Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo17/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   90

cc


CCEE (Consiglio Conferenze Episcopali Europee): KKEE.

ce


Cecilia (np): Cecila.

ceciliano del movimento per il rinnovamento della musica sacra: cecilano.

cedere: cedi, ne plu rezisti; - alla tentazione: cedi al tento; - alla religione: (per conclusione razionale) addheri al religio, (per paura della solitudine) kapitulaci antaŭ iu kreda sanktejo (religia aŭ doktrina).

cedro del Libano: Lebanona cedro; i cedri del Libano simbolo di fortezza morale: la lebabonaj cedroj simbolo de morala forteco.

Cefa: (SS) Kefo (Kefaso).

CEI: CEI v. Conferenza Episcopale Italiana

celebrare: celebri, soleni; glorificare: laŭdkanti, glori; - la messa: mescelebri; celebrante: (mes)celebranto; i fedeli e il sacerdote insieme celebrano, solo il sacerdote consacra e opera nella persona di Cristo: la fidelularo kune kun la pastro celebras dum nur tiu ĉi forofere konsekras kaj agas en la Krista persono.

celebrazione: celebrado, solenado; - della messa: mescelebrado; la - della messa realizzazione di ciò che è simboleggiato: mescelebrado realigo de tio kio estas signifata de la simboloj.

celebret (lat): celebra permeso, celebra letero.

celeste: a. ĉiela; mensa -: ĉiela nutraĵo, eŭkaristio; corte -: ĉiela kortego; Padre -: ĉiela Patro; abitante del cielo: ĉielulo, beatulo.

celestiale: ĉiela, paradiza; creatura -: paradiza kreitaĵo.

Celestino, -a (np): Celesteno, -a; (rel): celestenano.

celibatario: s. persista fraŭlo, a. persiste fraŭla; questione celibataria: socia demando pri la deviga fraŭleco de katolikaj pastroj.

celibato: celibato, fraŭleco, senedzeco; - cattolico: katolika celibato; - cattolico, professato per motivi religiosi, mostra anche che è possibile sfuggire all’assoluto predominio del sesso: la katolika pastra celibato, votaltira pro religiaj celoj, montras ankaŭ ke eblas liberiĝi el la ŝajnabsoluta superpovo de la sekso, celibe: celibatulo, needziĝinto, senedzinulo, fraŭlo.

Celio (np): Celio.

cella: ĉelo; - di monaco: ĉelo de monaĥo; - campanaria: sonorilejo; cellerario: (rel) provizisto.

cellula: ĉelo; - progenitrice: genera ĉelo; - somatica: somata ĉelo; cellule staminali embrionali: embriaj stamenaj ĉeloj; cellule fecondate e ibernate: fekunditaj kaj frostodormigitaj ĉeloj; - terroristica: terorista ĉelo.

celti, religione dei celti (veneravano forze naturali e spiriti con alcune divinità celesti, per le quali non avevano né templi né rappresentazioni): keltoj, kelta religio; celta, celtico: kelta; miti celtici inculturizzati da concetti del cristianesimo: keltaj mitoj enkulturigitaj de konceptoj de kristanismo; morbo celtico: sifiliso.

cena la santa -: la Sankta Vespermanĝo, la vespermanĝo de la ŝafido; l’ultima -: la lasta verspermanĝo; - del Signore: vespermanĝo de la Sinjoro (proklamo de la sanktofera morto de la Sinjoro, komuniiĝo kun Kristo); far -: vespermanĝi.

cenacolo: manĝosalono, vespermanĝejo; il - dell’ultima cena: la alta ĉambro, la sankta vespermanĝejo; il - di Leonardo: la sankta vespermanĝo de Leonardo, (circolo) rondo, societo, (luogo) salono; - di sacerdoti: rondo de pastroj.

ceneri le -: la Sanktaj Cindroj, cindromerkredo, cindrotago; la cindroj sur la kapo, en la hebrea kaj kristana tradicio, estas signo de pentofaro.

cennamella: sakfluto, sakfajfilo.

cenobio (monaci di vita comunitaria): cenobitejo, monakejo; cenobiarca: (a capo di -) cenobitejestro, (a capo di cenobiti) cenobitestro; cenobita: cenobito; cenobitico: cenobita; disciplina cenobitica: cenobita disciplino.

cenobitismo: cenobitismo.

cenotafio: cenotafo, senkadavra sarkofago.

censore: cenzuristo.

censura: cenzuro; - canonica: kanona (eklezia) cenzuro; censurare: cenzuri, (fig) mallaŭdi, kritik(eg)i.

censurato (battezzato punito perché insegna dottrine disapprovate dalla chiesa): cenzurito.

centenario: s. jarcenta datreveno, jarcenta memorigo, jarcenta festo; a.: jarcenta.

