Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


N-ro 4 2007 Vendredon la 28an de septembro 55a jaro

Elŝuti 27.98 Kb.

N-ro 4 2007 Vendredon la 28an de septembro 55a jaro
Dato19.03.2017
Grandeco27.98 Kb.

Elŝuti 27.98 Kb.

Kluba Bulteno

Organo de Klubo Esperantista en Oslo

N-ro 4 2007 Vendredon la 28an de septembro 55a jaro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kalendaro

Kie? kiam? – vd. la lastan paĝon
Mardon la 2an de oktobro (semajno 40) – tirsdag

Pentekosto por ĉiuj – ne nur por pente­kostanoj. La eklezioj kolektive sentas novan blovadon de la Sankta Spirito en ĉi tiu jubilea jaro, certigas Cato Haugen.

.

Pinse for alle - ikke bare for pinse­venner. Kirkene føler kollektivt at Den Hellige Ånd blåser påny i dette jubileumsåret, forsikrer Cato Haugen..

Lundon la 15an de oktobro (semajno 42) – mandag

Leif Arne Storset studis lastjare en Kalifornio kaj povos multon rakonti. (Legu lian artikolon en Inter Ni Dirite (en N.E-isto) 2/2007.)

Leif Arne Storset er nettopp tilbake etter et studieår i California, hvor mye er forskjellig fra Blindern.


Mardon la 6an de novembro (semajno 45) – tirsdag

Otto Prytz partoprenis en la Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj, en Albena (Bulgario) 20 – 27 aŭgusto, kaj pretas babili kun vi pri ĝi.

Otto Prytz deltok i august på de blinde esperantistenes internasjonale kongress i Bulgaria og snakker gjerne med dere om det.
Bulgario Bulgario (aŭ Bulgarujo, bulgare България [balGArija]; oficiale Република България [rɛˈpublikɐ bɤ̞lˈɡarijɐ]) estas lando en la Balkana duoninsulo. En la nordo ĝia limo estas Danubo (norde de la rivero situas Rumanio), en la oriento - la Nigra maro, en la sudo - surtera limo kun Grekio kaj Turkio, en la okcidento - la eksaj jugoslaviaj respublikoj Serbio kaj Makedonio.Lundon la 19an de novembro (semajno 47) – mandag

En novembro la domkomisio celas organizi grandan purigadon kaj renov­igon de nia kunven-ĉambro, cele al foja ekstera luigo. Kiel ni volas ke ĝi aspektu estontece (mebloj? libraro?) kaj kiel ĝi estu uzata? (Al kiuj luigi?)

I november tar huskomiteen sikte på å organisere en forsinket vårrengjøring og en fornyelse av møterommet vårt, med tanke på å leie det en eller to kvelder i uka. Hvordan vil vi at lokalet skal se ut, og hvordan skal det brukes?

Postpaŭze, ĉiukunvene: Lingvaj demandoj. (Kunportu la viajn!)
Språkspørsmål etter pausen på hvert møte. Ta med dine!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pliaj kunvenoj sur paĝo 2 → Flere møter på neste side


Kalendaro (daŭrigo de la frontpaĝo)
Mardon la 4an de decembro (semajno 49) – tirsdag

Otto Prytz estis elektita en 2004 kiel membro de Akademio de Esperanto. Se vi provokos aŭ stimulos lin, li eble malkaŝos sekretojn el ĝia interna vivo.

Otto Prytz ble i 2004 valgt inn i Esperanto-akademiet. Hvis dere ut­fordrer ham, vil han kanskje avsløre noen interne hemmeligheter derfra.


Lundon la 17an de decembro (semajno 51) – mandag

Ni konatiĝos kun la restantaj libroj en la vendobretaro – voĉlegos, rekomen­dos, kritikos, aŭkcios, lotumos.

Streiftog gjennom bøkene i (det ned­lagte) forlagets salgshyller. Vi leser opp, anbefaler, lodder ut ....


Mardon la 1an de januaro – tirsdag

Neformala diskuto: Kiel videbligi Esperanton en 2008, deklarita de UN kiel la Internacia Jaro de Lingvoj?

