Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Pardonu, ke mi shatus iomete miksighi al propraj aferoj viaj. Pardonu min, kiam vi trovas, ke mi troas

Elŝuti 10.82 Kb.

Pardonu, ke mi shatus iomete miksighi al propraj aferoj viaj. Pardonu min, kiam vi trovas, ke mi troas
Dato02.11.2017
Grandeco10.82 Kb.

Elŝuti 10.82 Kb.

www.ipernity.com/blog/gkp/1286372

KomACE 52 17/07/2015
=================================================
KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE
-------------------------------------------------
Redaktas : Cophie PARPHES
Adreso de la redakcio : ace2006hb@gmail.com,
afrikacentro@hotmail.com
-------------------------------------------------
La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi
nur kun indiko de la fonto
=================================================

FISHOJ KUN VERBAJ RADIKOJ -DON- kaj -KAPT-

Estimataj helpantoj de samhomoj,

Pardonu, ke mi shatus iomete miksighi al propraj aferoj viaj. Pardonu min, kiam vi trovas, ke mi troas.Verdire, vi estas tre helpemaj kaj via helpagado al afrikanoj devus jam sendependigi la unuajn homojn, kiujn vi ekhelpis. Tian sendependigon celu helpagado, kian mi vidadis che Hans BAKKER kaj praktikadas mem. Esperantistoj afrikaj kaj aparte togolandaj profitis kaj pluprofitas el tiaj helpoj por nun kapti mem fishon.

Post la morto de Hans, lia edzino tute prave skribis, ke shia edzo kaj shi multe klopodis lernigi fishkaptadon al afrikanoj, kiuj nun devus mem fishkapti kaj cetere lernigi aliajn afrikanojn fishkapti, do FISHDONI. Tia estu la celo de helpo lau tio, kion mi spertas. Doni fishojn estas bone, sed plej bone estas lernigi fishkapti. Instruinte fishkapti, oni povos, se oni volos, havigi fishkaptilon al la lernintoj, kiuj mem prizorgos sin. Dume, la helpinto farighos helpantoj de aliaj, se ili volas/povas daurigi sian helpagadon.

Vi, karaj legantoj, eble vi jhus subtenis iujn. Certe tio sufichas por ili nun. Tiuj helpitoj sciu, ke tio estas tre escepta ago, je kia ili ne chiam kalkulu. Vi jam helpis plurajn en Afriko. Eble estas jam la momento bilanci, chu tiuj mem jam fishkaptas. Eble via subteno ne celas tion; se estas tiel, bonvolu pardoni min. Aparta kazo estas tiu de Instituto Zamenhof (IZo), kiu chiujare formas homojn. Bonkoruloj ege helpas kaj ne samaj homoj profitas de ilia subteno. Chiujare iuj finas la lernadon, kaj aliaj venas. IZo siamaniere akompanas ekslernantojn, ke ili plulernu. Iuj jam devus pensi pri sia kontribuo al IZo sur diversaj kampoj. Jes, helpitoj farighu helpantoj, kio ebligos al helpintoj ripozi au orienti sian helpadon al aliaj homoj helpindaj.

Kion mi shatus diri per tiuj chi vortoj, tion mi resumas jene :"Instrui fishkapti estas pli bone ol doni fishon". Tial donante fishon, oni samtempe instruas fishkapti, ke rapide la helpatoj memsufichu. Hans BAKKER neniam vizitis Afrikon. Li klarigis, ke per tiu vojaghmono li povas helpi dekojn de esperantistoj fini lernadon en lernejo au en metiejoj. Estos pli bone instrui fishkaptadon al pluraj homoj per iom da mono ol uzi tiun chi monon nur por donadi fishon al unu persono. Jes ja, oni povas kelkafoje vidi chu la fishkaptado bone okazas kaj interveni intertempe nur por riparigi fishkaptilon, lasante la tempon al la helpito daurigi sian fishkapton, ankau klopodante subteni aliajn.

Kion vi pensas pri miaj vortoj, karaj gelegantoj, kiuj kontribuas en la helpado al afrikaj esperantistoj ? Tute ne respondu, se ilin vi ne shatas. Tiam pardonu min!


Kio videblas nun, tio estas, ke afrikaj esperantistoj ege fishkaptas kaj ekdecidis instrui al samkontinentanoj fishkapti. Jen do ili "fishdonas". Chu ili kulpas tiel kondutante ? Kion malbonan tiu chi laboro de afrikaj esperantistoj faras al esperanto-organizajhoj ?
Certe, nur bonaj aferoj, char ankau Afriko memstaras inter aliaj esperanto-organizajhoj tra la mondo. Jen afrikaj esperantistoj organizas afrikajn kongresojn de Esperanto. Sube aperas unuaj vortetoj pri la sesa AKE (Afrika Kongreso de Esperanto) en Togolando.

