Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Nacia rekordo en rapido kreskis al 336,4 km/h

Elŝuti 13.82 Kb.

Nacia rekordo en rapido kreskis al 336,4 km/h
Dato19.03.2017
Grandeco13.82 Kb.

Elŝuti 13.82 Kb.

El fervoja mondo 10/2012
Aŭstrio: Nacia rekordo en rapido kreskis al 336,4 km/h
Koincide kun komencita provfunkciigo de trafiko sur nova grandrapida linio de Vieno al Sankt Pölten estis farita, kun speciale normigita elektra veturilkombinaĵo, nova aŭstra rapidrekordo 336,4 km/h. La ĝistiama valida rekordo estis 306,2 km/h. Trivagona kombinaĵo ICE-S, pruntedonita de germana kompanio DB AG, havas povumon 9600 kW, kaj atingas rapidon ĝis 400 km/h. Ĝi estas uzata por provveturoj, dum kiuj estas mezurataj aliaj fortoj inter radoj kaj reloj, inter kurentodeprenilo kaj kontaktolineo, ekskuigoj sur relfiksaĵoj aŭ pontoj, premondoj, kaj movoj de trakforkoj. Sur la linio de Vieno al Sankt Pölten ekde decembro 2012 estas la ĝistiama veturtempo de trajnoj Railjet kaj IC reduktita al duono.
Ĉeĥio: Lasta Regionova forlasis Šumperk
Merkrede, la 12-an de decembro 2012, akurate je 12-a horo kaj 12 minutoj, ekveturis el fabrikareo de kompanio Pars nova lasta fabrikita motorvagonkombinaĵo Regionova. La veturilkombinaĵon kun nomindikilo 814.310 veturigis sperta trakciilkondukisto Petr Stuchlý el DKV Plzeň, filia veturildeponejo en urbo Rakovník, kio mem portis certan simbolon. Ĝuste al Rakovník ja sep jarojn antaŭe forveturis unua prototipa veturilkombinaĵo Regionova 814.001. Entute estis fabrikataj 237 Regionova, 236 de ili ekspluatas Ĉeĥaj Fervojoj ČD.


Francio: Ministro prezentis opiniojn pri estonto de fervoja sektoro


Okaze solenaĵo pri 75-a datreveno ekde fondiĝo de kompanio SNCF, kiu okazis 30-an de oktobro 2012 en Parizo, trafikministro Frédéric Cuvillier prezentis iujn siajn konceptojn pri estonto de fervoja sektoro. La ministro kritikis fakton, ke kvanto de pasaĝertrafiko estas preferata antaŭ kvalito, mankon de financa stabileco, kaj disfalon de socia interpacigo pro rapida malfermado de vartrafika merkato. Li ankaŭ esprimis dubon pri prepariteco de sektoro por plua liberaligo. Cuvillier plue rekomendis elekti unu juran personon por kontraŭregado de infrastrukturo, kiu prizorgu agadon de nunaj kompanioj RFF, SNCF kaj DCF.
Germanio: Germanaj Fervojoj prezentis veturilkombinaĵon ICx
Nova motorvagonkombinaĵo ICx estas la plej esperiga veturiltipo por trajnoj IC de Germanaj Fervojoj DB. Ĝi povas helpi al generacia ŝanĝo en longdistanca trafiko. En Berlino estis prezentata normalgranda prototipo. Pli ekonomia, pli komforta kaj denove kun lakado en blanka kun ruĝa strio. DB prezentis ĝin en Berlina foiro Innotrans.
Foiro Foiro estas socia, ekonomia kaj kultura okazaĵo -establita, portempa aŭ vaganta, semajna aŭ jara- kiu efektiviĝas en preciza sidejo kaj kiu intencas ĉirkaŭi ĝenerale precizan temon aŭ komunan celon. Ĝi povas havi por esenca objektivo la promocion de la kulturo, iun pli precizan celon aŭ vivostilon, ĝenerale en amuza, distra kaj diversa formo.
DB jam mendis de firmao Siemens provizore 220 da tiuj ĉi kombinaĵoj por 6 miliardoj da eŭroj. En la jaro 2016 ili povos anstataŭi ĝis 40 jarojn ekspluatatajn vagonojn de lokomotivtrakciaj trajnoj InterCity. Pli poste ili povus trafiki ankaŭ sur reto de trajnoj ICE. Vagonkombinaĵo ICx povos trafiki maksimume per rapido 249 km/h kaj havos kapaciton ĝis 724 pasaĝeroj. En trajno estos restoraci- aǔ bufedvagono, vagono kun kupeoj por familioj kun gefiloj, kaj ankaŭ kun kupeo por bicikloj. Pro konstrukcio kaj uzitaj konstrumaterialoj tiaj trajnoj havos ĉirkaŭ je 30% malpli altan konsumon de energio ol havas nuntempaj trajnoj InterCity.

(Prilaborita laŭ FAZ).


