Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Nova aŭstra registaro devenas el vicoj de „blua armeo”

Elŝuti 32.88 Kb.

Nova aŭstra registaro devenas el vicoj de „blua armeo”
Dato19.11.2017
Grandeco32.88 Kb.

Elŝuti 32.88 Kb.

El fervoja mondo 5/2016
Aŭstrio: Nova aŭstra registaro devenas el vicoj de blua armeo”
La 17-an de Majo 2016 estis kiel registarestro de Aŭstrio elektita sinjoro Christian Kern, kiu samtempe rezignis al funkcio de plenuma direktoro de Aŭstraj Fervojoj (ÖBB), kiun li plenumis ekde jaro 2010. En jaro 2014 li fariĝis ankaŭ prezidanto de internacia organizaĵo CER (Komunumo de Eŭropaj Fervojoj kaj direktoroj de infrastrukturo).
Ĉeĥio: Interesiĝo por transporto de handikapuloj en rulseĝoj kreskas
Ĉeĥaj Fervojoj (ČD) en jaro 2015 plenumis 5297 enregistritajn transportojn de vojaĝantoj sur rulseĝoj por handikapuloj, kiuj mendis transporton en trajnoj pere de elektronika sistemo. Tio estas pli multe ol en historio. Ĉiutage krome estas transportataj pliaj nemoviĝeblaj vojaĝantoj sen registrado. En la jaro 2014 estis enregistritaj pli ol 4300 transportoj de handikapitoj en rulseĝoj. Ĉeĥaj Fervojoj pro tio en jaro 2016 enhorarigis rekordan nombron 4656 handikapul-akceptaj trajnoj de regionaj ĝis ekspresaj.
Ĉeĥio: Plimultiĝas pasaĝertrajnoj kun klapeblaj revindaj tabloj
Vojaĝado kun beboj en trajnoj estas ĉiam pli facila. Modernaj pasaĝertrajnoj ricevas aldonajn kupeojn kun klapeblaj revindaj tabloj. Ĉeĥaj Fervojoj tiun ĉi helpil-aranĝon enkondukis ĝis nun jam en 568 pasaĝervagonoj, kiuj priservas kelkmil trajnojn en ĉiu tago. Senobstaklan eniron ankaŭ kun infanĉareto ebligas jam 450 vagonkombinaĵoj aŭ unuopaj pasaĝervagonoj. En tiuj estas fermitaj spacoj por lokado de infanĉaretoj, same kiel en vico da modernigitaj pasaĝervagonoj. Uzon ofertas ankaǔ rezervitaj porinfanaj kupeoj aǔ sidlokoj en 379 longdistancaj pasaĝertrajnoj kaj porinfana kinejo en 38 trajnkursoj.
Litovio: Memorando pri kunlaboro kun Ĉeĥaj Fervojoj
Sub patroneco de Ministerio de Esksterlandaj Aferoj de Litova respubliko okazis la 13-an de Majo 2016 en praga hotelo Intercontinental (Ĉeĥio) aranĝo “Litova trafika solvo por ĉeĥaj entreprenistoj”.

Al la partoprenantoj estis prezentataj ebloj de moderna loĝistiko, inkluzive de ebla plia evoluigo de kombinita transporto inter Ĉeĥa respubliko kaj Litovio. En la aranĝo prezentis sin ankaŭ ĉefministro de Litova respubliko Algerdas Butkevičius; eblojn de ČD Cargo montris prezidanto de ĝia estraro Ivan Bednárík.

Post pliaj enkondukaj vortoj de la litova ĉefministro kaj de la ĉeĥa ministro por ekonomio kaj komerco Jan Mládek okazis solena subskribo de Memorando pri kunlaboro inter ČD Cargo kaj Litovaj Fervojoj. La Memorando celas al establo de komuna laborgrupo, kiu krom reciproka interŝanĝo de datenoj preparos ekspedkontrakton kaj projektojn por evoluigo de internacia transporto, precipe kun trafiksistema distribuo el oriento al okcidento. Ĉefa konsidero estos metata al evoluigo de koridoroj, nome RFG 8, pli granda alligo de marhaveno Klajpeda kaj moderna transkargejo en Kaunas. Oni kalkulas ankaǔ kun propagandaj pakoj, kiuj koncernas vartrafikon sur fervojo inter landoj de cela merkato tra Litovio kaj Ĉeĥa respubliko. Estas celata kunlaboro ankaǔ en sfero de plia agado, kiu estas kongresoj, foiroj, seminarioj kaj komercaj renkontiĝoj. Tre interesa influzono estas transportdeturnado de sterkaĵoj de ŝoseo al fervojo – haveno Klajpeda estas jam historia pordego al Eǔropo por tiu ĉi kategorio de varo.

