Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Numero 85 Julio 2010

Elŝuti 360.59 Kb.

Numero 85 Julio 2010
paĝo7/7
Dato15.03.2017
Grandeco360.59 Kb.

Elŝuti 360.59 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Luis Serrano Pérez

Do vi konservas ĝin por memori la dan-ĝeron de la ekstre-mismaj politikoj.

Ne, kara. Por ke vi ti-on memoru.

Imagu al vi mem en lando kie viaj samlan-danoj sekvas la voĉon de ekstremisma po-litikisto al kiu ne plaĉas via religio. Imagu ke oni forprenas de vi ĉion, ke via tuta fa-milio estas sendata al iu koncentrejo por labori sklave kaj esti murditaj. En tiu loko oni senigas vin eĉ de via nomo por esti anstaŭita de numero tatuita surbrake.

Tio nomiĝis Holokaŭsto, kiam milionoj

da homoj pereis nur pro sia

kredaro...
Ho! iu me-moraĵo de pli feliĉaj tagoj.

Ne, de epoko kiam la mondo freneziĝis.

Sinjoro… via sur-braka tatuaĵo tu-te ne estas alloga. Ĝi estas nur serio da numeroj.

Oni faris ĝin al mi infanaĝe. Mi konservas ĝin kiel me-moraĵo.

IRENA SENDLEROVA


Pasis pli ol 60 jaroj post la finiĝo de la Dua Mondmilito, en kiu okazis la organizita tragedio de la Holokaŭsto. Dum la tempo de ti-am pasinta okazis aliaj amasaj masakroj en la mondo. Ni memoru la viktimojn de ĉiuj ĉi amasmortigoj, nun pli ol ciam antaŭe, kiam iuj, kiel la historiisto David Irving kaj aliaj asertas ke la Holokaŭsto estas mito. Oni devas certigi ke neniam la mondo forgesos tiajn kruelaĵojn, ĉar ne mankas tiuj, al kiuj plaĉus fari tion denove.

   
Ne ĉiam oni aljuĝas la Nobel-Premion al tiu, kiu plej meritas ĝin. La 12an de majo de 2008 mortis iu 92-jaraĝa polino nomata Irena Sendlerova. En la jaro 2007 ŝi estis proponita de Polio por ricevi la Nobel-Premion, sed tiu distingo estis aljuĝita, kiel sciate, al la usona Vicprezidento Al Gore. Kiujn meritojn havis tiu ino por kandidati al la Nobel-rekompenco? Ni vidu ŝian historion.

Irena Sendler naskiĝis la 15an de februaro 1910 en Varsovio. Ŝia patro estis kuracisto. Dum la Dua Mondmilito, ŝi vivis en Varsovio kaj laboris por la urba "Sociala Bonfara Sekcio". Ŝi komencis helpi judojn ekde la tempo de la starigo de la Varsovia geto. En de-cembro de 1942, iu organizaĵo kreita por helpi la judojn, nomumis ŝin estri la infanan sekcion. Kiel dungito de la Sociala Bonfara Sekcio, ŝi havis specialan permeson eniri la Varsovian geton, kie estis amasigita pli ol duonmiliono da gejudoj kaptitaj en ĉiuj teritorioj kontrolitaj de la germana armeo kun la celo ekstermi ilin iom-post-iom.

Irena atingis por ŝi kaj por alia kunulino dokumentojn de la ger-manaj aŭtoritatoj por labori en la geto kiel kuracistino por varti la viktimojn de kontaĝaj malsanoj. La germanoj preferis ke estu poloj tiuj kiuj zorgu pri la kontaĝaj malsanoj por eviti al si mem tiun danĝeron. Tiamaniere Irena sukcesis permeson por aliaj kunla-borantinoj. Laŭlonge de unu jaro kaj duono ŝi sukcesis savi pli ol 2.500 geinfanojn uzante diversajn ruzaĵojn. Unue ŝi eligis ilin en ambulancoj kiel viktimoj de tifo, sed baldaŭ poste ŝi uzis aliajn metodojn por kaŝi ilin: sakoj, rub-kestoj, ilar-kestoj, varujoj, ĉer-koj… La savitaj geinfanoj estis transdonitaj al polaj familioj, al Varsovia orfejo, al la Fratinoj de la Familio de Sankta Maria kaj katolikaj monaĥinejoj de la monaĥinoj en Turkowice kaj Cho-tomowo, por ke ĉiuj ĉi tiuj zorgadu pri ili ĝis kiam ili povu esti transdonitaj al iliaj familianoj

