Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Pregho estas, franclingve :""Ho, Dieu, protège-moi contre mes amis; quand à mes ennemis, je m'en chargerai moi-même". Franclingvanoj helpu al la esperantigo de la pregho

Elŝuti 42.72 Kb.

Pregho estas, franclingve :""Ho, Dieu, protège-moi contre mes amis; quand à mes ennemis, je m'en chargerai moi-même". Franclingvanoj helpu al la esperantigo de la pregho
Dato18.03.2017
Grandeco42.72 Kb.

Elŝuti 42.72 Kb.

www.ipernity.com/blog/gkp/1623888

*************************************************
Numero 75 Marto - Junio 2015
O N D O D A V E R O
Trimonata informilo de TIETTI-Instituto
de Esperanto en Togolando
eldonata ekde januaro 1994
Redakcio : Parfo AJTO
p/a TIETo, B.P. 13169
Lome-TOGOLANDO
E-poshto : esp.togo@cafe.tg
**************************************************

Karaj ge-OV-uloj,
Pregho estas, franclingve :""Ho, Dieu, protège-moi contre mes amis; quand à mes ennemis, je m'en chargerai moi-même". Franclingvanoj helpu al la esperantigo de la pregho. "Chu taugus :"Dio, protektu min de miaj geamikoj, dum mi zorgos mem pri miaj malamikoj"?
Chu ne Dio protektu de malamikoj, dum ni zorgos mem pri niaj geamikoj ? Eble sekvaj esprimoj de la evea lingvo de la suda parto de Togolando povos ion aludi. Vidu :
1-Amehlonveve eyée mon na amesron veve
2- Ahomeku
3- Eku le kpato
4-Apefi ye so na ame na agble fi
Sube aperas esperantaj vortoj por iel montri eblan signifon:
1- kokras onin onia plej bona amiko
2- Hejma morto
3- Morto estas apud la domo
4- Doma muso vendas samdomanojn al sovagha besto.
Dum (1), (3) kaj (4) povus shajni klaraj, (2) bezonas aldonajn vortojn por esti sur la sama vojo. Ghi havas preskau saman signifon kiel (3). Sudtogolandanoj shatus montri, ke kio mortigas homojn tio estas ne for de li/shi, sed apud li/shi. Eble oni povus alimaniere diri tion :"Niajn malfelichojn kreas pli niaj proksimuloj ol malproksimuloj". Chu io tia ekzistas ankau ekster Afriko ?

Se oni bone analizas okazajhojn en Afriko por liberigi Afrikon, on trovas multajn domajn musojn. La fenomemo estas tiom chiutaga, ke ghin oni povas nomi AHOMEKUISMO en Esperanto. Tiel la domaj musoj farighos AHOMEKUISTOJ.

Bonvolu fari liston de la de vi konataj ahomekuistoj kaj protektu vin bone kontrau viaj malamikoj malpli dangheraj ol la domaj musoj. Kiaj ajn estos la ahomekuistoj en la Togolanda Esperantujo, TIETo pluiru sian vojon partoprenante en la klopodoj de ACE/UETA por organizi kongreson preskau nur per afrikaj rimedoj.

Pajto


==========
INFORMOJ
==========

1- Asocio de ekslernantoj de Instituto Zamenhof


------------------------------------------------------------ -
Nun funkcias la asocio de ekslernantoj de IZo.
La estraro konsistas el:
- Prezidanto : BOBY Komlan
- Ghenerala Sekretario : KOSSIVI Massan Judith - Respondeculo pri financoj : AGBOWOU Jacqueline - Vicsekretario : ANATO Guillaume
- Konsilanto : KEDEGADJI Ezekiel
Lernado de muziko kaj de Esperanto okazas chiun duan dimanchon. La venonta sesio okazas la 30-an de augusto 2015. Chiuj ekslernantoj, kiuj ne jam membrighis, estas petataj tion fari partoprenante venontan sesion lernan.
La venonta eksterordinara kunveno okazos la 27an de septembro 2015.

2- Ekzamenoj de TIETo/TIS


-----------------------------------
La 3an de augusto 2015 komencighis Esperanta kurso en Instituto Zamenhof. Tiu chi kurso dauris ghis la 14a de augusto 2015. Inter la 17a de augusto kaj la 15a de septembro 2015 okazos prepara kurso por ekzamenoj de ACE kaj de ILEI.
Interesighantoj tuj vizitu Instituton Zamenhof por enskribighi kaj sekvi la kurson. Kiuj ricevas tiun chi informon, tiuj tuj disponigu ghin al aliaj homoj.

3- Futbala teamo


----------------------
La futbalteamo de Esperantujo togolanda jam komencis la trejnadon sur la stadioneto de Instituto Zamenhof la 1an de augusto 2015. Tiu chi trejnado okazas chiusabate ekde de 15a horo.
Granda matcho okazos fine de tiu chi monato. Ankau TCHOUKBALL audigas sin. Ludoj okazas sur la sama stadioneto. Chiuj estas invitataj. Interesighantoj tuj vizitu IZon.

4- La sesa AKE (Afrika Kongreso de Esperanto)


---------------------------------------------------------------
La sesa Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) okazos en Togolando en decembro 2015. La diversaj movoj preparaj okazas en Instituto Zamenhof. Pli da informoj aperas en HACE (Horizonto de Afrika Centro Esperantista).
Decas aldoni, ke la sponsoro de la kongreso jhus disponigis 500 000 F CFA (proskimume 763 eurojn) al LOKAKE (Loka Kongresa Komitato de Afrika Kongreso de Esperanto) por komenci la preparlaborojn. Tial, la 10an de augusto 2015 okazis la unua kunveno de LOKAKE.
Du laborantoj de ACE kaj kvin membroj de LOKAKE povis interkonsilighi por unue finfini la farendajhon. La laboro pluiris la 17an de augusto en Instituto Zamenhof.

==============


MOVOJ NIAJ
==============

1-Fino de la tria trimestro en Instituto Zamenhof


--------------------------------------------------------------
Finfine, jes finfine. Finfine fermighis la lerneja jaro 2014-2015 en Togolando. Ekinte en oktobro 2015, la lerneja jaro trairis malfacilajn periodojn pro oftaj strikoj ne nur de geinstruistoj shtatlernejaj, sed ankau chiuj aliaj funkciuloj shtataj. Estis ege malfacila momento, kaj la shtato estis devigata prokrasti la ekzamenojn jarfinajn. Ne pli frue ol en tiu chi monato augusto finighis proklamado de la rezultoj de la ekzamenoj de la lerneja jaro, kvankam lau la oficiala kalendaro, la dato de la ferioj lernjaraj fiksighis je la 10a de julio 2015. Kiel chiuj aliaj lernejoj de la lando, ankau Instituto Zamenhof sekvis la ritmon kaj la 25-an de julio 2015 fermigis la pordojn de la lerneja jaro 2014-2015, kio tuj malfermis tiujn de la lerneja jaro 2015-2016. Vidu kiel IZo fermis sian lernejan jaron 2014-2015.

