Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo47/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   90

jh


JHVH (tetragramma del nome ebraico di Dio): JHVH (hebree י*ה*ו*ה - yod, he, waw, he - = יהוה)

ji


jiddish, yiddish: jido, a. jida.

jihad, gihad guerra santa, secondo l’interpretazione più seguita: jihado, ĝihado, sankta milito kontraŭ la nekredantoj je islama Alaho; secondo nuove interpretazioni spiritualizzanti: lukto kontraŭ la malbono, regado kaj forigo de siaj malbonaj impulsoj; praticare il - per sfiancare ed eliminare le minoranze cristiane: praktiki jihadon por elĉerpi kaj senfortigi la kristanajn malplimultojn; jihadismo (tendenza ad applicare la -): jihadismo, ĝihadismo.

jo


Joele: Joelo, Joel.

jolly: ĵokero; il - del peccatore è la penitenza: la ĵokero de la pekanto estas la pentofaro.

ju


jubé: (arch) jubeo (enpreĝeja altaĵo el kiu la pastro benis la popolon (el latinlingvo: iube, domine, benedicere).

K

ka


Kant: Kantio, Kant; cantiano: kantiano, kantia; cantianismo, cantismo: kantiismo.

karuna (nel buddismo: compassione amorevole verso tutti i viventi): karuno.

ke


KEK: akronimo de Konferenco de la Eŭropaj Eklezioj (equivalente tedesco di “Conferenza delle chiese europee”. Raduna, nel 2004, 126 chiese ortodosse, protestanti, anglicane e vetero-cattoliche. La chiesa cattolica per ora partecipa come osservante): KEK.

KELI: akronimo de Kristana Esperantista Ligo Internacia; membro del -: KELI-ano.

kenosi, kenosis: kenosi, kenoso, kenosis, (fig) seniĝo, humiliĝo, kaŝiĝo; la - del Verbo: la kenoso de la Difilo.

kk


KKEE: akronimo de Konsilio de la Konferencoj Episkoparaj Eŭropaj (34 katolikaj konferencoj).

ko


koinè, coiné: (helenisma) komunumo; lingua comune (in cui è scritto anche il Nuovo Testamento): koineo, (helenismepoka) komuna lingvo.

Kolping-associazione (Kolping, sacerdote tedesco la cui azione ispirò molto dell’associazionismo cattolico moderno): Kolpinga asocio; colpinghiani: kolpinganoj.

ky


Kyrie eleison dal greco antico: Sinjoro, elaŭdu (Sinjoro, kompatu nin), Kirje elejson.

L

la


lacrima: larmo; e le loro lacrime saranno deterse (Apocalisse); iliaj larmoj estos detergitaj; lacrime di sangue: sangaj larmoj; (lat) lacrima Christi (vino): kristlarmvino; Madonna delle lacrime: Madono de larmoj, Larmanta Madono.

Ladislao (np): Ladislao.

ladro: ŝtelisto; chi entra nell’ovile non dalla porta… costui è - e assassino: kiu eniras en la ŝafejon ne tra la pordo… tiu estas ŝtelisto kaj rabisto; ladrocinio (latrocinio): priŝtelo, latronado; ladrocinio di Efeso (st.e): efezana priŝtelaĵo.

ladrone: rabisto, latrono; il buono e il cattivo -: la pentinta, la nepentinta ŝtelisto, latrono, rabisto.

laicismo (separazione da ogni religione o ideologia): laikismo, novlaikismo, sendependismo el religio; - (contro la religione): laikismo, malnovlaikismo, kontraŭreligiismo; i molti significati della parola -: la multaj signifoj de la vorto laikismo.

laicità: laikeco; - non è relativismo e neutralismo: laikeco ne necese kuntrenas relativismon kaj neŭtralismon; - alla francese (come difendere lo stato dalla religione), - all’americana (come difendere la religione dallo stato): francstila laikeco, usonstila laikeco; - del movimento esperantista: laikeco (ema tamen al iu devigeca agnostikismo) de la esperanta movado; (fig) sana - dello stato (Benedetto XVI): sana (integra) kocepto pri laikeco de la ŝtato; - nella ecclesialità: laikeco en eklezieco; i cattolici sono per la - nella ricerca: katolikoj profesas laikecon en la scienca esploro. laicizzare: laikigi, malaltigi kaj detrui klerikalismon; laicizzazione: laikigo, deklerikaligo v. stato.

