Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Öbb aĉetos novajn veturilojn

Elŝuti 14.42 Kb.

Öbb aĉetos novajn veturilojn
Dato31.10.2017
Grandeco14.42 Kb.

Elŝuti 14.42 Kb.

El fervoja mondo 5/2013
Aŭstrio: ÖBB aĉetos novajn veturilojn
Kontrola aŭtoritato de Aŭstraj Federaciaj Fervojoj ÖBB aprobis firmaan mendon por aĉeti 100 elektrajn kelkvagonajn veturilkombinaĵojn Siemens Desiro ML. Kontrakto havas valoron 550 milionojn da eŭroj. Trivagonaj veturilkombinaĵoj por rapido 160 km/h estos liverataj ĝis fino de 2015. La mendilo inkluzivas 30 kombinaĵojn por denseca amastransporto sur reto S-Bahn en Vieno. La veturilkombinaĵoj havos po 244 sidlokoj, kaj por rapida eltrajniĝo estos provizitaj po ses pordoj en ambaŭ flankoj. Pliaj 70 veturilkombinaĵoj prezentos regionan modifon kun po 259 sidlokoj kaj po kvar pordoj en ĉiu flanko, 35 estos ekspluatataj en Malsupra Aŭstrio, 18 en Stirio kaj 17 en Supra Aŭstrio.
Britio: Elektrizado de fervojlinioj en Britio
En Britio estas elektrizitaj malpli ol 40 procentoj de fervojaj linioj. Preskaŭ du trionoj de elektrizitaj linioj estas kurentoprovizataj de elektrotensio 660 aŭ 750 V, kaj energio estas distribuata helpe de flanka relo. Tiu ĉi sistemo estas konvena prefere por malpezaj pasaĝertrajnoj kaj limigita por rapidoj ĉirkaŭ 100 mejlojn en horo. Pli konvena alternkurenta sistemo 25 kV/50 Hz pro tio estas instalata sur pli gravaj linioj, kiuj estas elektrizitaj proporcie malmultaj. Ekde jaro 2016 estos elektrizita linio Great Western Mail Line el Londono al Bristol, kaj en 2017 ĝia daŭrigo al Cardiff kaj Swansea. Sur la linio trafikas elektraj trajnoj jam ekde la jaro 1994, tamen nur sur 19 kilometroj el londona stacio Paddington al flughaveno Heathrow, kie estas ekspluatataj flughavenaj eksprestrajnoj.

Unuafoje en Valeso


Fervoja linio Paddington – Bristol Temple Meads tra stacioj Didcot Parkway, Swindon kaj Bath longas 190 km. En Bristol, kie plej eluzata estas trapasebla stacio Temple Meads, estas preparata situacio, ke trajnoj el Londono post elektrizado finos en malnova kapstacio, en memorprotektata historia stacidomo el jaro 1840, konstruita de la konstruisto Brunel. Temas pri la plej malnova kapstacio en la mondo, kiu depost la jaro 1965 ne estas trafikuzata, trakaro estas malmuntita, kaj relvoja tereno servas kiel parkejo.

Elektra trafiko aperos ne nur sur Great Western Mail Line, sed ankaŭ sur de ĝi deturnaj branĉvojoj. Temas ekzemple pri 27 km longa linio Reading – Newbury Cherwell Valley Line en linioparto Didcot Parkway – Oxford. Elektraj trajnoj aperos ankaŭ sur South Wales Main Line, konkrete sur linio el Wootton Bassett al Swansea. Por elektrizado estas planataj ankaŭ linioj en ĉirkaŭaĵo de Cardiff, kiuj alligiĝas al linioj South Wales Main Line. Por Valeso, kiu simile kiel Albanio aŭ Moldavio dume havas neniun elektrizitan fervojlinion, tio sendube fariĝos elstara okazaĵo.Dum unu nokto kontaktlineo sur 1,6 km de linio


Kun elektrizo estas kunligita ankaŭ ekipaĵo de linioj pri nova sekurecaranĝaĵo, sed ankaŭ aĉeto de relveturiloj. Sur fervoja linio trafikos novaj trajnkompletoj kun nomindiko Super Express de la firmao Hitachi. Tiuj ĉi trajnoj, atingantaj maksimuman rapidon 225 km/h, estos ekipitaj de eŭropa sekursistemo ETCS Level 2. Por elektrizaj laboroj trafikisto de brita fervoja infrastrukturo, kompanio Network Rail, mendis de germana fabrikisto Windhoff specialan trajnon por konstrulaboroj kun 23 vagonoj, kies prezo estos 35 milionojn da sterlingaj funtoj. Oni atendas, ke skipoj da dungitoj de la speciala trajno povus en unu nokto komplete munti trolean kontaktlineon 1,6 km longan, kompreneble antaŭe konstrue preparitan. Konstrulaboroj sur Great Western Mail Line povus komenci jam en jaro 2013. Entutaj kostoj por modernigo, en kiu estas enkalkulita elektrizo, sekurecaranĝaĵo, sed ankaŭ relveturiloj, atingos ĉirkaŭ 5 miliardojn da sterlingaj funtoj.

En norda Anglio elektrizado pli rapidas


Brita registaro en somero 2012 aldone aprobis sumon 4,2 miliardojn da sterlingaj funtoj por plia modernigo de fervojaj linioj, kiu estas destinita por jaroj 2014 ĝis 2019. Nove estos elektrizitaj ekzemple linioj Basong-stoke Reading, Oxford – Leamington – Coventry Oxford – Bedford, kaj aliaj. En norda parto de Anglio elektrizaj laboroj jam okazas, kaj en venontaj jaroj estos iom-post-iome finitaj. Temas pri linioj Manchester – Newton-le-Willows (fino estas planata en 2013), Manchester – Liverpool kaj Huyton Wigan (planata en 2014), kaj Manchester – Preston – Blackpool (planata en jaro 2016). Al tio apartenas novaj elektrizaj projektoj Crossrail kaj Thameslink en londona regiono por jaro 2018.