Chio komencighis la 15-an de julio 2015, kiam la teamo futbala de IZo ekigis trejnadon de siaj ludantoj. Tiam pluiris speciala kurso Esperanta por gelernantoj de IZo jam komencita tagojn antaue . La trejnado kaj kurso Esperanta pluiris la sekvan tagon, kiam aldonighis ankau pretigado de diversaj grupoj kulturaj, kiuj estis agrabligonta la etoson de la la tago de la lerneja jaro.


La 17an de julio 2015 estis granda tago, char okazis la tre atendata futbalmatcho inter IZo kaj la lernejo Institition Montesqieu II. Estis du ludoj. Unue geinstruistoj, kaj poste gelernantoj. Dum la instruistoj de IZo venkis tiujn de Montesquieu II per unu golo kontrau nul, chiu el la teamoj de la lernantoj enpafis du golojn. La gelernantoj de IZo tute ne forgesis, ke estos ekzameno Esperanta post kelkaj tagoj.

La 20-an de julio 2015 okazis ekzamenoj Esperantaj por la gelernantoj de IZo. Aliaj gelernantoj de IZo povis spekti Esperantajn filmojn. Jes, okazis ankau aliaj aferoj en la tago. Matchoj futbalaj kaj chukbala okazis inter la gelernantoj de la kolegia nivelo. La teamoj futbala kaj chukbala de la unua klaso ludis kontrau tiuj de la dua kaj tria klasoj, sed ne povis venki. Tial la teamoj de la dua kaj tria klasoj estis permesataj daurigi la turniron.

La 21a tago de julio 2015 estis preskau nur luda. Tiam okazis la lastaj matchoj de la turniro. Che la elementa nivelo, la teamo de la kvara klaso ludis kontrau tiu de la kvina klaso futbale. Post tio, la teamo de la tria klaso venkis la pokalon antau tiu de la sesa klaso. En tiu etoso futbala devis ludi ankau teamoj de la kolegia nivelo. Dum la teamo de la dua klaso venkis tiun de la kvara klaso chukbale, tiu de la tria klaso venkis tiun de la kvara klaso futbale. Devis morti tiel tiu tago kun la naskigho de la 22a tago de julio? Kio okazis tiam ? Vidu !

Estis mardo la 22a de julio 2015. Chu surprizo ? Certe oni demandus pri kio temas. Fabrikado de perloj, sapoj kaj kukajhoj. Gelernantoj tiam lernis, kvankam la ferioj estis baldau. Jes, ghuste pro la ferioj la administracio de IZo ne forgesis siajn gelernantojn. Tiuj chi lernu ion, kio ebligos al ili enspezi dum la ferioj. Tiu chi lernado devis daurigi la postan, kiam okazis ankau kunveno de la laborantoj de IZo por priparoli la rezultojn ekzamenajn kaj ankau organizi la ferilaborojn.

Vendredo la 24a de julio estis la lasta tago de la lerneja jaro 2014-2015 por la gelernantoj de IZo. Estis tre bona etoso festa. La tago naskighis en la lernejo per diversaj ludoj. Tiam okazis ankau teatrajhoj, deklamado de poemoj, interpretado de kantoj, ktp. Kunmangho de la gelernandoj piknike estis aparta ero de la programo. Kaj devis alveni la momento de proklamado de rezultoj.

La gelernantoj multe atendis tiun chi momenton ege gravan en ilia lerneja vivo. Chu ili sukcesis au ne ? Chu ili ricevos premiojn ? Lau mezure kiel pasis la horoj, chiu lernanto finfine konatighis kun sia sorto. Estis kaj sukcesintoj kaj malsukcesintoj. Vidu !

REZULTOJ DE LA EKZAMENOJ JARFINAJ EN INSTITUTO ZAMENHOF (IZo)

Okazis la jarfinaj ekzamenoj, kiuj kondukis la lernejanojn al ferioj dumonataj. Jen la rezultoj en IZo :

INFANVARTEJO
El 46 gelernantoj 38 sukcesis por la unua klaso de la elementa nivelo. La procento de sukceso estas 82,60 %.

ELEMENTA NIVELO


En la unua klaso de 47 gelernantoj sukcesis 45, kio reprezentas 95,74 %. En la dua klaso estas 54 gelernantoj kaj 51 sukcesis kun la procentajho 94,44 %. El 56 gelernantoj de la tria klaso sukcesis 48 kun la procentajho 85,71 %. La procentajho de sukceso en la kvara klaso estas 90,47 %, kio montras, ke 38 gelernantoj el 42 sukcesis. En la kvina klaso sukcesis 43 el 51 gelernantoj kun la procentajho 84,31%. Chu necesas diri, ke la sesa klaso havas 100% de sukceso kun 43 gelernantoj ? Estus pli bone tuj iri al la mezgrada nivelo.

MEZGRADA NIVELO


La unua klaso havas 59 ekzamenitojn, el kiuj sukcesis 44, kio estas 74,57%. El 59 gelernantoj de la dua klaso sukcesis 54 kun 91,52 %. En la tria klaso estas 44 gelernantoj kun 34 sukcesintoj, do 77,27 %. La kvara kaj lasta klaso preskau 100 % sukcesis, char el 45 gelernantoj nur 2 malsukcesis.

Neniu miru pri tiaj rezultoj en Instituto Zamenhof, char ghiaj gvidantoj, kiuj ankau gvidas ACE (Afrikan Centron Esperantistan) chiam spitas chiajn barojn por sukcesi en chiaj medioj kaj cirkonstancoj. Kaj ili devis festi la jarfinon. Jen ili decidis retrovi sin la spotan tagon en IZo.

La tuta stabo de TIETo estis en IZo jam je la 11a horo de la 25a tago julia. Alvenis poste estraranoj de la asocio de la gepatroj de la gelernantoj de IZo kaj ankau la geinstruistoj de la lernejo. La kunmagho okazis, sed tiam estis tute alia etoso. Manghantoj ne trovis siajn shatatajn viandajhojn kaj fishajhojn. La administracio de IZo devigis ilin manghi nature vegetale, kio ne plachis al iuj. Tamen la prezidanto de TIETo, s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah tiom ghojegis, ke li proponis, ke nur tiajn manghojn IZo ofertu dum la jarfinaj festoj.Nur poste, preskau chiuj manghintoj komprenis la diron de HIPOKRATO "Via mangho estus via kuracilo, kaj via kuracilo estu via mangho". la ghojo revenis sur chiuj vizaghoj kaj en tiu etoso preskau fermighis la lerneja jaro. Ho jes ; io okazis du semajnojn poste.

