenza: marksista klaslukto, klasbatalo; contrasti di classe: klasbatalo, konflikto (dialektiko) de la socialaj klasoj, laborkonflikto; - di classe e encicliche sociali (dove si disapprova la - di una classe per eliminare l’altra, ma si riconosce la naturalità del contrasto orientato, tuttavia, verso l’armonizzazione e collaborazione tra le diverse classi): klasbatalo kaj Socialaj Enciklikoj (kie estas malaprobita la batalo de unu klaso por elimini la alian, kaj estas rekonata la laŭnaturaleco de la ekkonfliktiĝo celanta, tamen, al ĉiam pli paciga harmoniiĝo inter la diversaj klasoj).

lotta per la vita: lukto por la vivo; per il cristiano la - non deve danneggiare il prossimo: laŭ kristano la lukto por la vivo ne rajtas damaĝi proksimularon.

Lourdes: Lurdo; le apparizioni di -: la aperoj de Lurdo (Lourdes); di -: lurda.

lu


Luca (np): Luko; il vangelo di -: la evangelio de Luko.

luce: lumo; il Figlio procede dal Padre come “Luce da Luce” (nel Credo della messa): la Filo devenas de la Patro kiel “Lumo de Lumo”; anche nella bibbia Dio è descritto come -: ankaŭ en la biblio Dio estas priskribita kiel lumo; il giusto risplende come -: justulo brilas kiel lumo (psalmo); dalla - (fiat lux) deriverebbe tutta la materia; el la biblia “estu lumo” devenus la tuta materio (mezepoka bigbango de Grossatesta).

luce di gloria: glorbrilo, glorlumo, beatiga vizio.

luce perpetua: eterna lumo; - come dimora presso Dio: eterna lumo, nome loĝado ĉe Dio; splenda ad essi la -: ili eniru la definitivan dian vizion, lumo senfina brilu al ili.

lucerna lampada: lucerno, lampo, lumilo; si accende la - non per metterla sotto il moggio: kiam oni bruligas lampon, oni ne metas ĝin sub grenmezurilon; città svizzera: Lucerno.

Lucia, Lucio (np): Lucia, Lucio.

Lucignolo (amico di Pinocchio): Meĉo; (cattivo consigliere): aĉkonsilanto.

lucignolo: meĉo.

lucrare: lukri, perlabori; lucrabile: ricevebla, akirebla; lucro cessante e danno emergente: manko de gajno kaj kaŭzita malgajno.

Lucrezia, o (np): Lukrecia, Lukrecio.

Luigi, Luisa, Luigia (np): Luizo, Luiza.

lumen domus (lat): tradiciarlibro.

lumi, i secoli dei lumi (v. illuminismo): lumoj, la jarcentoj de la lumoj; democrazia e totalitarismi segnano le epoche dei -: demokratio kaj totalismoj signas la luman epokon.

lumino di cera: vakslumeto; - ad olio: oleolumeto.

luna: luno; - simbolo di Maria che splende di luce ricevuta da Cristo: luno simbolo de Maria kiu ricevas lumon de Kristo; l’uomo è arrivato sulla -: homo alluniĝis (surluniĝis la 21 julian 1969); il salmo 8 ora giace sulla - (Paolo VI lo consegnò agli astronauti): la psalmo 8 kuŝas sur la luno; la Mezza Luna (simbolo dell’Islam): la Lunarko, la Krescento; promettere la -: promesi orajn montojn.

lunetta: (arch) luneto, lunedo; - di ostensorio: hostilingo; lunette del polittico: poliptikaj lunetoj.

luoghi sacri: sanktaj lokoj, sanktejoj; luoghi teologici: teologiaj karakterizaj fontoj.

lussuria: malĉasteco, karna peko, voluptamo; lussurioso: voluptama, malĉasta; esaltare la -: laŭdegi malĉastecon; - come segno di libertà e superiorità: malĉasteco signo de la libereco kaj supereco; assecondare la - per trarne profitto: profitocele favori al malĉasteco.

lustrale acqua -: benita, sankta akvo; l’acqua - non purifica dal peccato, ma è segno di ciò che avviene interiormente: la sankta akvo ne purigas de la peko, sed estas signo pri tio kio okazas en la homa eno; benedire con l’acqua -: beni per sankta akvo.

luterano: (da Lutero) lutera, (di fede) luterano; luteranesimo: luteranismo, luterana kristanismo, Luterana Eklezio.

Lutero: Lutero; le 95 tesi di -: la 95 tezoj de Lutero.

lutto: funebro; - cristiano: kristana funebraro; paramenti da -: funebraj ornatoj; essere in -: funebri por (pri) iu; luttuoso: funebra; incidente luttuoso: mortiga incidento, akcidento; vestito a -: funebre vestita; paramenti liturgici da -: verdaj (funebraj) liturgiaj vestoj.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.