Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo13/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   90

av


avallo: avalo; - della storia: avalo el la historio; avallare: avali; scendere da valle: alvali.

avanti Cristo, a. C.: antaŭ Kristo, a. K., aK.

avaro: a. avara,s. avarulo; esser -: avari.

Ave (lat): Ave, saluton.

Ave Maria, avemmaria, avemaria: “Saluton, Maria” Ave Maria; un’-: Mariasaluto, Maria-preĝo; recitare un’-: reciti Maria-preĝon; recitare l’Angelus: reciti Anĝeluson; suonare l’-: sonori por la Mariasaluto (sonori Mariasaluton).

Averroè: Averoeso; averroismo: averoesismo.

Avicenna: Aviceno.

avidità: avideco; avido: a. avida, s. avidulo, avidanto; esser avido: avidi.

Avignone: Avinjono.

avito: prapatra.

avocare: elvoki; - a sé: preni sur sin, elvoki al si, al si rezervi.

avvaloramento: plivalorigo, kreditigo; - di sé: plivaloriĝo.

avvalorare: kredigi, plivalorigi, elmontri; - con prodigi e miracoli e segni: elmontri per potencaĵoj kaj mirakloj kaj signoj (Agoj 2,22 kaj aliloke).

avvento: advento; avventista (prot): adventisto; avventista del settimo giorno: adventisto de la sepa tago; avventismo (st.e): adventismo.

avversario: a. kontraŭa, adversa, s. kontraŭlo; occorre amare, rispettare e dialogare con l’-: necesas ami, respekti kaj dialogi kun la kontraŭulo.

avversione: abomeno, antipatio, malamo; provare - per: abomeni; controllare le proprie avversioni alla luce del vangelo: kontroli siajn antipatiojn je la lumo de la evangelio.

avversità: kontraŭaĵo, malfeliĉo, damaĝo; superare le -: superi la kontraŭan sorton.

avvertenza: averto; piena - (premessa necessaria, assieme al deliberato consenso, perché si concretizzi il peccato): plenkonscio (plenkonscio kaj libera konsento); ammonimento: admono; cautela: singardo, memgardo, prudento; avvertire (ammonire, mettere in guardia): averti, admoni; informare: informi, sciigi, avizi; percepire: percepti, eksenti, konscii.

avviso affisso: afiŝo; ammonimento: admono; notizia: avizo, sciigo, informo; esser d’-: opinii.

avvocato: advokato; Maria, nostra avvocata: Maria, nia pledantino.

avvolgersi: sin envolvi, envolviĝi; - (fig) nel vizio: sin envolvi (sin mergi) en malvirtojn.

az


azione: ago, faro; - nobile, ignobile: nobla, nalnobla farado (agado); ordine religioso d’-: poragada religiula ordeno; - pastorale: animzorga agado; modelli di - sociale cristiana: modeloj de sociala kristana agado; - Cattolica: Katolika Agmovado, Katolika Agadorganizo; - di grazia (preghiera): dankpreĝo; buona -: bonfaro; cattiva -: misago, malbonfaro; - sociale, politica: sociala, politika agadkampo.

azzardare: hazardi, riski; (ardire) audaci; - equivale a rischiare di danneggiare: hazardi sinonimas kun riski damaĝi; accettare le promesse divine non è -: akcepti la diajn promesojn ne estas hazardi.

azzardo: hazardo, risko; gioco d’-: riskludo.

azzimella parte di azzimo, nelle cerimonie pasquali ebraiche, riservata ai più piccoli: porinfana macero.

azzimiti (così gli ortodossi chiamavano i latini che usano il pane azzimo): macistoj, malfermentigitoj (malfermentigintoj, malmacistoj) v. fermentari.

azzimo pane: maco, sengista pano; festa degli azzimi: festo de macoj.

B

ba


Baal: (SS) Baalo (= Sinjoro, titolo de la feniciaj dioj).

babbo: paĉjo; - natale: kristnaska paĉjo, paĉjo kristnasko; - natale fa parte del folclore natalizio pur non avendo nulla del Natale Cristiano: kristnaska pacjo jam eniris kristnaskajn folkloraĵojn kvankam ĝi neniel esprimas ion kristanan.

Babele: Babelo, Babel; torre di -: babelturo; - (fig): babelo; la - linguistica: la lingva babelo; la biblica leggenda della torre di - serve anche per dimostrare che tutte le lingue provengono dal Creatore: la biblia babeltura legendo utilas por elmontri, ke ĉiuj lingvoj fontas per dia decido; babelico: babela.

babilonese: babilona; cattività -: babilona kaptiteco.

