Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Post la malkonsento la geedza paro a eksedziĝis B. parolis C. staris D. fortigis

Elŝuti 19.84 Kb.

Post la malkonsento la geedza paro a eksedziĝis B. parolis C. staris D. fortigis
Dato29.10.2017
Grandeco19.84 Kb.

Elŝuti 19.84 Kb.
 1. Post la malkonsento la geedza paro …. .

A. eksedziĝis B. parolis C. staris D. fortigis

 1. La rekomendita letero …. alvenos, …. la ordinara.

A. plej rapida - de B. pli rapido - al C. pli rapide - ol D. pli rapida - kiel

 1. La masonistoj …. laboras kun …. fortostreĉo.

A. svitaj - multe per B. ŝvitante - multe da

C. ŝvitite - multaj de D. ŝvitanto - multon de 1. En la legom-vendejo aĉetu nur …. kaj …. frukton.

A. lavontan – enpakontan B. lavitan - enpakitan

C. lavintan - enpakintan D. lavantan - enpakantan 1. La …. luktantoj …. batalas …. la gloro.

A. elektinte – ĝismortaj - al B. elektote – ĝis morti - per

C. elektitaj – al morto - pro D. elektitaj – ĝismorte - por 1. La patro rigardas sian filon jam …. .

A. plenkreskulon B. plenkreskite C. plenkreskulitan D. plenkreskulo

 1. La kristanoj …. solenas la Kristnaskon.

A. la 25-an de decembro B. per 25-an de decembro

C. sub 25-a de decembro D. en 25-a de decembro 1. La vespero estas malvarma, do …. la mantelon!

A. butoniĝu B. butonigu C. butonumu D. butonu

 1. La oldaj gepatroj pasigas …. Siajn gefilojn.

A. tri semajnon al B. tri semajnon pri

C. tri semajnoj pro D. tri semajnojn ĉe 1. La demonstrantoj …. marŝas al la urbodomo.

A. kanta B. kantante C. kantanto D. kantoj

 1. …. la komenco la sportistoj …. salutas la ĉeestantojn.

A. Je - luktontaj B. Per - luktigitaj C. Sur - luktintaj D. Pro - luktitaj

 1. Petra sur la scenejo rolas ludante …. fortepiano.

A. de B. sur C. per D. kun

 1. Adamo ne …. skribi, ĉar la mano doloras …. .

A. kapablus – pri li B. konas – en li C. scias – por li D. povas – al li

 1. La tragedion feliĉe ni eskapis, …. !

A. dank’ kun Dio B. dank’ al Dio C. danke ni Dio D. dankon por Dio

 1. Mia patrino kuraĝigas min jene: „Lerni …. !

A. ne estas honti B. ne estas honte C. ne estas honto D. ne estis honta

 1. Mi ĝojas …. via sukceso …. viaj rivaloj.

A. pri - kontraŭ B. al - en C. por – sur D. pri - al

 1. Por debitanto estas …, se ne alvenos …. la mono.

A. danĝeriga – en tempo B. danĝere – ĝustatempe C. danĝera – ĝustatempa D. danĝero - ĝustatempo

 1. La ĵus …. novelaro iĝis rapide …. raraĵo.

A. eldoninta – serĉinta B. eldonita – serĉata

C. eldononta – serĉonta D. eldononta – serĉanta 1. La patro …. de ies patro oni nomas …. .

A. j - frato B. n - kuzo C. jn - onklo D.n - avo

 1. La verda citrono …. Greklando.

A. devenas sub B. devenis el C. devenos de D. devenas al

 1. Mia patro …. mateno …. vespero diligente laboras.

A. sur - al B. al - por C. de - ĝis D. per - ĝis

 1. …. de vintro la akvorando jam estis …. .