laico: laiko; - in origine indicava tutto un gruppo, oggi una sola categoria: iam laiko signifis tutan grupon, hodiaŭ nur parton el tiu grupo; - contrapposto a chierico: laiko, nekleriko; - membro del popolo di Dio: laiko, ano de la popolo de Dio; frate - (non sacerdote): frato, servanta monaĥo; - contrario di religioso: a. laika, laikisma, profana, kontraŭeklezia, laikista, s. laikisto, kontraŭekleziulo; - indipendente dal religioso: laika, novlaika, “nek religia nek laika”, laikema; - per scelta pregiudiziale: antaŭkondiĉa laiko, laikemulo; strano - (che apprezza e difende insegnamenti cristiani pur senza la fede cristiana): “stranga” laiko; membro cooptato ma esterno all’apparato: laiko; - autonomo, equilibrato, coraggioso, super partes: aŭtonoma, senantaŭjuĝa, mensaperta, sendependa laiko; stato -: laika ŝtato; laicato: laikaro; il laicato cattolico: la katolika laikaro; nuovo - (intellettuale che aderisce alla cultura ebraico-cristiana, senza essere cristiano): novlaiko.

laidezza: hideco, naŭseco; - del peccato: malpurego (hideco) de la peko; laido: (lurido) malpurega, (abominevole) abomeninda, obscena, (bruttissimo) hida.

Lamberto (np): Lamberto.

lamentante (prèfica) durante i funerali: profesiaj lamentistinoj (iamaj, okaze de sepultaj ceremonioj).

lamentarsi: lamenti, plendi, priplori; - per il dolore: lamenti pro doloro; - di Dio, della chiesa: kritiki Dion, la eklezion; si lamenta il parroco per il ritardo dei fedeli alla messa: la parokestro plendas pri la malfrua mesalveno de fideluloj; lamento: lamento

Lamentazioni di Geremia: Lamentadoj, plorkantoj de Jeremio, Plorkanto (ĉe katolikoj).

lampada: lampo, lumilo; lucerna del Santissimo: lucerno; diventare - ardente di carità: fariĝi brulanta lum(il)o de amo

lancia: lanco; colpo di -: lancopiko, lancofrapo; tuttavia uno dei soldati con la - colpì il suo fianco (Giovanni 19): tamen unu el la soldatoj per lanco pikis lian flankon.

lanterna di cupola: turlanterno; - processionale: procesia lanterno; fanale: lanterno, lanternego; la - senza olio delle vergini stolte (vangelo): senoleaj lanternoj de la stultaj virgulinoj; portatore di -: lanternisto

lapidare: ŝtonmortigi, ŝtonumi; ed essi lapidarono Stefano: kaj ili ŝtonmortigis Stefanon (Agoj 7).

lapidario: lapidara; - come il vangelo: (fig) lapidara kiel la evangelio; iscrizione lapidaria: lapidara surskribo.

lapidazione: ŝtonmortigo, ŝtonumado; Gesù fu minacciato di -: Jesuo estis minacata pri ŝtonmortigo.

lapide: tomboŝtono, epigrafiŝtono; chiesa piena di lapidi parietali e pavimentali: preĝejo kun multaj parietaj kaj pavimaj tomboŝtonoj.

lapso (st.e: tornato al rinnegamento): refalinto.

lapsus (lat) fallo involontario (- calami, linguae): erar(et)o, fuŝaĵo, skriberaro, paroleraro, misvorto; - freudiano: freŭda lapsus (misvorto); i - a volte rivelano tendenze inconscie: foje paroleraroj devenas de nekonscie kontraŭataj inklinoj.

largire: (bonvole) doni; largizione: donaco.

lasciare: preterlasi; - la messa: preterlasi meson, malzorgi pri meso; - i propri doveri: malzorgi pri siaj devoj; (interrompere): interrompi; lasciarsi: lasi sin; lasciarsi andare: sin malzorgi, (spiritualmente) disipiĝi, senkuraĝiĝi.

lascito: heredigo, testamentaĵo, legaco.

lassismo sistema morale (l’obbligo non esiste se sussiste il minimo dubbio circa l’esistenza della legge): lasismo; mancanza di rigore: malrigoreco, malrigorismo; lassista: a. malrigora s. malrigorulo.

