Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Николай Львович Гудсков конспект эсперантологии На языке Эсперанто Гудсков Н. Л. Г 93 Epitomo de esperantologio. / конспект

Elŝuti 0.9 Mb.

Николай Львович Гудсков конспект эсперантологии На языке Эсперанто Гудсков Н. Л. Г 93 Epitomo de esperantologio. / конспект
paĝo12/13
Dato14.03.2017
Grandeco0.9 Mb.

Elŝuti 0.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

NomindeksoAnstataŭ biografiaj skizoj (eĉ malgrandaj), kiuj postulas multe da loko, en la sekva nomindekso estas, krom la nomoj, indikitaj vivodatoj (por kiuj eblis trovi) kaj kelkvortaj karakterizoj de la ĉefaj roloj de la personoj en la E-komunumo (movada organizanto, verkisto, instruisto ks.; la “laika” profesio – nur se ĝi iel gravas por la movado). Pliaj informoj – nur pri tragikaj eventoj en la vivo pro E-o (mortpafita, ekzilita). Nomoj de nacioj estas indikataj ĉe la personoj, kiuj verkis en koncernaj lingvoj (Descartes R. – franca filozofo, Tolstoj L. – rusa verkisto ktp.), ĉe esperantistoj estas indikata la landa aparteno (ne etna, ĉar plej ofte ne distingeblas), ĉe rusiaj esperantistoj – la urba (kie eblas).
Abesgus – rusa esp-isto-pioniro el Bakuo, poste pionire agis ankaŭ en Iranio. Verkisto, membro de Lingva Komitato (pliaj donitaĵoj mankas). 31

Abolskaja Maria – peterburga esp-istino, instruistino. 87, 88

Adam Eugene – vd. ĉe Lanti.

Ajsberg Eŭgeno (1905-1980) – odesa esp-isto, formigris al Francio, scienc-populara verkisto, verkis ankaŭ en la franca. 41

Aksakov Sergej (1791-1859) – rusa verkisto. 62

Albault André – franca esp-isto, esperantologo. 57

Alejĥem, Ŝolom (vera nomo – Ŝolom Rabinoviĉ, 1859-1916) – rusia juda verkisto, klasikulo de jidlingva literaturo. 13

Amzeev Ĵomart – kazaĥia, poste svedia esp-isto, aŭtoro kaj plenumanto de kantoj. 52

Ananjin (ekde 2000 – Grigorjevskij) Andreo – rusia esp-isto, movada organizanto kaj instruisto. 70, 71, 100.

Andersen Hans Chrisitian (1805-1875) – dana verkisto; fabelisto kaj dramaturgo. 13

Andreev Nikolaj – leningrada esp-isto, filologo. 18

Ari Valerio (pseŭdonimo – Giorgio Silfer) – vd. ĉe Silfer.

Aroloviĉ Viktoro – moskva esp-sto, movada organizanto. 5, 54, 70, 71

Arosjev Grigorij – moskva esp-isto, poeto. 31

Auld William – skota esp-isto, eminenta poeto, tradukisto, eseisto, redaktoro. 26, 28, 40, 41, 44, 56, 72, 86, 89.

Austin Manjo – irlandia es-istino, verkisto. 39

Azorin Francisko (1885-1975) – hispania, poste meksikia esp-isto, verkisto, vortaristo. 46

Baghy Julio (1891-1967) – eminenta hungaria esp-sto, poeto, prozisto, dramverkisto, aktoro, instruisto, ĵurnalisto. 27, 32, 40, 47, 48, 56, 88

Balague Anton (1912-1970) – katalunia, poste aŭstria esp-isto, mopvada organizanto. 74

Balano Johan (pseŭdonimo de Piron Claude) – vd. ĉe Piron. 35, 39

Balbin Julius – polia esp-isto, poste usonano, poeto. 30

Banet-Fornalowa Zofia – polia esp-istino, historiisto. 44

Baranyai Emeriko (pseŭdonimo – Emba, 1902-1961) – hungara esp-isto, poeto. 27, 28