CoPo


*************************************************************************************
UNUAJ KOMUNIKOJ DE LA SESA AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO
*************************************************************************************

Dato
=====


De la 20a ghis la 25a de decembro 2015

Kongresurbo


===========
Aneho/Vogan (TOGOLANDO)

Temo de la kongreso


===================

" Unua tasko nia "

Prelegtemoj dum la 6a AKE
---------------------------
1- La obstakloj pri la disvatigo de la E-instruado en Afriko, kazo de Sud-Afriko
2- "Chu abito au adoglo"
3- Historio de Esperanto en Sud Afriko (el ne finita libro omaghe al Axel).
4- CHINAFRIKO: Kiel Afriko egale profitus el ekonomiaj rilatoj kun ChINO?
5- Biotismo kaj mezotrofio
6- Esperanto-kongresoj
7- Esperantujismo
8- Esperanto-organizajhoj
9- Historio de UKo
10-Parapsikologio
11-Genezo de la CO
13- Bonstato sana kaj financa
14- Kuracherboj
ktp-

Programeroj


-----------
Inauguro
Prelegoj
Instruado kaj ekzamenado Esperantaj en Afriko
Futbalmatcho
Tchoukballmatcho
Podio de kredoj
Afrikaj Verkistoj sin prezentas
Kunsidoj de la konsilio
Kulturaj vesperoj
Literatura konkurso
Oratora konkurso
Konkurso pri poemoj de Zamenhof
LAKE (Lernejo de la Afrika Kongreso de Esperanto)
Kvizo
Projekcioj de filmoj
Skype-momento
Prezentado de landoj de partoprenantoj
Lingvofestivalo
Aukcio
Ekskursoj

Kongresa tagaro


--------------
UNUA TAGO
- Himno de la sesa AKE
- Inauguro
- Prezento de la kongresa temo
- starigo de laborgrupo por verki la kongresan deklaracion
- Diversaj diskutorondoj
- Chiuj landoj sin prezentas
- Afrikaj Verkistoj sin prezentas
- Skype-momento
- Projekcio de filmoj

DUA TAGO :


- LAKE (Lernejo de AKE) I
- Kunsido de UETA-konsilio
- Kunsido de UETA-konsilio kun ACE
- ACE respondas

TRIA TAGO


- LAKE II
- Esperantaj ekzamenoj
- Diskutorondo
-Projekcioj de filmo

KVARA TAGO


- Ekskursoj
- Kvizo
- lingva festivalo
- Deklamado de poemoj
- Oratora konkurso

KVINA TAGO


- Diversaj sportoj
- Podio de kredoj
- Diskutorondo
- Prezento : bonstato sana kaj financa

SESA TAGO


- Diversaj folklorajhoj el diversaj lokoj de la kongreslando
- Fermo de la kongreso

- posttkongreso kun la eko de la 23a TEK (Togolanda Esperanto-Kongreso)


Financoj de la kongreso


------------------------
Zorgantoj de ACE trovis homojn neesperantistojn, kiuj financas la tutan aranghon. Kvankam ili deziras anonimecon, ili tamen bone kontrolas la spezojn.

Kongresa Kotizo


---------------
La kongresa kotizo estas 20 euroj. Ghi rajtigas la paginton loghi kaj manghi en la kongresejo.
Subtenkotizo estu oblo de 20 euroj. Chiu ajn esperantisto povos ebligi al siaj gesamideanoj partopreni la kongreson au nur subteni la kongreson pagante oblon de la kongresa kotizo.
- Paginto de kvin obloj ghis nau aperos en la kongresa libro, en aparta listo rezervata por tio.
- Paginto de dek obloj ghis dudek, krom apero en la kongresa libro, ricevos DK/DVD-n pri la kongreso
- Paginto de almenau dudek kvin obloj, krom apero en la kongresa libro kaj ricevo de KD/DVD pri la kongreso, aperos fote en la kongresa libro kaj ricevos apartan diplomon de Afrika Centro Esperantista kun abono unujara de chiuj periodajhoj de ACE. Krome, li/shi ricevos T-chemizon kun speciala mencio pri la subteno al AKE (Afrika Kongreso de Esperanto)

Helpoj al kongresontoj


-----------------------
Kiu shatus havi financan helpon, tiu rekte rilatu kun ACE. Ghi promesas helpi chiujn, precipe tiujn, kiuj jam havas ion nur bezonas helpeton de ACE. "Oni helpu tiujn, kiuj ekhelpas sin" diras la prelegtemo "Abito kaj Adoglo" de la sesa AKE.Chiuj petos tuj iru al ACE. La petojn oni adresu al ACE plej laste en septembro 2015.

FONO DE LA KONGRESO


===================
La fono de la sesa AKE estas afrikeca. Dum la arangho kongresanoj aperos en tradiciaj vestoj afrikaj. Chiuj afrikanoj surmetu vestajhojn tradiciajn de sia lando dum eksterafrikanoj elektu vestajhojn afrikajn, kiujn ili deziras. Chiu pretigu sin por prezenti kulturajhojn de sia lando.

KONTAKTADRESOJ


=============
ACE (Afrika Centro Esperantista) korespondas pri chio koncerne la organizadon de la sesa AKE. Interesighantoj bonvolu rilati kun ghi :
- Resposhte :
ace2006hb@gmail.com, afrikacentro@hotmail.com

- Helikposhte: Sesa AKE, p/a DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lome 11, Lome, TOGO

- Telefone :
0022822367908 / 0022822192973/ 0022822192973/ 0022822336909
0022890281626 / 0022891293222/
0022898380973 / 0022899449464

Organizaj intancoj


==================
Estas nun du organizaj instancoj de Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) : LOKAKE por la lokaj aranghoj dum KOKAKE zorgas pri gheneralaj preparoj de AKE.
La du instancoj jam eklaboris. La laborojn de la du instancoj kunordigas ACE (Afrika Centro Esperantista), kies adresoj trovighas supre.

Okazontaj AKE


=============
La 7a AKE okazos en 2016 en Burundio, la 8a en Nigherio en 2017 kaj la 9a en Demokratia Kongolando en 2018. Traktado por la elekto de lando gastigonta la 10an AKE-n nun okazas. Eble ghi okazos en Malagasio au en Sudafriko


Elŝuti 10.82 Kb.


Elŝuti 10.82 Kb.