Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Plu glosa nota

Elŝuti 41.57 Kb.

Plu glosa nota
Dato14.03.2017
Grandeco41.57 Kb.

Elŝuti 41.57 Kb.

PLU GLOSA NOTAPublished by Glosa Education Organisation (GEO) Reg. charity no. 298237

P. O. Box 18, Richmond, Surrey, TW9 2GE. Britain
Numera 86 Decembra 2001 - Februari 2002 ISSN 0265 - 6892

Energi pro Futura

U developo de energi-ma-celu teknologi nu-du tako avanti in Islanda.

Islanda habe u skema de es landa mo de munda qi ne uti oleo. Per uti hidro e geo-termo dina, u-ci nesia tende muta ad hidrogena ge-basi ekonomi.

Tem 1784, in austro mero de u nesia, 130 vulkani longi Laki fisu pa bali ex plu fo mega qantita de lava -- sati lava de tegu 565 qadra kilometri de tera. Seqe-co, ma de tri su tetra de plu hipo e ovis pa lose bio; e plu vulkani cinera e sulfuri fumi pa sti noku fito- e humani-bio. Pe tako pa prepara skema te kine plu survive-pe a Danmark; anti-co, u-ci ne pa acide. Vice-co, plu persona pa gene sko de uti plu fo paleo dina de mu nesia -- plu vulkani e glacia-potami -- a mu maxi pote. Nu-di, u Boreo Atlanti nesia gene mega profito ex geo-termo e hidro dina.

Nona ex deka domi nu es ge-nexu a geo-termo termo-sistema per plu tele termo-tubi e per plu proxi hidro-fonta. Plu demo fru plu ge-termo nekto-lo e vitri-do. U vitri-do industri pa kresce; pe kultiva plu tomato e plu hetero salata-fito plus plu flori. E pe klu kultiva plura tropika frukti; exempla plu banana. Es plus-co, ge-termo pedi-via e vagona parka-lo. Nu-di, 67% de un energi ge-volu epi nesia veni ex plu re-neo-abili fonta.

Proxi hemi de u landa demo eko in urba mero de Reykjavik; u-ci es u duce urba de Islanda. U nima Reykjavik singnifi, "Baia de Fumi". Simi poli duce urba in hetero landa nu es poli vagona la; tri ex tetra persona nu habe u vagona; e seqe-co, un urba sufere de poluti.

Plu libe-filo-pe de Islanda pa du dice de vice plu oleo importa ko plu-la de loka energi-ma fonta. U seqe, es de krea un ambienta-ami, hidrogena ge-basi ekonomi qi ne pende ex plu extra-landa fonta. Geo-termo e hidro-elektro dina domi produce elektro, qi gene-uti de dekomposi hidro per elektrolisi ad in id plu komponi mero. Un hidrogena ge-produce per-co, pote gene uti pro vagona energi-ma.

Un Ekologi Urba Vagona Sistema (EUVS) pa gene establi te proto un hidrogena ge-basi ekonomi. Tem 2003 mu tende proto uti tri hidrogena energi-ma busa in Reykjavik. Ex Mars 2001 u grega ge-duce ex EUVS duce-pe Jon Bjorn Skulason du skema u nece infra struktura -- un elektrolisi-pote e un hidrogena ple-statio. U DaimlerChrysler mero-komercia ge-nima MTU Munchen e u komercia Norsk Hidro kon-ergo in u-ci projekti.

EUVS akti ne solo plu examina pro plu hidro energi-ma busa, plus-co, id es u recerka e monstra projekti qi analisi plu ambienta problema e metri plu ekonomi-valu e metri u cepti de plu demo.

Fini, panto-pe in Islanda este fo pro uti u publika transporta sistema qi ne bali ex karboni dioxide.

U krati nu du ergo te introduce plu energi-ma-

celu vagona; qi fu kine per alo hidrogena alo metanoli (methanol). Iso-tem, un infrastruktura nece gene adapta de uti plu neo speci energi-ma.

Plu piski-navi grega es fo gravi pro id landa ekonomi; anti-co, id uti plu mega qantita de petroleo ge-face-ra; seqe-co, pe nu demanda de vice plu piski-navi ko plu energi-ma celu ge-kontrolo sistema.