Barkoviĉ Kreŝimir – kroata esp-isto loĝanta en Francio, tradukisto, ĵurnalisto, redaktoro, ĝenerala sekretario de SAT. 54

Barthelmess Norbert (1897-1987) – germana esp-isto loĝinta en Francio, verkisto, ĵurnalisto, ĝenerala sekretario de SAT. 33, 54

Baudé Christan (Kribo) – francia esp-isto, urnalisto, eldonisto. 62

Baudouin de Courtenay Ivan (1845-1929) – rusa lingvisto. 6

Bays Gersi Alfredo – brazilia esp-insto, eldonisto. 57

Beaucaire Lois (1925-1983) – franca esp-isto, verkisto. 35, 39, 40

Beaufront Louis de (1855-1935) – franco, komence – eminenta esp-isto, poste aŭtoro de Ido. 8, 14, 32, 55, 62

Bein Kazimierz (Kabe, 1872-1959) – polia esp-isto, eminenta tradukisto, en 1911 plene forlasis la movadon (“kabeis”). 32, 46, 56

Bela Manto (pseŭdonimo de Mirskij Boris) – pola esp-sto, poeto. 26

Belmont Leo (pseŭdonimo de Blumenthal Leopold, 1865-1941) – pola verkisto, ĵurnalisto, poeto; pionira esp-isto – ankaŭ en E-o verkis originale. 26

Benczik Vilmos – hungara esp-isto, ĵurnalisto kaj literatura kritikisto. 44, 59, 64

Berthelot Paul (1882-1910) – francia esp-isto, ĵurnalisto, esperantologo. 53

Berveling Gerrit – nederia esp-isto, poeto, ĵurnalisto. 30, 57

Bissad Donald – angla verkisto. 49

Blanke Detlev – germana profesia lingvisto kaj esp-isto, movada organizanto, ĵurnalisto, esperantologo. 42, 55

Bleier Vilhelmo (Vilmos) (1903-1940) – hungaria esp-isto, movada organizanto, ĵurnalisto, redaktoro. 44, 56

Blinov Aleksandr – ĉeboksara esp-istro, movada organizanto kaj instruisto. 86

Blok Aleksandr (1880-1921) – rusa poeto. 49

Blumenthal Leopold – vd. Belmont L.

Boirac Emile – francia esp-isto. 46

Bokarev Jevgenij (1904-1971) – rusa profesia lingvisto pri kaŭkaziaj lingvoj, interlingvisto, esp-isto-vortaristo. 19, 46, 47, 71

Borovko Nikolaj (1863-1913) – rusa esp-sto-pioniro, verkisto, movada organizanto. 31

Borovsky K. – ĉeha poeto. 30

Borsboom E. – nederia esp-isto, historiisto. 44

Boulton Marjorie – angla esp-istino, eminenta poeto, prozisto, dramaturgo (verkas ankaŭ en la angla). 28, 29, 33, 41, 44, 47, 63

Bourlet Carlo (1866-1913) – francia esp-isto, movada organizanto, instruisto, ĵurnalisto. 56

Bronŝtejn Mikaelo (Mosej), ankaŭ Bruna Ŝtono – rusia esp-isto, poeto, bardo. prozisto, tradukisto, movada organizanto en diversaj urboj. 31, 39, 41, 44, 51, 58, 71

Bulgakov Miĥail (1891-1940) – rusa verkisto. 64

Bulthuis Hendrik Jan (1865-1945) – nederlanada esp-isto, verkisto. 33

Burda Rudolf (1902-1968)– ĉeĥa esp-isto, movada organizanto. 74

Burenkov V. – rusia esp-isto-pioniro, pluaj informoj mankas. 48

Camacho Jorge (Kamaĉo Georgo) – hispania esp-isto, poeto, prozisto, pamfletisto. 30, 37

Carlevaro Tazio – italia esp-isto, historiisto, literatura kritikisto. 44

Carr Timothy – anglia esp-isto, poeto. 28

Cart Théophile (1855-1931) – francia esp-isto, instruisto, movada organizanto, ĵurnalisto, publicisto. 53, 62