Laterano: Laterano; lateranense: laterana; università lateranense: laterana (papa) universitato; basilica lateranense cattedrale dei papi: laterana baziliko katedralo de la papoj.

latinizzare: (tradurre in latino) latinigi, (far assumere costumi latini) latinigi, enkulturigi latine, internigi latinajn normojn; chiesa latinizzata: latinigita eklezio; latinista: latinisto

latino: latino, (etnia) latiano; - (lingua): latina lingvo; il - è sempre usabile nella liturgia cattolica: latina lingvo estas ĉiam uzebla en la katolika eklezio; - lingua ufficiale della chiesa cattolica: latinlingvo oficiala lingvo en la katolika eklezio

latore: portisto.

latreutico: di-adora.

latria: di-adorado, latrio.

lauda: laŭdo, laŭdokanto; composizione religiosa popolare: popola religia laŭdo; - dialogata: dialogata laŭdo; le laude di Jacopone da Todi: la laudoj de Jakopono el Todi.

laudario per le lodi delle confraternite: laŭdolibro.

laudator temporis acti (lat): lodatore del tempo andato: sopira laŭdanto de la antikvaj moroj.

laudi, lodi: (lit) laŭdoj.

Laura, Lauretta (np): Laŭra, Laŭreta.

laura, insieme di comunità di monaci orientali, nel deserto: laŭrao, endezerta ermitejaro; laura (lavra), attuale: cenobitejo, monaĥejo.

laureato: (dopo il corso di tre anni) licenciulo, bakalaŭro, (dopo il corso più lungo), doktoro.

lauretane, litanie -: loretaj (loretanaj) litanioj.

lavabo: lavabo, lavakonko, lavpelvo; - da sacristia: sakristia lavpelvo; (azione liturgica): lavo de la manoj, dummesa manpurigo.

lavacro: lavfonto; (azione) puriga lavo (sinlavo); - del battesimo: bapto.

lavaggio: lavado; - del cervello: cerbolavado, mensa-vola sukubigo; l’annuncio cristiano esclude il - del cervello: la kristana anonco ekskludas la cerbolavadon.

lavanda dei piedi: piedlava rito, piedlava ceremonio.

lavare: lavi; - i piedi ai “santi”: lavi la piedojn al la “sanktuloj”, (fig) l’assoluzione con il pentimento lava i peccati: absolvo kun pento forlavas la pekojn.

lavorare: labori: Dio pose l’uomo nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse: Dio metis la homon en la Edena ĝardeno por ke li ĝin kultivu.

lavoro: laboro; - di gruppo: teama kunlaboro; concezione cristiana del –secondo le Encicliche sociali: kristana koncepto pri laboro laŭ la Socialaj Enciklikoj; - temporaneo: portempa laboro.

lavoratore: laboristo; - con contratto a tempo, atipico: portempa laboristo, novtipa laboristo (laboristo portempe pruntita, lulaboristo, intertempe luita laboristo), malmulte socie protekta laboristo.

lavoro in nero: nigra (senleĝprotekta) laboro; non è lecito per un cristiano assumere in nero (Catechismo della Chiesa Cattolica): ne morale agas kristana nigre (senleĝprotekte) dunganta.

Lazio: Latio; abitante del -: latiano.

lazzaretto: pestulejo.

Lazzaro (np): Lazaro; lazzarista: lazaristo; persona ritenuta spregevole: lazaro; lazzarone: nenifaremulo, plebanaĉo.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.

  • K ka

  • Elŝuti 3.58 Mb.