Kon id 276,000 eko-pe e simpli infra struktura, Islanda es u gru "experimenta mikrokosmo" pro un hidrogena ge-basi ekonomi. Seqe-co, id pote akti u gravi mero te introduce u-ci teknologi a plu hetero landa peri munda. Si panto-ra progresi akorda id skema, Islanda ne fu habe nece de gasoline alo diesel energi-ma po 2030 alo 2040. U-la kron Island fu habe sati energi-ma pro holo nece epi nesia.

Veri, u "Nesia de Piro e Glacia" posi fu pote exporta hidrogena energi-ma. E plus-co, plu-la industri-landa qi a-nu doxo id es no-facili de muta a re-neo-abili energi-ma fu gene sko ex un exempla de Islanda.

U lingua de Islanda


Island es ge-loka in Boreo Atlanti Oceani; austra de un Arktika Ciklo. Id tegu 100,000 qadra kilometri; e es u numera bi maxi mega nesia in Europa. Kausa de id geografi lisi; Islanda pa tena u lingua qi es simi u-la de Nederlanda lingua e Boreo Germani. U lingua es fo gravi a kultura de u landa; seqe-co, plu demo tena id iso natio auto-lauda. Mu fo alexi mu lingua; e un idio akademi grega pa gene establi tende detekti plu Islanda-lingua lexi pro plu-la internatio ge-ski lexi; exempla: puta-me, mobili-telefono, etc.; mu ne volu id ge-grafo lingua inklude plu lexi de Englanda -lingua.

Cirka 260,000 persona dice Islanda-lingua. Id pa eske un oficio matri-lingua kron Islanda pa gene no-depende ex Danmark tem 1944. U Danmark-lingua es lingua-bi de poli Islanda-pe. Un Islanda-lingua pa muta fo pusi; seqe-co, plu persona dura pote lekto plu paleo stori (Saga); e plu-ci stori pa gene grafo ma de 700 anua retro. Plura-pe nima u lingua "Latino de u Boreo".

Id es u fo komplexi lingua; e plu-la persona ultra boreo Europa detekto id fo no-facili de gene sko . Un alfabeta tena 34 litera; id inklude plu hetero vokali e konsonanta. Ci es oligo Islanda lexi:
Islanda Glosa English Deutsch

Ja Ja Yes Ja

Nei No No Nein

Dag Di Day Tag

I dag Nu-di Today Heute

A morgun Fu-di Tomorrow Morgen

Takk Gratia Thank you Danke

Einn Mo One Ein

Tveir Bi Two Zwei

Prir Tri Three Drei

Gja Fisu Rift, fissure Spalte

Eyja Nesia Island Insel

Reykja Fumi Smoke Rauch

Flugvollur Aeroporta Airport Flughafen

Simi Telefono Telephone Fernsprecher

Komerci inter UK e Benelux


Plura komerci-pe posi este anxio de proto exporta. Sed per exporta mu pote sti kresce mu komerci e sti ma mega mu in-valuta. Plu "Proto Merka-lo" pro plu komerci-pe in UK es plu-la in plu Benelux landa -- Belgie, Nederlanda e Luxembourg. Un UK du vendo ma a plu Benelux landa de a USA.Belgie


Belgie es u boni merka-lo pro plu neo UK exporta-pe. Id habe fo boni transporta nexu pro ambi plu persona e pro plu merka-ra. Anti-co, un UK komerci-pe nece habe ski de oligo lingua. Flanders es u maxi pluto mero u-la landa; e poli komerci-pe logi un Englanda-lingua. Anti-co, un UK komerci-pe ne debi uti solo auto lingua. Id es ma sofi e ma profito de grafo plu preci-lista in plu Euro; e de grafo plu hetero firma literatura in plu loka lingua.