Casas Jaume Grau – katalunia esp-ist, poeto. 29

Chaves Sylla – brazilia esp-isto, poeto. 29

Cherpillod André – franca esp-isto, verkisto. 42, 46

Chmielewska Barbara – polia esp-istino, instruistino kaj movada organizanto. 60

Chmielik Tomasz – polia esp-sto, tradukisto. 40

Cibulevskij Dmitrij – ukrainia esp-isto, movada organizanto, historiisto, verkisto. 39, 44

Conterno-Guglielminetti Clelia (1915-1984) – itaslia esp-istino, poetino, tradukistino; verkis ankaŭ itale. 29

Corsetti Renato – italia esp-isto, movada organizanto, nuna prezidanto de UEA. 68

Couturat L. – franca lingvisto kaj logikisto. 8

Cseh Andreo (1895-1979) – eminenta E-instruisto hungardevena pastro en Rumanio, poste loĝis en Nederio. 16, 56, 80, 84

Čeliauskas Petras – litovia esp-isto, redaktoro, tradukisto. 99.

Ĉukovskaja Lidia (1907-1996) – rusa verkistino. 38

Ĉaldajev Viktor – rusia esp-isto, poeto. 31

Dadaev Oĉjo (Oleg) – rusia esp-isto, poeto, bardo. 31

Damjanov Veselin – bulgara opera kantisto, esp-isto. 50

Danovskij Nikolaj (1905-1988) – sovetia esp-isto, tradukisto. 27

Dazzini Mario – italia esp-isto, instruisto. 81

Dek Liven – pseŭdonimo de Miguel Gutiérrez. 30, 37

Demidjuk Grigorij (1895-1985) – rusia esp-isto, movada organizanto, ĵurnalisto, tradukisto. Pasigis multajn jarojn en stalinaj koncentrejoj kaj ekzilo. 63

Descartes (Kartezio) René (1596-1650) – franca filozofo. 6

Deŝkin Georgo (1891-1967) – rusia esp-isto, poeto, pasiginta multajn jarojn en stalinaj koncentrejoj. 26, 27

Devjatnin Vasilij (1862-1938) – rusia pionira esp-isto, poeto, tradukisto. 26, 62

Dickens Charles (1812-1870) – angla verkisto. 13

Diego Fernando de – hispania-venezuelia esp-isto, tradukisto. 37, 45, 65

Dinwoodie John Sharp (1904-1980) – skota esp-isto, poeto. 28

Divjanoviĉ Gabriel – kroatia esp-isto, astronomo. 60

Dobrzyński Zbignew. 49

Dombrovski (=Dambrauskas) Aleksandro (1860-1938) – litovia esp-isto-pioniro, movada organizanto, poeto (profesie – pastro). 26

Dooren Frans van (1905-1996) – belgia esp-isto, verkisto. 33

Dorno – pseŭdonimo de Frans van Dooren.

Dorval Deck – komuna pseŭdonimo de tri belgiaj esp-istoj: Frans van Dooren, Jos Deckers kaj Alois Beeckmans. 39

Dostojevskij Fjodor (1821-1881) – rusa verkisto. 38, 49

Dresen Hilda (1896-1981) – estonia esp-istino, poetino, tradukistino. 27, 64

Drezen Ernst (1892-1937) – sovetia esp-isto, movada organizanto, interlingvisto, trminologo. 43, 44, 63, 70, 102

Duc Goninaz Michel – francia esp-isto, esperantologo (profesie – lingvisto, profesoro pri slavistiko). 46

Dudich Endre – hungaria esp-isto, geologo. 41

Ebel V. – barnaula esp-isto. 64

Eco Umberto – itala verkisto kaj lingvisto. 6, 43

Eichholz Rüdiger (1922-2000) – kanadia esp-isto, esperantologo, vortaristo. 46

Einstein Leopold (1834-1890) – pionira esp-isto, interlingvisto, transiris en 1888 al E-o de Volapuko kun la tuta Nurenberga societo. 7, 14

Elgo Serĝo (pseŭdonimo de Lagrange George) – vd. ĉe Lagrange. 37, 49

Emba (pseŭdonimo de Emeriko) – vd. ĉe Baranyai.

