Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo45/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   90

io


io: mi; l’io: egoo, mi(o); l’- e l’es: la egoo kaj la eso; coraggio, sono io! (Mt 14): kuraĝu, ĝi estas mi!; proprio io: ĝuste mi.

ionico: (arch) ionika.

Io Sono (Dio a Mosé e Gesù ai suoi interlocutori): Mi Estas; i sette - di Gesù nel vangelo di Giovanni: la sep “MI ESTAS-diraĵoj” de Jesuo laŭ la evangelio de Johano (Pano, Lumo, Pordo, Bona Paŝtisto, Releviĝo, Vivo, Vojo); - Colui che è: Mi estas kiu estas (El 3,14).

iota, jota: jotao, joto; non passerà neppure un - della legge (dal vangelo): nek unu ioto de la leĝo estos neplenumita (eĉ ne la plej etan literon de la hebrea, aramea kaj greka alfabetoj, figure signifantan la plej etan parton de la dia leĝo, oni rajtas ignori).

ip


ipercritica: s. trokritiko, a. trokritika.

iperdulia: superkulto, hiperdulio.

ipnotismo: ipnotismo, kaŭzita duondormo; ipnotico: hipnoza, (con procedimenti psichici) hipnota; fenomeni ipnotici possono essere scambiati per manifestazioni religiose: hipnozaj (kaj hipnotaj) fenomenoj povas ŝajni religiaj manifestiĝoj (diaj alĉeestiĝoj); nello stato ipnotico non sono possibili azioni soggette a giudizio morale: dum hipnoza stato ne eblas plenumi agojn laŭmorale takseblajn; sonno ipnotico degli esperantisti cattolici: ipnota dormo de la katolikaj esperantistoj.

ipocatastasi perdono finale per tutti (dottrina rifiutata dalla comunità cristiana): hipokatastazo.

ipocrita: a. hipokrita, s. hipokritulo, fariseo; ipocrisia (fingere virtù): hipokriteco, ŝajnvirteco.

ipogeo: hipogeo.

ipostasi: hipostazo; unione ipostatica (nella persona del Verbo): hipostaza unueco.

ipostatizzare individuare una realtà per sé sussistente: hipostazigi.

ipotesi: hipotezo; ipotesi su Gesù: hipotezoj pri Jesuo; ipotetico: hipoteza; questione ipotetica: hipoteza demando.

Ippocrate: Hipokrato; il giuramento di -: la ĵuro de Hipokrato; il medico - fu il primo ad attribuire alla malattia cause naturali e a curarle scavalcando il soccorso della divinità: kuracisto Hipokrato estis la unua atribuanto de naturaj kaŭzoj al la malsanoj flankenlasante la diajn helpojn; ipocriteo: hipokrata.

Ippolito (np): Hipolito.

ipse dixit (lat), l’ha detto lui (= il maestro): diris li; farsi forte dell’- (senza addurre prove): baziĝi sur “ipse dixit” (neglektante pruvojn).

ipso facto (lat), per il fatto stesso (dir): pro la fakto mem, pro tio mem, prio sia naturo; immediatamente: tujtuje, surmomente.

ipso jure (lat), per diritto: pro la leĝo mem, memjure.

ir


ira: kolero; - divina (antropomorfismo): dia kolero; io pecco d’-: mi pekas pro koleriĝ(em)o; ha fatto l’- di Dio: li koleregis; iroso: kolera; irascibile: kolerema; irosamente: kolere.

Irene, Ireneo (np): Irena, Ireneo.

irenismo: pacismo; pacifismo ad oltranza: senlima pacismo (ĉiukostapaco); corrente teologica (unione delle chiese cristiane indipendentemente dal credo professato): irenismo; certo - può danneggiare la purezza della dottrina cattolica: pseŭdopacismo povas damaĝi la purecon de la katolika doktrino.

ironia: ironio; fare dell’-: ironii pri io; Gesù talvolta usò l’- (esempio: per quale opera buona mi gettate le pietre?): Jesuo iafoje praktikis ironiaĵojn.

irrazionale: neracia, malracia; il mistero cristiano non va confuso con la sfera -: kristana mistero nete distingiĝas de la neracia sfero; numero -: neracionala nombro.

irrazionalismo (fil) (insegna che Dio non è raggiungibile attraverso le facoltà intellettuali, ma eventualmente per altre vie): kontraŭraciisma filozofia sistemo, neraciismo; irrazionalità: neracieco, malracieco.

irreconciliabile, irriconciliabile: nerepacigebla.

irredento: (senso religioso) neelaĉetita; non esiste uomo -: ne estas homo neelaĉetita; ĉiuj homoj estas elaĉetitaj (redemptitaj); (senso politico): iredenta; irredentismo: iredentismo.

irreducibile, irriducibile: nereduktebla, (intransigente) nefleksebla, malcedema, ĝisosta.

irreducibilità, irriducibilità: nereduktebleco, ĝisosteco; - dell’uomo alla natura: nereduktebleco de la homo al la naturo.

irregolare: (dir) neleĝa, neregula; disordinato: riproĉinda; irregolarità: malreguleco, malleĝeco.

irreligiosità: kontraŭreligieco senreligieco, malreligieco, sakrireligeco; ostentata mancanza di sentimenti religiosi: elmontra (defia) kontraŭreligieco.

irreligioso: a. senreligia, sendia, malreligia, sakrireligia; uomo senza religione: senreligiulo, malreligiulo, sakrireligiulo.

irremissibile: nepardoninda; peccato - (quello contro lo Spirito Santo: impugnare la verità conosciuta): nepardonebla peko.

irreparabile: neriparebla.

irresistibile: nerezistebla, nekontraŭstarebla; argomento -: plene konvinka, nerefutebla argumento.

irresponsabile: nerespondeca, senresponsa, s. senresponculo; irresponsabilità: senrespondeco, senresponseco; - morale: senkulpa.

irresponsabilmente: senrepondece, senresponse, (mor) senkulpe

irretito: (dir) implikita.

irrevocabile: nenuligebla, senrevoka.

irridere: priridi, moki; irriso: priridita; la virtù spesso è irrisa: virto ofte estas priridita; essere irriso per motivi religiosi: esti priridita pro religiaj kaŭzoj.

irritazione: incitiĝo, (med) irit(iĝ)o; (dir) nuligo; inquietudine: incitado; prurito: juko, prurito; irritarsi: ekkoleri, (med) iritiĝi.

irriverenza: malrespekto; - rispetto alle cose sacre: malrespekto kontraŭ sanktaĵoj; irriverente: malrespekta.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.