Babilonia: Babilono, Babel; la - dell’Apocalisse: la Apokalipsa Babilono; la - dell’Apocalisse è la Roma imperiale o la Gerusalemme infedele?: ĉu la imperia Romo aŭ la malfidela Jerusalemo videblas sub la Apokalipsa Babilono?; - capitale della -: Babilono ĉefurbo de Babilonio; - (fig): babilono, malordego; (fig) la prostituta di - (Lutero): la prostituitino de Babilono (katolika eklezio).

baccalauro: bakalaŭro, posedanto de bakalaŭreco (ĝenerale kromaj gradoj: licenciulo, doktoro, magistro).

baccanale: bakĥofesto, bakĥanalio, tumulta orgio; seguace del culto a Bacco: bakĥan(in)o; baccante: bakĥantino.

baccelliere: bakalaŭro; baccellierato: bakalaŭreco.

bacchetta: bastoneto, vergeto; - del direttore d’orchestra: taktovergo, taktilo; - da rabdomante: rabdo; - magica: sorĉbastono; - dei Penitenzieri (st.e): (penitenciera) vergeto.

bacchettone: bigoto, misdevotulo.

Bacco mitico dio del vino: Bakĥo (bakko) mita diaĵo de la vino; - tabacco e Venere riducono l’uomo in cenere: sekso, vino onin kuntrenas al la fino; bacchico: bakĥa, bakka.

baciamano: mankiso; fare il - al papa: mankisi la papon.

baciapile: bigoto, piafekta (misreligiano, bigoto).

bacile: (lit) pelvo.

bacio: kiso; il - della pace (lit): packiso; - della mano: mankiso; il - del tradimento: perfidkiso; addormentarsi nel - del Signore: serene morti, pie transmondiĝi; con un - tradisci il figlio dell’uomo?: ĉu vi perfidas per kiso la Homfilon?; baciare: kisi; baciarsi: interkisi sin, kisi unu la alian.

bacolo pastorale: episkopa bastono, krucporta stango.

badalone: ĥorpupitro.

badante: prizorgant(in)o, (hejma) vartist(in)o de invalidoj; - per l’infermo: vartist(in)o por malsanulo, pormalsanula prizorgant(in)o.

badessa: abatino; avere l’aria d’una badessa: roli kiel mastrino; madre -: abatino.

badia: abatejo.

bagera scout: bagiro.

bagno: bano; - religioso (fig): pekforlava bano; - battesimale, liturgico: bapta, liturgia bano; bagnarsi: malsekiĝi, (fare il bagno) sin bani, (liturgicamente) liturgie sin bani.

bagordo: diboĉo.

baha’i, bahaismo recente religione umanitaria monoteistica: bahaismo, bahaa kredo; bahaista: bahaano, bahaisto.

bailamme: bruegado.

Baio Baio; baianismo, tendenza a servirsi solo della patristica e sacra scrittura per dialogare con i protestanti: baianismo.

Bairam festa islamica: Bairano.

balaustra: (arch) balustrado; - di legno, di marmo: ligna, marmora balustrado; - per la comunione: komunia benko; la - divideva il celebrante dal popolo: la balustrado distancigis la celebranton el la popolo.

baldacchino: baldakeno; stare sotto il -: procesii sub baldakeno,(fig) ĝui protekton, honoron.

balì: balio.

ballare: danci; - procacemente: senpudore danci; ballo: danco; ballo parrocchiale: ĉeparokeja danco.

balsamo: balzamo; - simbolo dell’azione dello Spirito Santo: balzamo simbolo de la spirita verko de la Sankta Spirito; olio con -: oleo kun balzamo; balsamico: balzama.

balù scout: baluo.

bambino: infano; il Santo Bambino: Jesueto, Jesu-Infano, Difileto; un - ci è stato dato (Isaia): infano al ni estis donita.

banale: banala, kliŝa, etvalora; banalità: banaleco, banalaĵo; banalità del male: banaleco de la malbono, kutimiĝo al la malbono.

banalizzare: banaligi, senvalorigi: - la religione, i sacramenti: banaligi la religion, la sakramentojn.

banca: banko; - del sangue, - degli organi, - del seme: banko de la sango, de la organoj, de la spermo; - etica: etika banko.

banchetto: bankedo; - eucaristico: eŭkaristia festeno, komunio; - pasquale: paskmanĝo.

banda musicale: (muzik)bando; - parrocchiale: paroĥa (muzik)bando; bandista: bandano.

banderuola: flageto, turflageto; (fig): turniĝanto laŭ la vento, ŝanĝemulo.

bandinella: procesia flago, standardo.

bandire proclamare: proklami; scacciare: forpeli, ekzili; bando: avizo, proklamo, (mettere al bando) ekzilo; bandito: bandito.

bara: ĉerko; mettere nella – (incassare): enĉerkigi; benedire la -: beni mortinton.