Enbe (pseŭdonimo de Nikolaj Borovko) – vd. ĉe Borovko.

Engholm Stellan (1899-1960) – svedia esp-isto, eminenta verkisto, ĵurnalisto. 33, 39, 56

Enríquez David Galadí. 42

Erenburg Ilja (1891-1967) – rusa poeto kaj prozisto. 38

Eroŝenko Vasilij (1890-1953) – rusia blinda esp-isto, verkisto; mondvojaĝinto kaj poligloto. 38

Esselin Albert (1860-?) – francia esp-isto, movada organizanto, tradukisto, vortaristo. 46

Fájszi Károly – hungaria esperantisto, bibliotekisto, bibliografo. 81

Faulhaber F. 43

Fernandez Alberto. 42

Fernández M. 30, 37

Fethke Jan – vd. ĉe Forge.

Fettes Mark – kanadia esp-isto, movada organizanto, ĵurnalisto. 25

Fighiera-Sikorska Ada (1929-1996) – polia esp-istino, poste en Nederio, ĵurnalistino. 53

Fjodorov Aleksandr – krimea esp-isto, ĵurnalisto, tradukisto. 61

Flego Srdjan – jugoslavia esp-ist, aktoro, reĝisoro. 48, 49

Flourens Jeanne (pseŭdonimo – Roksano, 1871-1928) – francia esp-istino, dramverkistino. 47

Forge Jean (pseŭdonimo de Jan Fethke, 1903-1980) – polia esp-isto, verkisto; profesie – kinoreĝisoro. 32, 39, 50, 63

Fornal Jerzy – polia esp-isto, aktoro. 49

Francis John – britia esp-isto, poeto, prozisto. 28, 33

Franco – hispana diktatoro. 22

Frank Helmar G. – germania esp-isto, kibernetikisto, fondinto de AIS. 72, 82, 87

Fruictier Paul (1879-1947) – francia esp-isto, esperantologo, ĵurnalisto. 53, 62

Gabrielli Lina – italia esp-istino, verkieso. 34

Gaidamaviĉius Stasis – litovia esp-isto, movada organizanto. 54

Gajdar Arkadij (pseŭdonimo de Golikov A., 1904-1941) – rusa verkisto, plejparte porinfana. 38

Galiĉskij Igorj – esp-isto el Arĥangelsk, vortaristo. 46

Garcia Hignio. 38

Garcia Lorca Federico (1898-1936) – hispana poeto, mortpafita de faŝistoj. 63

Garŝin Vsevolod (1855-1888) – rusa verkisto. 62

Garvan Miro. 49

Gates R. C. 39

Gazizi Gafur – baŝkiria esp-isto, poeto. 31

Gergely Mihély – hungaria esp-isto, ĵurnalisto, 59

Gerlaĥ Nataŝa – kazaĥia, poste svedia esp-istino, plenumanto de kantoj kun Ĵ. Amzeev (lia edzino). 52

Gernet Vladimir (1870-1929) – odesa pionira esp-isto, ĵurnalisto, tradukisto. 53

Gibczynska Jadwiga – pola esp-istiono, aktorino. 49

Giŝpling Miĥail – moskva esp-isto, nun en Israelio, poeto. 31

Ĝivoje Marinko – jugoslavia esp-isto, literatura kritikisto, eldonisto. 42, 44

Glazunov Vladimir (1910-) – esp-isto el Voroneĵ, geografo, verkisto. 38

Gode Alexander (1900-1970) – usona lingvisro. 8

Goethe Iohann Wolfgang (1749-1832) – germana poeto kaj natirsciencisto. 13, 48

Gogol Nikolaj (1809-1852) – rusa prozisto kaj dramverkisto. 13

Goĥŝtejn Viktor (?-2001) – peterburga esp-isto, aktoro. 49

Goldberg M. (?-?) – kontribuinto al Fundamenta Krestomatio, ajnaj informoj mankas. 26