Uformell diskusjon: Hvordan nå ut om esp­eranto i 2008, som er erklært av FN som Det internasjonale språkåret?


OkazIS


Mardon la 4an de septembro.

Espen Stranger-Johannessen, Hamar-ano kiu loĝis kaj studis en almenaŭ kvin landoj en la lastaj jaroj – nur ne en Hamar – satigis nian scivolon pri sia centtaga, sepmilkilometra bicikladego tra Meksiko kaj Usono. Efektive li sukcesis konvinki nin ke la afero tute ne estis drameca: Li ne planis bicikli ĝis la kanada limo, nur daŭrigis ĉar ĉio bone marŝis; li kunportis tendon kaj konstat­inte ke ĝi likas, iom impregnis ĝin, cetere li ofte tranoktis en preĝejoj inter senhejmuloj; la trafikon li eltenis, ankaŭ la meksikan montaron; neniu priŝtelis lin; kaj la (pruntita) biciklo ne paneis. Ŝajnas ke la maksimuma dramaĵo estis, ke li survoje vidis kelkfoje serpenton.

Pri la E-kurso en la universitato de Umeå li bedaŭris ke la trian jaron ĝi ne povas ripetiĝi, pro nesufiĉo da novaj lernontoj. Fine ni demandis kaj diskutis ankaŭ pri lia nova projekto: aŭdebl­igo de klasika norvega literaturo en Esperanto per interreto.
Lundon la 17an de septembro

N
DD


i vizitis Inger Richard kaj ŝian ĝardenon, okaze de ŝia ĵusa 90-jariĝo. Eĉ 74 jarojn ŝi aktive membris /-as en la kluboj de Sande­fjord kaj Oslo. Mise ni skribis ’Horten’ en la antaŭa Bulteno – sed ŝi montris al ni mal­novajn fotojn de komunaj kunvenoj de la tiamaj kluboj de Horten, Sande­fjord, Larvik kaj Tønsberg.

Ni esploris la ĝardenon en Esperanto, kaj trovis heliantojn, hibridan salikon kaj ventomontrilon, sed ankaŭ botanikajn mirindaĵojn kiujn ni ne sukcesis nomi en Esperanto, kaj kelk­kaze eĉ ne en la norvega. Ni cert­igis ke ni ripetos la viziton post dek jaroj!Semajnfino en Lesjöfors 26 - 28 oktobro (semajno 43).
La sveda Esperanto-Gården en Lesjöfors estas nia plej proksima konstanta Esperanto-kursejo. La vilaĝo Lesjöfors situas meze inter Oslo kaj Stokholmo, 26 km norde de Filipstad (70 km norde de Karlskoga). El la invitilo:
Vendredon vespere

Alveno, vespermanĝo, promeno kun demandaro, preparoj por permana laboro pri E-Gastejo, saŭno virina.


Sabaton

Promeno kun demandaro, estrara kunsido preparanta jarkunvenon, jarkunveno de Amikoj de Esperanto-Gastejo, prelego svede: Tjanĝina esperanto-klubo antaŭ olimpikaj ludoj en Pekino. (Yuejin Guo kaj Puff Östling), prelego en esperanto: Nafto elĉerpiĝas – kiel do vojaĝi kaj kion manĝi? (Martin Strid), jarkunveno de Esperanto-Gastejo, leciono pri ĉina kuirarto kun Yuejin Guo, unua kunsido de la nova estraro kaj eklaboro,. komuna kantado kun Martin Strid, saŭno vira.


Dimanĉon matene

Permana laboro pri la ejo de E-Gården.


Konkurso


Ni volas havi propran nomon ankaŭ en Esperanto. Elpensu internacian nomon por Esperanto-Gården! (Jama propono: “Esperanto-Gastejo 60 N.”) Gajnantan proponon elektos la jarkunveno. La gajninto ricevos libron (kiun lo ne havas jam).
Loĝado en plurlita ĉambro: 300 sv.kr (dom-partoposedantoj: 180). Unu- aŭ dulita kontraŭ krompago. Manĝoj: sume 180 kr.
Pliaj informoj en nia oficejo aŭ ĉe www.e-g.se --> Novaĵoj --> jarkunvenas ..