La asocio de la gepatroj de la gelernantoj de IZo ege interesighis pri la programero FABRIKADO DE PERLOJ, KUKAJHOJ KAJ SAPO. Jen membro de la estraro tuj proponis al si instrui membrojn de la socio lerni pri mondonaj aferoj. La 8an de augusto 2015 okazis la formado. Nun tutcertas, ke al gelernantoj de IZo kaj ankau al iliaj gepatroj ne mankos mono por pretigi sin por la nova lerneja jaro 2015-2016 kaj chiuj nun havas ion en la mano, kio ebligos al ili enspezi monon dum la monatoj augusto kaj septembro, antau ol la eko de la nova lerneja jaro 2015-2016 la 28an de septembro 2015. Ghis tiam !

2- Kursoj kaj ekzamenoj esperantaj de TIETo al gelernantoj de Instituto Zamenhof ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raporto pri la junia kaj julia E-kurso en Instituto Zamenhof en Togolando.

La 23-an de julio 2015 finighis en agrabla etoso kun kontentiga rezulto la unumonata E-kurso je tri niveloj. La kursgvidantoj GBEGLO Djifa, KEDE GADJI Kokou Hezekiel, AYENA Kossi Tete, AGBOLO Didier, kaj ATTAGLO Kokou per la lernolibroj Zagreba metodo, la pasporto, Gerda Malaperis, bela mondo, flugu kun Petro, Por la praktikantoj, kaj la gramatika kajero, sub la gvido de s-roj DOUMEGNON Koffi kaj konsiloj de GBEGLO Koffi kuraghe instruis la lingvon respektive al la gelernantoj de la niveloj 1, 2 kaj 3 (N1, N2, kaj N3). La lernobjektoj estis : gramatiko, vortoprovizo, historio, teksta kompreno, kiel redakti eseon, ……..

Jen resume kiel evoluis la kurso de la 22-a de junio ghis la 23-a de julio 2015.


N1 : 27 gelernantoj komencis la kurson, 12 finis ghin kaj nur 7 ekzamenighis el kiuj 5 sukcesis. N2 : 52 gelernantoj entuziasme ekigis la kurson, 32 finis ghin kaj nur 25 ekzamenighis el kiuj nur 10 sukcesis. N3 : 16 gelernantoj komencis la perfektigan kurson, 6 finis ghin, kaj ili chiuj ekzamenighis, kaj nur unusola kandidato malsukcesis.
La subajho montras laumerite la laborojn de la partoprenintoj.
- Nivelo 1 (N1)
Temas pri finstudintoj de la unuagrada lernejo, kiuj por la unua fojo malkovris Esperanton. Ili estas 9 ghis 11 aghaj.
(rango; Nomo kaj antaunomoj; sume; sukceslimo; Fina rezulto )
1-a) KITCHO-GUEGUE Rosine; 69,50; sukcesis
2-a) KOFFI E. Emmanue; 67; sukcesis
3-a) AGOSSOU Marius Godwin ; 67; sukcesis
4-a) AMETOGO A. Martine ; 65,50 ; sukcesis
5-a) DOUMEGNON Akossiwa Dorcas 60,50; sukcesis

La malsukcesintoj


AGBEDANOU Y. Jean
ONYEMAH C. Victor

- Nivelo 2 (N2) : Temas pri gelernantoj de IZo, kiuj jam eklernis Esperanton, sed neniam trapasis E-ekzamenon.


Ili estas 11 ghis 13 jaraghaj.

(Rango ; nomoj kaj antaunomoj; sukceslimo ; Fina rezulto)


1-a) AKEY A. Paula ; 103,50 ; sukcesis
2-a) ANATO Clement ; 103; Sukcesis
3-a) AKAKPO Y. Guillaume ; 98 ; Sukcesis
4-a) FOUNOU Herve : 95,50 ; Sukcesis
5-a) AKPOTO Yvette ; 94,50 ; Sukcesis
6-a) KOUNAKE Princesse ; 93,50 ; Sukcesis
7-a) NOUKPOKOU Dominique ; 91,50 ; Sukcesis
8-a) AMEGNINOU A. Rosine ; 91 ; Sukcesis
9-a) ZANDJI-KWAKU Jeanne ; 86 : Sukcesis
10-a) ATTIOGBE Didier ; 84; sukcesis

- Nivelo3 (N3) : temas pri gelernantoj de IZo, kiuj jam sukcese trapasis A-ekzamenon de ACE. Ili estas 11 ghis 14 jarahgaj.

Rango ; Nomoj kaj antaunomoj ; Sukceslimo ; Fina rezulto
1-a) TOZO Martine ; 60,50 ;sukcesis
2-a) AMEDANOU William ; 56 ; Sukcesis
3-a) MIAKAZEBI Chancelle ; 54 ; Sukcesis
4-a)FLACANDJI Helene ; 52,50 ; Sukcesis
5-a ) KOMI Emmanuel ; 50,50 ; Sukcesis
La malsukcesintino estas AYIKA Dede

Por perfekte regi la lingvon, estus preferinde, ke tiuj supraj sukcesintoj denove sekvu la E-kurson, kiun organizas la instrufako de UTE (TIETo) kunlabore kun la landa asocio de la 3-a ghis la 17a de augusto 2015 al la tuta popolo de la chefurbo Lome.

Raportis KEDE GADJI Kokou Hezekiel

3- Esperanto kaj Sporto


--------------------
Nun vekighas la futbalteamo de la Esperantujo togolanda. Ekslernantoj de IZo konsistigis la chefan motoron. Trejnado jam komencighis. Certe la teamo ludos dum la jarfinaj esperanto-renkontighoj en Togolando. Chiuj esperantistoj estas petataj partopreni. Bonvolu informighi en Instituto Zamenhof.