Golden Bernard – usondevena esp-isto en Hungario, esperantologo, verkisto. 36, 48

Gonĉarov Anatolo – rusia esp-isto, movadorganizanto en diversaj urboj. 5, 71

Gonĉarova Irina – moskva esp-istino, instruisto, movadorganizanto. 5, 87, 88

Goodheir Race Albert. 29

Gorecka Halina – jekaterinburga esp-istino, nun en Kaliningrad, ĵurnalisto, eldonisto. 55, 58, 64, 71, 81

Gorov Ĥristo (1908-1999) – bulgaria esp-isto, verkisto (pseŭdonimo Ĥrima). 28

Grabowski Antoni (1857-1921) – polia pionira esp-isto, poeto, tradukisto. 17, 26, 31, 40, 45, 49, 56

Grenkamp-Kornfeld Salo (1896-1943) – polia, poste francia esp-isto, movada organizanto, redaktoro, esperantologo, verkisto. 46

Grigorjev Viktor – rusia esp-isto, profesia lingvisto. 46

Grigorjevskij Andrej – antaŭ 2000 – Ananjin (vd.).

Grigorov Asen (pseŭdonimo – Marin Ljubin, 1903-1985) – bulgaria esp-isto, poeto, movadorganizanto. 28, 63

Griŝin Nikolao – latvia esp-isto. 54

Grosjean-Maupin Emile (1863-1933) – francia esp-isto, esperantologo, vortaristo. 45, 46

Grzębowski Andrzej – polia esp-isto, movada organizanto. 73

Gubbins Paul – anglia esp-isto, ĵurnalisto, instruisto. 89

Gudskov Nikolao – moskva esp-isto, movada organizanto, ĵurnalisto. 54, 70, 88

Gusev Konstantin (1916-1980) – rusia esp-isto, tradukisto. 31, 51, 61, 63, 64

Gutiérrez Miguel – vd. sub ps. Liven Dek.

Haiderer Franz. 73

Handzlik Georgo – polia esp-isto, bardo, eldonisto. 40, 51, 65

Hankel Marie (1844-1929) – germania esp-istino, poeto, movada organizanto. 26

Harrison Harry – usona verkisto, esp-isto. 39, 64

Harry Ralf – aŭstralia esperantisto, profesie – ambasadoro. 44

Hasegawa teru – vd. ĉe Verda Majo.

Haupental Reinhard – germania esp-isto, eldonisto. 64

Heine Henrich (1797-1856) – germana poeto. 13

Hernández Lois M. – hispania esp-isto, tradukisto, movada organizanto. 80

Hilel (1-a jc. a.n.e.) – hebrea saĝulo. 21

Hiller Felix – polia esp-isto, dramverkisto. 47

Hodler Hector – svisia esp-isto, movada organizanto, ĵurnalisto. 15, 53, 56, 67, 68, 89

Hohlov Nikolaj (1891-1953) – moskva esp-isto, eminenta poeto, tradukisto, loĝis kaj verkis en diversaj landoj (plej milte en Kroatio). 26, 47

Hordienko-Andrianova Nadja (1921-1999) – ukrainia esperantistino, verkisto. 31

Horst-Kalińska Mila van der – nederia poldevena esp-istino, Cseh-instruistino. 88

Horvath Jozefo – hungaria esp-isto, instruisto. 85

Ĥajrullin Raŝid – peterburga esp-isto, aktoro. 49

Ĥoves Isaak (1901-1968) – esp-isto el Tomsk, poste Moskvo, tradukisto. 27, 64

Ĥrima (pseŭdonimo de Ĥristo Gorov) – bulgaria esp-isto, poeto. 28, 63

Ilutoviĉ Klara – apusmoskva (urbo Elektrostal) esp-istino, poeto. 31

Imby Emiano – pseŭdonimo de Kalocsay K. (vd.).