In Belgie es tri oficiali lingua. Cirka 60% u demo dice Nederlanda-lingua, 40% dice France-lingua, e oligo demo in austro Belgie dice Deutsch. In Flanders, un oficiali lingua es Nederlanda; sed poli-pe la uti English in mu komerci-dice e in plu komerci-grama. In Wallonia regio pe dice France-lingua e ne poli komerci-pe la uti alo logi English. Brussels es un oficiali bi-lingua regio de Belgie; u maxi numera persona qi eko la dice France-lingua; anti-co, ma mega numera komerci-pe qi logi e uti English nu du kresce.Nederlanda


Pe plu-kron nima Nederland "u Porta ad Europa"; u-ci es kausa de id fo boni transporta sistema e distribu nexu a plu maxi gravi ekonomi centra de Europa. Maxi numera Nederland-pe pote logi English; e mu hedo uti id ko plu komerci-pe. Anti-co, id es nece pro UK komerci-pe de habe loka representa in singu merka-lo. Mu nece prepara mu proto literatura fo boni e tekno; e grafo id in Nederlanda-lingua.

Luxembourg


Luxembourg ne gene iso mega publika de plu hetero Benelux landa; posi kausa id es u fo pusi landa. Anti-co, plu Luxembourg komerci-pe este fo interese de expande mu merka-lo. Id es u fo pluto landa; e id ofere poli speci merka-ra qi habe fo boni qalita.

Id es solo bi horo vagona-viagia ex Brussels a Luxembourg; seqe-co, plu exporta komerci-pe pote facili visita ambi mu Belgie e Luxembourg merka-pe tem un iso di. E un exporta-pe habe un hetero profito; u maxi numera komerci-pe in Luxembourg dice English, France-lingua, Deutsch e Letzebuergesch.Plu Grama e Nova


Poli gratia pro plu grama e de plu pikto-karta ex tu libe-tem viagia u-ci anua; id es fo gluko de ski; tu amo uti Glosa; e dura ergo in poli speci mode de dura avanti na internatio lingua.

Gratia plus a plu-la ami qi pa konsili mi de plu puta-me problema. Per kripto kausa; oligo programa pa ki ab ex mi dura disko-me. Mi flexi-disko-me dura habe mekani problema; e ka-co id ne funktio. Mi nu fu merka neo-ra; e po-co, mi fu pote apri e uti plu-la dokumenta epi mi plu flexi-disko; e ma-gravi,mi fu pote stora pan ergo epi flexi-disko. Boni-fortuna; Rainer, mo krati-pe de GEO, nu-pa re-stora “Word 2000” per kompakti-disko; seqe-co, na pote uti u-ci programa itera pro PGN.Glastonbury


Mi plus pa fru u brevi libe-tem u-ci termo-tem. Proto Septembra mi pa spende septi fo hedo di in viki de Glastonbury, Somerset in austra-ocide mero UK. Id es u fo kali rura regio; e boni fortuna, pro mi; un helio pa brilo forti singu di.

U pa histori de Glastonbury es ge-nexu ko Tor; qi domina u viki. U Tor es u famo naturali kolina; id habe auto idio e sti mira koni forma; qi pa gene face per kombina de plu geologi, agrikulti e religio aktivi. Id alti es 155 metri supra mari libela.


Pre poli anua, posi tem Centi Anua Nona; pe pa tekto u domi-fa qi pa es u monako-do epi akro de u Tor. Nu u solo mero u-ci monako-do qi existe nu es u religio-do turi qi pe pa tekto tem Centi Anua Mo-tetra. Es poli pa-stori de fantasi, misteri e de plu spiritu e Kelti histori tema de u-ci regio; mu inklude plu-la de Joseph de Arimatea -- ko Sankti Kalici qi pa tena un hema de Kristo, de Gwynn un an-fili de Nudd, Regi de Faeri, Regi Artur e Guinevere, de Merlin e de u Nesia de Avalon.