4- IZo PLUS en INSTITUTO ZAMENHOF (IZo)


----------------------------------------

a- Kio estas IZo PLUS

Esperanto estas objekto ne de la Togolanda instruprogramo, sed ghi estas instruata al gelernantoj de la unua, dua kaj tria klasoj de mezgrada nivelo en Instituto Zamenhof pro la aprobo de la gepatroj. Iuj el tiuj chi mem promesadas lerni la lingvon sed ne jam komencis. Kio okulfrapas, tio estas, ke gepatroj chiam plendas pri nebona lernado de iliaj gefiloj en liceoj kaj tial proponas ke IZo havu ankau liceajn klasojn. Ili malkashe diras, ke en liceoj la gelernantoj ne estas tiom bone trejnataj kiel en IZo. Char Instituto Zamenhof ne povas havi liceajn klasojn, en tiu chi lernjaro 2014-1015 ghiaj gvidantoj submetigis proponon al la asocio de gepatroj de gelernantoj de IZo :" ekslernantoj de Instituto Zamenhof, kiuj nun lernas en liceo studos Esperanton sabate kaj feritagojn en Instituto Zamenhof kaj ankau havos subtenokursojn en angla, matematiko kaj fizikaj sciencoj". Kiom ghojis tiam la gepatroj. La asembleo per aplaudego akceptis la proponon. La administracio de IZo taskis al si fari ion, tion ghi devas komenci. Jen io komencighis

La afero ekis la 8an de novembro 2014 sed tiam, la kurso preskau ne komencighis. La 15an de novembro deko da homoj partoprenis. Instituto Zamenhof taskas al si fari pli kaj plu por tiuj junuloj. Tial tiun chi programon ghi nomas IZo PLUS. Pliaj vortoj pri IZo Plus aperos poste. Tiu chi PLUS signifas, ke Instituto Zamenhof disponigos pliajn lernindajhojn al siaj ekslernantoj. Esperanto, Informadiko kaj subtenkursoj jam ekis. Nun estas pripensata metilernado en IZo. Ideoj venas buntaj en la kapoj de la gvidantoj de IZo. Certe ili realighos por helpi la gejunulojn togolandajn.

b- Vortoj pri la unua eksperimento
RAPORTO PRI LA HELPKURSOJ DISDONITAJ AL EKS-GELERNANTOJ de IZo EN LA UNUA KLASO DE LICEO DE LA SERIOJ A4 KAJ D

La ideo pri la organizado de helpkursoj al la lernantoj de la unua klaso de kolegio de la serioj A4 kaj D realighis de la 15-a de novembro 2014 en INSTITUTO ZAMENHOF. Komence, nur la lernantoj kun la diplomo pri finstudo en duagrada lernejo en Instituto ZAMENHOF rajtis partopreni en la kursoj. Fine de la unua trimestro, la administracio jughis ke estas bone permesi al lernantoj tiunivelaj de aliaj lernejoj sekvi tiujn kursojn.


La helpkursoj okazis chiusabate de la dek kvina ghis la dek oka, en Instituto ZAMENHOF. Notindas, ke la kursoj kiuj komencighis la 15-an de novembro 2014 finighis la 30-an de majo 2015, rilate la lernojaron 2014-2015.
S-ro KEDEGAGJI Kokou Hezekiel (Licencio pri hispana lingvo) instruas Esperanton. S-ro LARE Minkmokso ( Du sukcesaj universitataj studjaroj pri matematiko kaj fizikaj sciencoj) instruas matematikon kaj fizikajn sciencojn. S-ro Mawuéna HUNKPORTIE (Majstreco pri angla lingvo kaj CAPCEG) instruas la anglan lingvon.
Se komence 23 lernantoj inskribighis por partopreni en la kursoj, nur kvin regule sekvis la kursojn de la komenco ghis la fino.
La rezultoj de la partoprenantoj de tiuj kursoj jenas.
Gelernantoj en la liceo Be-kpota, APEVI Amélé Josephine (serio A4) atingis la rezulton 09,72 okupante la 29-an rangon inter 76 lernantoj, KEDE GADJI Hervé (serio A4) atingis la rezulton 11,92 okupante la unuan rangon inter 76 lernantoj kaj ZANKOU Victoire (serio S) atingis la rezulton 13,00 okupante la 7-an rangon. Lernantino en Liceo TOKOIN I, DOS-REIS Jesmina Ludy (serio S) atingis la rezulton 13,07 okupante la 9-an rangon inter 63 gelernantoj. Rilate al AYENA Abla Madoe (serio S), lernantino en Liceo TOKOIN II atingis la rezulton 12,88 okupante la 4-an rangon.
Gheneralmaniere la instruistoj salutas la ideon de la administracio de IZo kaj pensas ke la rezultoj estus pli bonaj se la gelernantoj sekvis pli regule la kursojn. Plue la grandparto de la lernantoj kiuj forlasis la kursojn au kiuj venis sed ne regule elvokis kiel kialojn siajn lernejajn kaj ekleziajn regulajn eventojn, kiuj okazas chiusabate matene au vespere. Tiu situacio okazigis la malgrandigon de la nombro de la kursopartoprenantoj kaj portempe la demotivigo de regulaj lernantoj. La instruistoj sin demandas do, chu lau la lernantoj, chu tiuj kursoj al ili ofertitaj, utilas al ili ? Chu ne taugus informi ankorau pli la gepatrojn kaj la gelernantojn pri la utileco de tiuj kursoj ?
Pridemanditaj pri la kursoj chiuj lernantoj deklaris ke la kursoj multe utilas al ili. Plu ili deziras ke por la venontaj jaroj estu trovitaj por ili instruistoj kiuj instruu al ili la francan kaj germanan lingvojn. Sed estus utile ke ili estus regulaj kaj asiduaj antau ol insiste peti aliajn instruistojn.
El la franca versio de HUNKPORTIE Mawuena (Pedagogia direktoro en Instituto Zamenhof) tradukis GBEGLO Dzifa (Esperanto-Instruisto en Instituto Zamenhof)

3- El TIETo-kunveno


---------------------------
La kunveno povis noti la malklara konduto de la prezidantino de ILEI konscie au senkonscie bremsi la agadon de TIS (Togolanda ILEI-Sekcio). La pruvo estas, ke shi rifuzis disponigi al TIS materialon por la baldauaj ILEI-ekzamenoj fine de tiu chi monato. TIETo tuj komprenas, ke la prezidantino helpas al ghi iri propran vojon. Tial la kunveno decidas uzi la ekzamenan sistemon de ACE por taksi la konojn esperantajn en Afriko kaj cetere en la mondo. Ghi petas de ACE publikigi la tutan sistemon ekzamenan, kiun ghi havas. La kunvenantoj komprenas, ke la legitimeco de la ekzamenoj dependas ne de la institucio, kiu organizas la ekzamenojn, sed de la homoj, kiuj instruas kaj ekzamenas kaj ankau de tio, kion oni faras per tiuj instruoj kaj ekzamenoj. Ili komprenas, ke havi konojn kaj utiligi ilin estas multe pli valore ol havi diplomon kaj chiam krii ke oni estas diplomita.
La kunveno decidis organizi Esperanto-kursojn pli pagajn ol senpagajn, char montrighas, ke kvankam la kurso estas senpaga, partoprenas nur kelkaj homoj. Se ghi estos paga, partoprenos nur tiom da homoj. Do nenio perdighas. Ekde nun la Esperanto-kursoj de TIETo estos multe pli pagaj ol senpagaj.
La kunveno notis la progresojn en la preparlaboroj de la 6a AKE kaj proponis al si zorgi pri la kvizo dum la kongreso.