Ionesov Anatolij – uzbekia esp-isto, movada organizanto. 81

Iovlev Aleksandr – peterburga esp-isto, aktoro. 49

Isaev Mahomet – moskva esp-isto (devenas el Dagestanio), interlingvisto, esperantologo. 19, 71, 87

Isbrücker, Julia C. kaj J. R. G. – nederiaj esp-istoj, geedza paro, fondis kun A. Cseh IEI. 80

Itô Kanzi (Ludovikito) – japana esp-isto, historiisto, eldonisto. 44

Ivanov Vsevolod (pseŭdonimo L. Ivn., 1900-1937) – odesa esp-isto, verkisto, mortpafita de stalina reĝimo. 38

Izgur Ilja (1881-1937) – esp-isto el Ĥerson, esperantologo, vortaristo, mortpafita de stalina reĝimo. 47

Jasenskij Bruno (1901-1938) – pola kaj rusa verkisto, replezaliita de Stalin. 38

Jerman Vida – kroatia esp-istino, aktoro, parolisto. 49

Jespersen Otto (1860-1943) – dana lingvisto. 8

Jevseeva Ludmila (1913-1980) – latvia esp-istino, poeto. 27, 40

Johansson Sten – svedia esp-isto, verkisto. 5, 39, 40

JoMo (Leclerc Jean-Marie) – francia esp-isto, rok-kantisto. 50, 79

Jong Reina de. 29

Jung Teo (1892-1986) – germania esp-isto, ĵurnalisto, verkisto. 15, 39, 53

Junusov Abduraĥman – esp-isto el Maĥaĉkala, movada organizanto, ĵurnalisto. 54, 70, 87

Juzefoviĉ Leonid – moderna rusa verkisto. 39

Ĵuravlov Aleksej – krasnojarska esp-isto, poeto. 31

Kabanov Nikolaj – rusia esp-isto aktiva antaŭ la unua mondmilito, tradukisto, eldonisto. 62

Kabe (pseŭdonimo de Bein Kazimierz) – vd. ĉe Bein.

Kalocsay Kolomano (Kálmán) – eminenta hungaria esp-isto, poeto (ankaŭ sub Peter Peneter, Emiano Imby), tradukisto, ĵurnalisto, esperantologo. 27, 28, 43-45, 56, 63

Kamaĉo Georgo – vd. ĉe Camacho.

Kampfrad Walter. 63

Kankkunen Aira. 30

Karcev Jurij – esp-isto el Uljanovsk, movada organizanto. 52

Karpunina Lena – taĝikia, poste germania esp-istino, verkisto. 39

Kartezio (R. Decartes) – vd. ĉe Decartes.

Kníchal Oldřich – ĉeĥia-hungaria esp-isto, verkisto, ĵurnalisto, movada organizanto. 36, 60

Koĉetkova Maria – esp-istino el Ivanovo, bardo. 51

Kock Edwin de – sudafrika esp-isto (nun en Usono), poeto. 29

Kofman Antoni (1865-1940) – rusia pionira esp-isto, poeto; kabeis kaj transiris al Ido, poste al Occidental. 26

Kökény Lajos (1897-1985) – hungaria esp-isto, movada organizanto, redaktoro. 44

Kokolija Garik (Georgij) – esp-isto el Suĥumi, nun en Moskvo, movada organizanto, nun prezidanto de REU. 52, 55, 70

Kolĉinskij Viktor (1904-1937) – esp-isto el Ĥarkov, esperantologo, vortaristo, mortopafita de Stalin. 47

Kolker Boris – esperantisto el Ufa, nun en Usono, movada organizanto, instruisto. 5, 19, 41, 71, 87-89

Komenský Jan Amos (1592-1670) – ĉeĥa filizofo kaj pedagogo. 6

Koncebovskij Stanislav – moskva esp-isto, nun en Germanio. 88

Konisi gaku – japana esp-isto, verkisto. 35

Kořínek Jiří (1906-1988) – ĉeĥia esp-isto, poeto. 30

Korĵenevskaja Nina – esp-istino el Ufa, nun en Francio. 39

Korĵenkov Aleksander – jekaterinburga esp-isto, nun en Kaliningrad, ĵurnalisto, eldonisto. 55, 58, 61, 64, 70, 71

