Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Poŝt-adreso: Apartat 1008, 08200 Sabadell Telefono: 93 710 96 36

Elŝuti 9.73 Kb.

Poŝt-adreso: Apartat 1008, 08200 Sabadell Telefono: 93 710 96 36
Dato24.03.2017
Grandeco9.73 Kb.

Elŝuti 9.73 Kb.

Poŝt-adreso: Apartat 1008, 08200 Sabadell

Telefono: 93 710 96 36

Fakso: 93 716 36 33

Ret-adreso: kea@esperanto-ct.org

TTT-ejo: www.esperanto-ct.org

Estimata samasociano,

La Plenumkomitato de Kataluna Esperanto-Asocio statute kunvokas vin partopreni en la Ordinara Asembleo de nia asocio, okazonta sabaton la 14an de februaro 2004 je la 4a kaj duono posttagmeze, en una kunvoko, kaj je la 5a posttagmeze, en dua kunvoko, en la sidejo de Amikoj de Unesko, Mallorca 207, principal, Barcelono, laŭ la jena


TAGORDO


1. Aprobo aŭ modifo de la tagordo

2. Legado kaj eventuala aprobo de la protokolo de la pasinta asembleo

3. Prezento, diskutado kaj eventuala aprobo de la agadraporto de 2003

4. Prezento, diskutado kaj eventuala aprobo de la bilanco de 2003

paŭzo

5. Prezento, diskutado kaj eventuala aprobo de la agado por 20046. Prezento, diskutado kaj eventuala aprobo de la buĝeto por 2004

7. Laŭstatuta ŝanĝo de la estrarpostenoj

8. Demandoj kaj sugestoj de la membroj

Kiel Vi certe jam legis en Kataluna Esperantisto, la Plenumkomitato entreprenis gravajn ŝanĝojn en la asocio per la dungado de animanto. Tio postulas grandajn modifojn en nia buĝeto kaj permesas vastigi la aktivadon por la venonta jaro. Viaj ĉeesto kaj partopreno tre helpos la estraron. Ni same dankus, se Vi dezirus anticipe transdoni demandojn aŭ sugestojn al la estraro, aŭ anoncus Vin por iel kunlabori en iu fako kun la Plenumkomitato aŭ kandidatiĝi por ĝi.

Atendante vian partoprenon, sincere salutas

Hektor Alos i Font


Sekretario
Sant Cugat del Vallès, 17an de decembro 2003

(1) KEA dankas la kunlaboron de la Esperanto-Fako de Amikoj de Unesko.(2) La libroservo kun novaj verkoj estos je la dispono de la ĉeestantoj.

(3) La estraro regalos la ĉeestantojn per lunĉo post la asembleo.


Elŝuti 9.73 Kb.

  • TAGORDO

  • Elŝuti 9.73 Kb.