En lastaj kvin jaroj okazis signifa evoluo de trafiko en baltmaraj landoj. Okazas vasta modernigo kiel de veturilaro, tiel ankaǔ en infrastrukturo. Al la plej konataj projektoj apartenas t.n. Rail Baltica, per kiu okazos rekta kunligo de Varsovio kun Talino sur fervojlinio kun „normala“ ŝpuro 1435 mm. Entuta longo de la nova kunligo atingos 930 km. Plena ekspluatapertigo de la linio estas planata por jaro 2030. En kadro de ŝpararanĝoj okazas modifo de la plano: anstataǔ konstruo de tute novaj liniosekcioj estos en iuj partoj modernigo de linioj jam ekzistantaj, kaj instalata duala ŝpuro. Tiel okazas ekzemple ĉe jam ekzistanta fervoja liniosekcio el pola-litova landlimo al Kaunas. En Kaunas estas konstruata moderna terminalo, al kiu estos en jaro 2018 fervojlinio kun normala ŝpuro alligata. Litovaj Fervojoj de la indikitaj paŝoj promesadas al si kreon de alternativo de transkargejo en Brest. Por novaj klientoj oni batalos ankaŭ kun helpo de novaj informsistemoj, kaj promesas plenumi transdonadon de vagonaroj ĉe belorusa landlimo dum 30 minutoj. Nur sur menciita fervojlinia parto al Kaunas jam estas investitaj 300 milionoj da eŭroj, sternitaj 127 km da trakoj kun normala ŝpuro kaj modernigitaj 106 km da trakoj kun ŝpuro 1520 mm.

Alia elstara projekto estas kreo de t.n. Nordmara-balta varfervoja koridoro (RFC 8). Tiu ĉi koridoro kunligas ses landojn (inkluzive de Litovio kaj Ĉeĥa respubliko), kaj ankaǔ ses eŭropajn havenojn (Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburgo, Amsterdamo, Rotterdamo, Antverpeno). La koridoro kovranta pli ol 6000 km da fervojlinioj, estas en ekspluatado ekde Novembro 2015.

Pollando: Polaj rapidtrajnoj „FLIRTos


Pola trafikisto PKP Intercity ekde nova horaro por jaro 2016 daŭrigas renovigadon de siaj trapidtrajnoj. Post entrafikigo de grandrapidaj trajnoj Pendolino en jaro 2014 ĝi ekde jaro 2015 fieriĝas per novaj rapidtrajnaj motorvagonkombinaĵoj FLIRT 3, DART kaj dizelaj lokomotivoj GAMA.

La kompanio PKP Intercity mendis dudek kombinaĵojn de la plej nova generacio el familio FLIRT 3 en Novembro 2013 ĉe konsorcio de la kompanioj Stadler kaj Nawag. La firmaon Stadler reprezentis en fabrikado ĝia pola entrepreno en Siedlce, kio estas sur fabrikaj markoj emfazita. Ankaŭ multaj aliaj komponantoj devenas rekte el Pollando de diversaj partneroj. Valoro de la kontrakto inkluzive de bontenado por 15 jaroj estas 1,6 miliardoj da zlotoj.


Kvar linioj tra Pollando


La vagonoj estas ekipitaj de ĉiu nuntempe kutima komforto. Internaĵo estas klimatizita, tualetejoj estas kun fermita sistemo kaj unu vagono de la kombinaĵo taŭgas por handikapitoj. Memkomprenebla estas nun klapebla tablo por revindado de suĉinfanoj. Por informado de vojaĝantoj servas moderna aŭdovida sistemo kun serio de monitoroj sur diversaj lokoj en la trajno. Ne mankas wi-fi-konekto al Interreto.

La trafikisto volas FLIRTojn entrafikigi sur siaj longdistancaj linioj trans tuta Pollando. Temas pri linioj Varsovio – Krakovo – Toruń – Bydgoszcz (290 km), Olsztyn – Varsovio – Kielce – Krakovo (551 km), Gdynia – Bydgoszcz – Kutno – Łódź – Częstochowa – Katowice (655 km) kaj Krakovo – Miechów – Opoczno – Łódź – Kutno – Konin –Poznań – Szczecin (734 km).

Ĉiu el okvagonaj kombinaĵoj ofertas entute 360 sidlokojn, el tiuj 60 en unua klaso. Ĉi tiuj estas lokitaj en unua kapa kaj apuda vagonoj. Sekvas vagono por pasaĝeroj sur rulseĝoj kaj kun bufedokupeo, en kiu troviĝas pliaj ok sidlokoj. Kvara ĝis oka vagonoj ofertas sidlokojn en dua klaso. Meze de la vagonkombinaĵo en unu vagono estas ankaŭ spaco por bicikloj kaj bagaĝoj pli grandaj. Sidiloj en unua klaso estas lokitaj unu kontraŭ la alia kun tabloj kaj baskulklapoj, dum en dua klaso troviĝas sidiloj kaj unu post la alia kiel el aviadila aranĝo, kaj unu kontraŭ la alia.
Flirt kun alta planko

En versio por PKP Intercity por longdistanca trafiko estis elektita nekutima solvo kun planko en alto 1180 mm super relsupronivelo. En tuta vagonkombinaĵo tiel estas planko en sama nivelo. Tio koincidas ankaŭ kun plialteco de multaj pasaĝerkajoj en Pollando, ol aliloke kutimaj 550 mm. Sur ambaŭ flankoj troviĝas po ok enirpordoj.