Centesimus Annus enciclica sociale di Giovanni Paolo II (1991, rilettura dei contenuti della Rerum Novarum alla luce della nuova situazione sociale e politica dei popoli): La Centa Jarreveno

centina: (arch) arkmodelilo.

centralismo: centralizismo; - autoritario: centralizismo aŭtoritateca; il - della chiesa cattolica riguarda soprattutto la norma di fede: la katolika centralizismo koncernas precipe la kredan kaj moralan normaron; - e federalismo: centralizismo kaj federismo; al - e al federalismo le encicliche sociali propongono la sussidiarietà: al centralizismo kaj federismo la socialaj enciklikoj proponas la subsidiareco-principon (subsidueco-principo); centralista: s. centralizisto, a. centralizisma.

centralizzare: centralizi; centralizzazione: centralizado.

centri per la regolazione naturale della fertilità, centri per la fecondazione assistita: centroj por la natura naskiĝregulado, centroj por la asistata fekundiĝo.

centro: centro; (fig): centro; - di spiritualità: spiritualeccentro; l’uomo non sta forse al - dell’universo, ma certamente è il - dell’universo visibile: homo eble ne okupas la mondcentron, sed estas certe la centro (precipa celo) de la videbla kreitaro.

ceppo: stumpo; - della croce: kruca stumpo; - della campana: sonorila subtentrabo; - di natale: kristnaska ŝtipo.

cera: vakso; ceralacca: sigelvakso.

cerca questua: almozpetado, kvesto; vivere di -: sin vivteni per kvesto; andar alla -: kvesti; cercatore: kvestanto, kvestisto; frate cercatore (questuante): kvestista frato.

cerimonia: ceremonio, solenaĵo, (complimenti) cerimonioj, komplimentoj; - nuziale, funebre, inaugurale: nupta, funebra, inaŭgura ceremonio; fare inutili cerimonie: fari troajn ceremoniojn; amante delle cerimonie all’altare: cerimoniema ĉe la altaro.

cerimoniale: a. ceremonia; libro liturgico: ceremonilibro, ceremoniaro, ritlibro; maestro delle cerimonie: ceremoniestro; cerimonioso: ceremoniema; cerimoniosamente: ceremonie.

cero: vakskandelo, kandelego; - pasquale: paska (vaks)kandelo; ceroferario: kandelportisto.

certezza: certeco; la - storica si fonda sulle testimonianze: la historia certeco baziĝas sur la atestoj; il cristianesimo si fonda sulla - storica: kristanismo postulas kaj baziĝas sur historia certeco.

certificato di: atest(il)o pri; - di battesimo: baptatesto; - di buona condotta: atesto pri bona konduto.

certo: (senza dubbi) certa, nedubanta; (indubitabile): tute certa, nedubebla, certa; - (indefinito): iu, ia, certa.

certosa: kartuzio, ermitejo de kartuzianoj; certosianismo: kartuziamismo.

certosino, certosina: (rel) kartuzian(in)o, a. katrtuzia; pazienza -: kartuzia pacienco.

Cesare (np): Cezaro; cesarismo: cezarismo; cesaropapismo: cezarpapismo; cesaresco: cezareska.

cesareo: cezara; operazione cesarea: cezara operacio.

CESNUR Centro Studi Nuove Religioni: CESNUR, Centro por Studoj pri Novaj Religioj

cessare: ĉesi, komenci ne esti; cessa la tua vita, non cessa la tua individualità: ĉesas via vivo, sed ne ĉesas via unuopuleco.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.

  • Celio
  • CESNUR

  • Elŝuti 3.58 Mb.