Korolenko Vladimir (1853-1921) – rusa verkisto. 62

Korotkov Miĥail – rusia esp-isto, verkisto, poligloto. 39

Korzlinskij Nikolaj (187?-1933) – moskva, poste germania esp-isto, kuracisto. 47

Kozlowski Czesław (1894-1956) – kieva esp-isto, poeto. 26

Kralj Ddrago – jugoslavia esp-isto, literatura kritikisto. 44

Kribo (pseŭdonimo de Baudé Christan) – francia esp-isto, ĵurnalisto, eldonisto. 62

Kris Alen – kaliningrada esp-isto, poeto. 31

Križanić Juraj (1618-1683) – kroata diplomato, longe loĝinta en Rusio. 9

Kudrjavcev Viktor – jekaterinburga esp-isto, ĵurnalisto. 60

Kurucz Géza – hungaria esp-isto, instruisto. 60

Kurzens Nikolao (1910-1958) – latvia esp-sto, poeto (sin mortigis). 27

Lagrange George – francia esp-isto, verkisto, esperantologo. 37, 49

Langlet Valdemar (1872-1960) – svedia esp-isto-pioniro, movada organizanto, ĵurnalisto. 53

Lanti Eŭgeno (pseŭdonimo de Eugene Adam, 1879-1947) – eminenta francia esp-isto, organizanto de la laborista movado, tradukisto, publicisto, socia filozofo. 15, 23, 24, 42, 44, 69, 112

Lapenna Emilia – kroatia esp-istino, movada organizanto, dramverkistino. 47

Lapenna Ivo (1909-1987) – kroatia, poste britia esp-isto, eminenta movada organizanto, oratoro, publicisto, internacia juristo. 16, 22, 24, 42, 44, 46

Lapin Boris (1905-1941) – rusa verkisto. 38

Lavrenjov Boris (1891-1959) – rusa verkisto. 63

Lavrov Nikolaj (1944-2000) – peterburga esp-isto, aktoro. 49

Le Puil Ĵak – francia esp-isto, bardo, ĵurnalisto, tradukisto. 48, 49, 51, 57

Leclerc Jean-Marie – vd. ĉe JoMo.

Ledon Gilbert – brazilia esp-isto, movada organizanto, socia filozofo. 42

Lee Chong-Yeong – sud-koreia esp-isto, movada organizanto (en 1995-98 prez. de UEA). 68

Leibniz Gotfried Wilhelm (1646-1716) – germana filozofo, matematikisto, lingvisto. 6

Lejzerowicz Izrael (1901-1942) – polia esp-isto, satira verkisto, pereis en nazia koncentrejo. 33

Lengyel Paŭlo (Pál) (1868-1932) – hungaria esp-isto, ĵurnalisto, eldonisto. 44, 53, 62

Levenzon Lev (1887-?) – rusia esp-isto, poeto. 26

Lieńkiewicz Kalina. 49

Lins Ulrich – germania esp-isto, historiisto. 44, 47, 64, 88

Lister Daphne. 28

Ljubin Marin (pseŭdonimo de Grigorov Asen) – vd. ĉe Grigorov.

Lobin Gűnter. 82

Logvin (Lilier) Aleksandr (1903-1980) – moskva/ukrainia esp-isto, poeto. 27

Lorjak (pseŭdonimo de Jacques Louis Mahé) – vd. ĉe Mahé.

Löwenstein Anna – britia, poste italia esp-istino, verkistino. 37, 45

Lozanov G. – bulgara psikoterapeŭto kaj fremdlingvinstruisto. 85

Lozgaĉev Nikolaj (1957-1998) – esp-isto el Permj, poeto. 31, 51, 71

Ludovikito – pseŭdonimo de Itô Kanzi.