Germanio: Helpvagonaroj por trafiko en tuneloj
Germanaj Fervojoj DB aĉetos sep novajn tunel-helpvagonarojn por du plej malnovaj grandrapidajn fervojlinioj, de Hannover al Würzburg (327 km), kaj de Mannheim al Stuttgart (99 km). Ili anstataŭos pli malnovajn tunel-helpvagonarojn uzatajn ekde la jaro 1991. Liveranto de la vagonaroj estas firmaoj Dräger kaj Tatravagonka. Valoro de kontrakto estas 80 milionoj da eŭroj. La veturiloj estas parto de kvarnivela savsekuriga sistemo en tuneloj kun grandrapida trafiko.
Laoso: Trafikkunligo kun Ĉinio denove havas ŝancon
Ĉina kredito 7 miliardojn da dolaroj alta povas ebligi rekomenci konstruadon de fervoja linio inter laosa ĉefurbo Vjentjano kaj ĉina provinco Yunnan, 420 km longa. La linio iru tra urboj Phônhông, Vangvieng, Luang Prabang, Oudomxay kaj Louang Namtha. Projekto komenciĝis jam en la jaro 2009. Post plilongigo de ĉina linio Kunming – Yuxi al limtempa punkto en Boten konstrulaboroj estis haltigitaj. En Laoso oni timis multnombran aliron de ĉinaj laboristoj kaj neklarajn proprietrajtojn laŭlonge de la linio. La kredito verŝajne forigis okazintajn disputojn.
Litovio: Deka CityElefant por Litovaj Fervojoj
Entrepreno Škoda Vagonka, kiu estas filia kompanio de Škoda Transportation, plenumas liveradon de duetaĝaj elektraj veturilkombinaĵoj de serio 575 al Litovaj Fervojoj. Lastatempe estis liveritaj du kombinaĵoj, kaj trafikisto nove mendis jam la dekan. Suma valoro de la kontrakto tiel superis du miliardojn da ĉeĥaj kronoj (80 milionojn da eŭroj). Unuaj kvar kombinaĵoj estis liverataj jam en jaroj 2008-2010, aliajn kvin la kliento transprenas laŭvice ĝis unua duono de 2013. La nove mendita deka venos fine de unua duonjaro 2013. La trajnoj trafikas sur denstrafika ĉeflinio inter la ĉefurbo Vilno kaj Kaunas.
Montenegro: Ĉeĥaj firmaoj rekonstruis fervojlinion
Komence de oktobro 2012 estis solene inaŭgurita ekspluatapertigo sur modernigita linio Podgorico – Nikšič. Konsorcio de ĉeĥaj firmaoj ĉi tie rekonstruis 66 km longan linioparton kaj konstruis 5 staciojn. Por realigi la projekton, ĉeĥa firmao AŽD Praha liveris stacian sekurecinstalaĵon ESA 11, kaj disponigis instalaĵon por sekurigo de traknivelaj pasejoj. En la projekto partoprenis ankaŭ kompanioj OHL ŽS kaj Elektrizace železnic. Sumaj kostoj por realigo de la projekto, kiun financis Ĉeĥa eksporta banko, atingis 70 milionojn da eŭroj.
Pollando: PKP InterCity aĉetos novajn pasaĝervagonojn
Trafikisto PKP InterCity mendis de kompanio H. Cigielski en Poznań 25 pasaĝervagonojn por 175 milionoj da złotoj (ĉirkaŭ po 1,7 milionoj da eŭroj je pasaĝervagono) por enlanda linio TLK Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdynia. Temas pri kvar diversaj tipoj de pasaĝervagonoj: malgrand- kaj grandkupeaj vagonoj unuaklasaj, malgrandkupeaj vagonoj duaklasaj kun loko por handikapuloj sur rulseĝoj, kaj grandkupeaj vagonoj duaklasaj kun ok lokoj por bicikloj. Maksimuma rapido de la vagonoj estu almenaŭ 160 km/h. Menditaj pasaĝervagonoj estos liverataj en tempoperiodo 18 monatojn post subskribo de la kontrakto.
Slovakio: Elektokonkurso por parto de la koridoro finis
Administranto de infrastrukturo Slovakaj Fervojoj (ŽSR), kaj filia kompanio Pod Brezinou, estrata de kompanio TSS Grade, subskribis en unua duono de oktobro 2012 kontrakton por realigo de konstrulaboroj por modernigi 12 km longan linisekcion de kvina koridoro Zlatovce – Trenčianska Teplá por rapido 160 km/h. Konstrulaboroj kostos 244,970 milionojn da eŭroj (sen dogano). Unu el la plej longaj kaj plej komplikaj trafikaj elektokonkursoj de lastaj jaroj en Slovakio tiel finiĝis.

La kompanio ŽSR ĝin anoncis jam en fino de la jaro 2009.


Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann


Elŝuti 13.82 Kb.

  • Lasta Regionova forlasis Šumperk
  • Ministro prezentis opiniojn pri estonto de fervoja sektoro
  • Germanaj Fervojoj prezentis veturilkombinaĵon ICx
  • Helpvagonaroj por trafiko en tuneloj
  • Trafikkunligo kun Ĉinio denove havas ŝancon
  • Deka CityElefant por Litovaj Fervojoj
  • Ĉeĥaj firmaoj rekonstruis fervojlinion
  • PKP InterCity aĉetos novajn pasaĝervagonojn
  • Elektokonkurso por parto de la koridoro finis

  • Elŝuti 13.82 Kb.