Okvagonan kombinaĵon konsistigas du kvarvagonaj sekcioj, havantaj en kapo trakcian boĝion kaj en fino, kie ambaŭ sekcioj kuntuŝiĝas, estas normala boĝio netrakcia. La aliaj boĝioj konformas al konstrukciaĵo Jakobs kaj portas ambaŭ najbarajn vagonkestojn. Tuta veturilkombinaĵo - kvankam ok vagonoj - longas nur 152,9 metrojn. En ekspluatado do povas esti kunligitaj eĉ du kombinaĵoj en unu vagonaro. Rapidan kupladon kaj malkupladon ebligas aŭtomataj kupliloj.

Ĉar oni planas ekspluatadon de veturiloj Flirt PKP Intercity nur en enlanda trafiko, ili estas konstruataj kiel unusistemaj por en Pollando uzata trakcia sistemo 3 kV kontinua tensio. Nur du trakciaj boĝioj donas al vagonkombinaĵo konstantan povumon 2000 kW, sed kurttempe ili povas atingi povumon ĝis 3000 kW, kaj maksimuman rapidon 160 km/h. Akcelo de la trajno estas 0,6 m/s². Danke al vagonkesto el aluminiaj profiloj, maso de la tuta kombinaĵo estas nur 257 tunoj, do radaksrilata maso nur 13 tunoj. Sekurecon de trajnveturo gardas trajnsekuriga sistemo ETCS - apliknivelo 2 - kaj pola sistemo SHP.

Kvalitajn deĵorkondiĉojn ricevas ankaŭ trajnpersonalo. En vagonkombinaĵo estas memstara kupeo por trajnestro kaj sian socialan instalaĵon havas ankaŭ priservantoj de bufedo. Tiu ĉi estas ekipita per memstaraj tualetejo kaj duŝilo.Por alta persona sekureco de vojaĝantoj kaj priservantoj helpas envagona kamersistemo.

Tiuj motorvagonkombinaĵoj por PKP Intrercity estas plia ekzemplo pri adapto al longdistancaj trajnkursoj.
Slovakio: Novaj veturiloj en bontenadservo
Kvar novajn veturilojn ricevis riparistoj en etbontenejoj por vagonoj en Bratislava, Žilina, Zvolen kaj Košice. Danke al tiuj veturiloj bontenistoj povas kontroli trakveturilojn rekte en servo ekspluata kaj forfalas tiel bezono transporti trakveturilon en bontenejon. Avantaĝo tiel estas precipe rapideco kaj mallongigo de tempo bezonata por restado de trakveturilo en bontenejo. La mobilaj servoj estas uzataj ĉe eltrajnigo de vagonoj, interŝanĝo de radaksoj kaj boĝioj, riparoj kaj bremsprovoj, same kiel ĉe sekurecinspektadoj rezultantaj el kontrakto kun filia kompanio Cargo Wagon, a.k.
Svisio: Tunelo sub montpasejo Gotthard en ekspluatado
Merkrede la 1-an de Junio 2016 estis inaŭgurita trafiko en la nova Gotthard-tunelo, la plej longa fervoja tunelo en la mondo. Solenan aranĝon partoprenis reprezentantoj de multaj fervojaj kompanioj kaj honoraj gastoj. Kostoj por konstruado de la tunelo atingis 13 miliardojn da svisaj frankoj, kaj ĝia konstruado daŭris 17 jarojn. La nova linio reduktos veturtempon inter Zuriko kaj Milano je ĉirkaŭ unu horo. Karakterizan pligrandigon de kapacito en nordsuda direkto ĝi ebligas ankaŭ por vartrafiko – dimensio estos ĝis 260 vartrajnoj en tago. Regula trafikado estas planata por Decembro 2016.
Laŭ Železničář kaj Cargovák preparis Jindřich Tomíšek,

reviziis Heinz Hoffmann.


Elŝuti 32.88 Kb.

  • Interesi ĝo por transporto de handikapuloj en rulseĝoj kreskas
  • Plimultiĝas pasaĝertrajnoj kun klapeblaj revindaj tabloj
  • Memorando pri kunlaboro kun Ĉeĥaj Fervojoj
  • Polaj rapidtrajnoj „ FLIRT
  • Flirt kun alta planko
  • Novaj veturiloj en bontenadservo
  • Tunelo sub montpasejo

  • Elŝuti 32.88 Kb.