=============


CHIES VOCHO
============

MI ESTAS PASTORO DE MIA PROPRA RELIGIO


En fotokopiejo, homoj atendas, aparatoj funkcias.


Viro al alia viro kaj alterne :
- Kiel vi fartas, amiko ?
- Ho, kiel vi mem konstatas en mi.
- Hej, amiko, ne plendu. Chu vi scias, ke Dio kaj Satano interkonsentas ? Do, ne problemas. Miaj demonoj kaj viaj angheloj estas eble amuzighantaj kune, ie, en nevidebla mondo. Mi ne komprenas kial iuj personoj, precipe virinoj, krias forte : " Nome de Jesuo ! Nome de Jesuo !" Ili ekpreghas farante multajn gestojn por ke oni diru, ke ili havas multe da fido. Ili bruadas en la preghejo sen ech pensi pri siaj edzoj kiuj restis hejme ! Hej ! Kial ili faras tiom da bruo ?
Rigardante nun virinon, li aldonas :
- Hej, fratino mia, mi opinias, ke vi ne apartenas al tiu kategorio de bruaj preghulinoj ! Ne, troas. Kaj tiuj, kiuj voche krias:" Shalom ! Shalom !" Kia demono estas do Shalom ? Mi, kiam mi vidas fratulinojn, mi rimarkas bone, ke ili salutas la aliajn sen bruo, humile. Neniu komparo kun tiuj lautparoluloj, bruaj kreduloj. Chu vi scias tion ? Tiuj kreduloj, la virinoj unuavice, timegas bestetojn kiel musojn, blatojn, araneojn. Kaj tuj kiam ili vidas ilin ,hej, ili komencas sian komedion. Ili emas ripeti preghante : " Jesuo , savu min ". " Li mortis kaj resurektis, neputrema, vivanta por chiam ! " klamas la pastoroj. Chu mem ili scias, kie li estas ? Kiam li relevighis, li supreniris tre tre alten... En kiu planedo li trovighas nun ? Chu Jupitero? Chu Saturno ?
Oni chesu preghi sensence ! Tio agacas min , jes, tio tre agacas min. Rilate al bestoj, musoj, blatoj au araneoj, por ili, estas tiom da demonoj. Bizare ! Stultece ! Mia propra edzino estas tiel. Shi tremas, saltas, krias :" Hej, rigardu ; mortigu tiun demonon, nome de Jesuo, ktp." Mi, male, ech se scorpio estas sur la muro, jes sur la muro, mi restas senmova, ghuste tie, starante je kelkaj centimetroj apud ghi. Senghene. Se ghi ne mordas min, mi, miavice, ne dispremas ghin. Simple. Ho, kial mi farus tion ? Ghi ne atakis min. Ghi kviete estas tie. Ha, se ghi montrighas danghera, tiam en posteno de laurajta defendo, mi tuj reagas ! Energie. Nur en tiu kazo...
Jes, amikino, estas tiel. Se vi respektas la naturon ,siavice ghi respektos vin. Ne kompliku nenecese vian vivon kun teologiaj aferoj. Mi estas pastoro je mia propra religio! Nenio plu.
La virino interpelaciita auskultis senvorte la abruptan alporolon.
Kaj la universo daurigas ghiajn rondiradojn.

Madzella


===================
PODIO DE KREDOJ
===================

1- Mia kredado II:


===================
Dua chapitro : HOMAR-HELPANTOJ

Tuj la titolo de la teksto estas demandiga. Kiujn helpojn oni donas al la homaro ? Chu al la homaro mankas io, kaj cuiuj helpas ghin tion havi ? Kio do mankas al la homaro ? Jen demando, kiun chiu povas respondi nur subjektive, char chiu rajtas diri kion li pensas.

Kiu vidas, ke al la homaro mankas akvo, tiu povas klopodi, ke akvon havu la homaro. Kiu vidas, ke al la homaro mankas fekajhoj sekigitaj, tiu klopodas, ke sekigitajn fekajhojn havu la homaro. Senkonscie oni povas konsideri homon nur unu elemento de la homaro kaj ofte tiu elemento estas la persono mem kiu konsideras. Vidu !

Simpla observo de chio kio okazas en la politika medio klarigas multon al ni. Chiu politikisto krias, ke la popolo volas ion, sed kion oni vidas, tio estas, ke la politikulo mem volas tion. Klare estas, ke chiu homo estas homarhelpanto. Tamen necesas rimarki, ke iuj elstaris en sia agado kadre de helpado al la homaro, serchante ion, kio mankas al multaj homoj. Lau ili, kio mankas al la homo, tio estas LA VERO. Hej, jen alia klarigendajho.

Kio estas LA VERO ? Chiu respondu siamaniere. LA VERO estas, ke chiu homo spiras, mortas, vivas, sekskunighas, ktp. LA VERO estas, ke la homoj ne scias kial ili vivas sur la tero. Ho jes, LA VERO estas, ke IO nomata DIO kreis la mondon. LA VERO estas ke Dio ne ekzitas. LA VERO estas ke la homoj estas felichaj. Jen io kontraustaras :"Kiu diras, ke la homoj estas felichaj, tiuj klopodus simple rigardi la homojn en Liberio kun la febro EBOLA". Vere estas komplike. Jen iuj homoj pensas, ke tio tute ne estas io komplika, kaj ili siamaniere klarigas tion, ke homoj komprenu la situacion. Jen ankau ili helpas al la homaro. Tiajn homojn multego da aliaj homoj sekvas. Chu ne estus bone listi kelkajn ?

