Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Presentazione

Elŝuti 3.58 Mb.

Presentazione
paĝo11/90
Dato15.03.2017
Grandeco3.58 Mb.

Elŝuti 3.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   90

at


Atanasio: (np): Atanazio (Senmortulo); simbolo di Sant’-: Atanazia kredkonfeso.

atavismo: atavismo; atavico: atavisma.

ateismo: ateismo, sendiismo; - per motivi razionali, - per scelta preferenziale: ateismo pro mensaj rezonadoj, - pro pasiaj preferoj; - pratico: komforta, agrabla, senracizorga, fakta ateismo; ateismi di diverse origini: diversfontaj ateismoj; - agnostico, apparente, esistenzialista, freudiano, idealista, libertario, marxista, materialista, neopositivista, positivista, strutturalista, semantico: agnostika (Dio estas nekonebla), ŝajna (Dio malpliigas la homan respondecan engaĝon en la mondo) materialisma (transcendo estas nenio pli ol iluzio), ekzistencialisma (Dio estas senutila pasio), freudisma (Dio estas obseda tutmonda nevrozo), pozitivisma (Dio estas neutila hipotezo), idealisma (la kredoveroj estas mitaj alproksimiĝoj el kiuj filozofio eltiradas la racian kernon), liberecema (ĉiu dia leĝo kontraŭhomas), senmantika (sensencas ĉiu parolo pri Dio) marksisma (Dio estas nek iluzio nek mito nek neutila hipotezo, Dio estas pliekzakte alieneca opreso, kies kaŭzojn oni devas elradike eltranĉi ĉar ĝi estas opio por la popolo), materialisma (ekzistas nur la materio), pozitivisma, neopozitivisma (ĉiuj kredasertoj kaj metafizikaj propozicioj estas nur materialo por la psikoanalizisto), strukturalisma (kalkulas Dion kiel fabelajn neniaĵojn).

ateismo devoto (attenzione al religioso al di là di preconcetti): devota (neantaŭjuĝa, neantaŭformita) ateismo.

ateismo di protesta: protesta ateismo (kontraŭdiismo).

ateismo di ragione, ateismo di libera scelta: elracia ateismo, elvola ateismo.

ateismo psicologico (tendenza a usare Dio per la propria gloria): propraglora dikredismo (Dio por mi, ne mi por Dio).

atemporale: ekstertempa, sentempa, eterna; (di tutti i tempi): ĉiutempa; al di là del tempo: transtempa; l’-: la Eternulo (ekstertempulo).

ateneo: (associazione culturale) ateneo, (università) universitato; atenei cattolici: katolikaj universitatoj.

ateo: s. ateisto, sendiulo, ateismulo a. ateista, ateisma, ateismema, sendia, sendiiisma; - “cristiano”: kristana ateisto (= sendia Dikredanto!), sendia postkristanulo; - devoto (per rispettosa attenzione all’ambito del divino): devota (pia) ateisto; - di convinzione, - per scelta: konvinkita (per opiniata valida argumentado) ateisto, ateisto pro elekto (sendepende de la verserĉado), absoluta ateisto

ateologia: ateologio, scienco pri ateismo, scienco por disvastigi ateismon.

atrio: (arch) atrio, antaŭkorto.

attaccamento: (fig) alligateco; attaccarsi (fig): korligiĝi.

atteggiarsi a: pozi, afekti; - santarello: pozi sanktule, afekti piece.

attentare (a qualcosa): atenci (ion); - alla vita, allo stato: atenci ies vivon, al la ŝtato; - il matrimonio: atenci geedziĝon; attentato: atenco; attentatore: s. atencinto, a. atenca, atencinta.

attenuanti circostanze - (mor): mildigaj (malgravigaj, malplikulpigaj) cirkonstancoj; attenuare: malgravigi; attenuazione: malgravigo.

attesa: atend(ad)o; Madonne in -: akuŝontaj Madonoj (pentraĵoj); in - del Salvatore: atendante la Savonton.

attestare: atesti; - per: favoratesti; - la fede; kredkonfesi, manifesti sian kredon.

attestato: atesto, (fig) pruvo, (documento) atest(il)o; - di nascita, di battesimo, di fede cattolica: naskiĝatesto, baptatesto, kredatesto, kredkonfeso; - di buona condotta: atest(ili)o pri bona konduto.

attestazione: atesto; il cristianesimo si fonda sulle attestazioni degli apostoli: kristanismo sin fondas sur la atesto de la apostoloj; - credibile, incredibile: kredebla, nekredebla atesto.

attico: (arch) atiko.