Barabba (np): Barabaso, (fig) protokanajlo; (fig) malfattore: fripono, misfaranto, (delinquente) krimulo.

barattare: interŝanĝi; - la fede per vantaggi economici: interŝanĝi (perfidi) kredon kontraŭ ekonomiaj avantaĝoj.

baratto: interŝanĝo; corruzione: subaĉeto.

Barbara (np): Barbara.

barbaresco: barbarstila.

barbaro: s. barbaro, a. barbara; - significava soprattutto “straniero”, a volte con sottintesi di disprezzo: barbaro precipe signifis fremdulon, foje kun vejnoj de malŝato; comportarsi da -: konduti kiel barbaro (konduti sovaĝe); nel cristianesimo vale il Paolino “né - né greco”: en kristanismo doktrinas la Paŭla “nek barbaro nek greko”.

barbiturico: a. barbitura, s. barbituraĵo.

barca: barko, boato, ŝipeto; la - di Pietro: la Petra barko, Kristeklezio; "e Lo presero, così com’era nella - “(Marco): kaj ili Lin (Jesuon) kondukis kun si, kiel Li estis en la ŝipeto.

barellante: brankardisto; a Lourdes siamo tutti barellanti: ĉe la Lurda sanktejo ĉiuj fariĝas frataj brankardistoj.

Barnaba (np): Barnabo, Barnabaso; barnabita: (rel) barnabano.

barocco: s. baroko, a. baroka; chiese barocche: barokaj preĝejoj; (fig): malsobra, grandiozecŝatanta, troornama, troemocia.

Bartolomeo (np): Bartolomeo; notte di San - (24 agosto 1572): sanktabartolomea nokto; nessuna autorità religiosa cattolica è implicata nella strage della notte di San -: neniu katolika aŭtoritatulo partoprenis aŭ aprobis la masakron de la sanktabartolomea nokto.

base: bazo; - di statua, ecc.: soklo, piedestalo, bazo; (fig): bazo, fundamento; - popolare: popola bazo; la - cristiana: kristana bazo (popolo).

basilica: baziliko; basilicale: bazilika; le quattro basiliche papali in Roma: la kvar papaj bazilikoj en Romo.

Basilio (np): Bazilo; basiliano: (rel) bazilano.

bassezza: malnobleco, fieco, (concreto) malnoblaĵo; azione di rara -: ago plej malnobla.

basso: malalta, (poco profondo) malprofunda; messa bassa: senkanta (mallaŭta) meso; bassi istinti: malnoblaj pasioj (instinktoj); (cantore): basulo.

batacchio: v. battaglio.

batolo: (lit) ŝultromantelo

battaglio: svingilo, frapilo.

battere il tempo: takti, bati la takton.

battesimale: bapta; fonte -: baptokuvo, baptujo.

battesimo: bapto; - di desiderio, di sangue, di pentimento: bapto de deziro, de sango, de pento; - per immersione: baptomergo; - per abluzione, - per aspersione: surverŝa, asperga baptado; (iniziazione): bapto, inicado, unua sperto; - del fuoco, dell’aria: fajrobapto, aerbapto; nome di -: baptonomo; tenere a -: roli kiel baptopatr(in)o.

battezzare: bapti; Cristo mi ha inviato non per - (aggregare a un personaggio), ma per predicare il vangelo: Kristo min sendis ne por bapti, sed por prediki la evangelion (1 Kor 1,17); battezzato: baptita; battezzatore: baptisto, baptanto, baptinto.

Battista1, Battistina (np): Baptisto, Baptistina.

battista2 a. baptista, Chiesa Battista (prot): Baptista Eklezio (ne baptas infanojn).

battistero: baptisterio, baptejo, baptokuvo; - ottagonale (significante gli otto giorni della creazione): okangula babptisterio.

battistine: (rel) baptistaninoj.

battuti (associazione religiosa di penitenti): (nigraj, blankaj…) sinskurĝantoj, flagelantoj.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.

  • B ba

  • Elŝuti 3.58 Mb.