Glastonbury es cirka 29 kilometri ab mari epi orienta margina de Somerset. Pre poli anua u-ci baso e plati mero tera pa es u fo mega paluda; e pre u-la tem; id pa es un epi-tera mari ge-limita per plu Mendip Kolina a boreo e u Polden Kresta ad austra. E mo tem id pa es u nesia ge-nima, U Nesia de Avalon, alo "Ynis Witrin" u-ci pa signifi "Nesia de Vitri". U nesia pa es ge-nexu a tera per fo steno mero tera ad orienta kosta. Un in-via ad u nesia pa es per mero alti-tera plus para steno-vali; pe nu nima id "Ponter Ball". Un ur-nima "Pontus Vallum" posi pa gene nima kausa de plu ponti qi pa kruci u tera-tekto ex plu Romani tekto-pe e plu medi-eva tekto-pe.

Bi di singu Juli poli kilo viagia-pe de hetero speci religio veni e unio kon alelo; mu preka a Teo in Religio-do de Glastonbury Abbey – mo de plu maxi paleo religio proto-lo in Britani.

Nu-di tem holo anua poli persona visita Glastonbury; poli mu; simi mi, ki la kausa mu este u fo dina volu de visita u-la topo; te experie id magiko-trakto. Mi pa gresi ana u Tor; e pa fru u puri aero, u natura e plu kali vista.

U maxi mega trakto-lo pro mi es Challice Well Gardens (Plu Horti de Kalici Putea). Pe pote relaxa ci; tem este plu odoro e kali de plu flori, e dendro; tem audi avi-kanta plus u gentili aqa-flu ex plu fonti; e este sani tem gusta alo balni plu pedi e manu in plu terapi-aqa. Id es u fo splendi-lo; e id es mo de mi maxi ge-amo loka. Veri, mi Septembra visita la pa es u maxi hedo setimana de mi holo bio. Gastonbury es u fo spiritu e sti mira loka; e pro mi; id pa es kaso de visita u gru loka a gru tem de mi bio. Si tu este interese; tu pote visita tri-ci Inter-reti eko-lo:

info:www.chalicewell.org.uk

www.glastonburyabbey.com

www.glastonbury.co.uk/tic

Glosa e Inter-reti


U numera de plu Glosa-ami komunika per E-posta e Inter-reti dura kresce. Nu es plu hetero Inter-reti eko-lo; per-co pe pote lekto poli speci Glosa textu e Glosa lexi-lista.

U boni proto-lo es Inter-reti eko-lo: www.glosa.org

Mi es fo hedo de vide u-ci avanti; id es fo boni; anti-co, ex u-ci avanti; feno es oligo speci de Glosa-grafo. Exempla,mi nu du gene plu grama e artikla qi uti oligo lexi qi ne existe in Glosa! U-ci raro pa acide kron na publika pa es solo per vendo e distribu de plu bibli. Pa du es oligo muta a Glosa lingua e vokabulari ex publika de plu proto Glosa verba-bibli; e pe facili pa adapta a plu-ci pusi muta.

Ci es bi freqe ero. Mo lexi qi feno re-veni es “ke”. U-ci pa es in plu paleo Glosa bibli. Na pa sto uti id po publika PGN 50 tem 1990. Id ne es in “Glosa 6000” ,“Central Glosa”, ali in“18 Steps”; e mi ne ski u kausa id nu-pa re-veni.

Vice-co, na uti u semi-kolon (;). U semi-kolon es fo funktio; id divide un artikla ad in plu frasi.

Te translati un English frasi: I think that…., Francais: Je crois que… alo Deutsch: Ich denke dass…. na ne grafo u lexi pro that, que alo dass.

Na grafo: Mi puta;….

We think that Glosa is an easy language.

= Na doxo; Glosa es u facili lingua.

In English tako-dice; pe freqe ne dice “that”. Exempla; na freqe dice:

I think he will come. In Glosa = Mi doxo; an fu veni.

Oligo persona nu ero uti plu-mu e plu-tu. Mu pa proto ero uti: U-ci es u-tu bibli

U-mi = mine. Plu-mu = theirs. Plu-tu = yours.

This book is yours =U-ci bibli es u-tu.

It is yours = Id es u-tu.

It is your book = Id es tu bibli.18 Gradu epi Inter-reti

Gratia a Sr. Marcel Springer in Deutschlanda pe nu pote vide plu mero de “18 Steps to Fluency in Euro-Glosa” per Inter-reti. E plus-co, an pa translati mero u-ci stude bibli ad in Deutsch; “18 Schritte zu fliessendem Euro-Glosa”.