Krishno, Sidharta Gotamo (la Budho), Zarachustro Zoroastro, Moseo, Hillel, Sokrato, Konficius, Heraklo , Jesuo, Mahometo, Bab,Bahaullah, Claude Vorilhon, George FOX, Mary Baker Eddy, Gandhi, Nao DEGUCHI kaj multaj aliaj homoj nun influas la homaron per sia vivado kaj instruado. Lau ili, kio mankas al la homaro, tio estas ne en la materia aferoj, sed en io alia ekster la kompreno homa. Ili ekzemplas al la homoj, al kiu ili promesas la veran felichon, kiam ili sekvas iliajn instruojn. Kion ili konkrete instruis ?

Konatighu kun la vivo de tiaj homoj helpos scii ion pri tio, kion ili instruis.
- Unue, iliaj naskighoj okazis en malfacilaj au misteraj kondichoj. Iuj naskighis el virgulino (Heraklo, Jesuo, ktp) dum aliaj en prizono (Krishno); ceteraj en aliaj tre malfacilaj situacioj kiel Moseo naskita de sklavino kaj jhetita. Pri ilia vivado estas rakontita multo : infaneco en manghujo de bestoj (Jesuo), en regha palaco (Gotamo), inter kruelaj homoj (Mahometo),ktp.
- Due, pri ilia vivado oni rakontis mirindajhojn : instruis la amon al la proskimuloj, la sinforgeson, la rilatadon al iu supera forto, ktp. " Se iu frapis al vi unu vangon, donu al li la duan", diris Jesuo. Homo jhetadis rubojn sur la korton de Mahometo. Liaj servistoj decidis puni la homon, sed Mahometo kontraustaris. Iam la homo ne povis veni meti la rubojn. Tiam Mahometo demandis "Chu mia amiko ne venis ?" Jen Mahometo vizitis la homon por scii kial li ne venis. Kaj Kio pri Gandi, kiu multajn tagojn fastadis por la savo de la homoj.
- Trie, tiuj homoj mortis malfacilan morton. Jesuo estas krucumita dum Bab, pafmortigita.
- Iuj el tiuj homoj deklaris sin Dio (Jesuo, Heraklo,ktp) dum aliaj senditoj de DIO au profetoj ( Mahometo) kaj ceteraj, verserchantoj (Gotamo, Hillel, ktp).
La nuna vivo en tiu chi 21a jarcento estas influata de tiuj homoj. Tio vidighas tra la religioj nun pratiktataj tra la mondo : Judaismo, Kristanismo, Islamo, Bahaismo, Budismo, kaj multaj aliaj. Decas mencii aliajn kategoriojn de homoj, ankau kiuj impresis la mondon.
Chu Bill GATES kaj Robert KIYOSAKI povas iel roli tie chi ? Kaj Nelson Mandela ? Ho jes, ankau Martin LUTHER KING, Mao Zedong, Thomas SANKARA, Patrice LUMUNBA.Hej, kaj la majstro Lazaro Ludoviko ZAMENHOF. La listo povas longighi ghis nun chirkau la 21a jarcento, kiam elstaras s-ro Armand Patrick POGNON. Dum la unuaj supre menciitaj homoj bazighas sur ion ne materian, la dukategoriaj estas en alia flanko de la medalo, la materia, jes ankau metapsikaj. Tamen chiuj klopodas trovi ion al la homaro, kio mankas al ghi. Nu, kio pri la komuna punkto de tiuj homoj ?

Amo al homoj, sinforgeso, humileco, pardonemo, ktp nestas en ili. Se ilia vivado estas plenaj de mirindajhoj pro tiuj ecoj, certe ankau tiuj de la aliaj homoj estos tiaj, certe kun unu sola kondicho, strebi vivi kiel ili. Tion farante la homoj povos ghui la vivon kiel ili volas kaj atingi la eternan felichon. Tuj montrighas homa respondeco. Vortoj priaj aperos en la tria chapitro.

2- La dekdu pruvoj pri la neekzisto de Dio (daurigo de la teksto en OVo 74) ---------------------------------------------------------------------------
Dua grupo de argumentoj
Unua argumento :
La reganto negas la kreinton
Ekzistas iuj - ech - multaj- kiuj tamen obstinighas kredi. Mi komprenas ke, oni povas kredi je la ekzisto de perfekta kreinto ; mi komprenas ke, eventuale, oni povas kredi je la ekzisto de necesa reganto ; sed shajnas al mi neeble, racie kredi je ambau, samtempe ; agnoski unu, estas negi la alian ; proklami la perfektecon de la unua estas rekoni la neutilecon de la alia; proklami la necesecon de la dua estas negi la perfektecon de la unua.
Alidirite, oni povas kredi je la perfekteco de unu au je la neceseco de la alia ; sed estas neracie kredi la efektivecon de ambau ; oni elektu.
Se la universo kreita de Dio estus perfekta verko, se tiu verko estus entute, ghis la plej elementaj detaloj, sen difekto, se la mehhanismo de tiu giganta kreitajho estus senriprocha, se tia kaj tiel perfekta estus ghia arangho ke ne estus utile timi echan misfunkcion, ech ne unu averion, resume se la verko estus inda de tiu genia laboristo, de tiu nekomparebla artisto, de tiu eksterordinara konstruisto kiun oni nomas Dio, la ekzisto de reganto tute ne aspektus bezonate.

Artisto Artisto estas persono kiu per kreaj talentoj kreas arton. Oni povas uzi la vorton rilate al iu branĉo de la artoj-ekzemple: muziko, literaturo, kaj teatro-tamen pliofte ĝi estas konektita de belartoj.

Tuj post la komenca impulso, post ekfunkciado de la giganta mashino, estus sufiche lasi ghin memfunkcii, sen timo pri eventuala akcidento.
Kial tiu ingheniero, tiu mehanikisto, kies rolo estas prizorgi la mashinon, ghin gvidi, interveni kiam necesas, kaj alporti al la funkcianta mashino necesajn modifojn kaj sinsekvajn riparojn ? Tiu chi ingheniero estus neutila, tiu mehhanikisto nenecesa.
Tiukaze, neniu reganto.
Se la reganto ekzistas, tio signifas ke ghia cheesto, ghia prizorgado, ghia interveno estas nepraj.
La neceso de la reganto estas kvazau insulto, defio al la kreinto ; ghia interveno atestas pri la mallerteco, la senkapablo, la senpovo de la kreinto.
La reganto negas la perfektecon de la kreinto.

===================


F E L I E T O N E
===================

En OVo 74 ni legis :<>. Jen la komenco de la epizodo !