Lukjanec Dina – esp-istino el Alma-Ata, bardo, esperantologo. 51

Luyken H. A. (1864-1940) – britia esp-isto, verkisto. 31, 32

MacGill Stefan – nov-zelanda, poste nederia, pɯste hungaria esp-isto, instruisto, verkisto, ĵurnalisto. 40, 48, 60, 88

Mahé Jacques Louis (pseŭdonimo – Lorjak, 1912-1992) – francia esp-isto, kinoreĝisoro, verkisto. 35, 50

Maimon N. Z. 44

Majakovskij (1893-1930) – rusa poeto. 63

Malfeliĉulo Ivan (pseŭdonimo de Ivan Ŝirjaev) – vd. ĉe Ŝirjaev.

Mallia Carmel – maltia esp-isto, movada organizanto, tradukisto. 30

Mamin-Sibirjak Dmitrij (1852-1912) – rusa verkisto. 62

Mao Zifu – ĉinia esp-isto, poeto. 30

Martel-Monto Jarlo (Hammarberg Jarl) – svedia esp-isto, poeto (ankaŭ sveda). 30

Martinelli Perla – italia esp-istino, ĵurnalisto. 57

Martinet André – franca lingvisto. 6

Masayuki saonji – japana esp-isto, kuracisto. 42

Matthias Ulrich – germania esp-isto, verkisto, movada organizanto. 37

Mattos Geraldo – brazilia esp-isto, poeto, esperantologo. 29

Maul Stefan – germania esp-isto, eminenta ĵurnalisto. 57

Maŭra Georgo (pseŭdonimo de Gaston Waringhien) – vd. ĉe Waringhien.

Meier Ludwig Emil (?-1919) – grmania pionira esp-isto, movada organizanto, tradukisto. 31

Meillet Anroine – franca lingvisto. 6

Melnikov Aleksandr – esp-isto el Rostov-na-Donu, instruisto, esperantologo. 81, 85

Melnikov Valentin – moskva esp-isto, poeto. 5, 31, 51, 58

Menu de Menil Felicien (1860-1930) – francia esp-isto, ĵurnalisto, muzikisto. 50

Michaux Alfred (1859-1937) – francia esp-isto, profesie advokato, movada organizanto, poste aŭtoro de propra lingvoprojekto. 15

Mickiewicz Adam (1798-1855) – pola poeto. 26

Miĥalkov Georgi (pseŭdonimo Julian Modest) – bulgaria esp-isto, verkisto, literatura kritikisto. 36, 48

Miĥalskij Eŭgeno (1897-1938) – sovetia esp-isto, eminenta poeto, mortpafita de stalina reĝimo. 26

Mine Yositaka – japania esp-isto, ĵurnalisto, eldonisto. 59

Mirska Zofia – pola esp-istino, porinfana poeto. 40

Mirskij Boris (?-1920) – rusia esp-isto, poeto (Bela Manto). 26

Miyamoto masao (1913-1989) – japana esp-isto, poeto, prozisto, ĵurnalisto. 29, 35

Modest Julian (pseŭdonimo de Miĥalkov G.) – vd. ĉe Miĥalkov.

Moirand D. 39

Molière Jean Batiste (1622-1673) – franca dramverkisto. 13

Montagut Abel – hispania esp-isto, poeto. 30

Muraŝkovskij Julij – latvia esp-isto, ĵurnalisto, teoriisto de kreado. 61

Naĵivin – rusa verkisto. 62

Naumov Ivan – moskva esp-isto, poeto. 31

Neergard Paul (1907-1987) – dania esp-sto, biologo, instruisto, scienc-populara verkisto. 41

Nekrasov Nikolaj (1900-1938) – rusia esp-isto, tradukisto, poeto, ĵurnalisto, literatura kritikisto, movada organizanto, mortpafita de stalina reĝimo. 27

Nemere István – hungaria esp-isto, verkisto, abunde verkas ankaŭ hungare. 36, 39, 64, 72

Nervi Mauro – italia esp-isto, verkisto. 29

Neves Gonçalo – portugalia esp-isto, poeto. 30, 37

Newell L. N. (1902-1968) – anglia esp-isto, poeto, prozisto, tradukisto. 28, 33

Newton Isaak (1643-1727) – angla sciencisto. 6

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Elŝuti 0.9 Mb.


Elŝuti 0.9 Mb.