Atti degli Apostoli: (SS) Agoj de la Apostoloj.

attirare: altiri, allogi, instigi, inciti.

attivare: aktivigi; attivarsi: aktiviĝi (essere attivi) aktivi.

attivismo: aktivismo, agismo; ridurre il cristianesimo ad attivismo sociale: redukti kristanismon al sociala agismo; - apostolico: apostola agemo; vuoto -: (forgesanta pri la primara celo en la apostolagado) miscela, vana aktivismo; attivo: aktiva, agema; ordine religioso di vita attiva: agadcela ordeno, agadordeno, ordeno por la ekstermonakeja agado; confondere - con zelo apostolico: mistaksi agismon apostola agemo.

atto documento: akto, aktaro; atti del magistero della chiesa: aktaro de la eklezia instrua aŭtoritato (ekleziaj oficialaj instruaĵoj); - di pentimento, di fede, di speranza, di carità: pentopreĝo (pentesprimo), kredformulo, esprimo de espero (esperago), esprimo de karitato (karitatesprimo); atti impuri: malĉastaj agoj; in atti: efektive, (fil) en realo.

atto coniugale: geedza interrilato, edz(in)eca ago (ŝuldo); i significati unitivo e riproduttivo dell’- devono permanere inseparati secondo la morale cattolica: la signifsencoj unuiga kaj reprodukta (fekunda) de la geedza interrilato devas ĉiam resti nedisigitaj.

attore: (dir) aktoro.

attraente: alloga, loginstiga, ĉarma.

attrarre: altiri, allogi; Gesù attrae: Jesuo allogas (altiras).

attrazione: allogo, altiro, atrakcio; - al bene, al male: atrakcio al bonoj (bonaĵoj, al malbono.

attributo: (l’attribuire) atribuo, (qualità) atributo, atributaĵo; - divino (t): dia atributo (karakterizo, “predikato”); gli attributi divini sono contemplati nelle creature e applicati per analogia a Dio: al Dio la atribuoj estas kontemplataj en la kreitaĵoj kaj aplikataj (“predikataj”) analogie; - di santo (aureola): sanktula simbolo; - d’onore: honorinsigno.

attribuzione: atribuo, atribuado; - analogica, univoca, equivoca: analogia, unusenca, ekvivoka (malpropra) atribuado; l’- a Dio è sempre e soltanto analogica: atribuado al Dio estas ĉiam nure analoga; - sicura, incerta: certa, necerta atribuado; alcune lettere di Paolo sono di incerta -: iuj Paŭlaj leteroj al Paŭlo estas necerte atribuataj; (funzione): funkcio (de la pastro).

attrizione (pentimento di -): atricio; attrito (pentito): a. atricie pentanta; l’- non è ancora la riconciliazione con Dio senza il sacramento della confessione: atricio ne sufiĉas por akiri la dian pardonon manke de la sakramenta absolvo.

attuale grazia -: aktuala, helpa graco; peccato -: persona peko.

attualizzare: aktualigi; (essere attuale) aktuali, aktualiĝi, nuntempiĝi, (rendere reale) realigi; l’eucaristia attualizza (rende reale) il sacrificio di Cristo: eŭkaristio realigas la oferon de Kristo.

attuare: realigi, plenumi; - le prescrizioni liturgiche: plenumi la liturgiajn preskribojn; la redenzione di Cristo si attua già da ora: la krista elaĉeto realiĝas ek de nun.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   90


Elŝuti 3.58 Mb.


Elŝuti 3.58 Mb.