Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo27/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   90

ed


Eden: Edeno, (fig) surtera paradizo; col mitico -, la bibbia presenta i disegni di Dio sull’uomo e sull’umanità: per la mita Edeno la biblio montras la diajn planojn kiuj koncernas la destinon de la homoj kaj homaro.

edicola: niĉo, subĉela tabernaklo; chiosco: kiosko.

edificare: konstrui, starigi; (indurre al bene): edifi; il dovere di -: la devo edifi; edificarsi: sin edifi, edifiĝi; edificazione: (costruzione) konstru(ad)o, starigo, (esempio morale) edifo.

Edipo (np): Edipo; edipico: edipa; complesso di -: edipokomplekso, komplekso de Edipo.

editare: (pubblicare) eldoni, (curare) editori, (redigere) redakti; edizione: eldono; edizione vaticana: vatikana eldono, vatikana presaĵo.

editio typica latina (lat): tipa (aŭtoritateca) latina eldono.

editto: edikto; - di Costantino: la Konstantena edikto.

edizione: eldono; - originale, critica: originala, kritika eldono; - della bibbia in esperanto: esperantigita biblia eldono; (versione): versio.

Edmondo (np): Edmondo.

Edoardo (np): Eduardo.

edonismo: hedonismo; edonista: hedonisto, hedonismemulo; edonistico: hedonisma, hedonismema.

educandato: edukejo (porjunulina, plejofte).

educare: eduki; - le passioni: eduki (submeti) siajn pasiojn; - alla vita cristiana: eduki al la kristana vivo; - alla pace: eduki por paco.

educato: edukita, bonedukita, (cortese) ĝentila, edukita; essere - alla mondialità: edukiteco al tutmondiĝo; educatore: edukisto; educatore cristiano: kristana edukisto; educativo: eduka.

educazione: klerigo, instruado, eduko, edukiĝo; autoeducazione: memeduko; - dell’affettività: eduko de la emociemo (afekciiemo); - alla pace, alla civile convivenza: eduko al la paco, al la civila kunvivado; - sessuale: seksklerigo; - mista (scuola mista): kunedukado, geknaba lernejo; - alla relazionalità cordiale: eduko al la kora interrilatiĝo; obiettivi e contenuti dell’- morale: celoj kaj enhavoj de la morala edukado.

Edvige (np): Hedviga.

ef


efebo: efebo; (effeminato): virineska; efebico: efeba, virineska.

Efesini: (SS) Efezanoj; la lettera di San Paolo agli Efesini: la Sanktapaŭla letero (epistolo) al la Efezanoj; Efeso: Efezo.

effeminatezza: virinesko, (fig) nehardeco, moleco; effeminato: virineska, (fig) mola, nehardita.

effetto: (fil) sekvo; causa ed effetto: leĝo de kaŭzo kaj sekvo; principio del duplice - (uno voluto, l’altro non voluto): principo de la duobla sekvo (unu celata, la alia nevolita); (efficienza): efiko; (impressione): efekto, impreso.

efficace: efika; efficacia: efiko, efikeco, laŭceleco.

efficientismo: efikeco, laŭceleco, efikismo; l’ - è sempre cristiano?: ĉu efikismo ĉiam kristanas?; efficiente: efika; efficiencista: efikisto; causa efficiente: efika kaŭzo.

effigie: bildo, portreto; - della Beata Vergine: la bildo de la Beata Virgulino; culto delle effigie (immagini): bildokulto.

effimero: efemera, mallongedaŭra, rapide pasanta; effimera è la vita dell’uomo: efemera estas la vivo de homo.

effusione: elverŝo; - di sangue: sangelverŝo, sangfluo; - di grazia: gracelverŝo; - di cuore, di sentimenti: korelverŝo, konfidenco; - dello Spirito Santo: elverŝo de la Sankta Spirito; - dei doni dello Spirito Santo: elverŝo de la donacoj (donoj) de la Sankta Spirito.

Efod (paramento sacro ebraico): efodo.

Efrem (np): Efraimo.

eg


Egeria: Egeria; diario di - pellegrina a Gerusalemme (IV-V secolo): raporto de Egeria pilgriminta al Jerusalemo.

egida: egido; sotto l’- della libertà portata da Cristo: sub la egido de la libereco inspirita de Kristo.

Egidio (np): Egidio; Comunità di Sant’Egidio (Roma): Komunumo de Sankta Egidio.

Egira inizio dell’era islamica (24 settembre 622): Heĝiro, Egiro.