Gratia a Ruski-ami Sr. Alexander Kirpichev

na nu habe proto mero 18 Gradu in Ruski.

Eko-lo de English versio:

http://www.glosa.org/en/g18s.htm

Eko-lo de Deustch versio:http://www.glosa.org/dt/g18s.htm

Eko-lo Ruski versio es:http://www.glosa.org/bervi/ru18s.htm

Mu es solo u ge-brevi versio de ur-18 Gradu bibli; anti-co tri-ci Inter-reti bibli fu auxi plu neo doci-pe e stude-pe de Glosa.

Ci es mero ex Deutsch; ex gradu 8, pagina 39
Das Haus – ein paar Phrasen / Wendungen

Merka / vendo tu domi dein Haus kaufen / verkaufen

Eko in neo domi in ein neues Haus umziehen (in…wohnen)

Prende un hipoteka eine Hypothek aufnehmen

Tem-habe u domi ein Haus mieten

Proprie-pe. Eigentumer.

Tem eko-pe Mieter

Domi-fe Hausfrau

Brosa kuko-ka pedi-lo den Kuchenboden fegen

Sistema u sedi-ka das Wohnzimmer aufraumen

Puri u tape den Teppich saugen

In ante-ka im Vorderzimmer

poste-ka Hinterzimmer

Ki ana / ki kata nach oben / unten gehen

Klavi u porta die Tur verschliessen

No-klavi u porta die Tur aufschliessen

Klude / apri u fenestra das Fenster schliessen / offnen

Teknologi-Glosa

U neo interese de plu Inter-reti Glosa ami pa gene proto per Sr. Kevin Smith in USA. Kausa tem ergo singu di an nece uti poli teknologi lexi; Kevin fo volu habe u lexi-lista. An pa proto grafo u lista; e publika id per Inter-reti; plus-co,an nu pa petitio auxi e info de id.

Profesora Hogben pa lose bio pre plu mega avanti de plu puta-me; e pre u nati de Inter-reti. Anti-co, an pa pre-vide u veni e u gravi de plu puta-me. An pa este sura; u Glosa lexi-lista pote es sati gru pro panto neo lexi de puta-me lexi-lista.

Ron Clark pa es fo interese de plu puta-me; e pa emfasi id gravi; supra-toto pro internatio-eduka, e komunika; e pro ma tako avanti de Glosa. Mali-fortuna, un iso tem de u fo tako avanti de Inter-reti; Ron pa du lose an boni sani; e an pa proto ergo e puta ma-lento. Id es solo nu; na logi u metri de u-ci retro-gresi.

Anti-co, Ron pa proto grafo u teknologi lexi-lista; e ci es u-la lista. Simi Kevin; na sio amo gene plu idea e auxi de grafo e expande u seqe lista.
English Glosa

Hard drive Dura disko-me

Floppy drive Flexi disko-me

Compact disc Kompakti disko

Floppy disk Flexi disko

Plastic case Plastika tegu

Disk guard Disko alexi-ra

Hub Meso-me

Locked disk Ge-klude disko

Corrupt disk Ge-noku disko

Chip Mika

Hardware mekani

Software, programme Programa

Run a programme Uti u programa

Modem Modem

Desk Top Publishing Tabla publika

Keyboard Klavi-taba

Key in Klavi in

Upper case Plu mega litera

Lower case Plu pusi litera

Alt key Alt klavi

Control key Kontrola klavi

Mouse Mus

Mouse mat Mus tape

Mouse button Mus butona

Left / right Laevo / dextro

Light detector Foto detekti-me

Curser Indika-ra

Click, press Piezo

Klik (onomatopoeia)English Glosa

Drag Trakto

Monitor Monito-me

Screen Skuta

Speaker Audi-me

Scanner Skana-me

Flatbed scanner Plati skana-me

Drum scanner Kilindra skana-me

Power / speed Dinamo / tako

Data base Data basi

Work station (desk) Ergo-mo

Printer Tipo-me

Load the paper Loka u papira in

Digital Digi

Analog Analogi

Memory Memo-me

Internet Inter-reti

Network Reti

Web site Inter-reti eko-lo

Home page Duce-pagina

Server Servi-pe

User/ end user Uti-pe

Make back up Face kopi-bi

(alo Face sekuri kopi)