Ĉiuj nove elektrizataj linioj funkcios je alternkurento 25 kV/50 Hz. Fakuloj asertas, ke temas pri baza rekonstruo de fervoja infrastrukturo, kiu en lasta dekjaro en Britio ne havas analogion. Financado estas dividita tiel, ke parto de la mono por konstruado estos uzata el plialtigitaj veturkostoj (pasaĝeroj), pri kiu estis decidite jam en la jaro 2010, kaj plia parto de rimedoj venos el ŝparitaj transportkostoj sur elektrizitaj linioj, nun surveturigataj de termikmotora trakcio.


Ĉeĥio: Senbariera veturilaro de Ĉeĥaj Fervojoj havas jam 537 veturilojn


En jaro 2012 Ĉeĥaj Fervojoj plinombrigis sian veturilaron pri rekorda nombro de novaj senbarieraj trajnkompletoj kaj vagonoj. Nove aldoniĝis 83 kaj sume jam estas ekspluatataj 537 veturiloj. Modernaj senbarieraj pasaĝervagonoj aperas kiel per rekonstruado de pli malnovaj, ĝis nun barieraj veturiloj, tiel per livero kaj entrafikigo de tute novaj pasaĝervagonoj. En horaro 2013 estis aldonitaj ekzemple du novaj rapidtrajnaj senbarieraj lineoj. La plej multajn senbarierajn veturilojn oni enkondukis en regiona trafiko.


Egiptio: Metroo en Kairo ekspluatos sudkoreajn veturilojn
Ŝtata oficejo por tuneloj subskribis en unua duono de januaro 2013 kontrakton en valoro 2,16 miliardojn da egiptaj pundoj kun firmao Hyundai Rotem por liveri 20 naŭvagonajn klimatizatajn trajnkompletojn por metrolinio en Kairo. La interkonsento determinas, ke loke produktataj komponentoj prezentos almenaŭ 22 procentojn da komerca valoro. La kompanio Hyundai Rotem prizorgos bontenadon kaj riparojn de la vagonoj dum ok jaroj post fino de dujara responsa limtempo.

Francio: Batalo por krei holdingon de SNCF kaj RFF


Franca registaro anoncis planon por kunligo de kompanioj SNCF (trafikisto) kaj RFF (administranto de infrastrukturo) tiel, ke ili komune formu holdingon kaj samtempe plenumu leĝdonon de EU. Laŭ trafikministerio nuntempa infrastrukturo ne estas funkcia, kaj ŝuldoj de trafika kompanio kreskas. Laŭ ĝia klarigo administracio de infrastrukturo estu plifortigota pri sekcio bontenado de veturilaro. Samtempe estos enkondukataj klaraj reguloj, laŭ kiuj estos eble destini prioritatojn por unuopajn trafikistojn. La plano antaŭvidas krome fondi kontrolkomitaton, kiu solvos eventualajn konfliktojn.
Hispanio: Unua grandrapida fervojlinio transiras landlimon
Komence de januaro 2013 Hispaniuo ovaciis finkonstruon de unua grandrapida linio, kunliganta Pirenean Duoninsulon kun aliaj eŭropaj landoj. Projekto en valoro 3,7 miliardojn da eŭroj kovris krom alia konstruon de 30 tuneloj kaj ekipadon per sistemo ERTMS. Konstruado de fervoja linio Madrido – Barcelono – Figueras estis grandparte dotita el fondusoj de Eŭropa Unio, el kiuj venis 3,44 miliardoj da eŭroj.
Italio: Financa subteno de EU por konstruo de tuneloj
Eŭropa Unio donos financan subtenon 10 milionojn da eŭroj al du bazaj fervojaj infrastrukturaj projektoj en norda Italio. La projektoj helpos realigi survojigon el franca Lyon al ukraina lanlimo. Tiu unua ricevos monsubtenon 5 milionojn da eŭroj, la monsumo estas destinita precipe por teknika ekipaĵo de milana kontrola centro por linitraceo Torino – Milano – Verona Padova. La dua itala projekto, kiu ricevos restantajn 5 milionojn da eŭroj, entenas konstruon de du tuneloj sur la menciita fervojlinio.
Svedio: Debato pri verdaj vartrajnaj koridoroj
En unua duono de januaro 2013 en Göteborg okazis fina laborkunsido por projekto Supergreen (Superverda). Celo de la projekto estas subteni evoluon de fervoja vartrafiko per vojo, kiu estas favora por vivmedio. Ĉe komenco de la pritraktata projekto estis aŭdeblaj antaŭtimaj voĉoj, ke kriterioj pri respekto al vivmedio superos ekonomiajn postulojn. Rezulto de fina studio elfluis en kompromison. Inter moderigaj konsiloj en fino de la studio estas precipe alvoko al Komisiono, ke ĝi daŭrigu pligrandigi konkurenckapablon de la fervojo kaj direktiĝi je multmodalaj koridoroj.
Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 14.42 Kb.

  • Unuafoje en Valeso
  • Dum unu nokto kontaktlineo sur 1,6 km de linio
  • En norda Anglio elektrizado pli rapidas

  • Elŝuti 14.42 Kb.