Irena volis ke iam tiuj geinfanoj povu rehavi iliajn verajn nomojn, ilian identecon, personajn historiojn kaj familiojn. Tiucele ŝi el-pensis iun arkivon en kiu registris la nomojn de la geinfanojn kaj iliajn novajn identecojn. Arestita en 1943 de Gestapo, ŝi estis se-vere torturita kaj estis kondamnita al mortopuno. La organizaĵo Żegota kun kiu ŝi estis laborinta en la operacio de liberigado de geinfanoj savis ŝian vivon per subaĉeto de Germanaj gardistoj survoje al ŝia ekzekutejo. Dum la tempo en kiu ŝi kaŝiĝis, ŝi daŭ-rigis labori por la judaj infanoj.

En 1983 ŝi estis rekonita de la Israela Supera Kortumo kiel “Justulo inter la nacioj”. En la 10a de oktobro 2003 Irena ricevis la ho-norigan Ordenon de la Blanka Aglo, la plej altan polan civilan honorigon.

Oni nomis ŝin: “la patrino de la geinfanoj de la Holokaŭsto”. Iam ŝi deklaris: La kialo pro kiu mi liberigis la geinfanojn originiĝis en mia hejmo. Mi estis edukita en la kredo ke ĉiu persono devas esti kore helpata senkonsidere al sia religio aŭ nacieco.Atentu! Oni petas al la proprietulo de la ĉaro, matrikulo de Zaragozo, nu-mero 122, ke li retiru ĝin el la enir-ejo de la placo de la katedralo ĉar ĝi estas interrompante la fluon de la pilgrimantoj al Sankta Jakobo.

Atentu! Oni petas al la proprietulo de la ĉaro, matrikulo de Zaragozo, numero 122, ke li retiru ĝin el la en-irejo de la placo de la katedralo ĉar estas interrompante la fluon de pil-grimantoj al Sankta Jacobo.
Mi estas laca diri al vi ĉiutage ke vi tenu senkonekte la poŝ-telefonojn dum la klaso.

Fine Josefo Tamajo estis bruligita laŭ sentenco de la Eklezia Tribunalo.

Prave. Tre danĝera he-rezulo li estis.

Jes. Li asert-adis ke la Tero estas ronda sfero.

Kaj ke ĝi rondiras ĉirkaŭ la suno.

Relikvojn!, sanktajn relikvojn! Hastu akiri unu brakon de Sankta Jakobo. Restas al mi nur ses el la lasta sendaĵo.


La akvon li kutime nom-adis H2O.

Jes. Estis interesa sperto la pilgrimo al Kom-postelo; la lando estas sufiĉe pitoreska (pri ties enloĝantoj mi preferas ne opinii), la vete-ro estas eble tro varma por ni, la Jakoba Vojo estas senpavima, la apudvojaj gastejoj estas multekostaj kaj ne tre komfortaj, la Kompos-tela Katedralo… pŝ… akceptebla…, sed la gale-gaj marestaĵoj, ho!, la marestaĵoj… ho-la-la…! la vojaĝo valoris la penon!.


Kaj postuladis la liberecon de la sklavoj kaj la gleb-servutuloj.

1   2   3   4   5   6   7


Elŝuti 360.59 Kb.

  • IRENA SENDLEROVA

  • Elŝuti 360.59 Kb.