Send E-mail Bali E-posta

Receive a fax gene u fax

Start / stop Sti / sto

Up-grade the system Ma-dinami u sistema

Format a disk Formati u disko

Open / close a window Apri / klude u fenestra

Main window Duce fenestra

Sound card Soni-karta

Record Registra

Save a file Salva u dokumenta

Tutorial Doci-programa

Desk top Grafo-mo

Delete apo

Find and replace Cerka e vice

Password Kripto-nima

Tool box Ru-teka

Text frame textu-qadra

Plu Mega Litera

Mi fo amo PGN 85; id es fo interese. Na nece publika poli-speci Glosa lekto-ma.

Il es multi persona qi du no-ski u Romani alfabeta; e plu de mu no-ski klu plu mega litera. Exempla: plu Hindi-pe ne uti plu mega litera. Probabli oligo-pe doxo; na es stupidi de uti mu. E mu ne fu logi u kausa; na nece uti plu mega litera in Glosa. Ka-co, oligo mu posi ne fu amo gene ski de Glosa. Veri na ne nece habe mu in English! Qe pe dura uti plu mega litera in English alo Francais pro plu nima de plu di, plu meno, plu persona-nima etc.?

Mi ma amo; ne uti mu. Mi sugesti; na apo plu mega litera ex Glosa; so u stude-pe fu nece gene ski de solo semi numera litera.

Mi nu es aktivi kolekti plu mero de Glosa grafo ex Inter-reti e PGN. Po-co, mi loka mu in puta-me programa; te numera qo-freqe singu lexi gene uti. Fini, u-ci fu don a na un idea de plu maxi e mini ge-uti lexi in na lexi-lista.

Poli saluta

Ex Sid Pidd,

Scarborough, England.

Karo Sid,

Poli gratia de tu grama; e gratia plus de tu dura auxi develop e difusi Glosa.

Akorda! U demanda pro ma mega qantita de Glosa lekto-ma dura kresce. Veri es mega ergo avanti pro ali Glosa traduce-pe. Mi doxo; u ma lekto-ma na habe, u ma tako Glosa fu avanti. Anti-co, na nece progresi ko kura. Na nece ski; panto lekto-ma es tekno ge-grafo in boni Glosa. Pe demanda ambi plu ge-traduce textu; e plus-co, plu ur-Glosa textu de poli speci tema.

Na ne tende a-nu apo plu mega litera ex Glosa. Sura u-ci ne es u problema tem dice; kausa kron mo persona no-logi ali frasi; un hetero dice-pe es la te ma-klari u signifi. Sed tem lekto solo; si u lekto-pe vide u mega litera meso frasi id posi fu es un auxi; e ne fu es u problema. Mi puta u-ci es u proto kron na pa habe u-ci sugesti. Qe ali hetero PGN lekto-pe este fo pro alo fo anti plu mega litera in Glosa? Si ja, place grafo a mi.

U pa-Glosa auxi-pe, Sr. Reg Frank pa dona sko de plu tekno-tema in India tem poli anua. An pa ski mega de mu no-facili de gene sko de English. Kon an ski de oligo India lingua, Europa lingua e de Glosa an ne pa doxo; Glosa pa es fo no-facili pro plu India-pe. Sura mu habe fo hetero sintaxi de English alo Glosa.

Kron oligo persona proto de stude e uti Glosa mu plu-kron este u volu de introduce oligo-ra qi es simi mu auto matri-lingua; ci es oligo exempla qi pe pa petitio na uti in Glosa.

Ex Englanda-lingua; pe sugesti na uti –s vice plu. Flower = flori. Flowers = plu flori

Indonesia: grafo u lexi bi-kron. Exempla: bunga = flori bunga bunga = plu flori

Francais: volu uti la, le e les vice U.

La tabla = U tabla. Les tables = plu tabla.