A. Komenca - glaciiga B. Komenco - glaciota

C. Komence - glaciiĝinta D. Komence - glaciiĝata 1. …. mi riproĉis lin, …. li malobeis.

A. Kiam pli – tiam pli B. Ju pli – des pli

C. Kion pli – tion pli D Kvankam pli – malgraŭ pli 1. Mia amikino vizitos min …. horo.

A. poente por la dekdua B. akurate je la dekdua

C. punkte al la dekdua D. precize sur la dekdua 1. …. estas kontraŭdiri , …. konsenti.

A. Plej facila - al B. Pli facile - de C. Plej facilo - en D. Pli facile - ol

 1. La mizeruloj kolektis la panerojn …. sur la tablo.

A. postlasite B. postlasita C. postlasinta D. postlasitajn

 1. La bestgardisto lasis la gregejon …. .

A. malfermita B. malfermanta C. malfermota D. malferminte

 1. La muso estas …. Kompatinda, …. la kato

A. tre - de B. pli- ol C. plu - al D. ege – al


 1. La kanon…. oni nomas ankaŭ pafil…. .

A. oj - emo B. u - puŝo C. on - ego D. e - ilo

 1. Multaj germanoj …. la flavan bieron …. la bruna.

A. preferas - al B. ŝatas - spite C. amas - malgraŭ D. amas - kontraŭ

 1. …. festoj la kvanto de vojaĝantoj …. !

A. Tra grandaj - multobladas B. Antaŭ grandaj – multobliĝas C.Sub grandaj - multoblas D. Sur grandaj - multas

 1. Li transdonis al la limgardisto la …. pasporton.

A. retrovitan B. retrovintan C. retrovante D. retrovotan

 1. Dum la vintra frosto …. homoj malsaniĝis …. pneŭmonio.

A. multe da - je B. multa el - por C. multa en - pri D. multaj al - de

 1. La frato de Francisko …. Elizabetan.

A. edziniĝis pro si B. edzinis kun si C. edzinigis al si D. edzigis per si

 1. La laca naĝisto …. movigas siajn membrojn.

A. fortostreĉante B. fortostreĉata C. fortostreĉanti D. fortostreĉanten

 1. La ruza amiko estas …. la rekta malamiko.

A. malpli malbona de B. plej malbona al

C. pli malbona ol D. pli bona kvazaŭ 1. La apudmaraj loĝantoj …. la subita maksimumo de alfluo.

A. teruriĝis pro B. terurigis sur C. teruris per D. teruradis kun

 1. Bonvolu la aliĝilon …. majuskloj!

A. plenigu por legendaj B. pleni kun legebla

C. plenadi el legeblaj D. plenigi per legeblaj 1. En araboj trinkas varman teon, …. ke estas varmega.

A. malgraŭ tio B. apenaŭ C. kvankam D. kontraŭ

 1. Ho, mia kara! …. via volo neniu helpos vin!

A. Baldaŭ al B. Kvazaŭ per C. Spite al D. Preskaŭ per

 1. La busŝoforo …. kaj …. stiras la aŭtobuson.

A. en sobro – lerta B. por sobra – lerti C. sorbe - lerte D. al sorbo - al lerto

 1. La sovaĝbirdoj sindone zorgas ….

A. pri siaj idoj B. al liaj idoj C. por siaj idoj D. kun liaj idoj

 1. Adamo …. serĉis sian kateton, sed li …. trovis ĝin.

A. ĉion - nenion B. ĉie - nenie C. ĉiun - neniun D. ĉien - nenien

 1. La epoko de la historio estas …. Malvenkitaj militoj.

A. trateksantaj pri B. trateksintaj per C. trateksitaj de D. trateksotaj al

 1. Mi vin jam dufoje vizitis …. gratuli …. sed vane!

A. per - kun B. por - vin C. ke – de vi D. ĉar – al vin

 1. Ladislao …. solvis la taskon, sen …. helpo.

A. mem - nenio B. sola - ia C. unu - neniu D. sole - nenia

 1. La …. kasistino serĉis la deficiton …. tuta tago.

A. erarite - sub B. erarita - ĝis C. eraranta - per D. erarinta - dum

 1. De monoelspezo ĝis malbonfaro, gvidis min la …. demono.

A. mala B. fia C. bona D. honesta

 1. La aktuala afero estas ankoraŭ …. demando.

A. traktota B. traktonta C. traktinta D. traktanta

 1. Ĉu vi aŭdis, ke krom mi estis tie ankoraŭ …. homoj?

A. kelka do B kelkoj de C. kelke da D. kelkaj de


Elŝuti 19.84 Kb.


Elŝuti 19.84 Kb.