KRISHNAMURTI


Kio ni estas ? Kiu estas la senco, la vera signifio de chi tiu febra faro kaj malfaro chiutaga, ena kaj ekstera, morala kaj materia ?
Homo kredas (ekzistas malmultaj esceptoj) agi libere, lau propra volo, sed fakte li nur reagas che la eksteraj stimuloj de la medio kaj che la premo de sia psika fono. En tiu nescio li sentas sin sekure kaj pensas ke tio, kion li individue au kolektive faras, estas ‘’la realo’’, la vivo mem. Li ne dubas pri la normaleco kaj sagho de tio, kion li faras, kaj pri tiu de la socia mekanismo, kie li vivas.
Se ni ne malkovras chion chi, se ni ne konas nek komprenas nin mem profunde, se ni ne plu funkcias kiel automatoj, nia vivo estos chiam sensignifa, tre suprajha. Ni iros lau la vojo de la tradiciajhoj, konfuzaj kaj enretigitaj pro la hhaoso de la pasioj, fantazioj, suferoj kaj etaj ghojoj, kiuj konsistigas nian mondon.
Al chi tiu eksterordinara kaj vitala malkovro kondukas la parolo de Krishnamurti. Pritraktante la saman problemon centfoje lau ties diversaj anguloj.
Chi tiun malkovron neniu povas fari por alia persono. Por ke ghi alvenu, ni bezonas energion, malkvieton, pasian deziron por vero, por kompreni la vivon, la adan movighon de nia sento, penso kaj faro ; ech la sencon de niaj diroj. Tiam ni ‘’mortas’’ por chio malnova, por la pasinteco, por la konatajhoj, ni vekighas transformighantaj. Tiam alvenas vera mensa mutacio. Tiam ni ekkaptas la chirkauan brutecon ; ni perceptemas la stultajhojn ambicio, posedavido, atingo kaj gajno. Ni ekkomprenas la kialojn de malamo, perforto, intertrompo, timo kaj sufero.
Chio renversighas, oni povus diri, kaj ekaperas novaj rilatmanieroj inter homoj kaj antau la ajhoj. Supozeble, chi tie ni ne parolas ‘’pri’’ Krishnamurti. Oni povas paroli pri Krishnamurti, same kiel oni povas paroli pri amo au pri la parfumo de ekzotika floro. Oni perceptas ghin kaj sentas, kio ghi estas, au oni ghin ne sentas kaj ghi ekzistas por oni mem.
Krishnamurti plene vivas tion, pri kio li parolas. Li estas tute libera de la egocentra revo. Mi ne scias kiagrade, kiel profunde kaj belece li perceptas chion. Ech estus vane, ke li priskribu tion al ni. Ni reduktus chion al nia propra nivelo, al nia nuna stato. Ni ne sentus la florparfumon.
Sed ni povas malkovri. Kaj chio, kion krishnamurti diras, helpas nin malkovri, komencante ekde nia propra malkovrado.
Ne gravas kion ajn ni faras en nia reva stato : cerbumi, havigi al ni konon au monon, teknikighi, serchi sensaciojn, distron, aliri nelaboron, komercajn, sciencajn au religiajn aktivecojn. Se ni malkovras nian konscian staton, sen la elradika shangho, kiu tiam okazas, chio, kion ni faras, ech plej bonintence, daurigos sur la mondo stulton, korupton kaj suferon same kiel ilin ni nun vidas (se ni ech kapablas ekkapti la evidenton). Se ni ne malkovras nin, se ni ne konas nin, se ni ne vekighas, ni ankorau vivos en infero, ne sciante, ke ghi fakte estas infero.
Se ni estas seriozaj, ni neeviteble renkontighos kun Krishnamurti kaj li helpos vidi la mondan inferon, nur respegulon de tiu, kiu ekzistas che ni.
La vidkapablo aŭ vida percepto estas tiu el la kvin sensoj, kiu ebligas percepton, observon, kaj analizon de onia medio per la ricevo kaj interpretado de lumo. La sensa organo estas la okulo -kiu konsistas el la okula globo kaj la pluaj organoj- estas la organo, kie registriĝas impresoj de videbla lumo, sed la vidprocedo inkluvizas ankaŭ agadojn en specifaj regionoj de la cerbo (vida kortekso): Tie la kolektitaj informoj analiziĝas kaj kunordiĝas laŭ formo, koloro, materialo, reliefo, ktp., kaj kompariĝas kun antaŭe memorigitaj bildoj. La vidkapablo estas celata precipe por perceptado de kontrasto, kaj per tio ankaŭ konturoj. La vidkapablo tial permesas vidadon de la konturoj de objektoj, iliajn distancojn kaj signife ĝi partoprenas en orientado en spaco. Por homo, vidkapablo estas la plej grava senso, kiu perceptigas proksimume 80 % da ĉiuj informoj pri la medio. Iuj uzas okulvitrojn por plibonigi sian vidkapablon. Oni kiu ne povas vidi, aŭ kiu preskaŭ ne povas vidi estas blinda.
Char la mondo estas kio ni estas.
Kion pli ni diru ? Ni povus paroli senfine, ne pri Krishnamurti sed pri nia propra vekigho. Ne necesas. Multaj vortoj konfuzigas. Tie, kie la grundo estas preta, sufichos tio jam dirita.
Rubén Feldman Gonzàlez

(Daurigota en OVo 76)

===================
K O N K U R S O
===================
1- Hans BAKKER
--------------
Pri Hans BAKKER audadis multaj personoj. Li jhus mortis la 21-an de januaro 2015. Instituto Zamenhof ne ekzistus, se ne estus Hans. Tiel estas ankau por Afrika Kapitalo che UEA por financi Esperanton en Afriko. Hans verkis pri la afrika agado, partoprenis UK-ojn kaj tie havadis budon "AMIK'EN AFRIK'".
Lin afrikaj esperantistoj nomas "patro".
Tio estas kelkaj vortoj pri Hans BAKKER. Nun estas via vico skribi pri li.
Ju pli da informoj NOVAJ pri li, despli oni havas shancon por gajni la konkurson. Vian tekston vi sendu al jena adreso : Instituto Zamenhof <139izo2004@gmail.com>.
La konkurso dauros la tutan jaron, kaj fine de chiu monato estos almenau unu premio por partoprenantoj. La premioj konsistos el Esperantajhoj, kaj ankau el iom da mono. Plie la tekstoj ricevitaj eniros apartan libron omaghe al la karmemora Hans BAKKER.
Aldonindas, ke unu persono rajtas konkursi plurfoje.
Do, ek al verkado !

