Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Nomoj: Persona Familia

Elŝuti 10.64 Kb.

Nomoj: Persona Familia
Dato09.11.2017
Grandeco10.64 Kb.

Elŝuti 10.64 Kb.

Aliĝilo

por la 48-a konferenco de ILEI, Oostende, 17-25/07/2015 • Nomoj: Persona ___________________ Familia ___________________

Naskiĝjaro _______ Profesio __________________ Ino Viro

 • Datoj (jjjj-mm-tt) de: alveno ______________ foriro_________________

 • Lando _______________ Kodo, urbo _____________________________
  Loĝadreso __________________________________________________
  Retadreso _________________________ Telefono ________________

 • Mi kotizas ______ EUR kiel (elektu unu el la kotizkategorioj kaj vidu la kotiztabelon sur la sekva paĝo):
  membro de ILEI, ne membro, junulo, handikapulo.

 • Mi pagas ______ EUR por loĝado kun mantenmanĝo (vidu klarigojn sur la sekva paĝo) kaj kun / sen vespermanĝo en ĉambro:

unupersona dulita kvarlita seslita

 • M

  i manĝas: vegetare vegane koŝere halale ordinare • Mi deziras loĝi kun __________________________________________

 • Mi pagas ______ EUR por helpo de LKK trovi loĝejon en alia hotelo.

 • Mi kontribuas ______ EUR por ILEI-agado tra jena(j) kaso(j) / fonduso(j) / agado(j): _________________________________________________

 • Mi gvidas grupon de _____ (enskribu la nombron) komencantoj el mia lando, kiuj aliĝis al la konferenco laŭ la aldonita listo.

 • Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago en unu el la jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron):

Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio.

Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco 2015"Ene de Belgio, bonvolu komunikiĝi kun LKK tra s-ro Marc Cuffez .

 • Mi konsentas / ne konsentas (elektu unu) ke mia adreso aperu en la listo de partoprenantoj!

 • Mi komprenas kaj akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn el la Konferenca Regularo, p. 6-9 (ilei.info/dok/regularo_konferencoj.rtf)

 • Mi bezonas / ne bezonas invitilon (Pasporto n-ro __________________ de la ŝtato ______________________ valida ĝis __________________).

Loko, dato __________________ Subskribo ___________________

IPR 14/4


Elŝuti 10.64 Kb.


Elŝuti 10.64 Kb.