Ankaŭ pri busoj kaj trajnoj. Ĉu kuna vojaĝo?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Norvega Socia Forumo (NSF) estas la aranĝanto de la konferencoj pri tutmondiĝo (Globaliserings­konferansen – tre bona areno por informado pri Esperanto – la venonta okazos 6. – 9. november 2008). NSF, kie NEL membras, aranĝos Strategian Konferencon sabato 27 – dimanĉo 28 oktobro en Håndverkeren. Estos bone se iu(j) klubano(j) povos partopreni. Vd www.globalisering.no. Ĝi estas malferma al ĉiuj kaj senpaga.

FN-dagen
FN-sambandet (hvor Esperanto­forbundet er medlem) inviterer oss til foredrag og servering på FN-dagen onsdag 24. oktober (uke 43) i Storgata 33 A.
Statssekretær Espen Barth Eide: FNs fredsoperasjoner og innsats, bl.a. i Darfur.
Darfuro, Darfur (arabe دار فور, signifas "hejmo de la furoj (fur-popolo)) estas regiono en okcidenta parto de Sudano, kiun limas Centr-Afrika Respubliko, Libio kaj Ĉado. La regiono estas dividita je 3 provincoj: Norda Darfuro (arabe شمال دارفور; ĉefurbo - Al Faŝir), Okcidenta Darfuro (arabe غرب دارفور; Genejna) kaj Suda Darfuro (arabe جنوب دارفور; Njalo (urbo)).
Er du interessert, vennligst gi beskjed til Esperantokontoret senest mandag 15. okt. (uke 42)Studrondo por progresantoj?

Ĝi realiĝos en la formo de ”Lingva kvarono” (duono?) en la klubaj kunvenoj.


Glumarkoj. La klubo vendas ruĝajn glumarkojn 4 x 7 cm, ankaŭ kun la retpoŝta kaj la interreta adresoj. Po 2 kr. Vidu cetere la tekston en Norvega Esperantisto 4, lasta paĝo.
La oficeja telefono bedaŭrinde ne funkcias lastatempe

Ni ĉesigis nian abonon ĉe Telenor kaj transiris al senpaga perkomputila abono, kun nova numero 21 98 69 41. La intenco estis tamen ke ni rehavu nian malnovan numeron 22 35 08 94, sed tio ne sukcesis. Fine neniu el la numeroj funkcias. Bv. uzi retpoŝton aŭ provi la poŝtelefonon 45 85 29 31.

Ni esperas ke la afero reordiĝos baldaŭ, kun la malnova numero.
Retpoŝtaj adresoj

Bv. uzi la retpoŝtan adreson por mesaĝoj kiuj koncernas la klubon aŭ libromendojn, kaj nur por Ligaj aferoj (do tutlandaj aferoj de NEL).
E-post Ãu vi havas retpoŝton, sed ricevis ¤i tiun Bultenon paperpoŝte?
HAR DU E-POST, men har mottatt denne Bulteno med vanlig post? Hvis du vil sende oss din adresse (al oficejo@esperanto.no), hjelper du klubben med å spare utgifter ved fremtidige utsendelser.


Ni kunvenas je la 19a horo la unuan mardon kaj la trian lundon de la monatoj / første tirsdag og tredje mandag i måneden (krom / unntatt en ferioj). –
Ni anoncos (retpoŝte / telefone) kromkunvenojn kun eventualaj vizitantoj el eksterlando.
Kunvenejo: Olaf Schous vei 18 (enirejo Schouterrassen), 0572 Oslo.

Buso 31 aŭ tramo 17 al Rosenhoff kaj iru supren laŭ Båhusveien – aŭ malsupren de Sinsen T / Sinsenterrassen.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tlf. 22 35 08 94 www.esperanto.no/oslo Retpoŝto: oficejo@esperanto.noPoŝtĝiro 0532 36 19699 (sed kotizon pagu al NEL 0533 05 22870).
Ĉi tiun Bultenon prizorgis Douglas Draper


Elŝuti 27.98 Kb.

  • Konkurso

  • Elŝuti 27.98 Kb.