Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


OLŜtinaj tagoj de esperanto 5 – 10 de julio 2012 j dum kiuj okazos simpozio pri la temoj

Elŝuti 39.13 Kb.

OLŜtinaj tagoj de esperanto 5 – 10 de julio 2012 j dum kiuj okazos simpozio pri la temoj
Dato18.03.2017
Grandeco39.13 Kb.

Elŝuti 39.13 Kb.

OLŜTINAJ TAGOJ

DE ESPERANTO

5 – 10 de julio 2012 j.
dum kiuj okazos simpozio pri la temoj:

La aranĝo okazos en Varmia-Mazuria Universitato

Olsztyn-Kortowo


(unu el la plej belaj universitataj urbetoj en Pollando)

kaj en aliaj lokoj en Olsztyn.


Aliĝkotizo:
ĝis 29.02.2012

ĝis 31.05.2012

ĝis 30.06.2012

Surloke

Poloj


80 zlotoj

90 zlotoj

100 zlotoj

120 zlotoj

Eksterlandanoj

20 eŭroj

25 eŭroj

30 eŭroj

40 eŭroj

Aliĝkotizo ne estos repagebla
Kontribuantoj al la programo pagas laŭ interkonsento kun organizantoj.
Kondiĉoj:

Tranoktado: en la studenta domo nr 119, Olsztyn – Kortowo, str. Dybowskiego 9, proksime de preĝejo kaj konstruaĵo de Humanista Fakultato.

Ĉambroj: unu-, du- kaj tripersonaj.

Aktualaj prezoj por unu nokto persone: • En unupersona ĉambro – 45 zlotoj (10 eŭroj);

 • En dupersona ĉambro – 40 zlotoj (9 eŭroj);

 • En tripersona ĉambro – 35 zlotoj (8 eŭroj).

Prezoj povas ŝanĝiĝi. Limdato por pago – la 30-an de junio 2012 j.
Manĝado: proprazorge. En la studenta urbeto funkcias restoracioj, manĝejoj, vendejoj.

Krom tio oni povos prepari manĝaĵon mem en la studenta domo.


Ekskurso: al iama koncentrejo Treblinka, kie pereis Lidia Zamenhof - estos pagata aparte - surloke, tuj post alveno al aranĝo.

De la stacidomo al bushaltejo ĉe la studenta domo veturas buso nr-o 3.

PROGRAMO de OLŜTINAJ TAGOJ DE ESPERANTO
DATO

HORO

PROGRAMO

05.07.2012

ĵaŭdo

9.00-18.00

Akceptado de partoprenantoj – Studenta Domo nr 119.

15.00-15.30

Organiza kunveno – ĉambro en la Studenta Domo nr-o 119


16.00-17.00

Prelego pri historio, antikvaĵoj kaj turismaj valoroj de Olŝtino – Elżbieta Frenszkowska

17.00-19.00

Renkontiĝo kun redaktoro Roman Dobrzyński.

19.00-20.00

Filmo de red. Roman Dobrzyński pri la japana movado Oomoto

premiita en Belarta Konkurso dum UK-o en Kopenhago.
06.07.2012

vendredo

10.00-12.00

Oficiala malfermo en la olŝtina Urba Kulturdomo


Monodramo “Zamenhof” - Helena Biskup (en la pola lingvo).

12.30-14.00

Promeno tra malnova urboparto,

dum kiu oni vizitos interalie katedralon kaj eventuale antaŭtombigan domon ĉe la iama juda tombejo.
14.00- 16.00

Tagmanĝa paŭzo.

16.00-20.00


Simpozio “Kultura kaj mondkoncepta diverseco de la esperanta ideo” lige kun 125-a jubileo de Esperanto kaj 70-a datreveno de pereo de Lidia Zamenhof:

 1. “Mondunuigaj instruoj de la Bahaa kredo” – prelego de Anneke Schouten -Buijs el Nederlando;

 2. Filmo de redaktoro Roman Dobrzyński – “Bahaa kredo”;

 3. “Lidia Zamenhof – esperantistino kaj bahaanino” – prelego de Andrzej Gielert kaj Agnieszka Szopińska el Nacia Sprita Societo de Bahaanoj en Pollando;

 4. Vespero dediĉita al Lidia Zamenhof.


07.07.2012

sabato


6.00-20.00

Tuttaga ekskurso al Treblinka

Survoje vizitado de Szczytno – preĝejoj, juda tombejo.

Dum ekskurso – tagmanĝo.08.07.2012 dimanĉo

9.00 - 11.30

Vizito en Muzeo de Varmio kaj Mazurio en olŝtina kastelo.

12.00 –14.00

Novaranĝita programo en la modernigita olŝtina planetario

kaj vizito en Olŝtina Arta Galerio.

14.00-16.00

Tagmanĝa paŭzo.

16.00-18.00

Aŭtora vespero de Tomasz Chmielik

– tradukisto kaj aŭtoro de esperantaj verkoj.
19.00 –22.00

Esperanta pikniko kun fajro ĉe lago (Restoracio “Kortowska”).


09.07.2012 lundo

10.00-11.00

Esperanta konkurso.

11.30 – 14.00

Vizito en la apudolŝtina arbarĝardeno en Kudypy.

14.00-16.00

Tagmanĝa paŭzo.

16.00-19.00

Prelegoj dediĉitaj al historio kaj kulturo de Olsztyn (Olŝtino) kaj regiono de iama Orienta Prusujo:

  1. “Historio de olŝtinaj judoj kun prezentado de biografio de mondfama arkitekto Erich Mendelsohn pro 125. datreveno de lia naskiĝo” – prelego de Andrzej Gielert;

  2. “Orienta Prusujo en iama kaj nuntempa germana literaturo –prelego de Tomasz Chmielik;

  3. “Tradicioj – katolika en Varmio kaj evangelika en Mazurio” – prelego de Adam Frenszkowski.

.
10.07.2012 mardo

10.00-11.00

Prezentado de rezultoj de esperanta konkurso.

Fermo de la aranĝo.11.00-20.00

Ekskurso al intersaj lokoj de regiono Varmio kaj Mazurio

(al ineresiĝantoj).


Detalaj informoj pri aktuala programo kaj eventualaj ŝanĝoj de kostoj estos prezentitaj en Interreta paĝo de Varmia – Mazuria Societo de Esperantistoj: www.esperantowolsztynie.pl.tl kaj en la paĝo de Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów en retejo Fejsbuko.


Ĉiujn informojn Vi povas ricevi de:

Elżbieta Frenszkowska: tel. +48604252950; efrenszkowska@wp.pl

Andrzej Gielert: tel. +48601691198; angiel@ols.vectranet.pl
Aliĝilon sendu rete al: efrenszkowska@wp.pl

aŭ perpoŝte al: Elżbieta Frenszkowska, 10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza 35 m. 5Por tranoktado kaj aliĝkotizo pagu al:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie,
Bankokonto:  BOŚ 28 1540 1072 2107 5052 1731 0001 por poloj

IBAN PL28 1540 1072 2107 5052 1731 0001 BIC EBOSPLPW - por eksterlandanoj
Elŝuti 39.13 Kb.

 • Olsztyn-Kortowo
 • Poloj
 • De la stacidomo al bushaltejo ĉe la studenta domo veturas buso nr-o 3.
 • Oficiala malfermo en la olŝtina Urba Kulturdomo

 • Elŝuti 39.13 Kb.