Deutsch: volu uti plu mega litera pro singu nima-lexi. Posi Sid; tu simi na, ne akorda kon u-ci sugesti!

Es plu hetero sugesti qi na pa dice de tem plu Glosa unio in Hampstead e Richmond e per plu pre-PGN; e qi na pa decide ne uti. Anti-co, pa es oligo boni sugesti; e po dice de mu, na pa proto uti mu. U duce ra pa es fonetika ortografi de Glosa.

Poli-pe este hedo kron mu vide uno-ra in Glosa qi es komuni ko mu matri-lingua. Exempla; plu India-pe este interese e hedo de u relatio inter plu Latino e Greko lexi ko plu lexi ex Sanskrit lingua. Exempla: YOGA

(signifi juga ko Teo) – Latino, Juga. Plus, Greko, Zigo = English join. English Yoke = juga kon alelo.

Anti-co, id es no-sofi e no-posi de adapta Glosa te gru singu dice-pe de u munda. Hogben e Clark pa tende face Glosa iso facili e iso universa de posi. Mu plus-co, pa emfasi; Glosa nece avanti ko nu-di science e teknologi.

U Romani alfabeta nu es fo boni ge-ski ultra Europa. Pe nece uti id te grafo un eko-lo epi grama-ve; kron bali u grama ad ali-pe in Europa, Australasia alo Amerika. Cirka penta centi Afrika lingua nu habe plu lexi-bibli ge-grafo in Romani ortografo. Cina habe Pinyin – Romani ortografi.

Ex veni de neo komunika teknologi e Inter-reti; plu Arabi e Cirili ortografo-uti landa pa du stude plu hetero Europa-lingua; seqe-co, mu boni ski u Romani alfabeta. Nu pe pote uti plu para puta-me klavi-taba; qi habe u pote de sto Romani ortografo e sti a non-Romani ortografi. Veri, es poli speci auxi-me pro ali internatio stude-pe qi cerka id.

Vagona Komunika

Plu maxi boni sensi-me ne pote skope peri plu gono. E mu ne pote detekti u mero de glacia epi vagona-via 500 metri avanti ab. Mu ne pote registra u proto de vagona kongesti cirka mo kilometri avanti. Klu plu maxi neo via-carta de plu naviga-sistema habe un eva de minimu sixa setimana. Seqe-co, mu ne pote dona info de plu via-repara alo plu hetero disrupti qi pa proto pa-di alo pa-setimana.

Solo direkti komunika ex vagona a vagona pote auxi solve u-ci problema. Plu skience-pe in Komunika e Teknologi Departamenta de u DaimlerChrysler

Recerka Centra in Deutschlanda nu ergo te detekti u maxi boni solve. Mu volu id fu sti ago u vagona ma sekuri e ma gluko. E mu volu sti ma mega u “kampu de vista” de u vagona; dona id u pote de vide klu peri plu kurva longi plu serpenti-via.Mo projekti ergo de dona fo exakti info de u loka de u vagona. Info de ali problema si id es de vagona kongesti alo no-funktio vagona in kurva de via alo u mali-acide -- es uti-ple a plu hetero ago-pe solo si mu ski un exakti loka de u-la problema vagona.

Nu pe uti plu satelita per GPS (Globa Positi Sistema). Anti-co, pe ne panto-kron gene sati exakti loka indika. Posi si singu vagona uti u GPS kodi-me u-la sio auxi; sed a nu u-ci habe u deviati de mo metri. Na nece atende; a kron fu es ma-dinamo GPS satelita; alo posi u ge-skema GALILEO satelita reti fu proto difusi plu direkti signali. Plu-ci fu dona u pote de ski un exakti loka de oligo centrimetri; e plus-co, dona u-la info fo tako; e seqe-co, auxi plu ago-pe reakti ma tosto.


Elŝuti 41.57 Kb.

  • U lingua de Islanda
  • Komerci inter UK e Benelux
  • Belgie
  • Nederlanda
  • Luxembourg
  • Plu Grama e Nova
  • Glastonbury
  • Glosa e Inter-reti

  • Elŝuti 41.57 Kb.