2- Deklamo de poemo de Zamenhof


-------------------------------
Dum la lernado de Esperanto de afrikaj esperantistoj per la la kurso FEREZ, studantoj konatighis kun la poemo LA VOJO de Zamenhof. Ne nur tiu chi poemo estas de Zamenhof. Ekzistas ankau aliaj tre signifoplenaj. Nun TIETo ege interesighas ankau pri jenaj:

- La Espero


- Pregho sub la verda standardo
- Ho, mia Kor'
La unua parto de la konkurso konsistas el disponigo de la tekstoj de la poemoj al TIETo. Kiuj povos trovi la kvar tekstojn de la poemoj kaj ilin dispongi al TIETo, tiuj ricevos premiojn konsistantajn el Esperantajhoj kaj ech el iom da mono.Tiu chi fazo dauros ghis decembro 2015. En OVo 77 decembro aperos la premiitoj.
La dua parto de la konkurso okazos dum la 23a TEK (Togolanda Esperanto-Kongreso). Tiam la konkursantoj deklamos unu el tiuj chi poemoj prenita lote. Interesighantoj enskribighos dum la unua tago de la kongreso.

3- Konkurso pri verkado


------------------------
"Esperanto en Afriko" estas temo kiu interesas multajn esperantistojn. Nun estas petate de chiu interesighanto pri "Esperanto en Afriko" verki ion pri la temo. Chiu estas libera skribi kion li/shi trovas interesa por la esperanto-movado en Afriko. La verko ampleksu almenau dek paghojn A4-formatajn. La konkursajhojn oni sendu al ACE rete au papere al jena adreso Afrika Centro Esperantista
p/a DOUMEGNON Koffi
11 BP 48 Lomé 11
Lome-TOGO

Rete : ace2006hb@gmail.com

La limdato por la ricevo de la konkursajhoj estas la 15a de novembro 2015.
Por pliaj informojn ricevi, oni turnighu al ACE che supra adreso.

Estos tri premioj konsistantaj el Esperantajhoj kaj ankau el iom da mono.

La rezultoj de la konkursoj estos proklamata dum la sesa AKE en decembro 2015.

4- Konkurso pri oratorado


--------------------------
Estas tre bele audi homojn paroli Esperanton. Dum la sesa AKE en Togolando kaj la 23a TEK okazas la konkurso pri oratorado. La temoj de la konkurso rilatos al chiutagajhoj kaj kandidatoj povas elekti temojn kiuj plachas al ili. Chiu kandidato proponu tri temojn, el kiuj la jughkomisiono elektos unu por li/shi.
La kanditatoj por la oratora konkurso enskribighos ghis kelkaj minutoj antau la konkurso dum la kongreso.

*****************************************************************************


INSTITUTO ZAMENHOF EN AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO
*****************************************************************************

Ni, gelernantoj nunaj kaj eksaj de Instituto Zamenhof, havas la taskon labori por Esperanto. Ni promesas labori por ghi kaj partodoni en ghia disvastigado ghis la fino de nia vivo. Por tio ni bezonas plulerni la lingvon kaj koni la movadon. Tial gravas por ni regule partopreni en diversaj esperanto-aranghoj, jes ankau en afrika kongreso. Tial, ni petas de esperantistoj tra la mondo helpi al ni, pagante la kongresan kotizon kaj, ankau se eblas, la koston de la vojagho al la kongresa loko. Kiel fari tion ?

Simple sendi la monon al la UEA-konto "iztg-w" de Instituto Zamenhof kun la indiko por IZO-anoj en AKE.

**************************************************


ANKAU NI VOLAS LERNI LEGI KAJ SKRIBI
**************************************************

Onkloj kaj onklinoj por IZ-gelernantoj !

Ni shatus legi kaj skribi kiel niaj samaghuloj Europaj.
Ni shatus manghi ne nur por plenigi niajn ventrojn sed precipe por resti sanaj. Ni shatus komuniki kun samaghuloj alikontinentaj, ke ni konu unu la alian.

Jen tiom da aferoj kiuj estas necesaj por ni, sed estas ne chiam facile al ni havigi ilin.


Kial ? Niaj gepatroj estas malrichaj, kaj tial chi tute ne au ne tute povas prizorgi nin.

Fratoj kaj fratinoj niaj nun plenkreskaj scias nek skribi nek legi. Multe da aferoj pri la vivo ili tute ne scias, kaj la konsekvencoj falas sur la gefilojn. Strebi al evitado de tiaj problemoj okupas homojn, kaj jen unu el tiuj chi, Hans BAKKER, povis helpi, ke nun funkcias Instituto Zamenhof en Togolando.

Ni nun lernas legi kaj skribi, sed estas al ni malfacile pagi la lernokotizojn kaj havigi al ni librojn. Ne chiuj ni povas chiutage manghi en la lernejoj, char niaj gepatroj estas senmonaj. Ni tamen emas lerni.

Karaj, chu vi ne povas helpi nin, pagante nian lernokotizon; 50 euroj sufichas por pagi lernokotizon de unu lernanto en la jaro; au subvenciante nian lernejon, ke ghi havigu al ni manghojn kaj librojn ? Nia lernejo liveros al vi tiucelajn informojn.

Kiu shatus helpi pagi lernokotizon de unu el ni, tiu rilatu kun nia lernejo: INSTITUT ZAMENHOF
p/a DOUMEGNON Koffi
11 BP 48 Lome 11
LOME
TOGO

E-poshto : 139izo2004@gmail.com, i_zamenhof@yahoo.fr, esp.togo@cafe.tg


Mondonacoj povus iri al nia uea-konto "iztg-w"

=======================================================

KIEL RICEVI OVo-n paperan kaj sesmonatan ?


1- Per abono : 15 euroj estas la abonprezo 2- Subtenante TIETon : disponigante monon al la instituto, ekz. 20 eurojn au pli. La monon oni sendu al la konto "tiet-u" che UEA

KIEL RICEVI LA RETAN VERSION DE OVo ?


Necesas alighi al la tiucela dissendolisto. Tio ebligas ankau ricevon regulan de informoj pri la movado en Togolando.
Oni do sendu malplenan mesaghon al :
Por memvola mondonaco la UEA-konto "tiet-u" estas je chies dispono

KUNLABORANTOJ
OVo estas chies proprajho. Do, ghi konsideras chiujn Esperantistojn kunlaborantoj.
La kontribuajhojn oni sendu al la redaktanto.

LA VENONTA NUMERO


Aperos fine de septembro 2015. Artikoloj por tiu chi numero atingu la redakcion plej malfrue la 15-an de septembro 2015

REPRESO
Chiu homo rajtas chiel ajn uzi la artikolojn de OVo. Sola kondicho estas, ke oni indiku la fonton.


Elŝuti 42.72 Kb.

  • Karaj ge-OV-uloj

  • Elŝuti 42.72 Kb.