Egisto (np): Egisto.

egizio: egiptia, egipta, (abitante) egiptano; cristiani egiziani: koptoj, koptaj kristanoj, koptoj.

ego (lat): mi; alter - (lat): ĝemela mi; l’angelo di Javé alter - di Dio: la anĝelo de Javeo ĝemela mi de Dio; (psicanalisi) egoo.

egocentrico: a. egocentra, s. egocentrulo; egocentrismo: egocentrismo, miismo; l’egocentrismo contraddice la verità e la carità cristiana: egocentrismo kontraŭas la kristanajn veron kaj amon.

egoismo: egoismo, memamo, satiĝemo de mia mio; egoista: egoisto.

egualitario: s. egalisto, a. egaleca.

egualitarismo: (tendenza a realizzare una società egualitaria in tutto) egalismo, (tendenza a realizzare l’eguaglianza nei diritti) egalrajtismo; - utopia violenta: egalismo perforta utopio.

egumeno superiore laico di una Laura (insieme di comunità di monaci nella chiesa ortodossa): hegumeno.

el


elargire donare generosamente: donaci, donace doni, disdoni.

eleggere: elekti; ci elesse in lui prima della creazione del mondo: Li elektis nin en li antaŭ la fondo de la mondo (Ef 1,4).

eleggibilità: elektebleco; - a vescovo, al papato: elektebleco al la episkopeco, al la papeco.

elemosina: almozo, mondonaco; - non solo contributo sociale ma principalmente frutto della carità: almozo ne kiel nura sociala gesto, sed precipe kiel frukto de la karitato.

elemosinare: almozi, - un pezzo di pane: almozi pri panpeco; almozpeti.

elemosiniere: almozdonisto; - pontificio, apostolico: papa almozdonisto; elemosineria apostolica: apostola almozejo.

Elena (np): Helena.

Eleonora (np): Eleonora.

eletto: predestinato ĉieldestinita, nominato, scelto elektita, privilegiato privilegia; - per un ufficio: nomumita; - per il regno dei cieli: elektito al la ĉiela regno; molti i chiamati, pochi gli eletti: multaj la vokitoj, sed malmultaj la elektitoj; i centoquarantaquattromila eletti (numero simbolico, nella Apocalisse, per dire moltitudine): la cent kvardek kvar mil elektitoj; gli israeliti si consideravano il popolo - da Dio: la izraela popolo opiniis sin elektita de Dio (vidu la du Talmudojn); secondo i cristiani il popolo ebreo è stato - per una missione: laŭ kristanoj la hebrea popolo estis elektita por aparta misio (ŝarĝita je aparta misio); i cristiani sono eletti in Cristo: kristanoj sin konsideras elektitoj en Kristo; gli esperantisti popolo - o previlegiato?: esperantistoj popolo elektita aŭ privilegia?

elevare: levi, altigi; - agli altari: sankt(ul)igi, kanonizi; elevarsi: leviĝi; elevarsi moralmente: atingi pli altan moralan ŝtupon.

elevazione: (innalzamento) altigo, lev(ad)o; (nella messa) - dell’Ostia: Hostilevado; - morale: morala leviĝo; entrata e accesso all’altare: procesia altaraliro; musica per l’-: altarprocesia muzikaĵo.

elezione, scelta: elekto; - dello stato: elekto pri vivostato; vaso di - (san Paolo): elektita (nobla) vazo; - del papa: elektado de la papo; - del popolo ebreo: atesto-komisio de la hebrea popolo; - di privilegio, - per un servizio per tutti: elekto prililegia, elekto komisicela.

Elia (np): Elija, Elio.

Eliana (np): Eliana.

Elisa (np): Eliza.

Elisabetta (np): Elizabeta; elisabettiana, suora: (rel) elizabetanino.

Eliseo profeta: Elizeo.

elisir, elixir: eliksiro; - di lunga vita: eliksiro pri longa vivo.

ellenismo fusione della cultura greca con quelle mediterranee, durante la quale si diffuse il cristianesimo: helenismo; ellenico: helena; ellenista: helenisto; ellenistico: helenisma; epoca, letteratura ellenistica: epoko, literaturo helenisma.

ellenizzare: helenigi; - il cristianesimo: helenigi kristanismon; il cristianesimo si ellenizzò o cristianizzò l’ellenismo?: ĉu kristanismo heleniĝis aŭ kristanigis helenismon?: ellenizzazione: helenigo.

elocuzione: elokucio, arta kaj efika esprimo de ideoj; quale - nei discorsi apostolici?: kia elokucio en la apostolaj paroladoj?

eloquenza: elokvent(ec)o; scuola di - sacra: instruado pri sankta elokvento; l’- dei fatti: la konvinka kapablo de la faktoj.

Elsa (np): Elsa.

Elvira (np): Elvira.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.