Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Monata komunikilo de la ligo "humanitas"

Elŝuti 37.61 Kb.

Monata komunikilo de la ligo "humanitas"
Dato12.07.2017
Grandeco37.61 Kb.

Elŝuti 37.61 Kb.

HUMANITAS
MONATA KOMUNIKILO DE LA LIGO "HUMANITAS"

http://www.geocities.com/adhumanitatem
adhumanitatem@yahoo.com

Numero 10

Decembro 2002


LETERO EL RUSIO

Antaŭnelonge mi legis libron "Kial Rusio ne estas Usono" de A. Parŝev, kiu faris revolucion en mia menso. Se antaŭe mi klarigadis unikecon de Rusio per ideismaj, kulturologiaj kaŭzoj (kiuj sendube gravas), do nun mi ricevis tute materiisman klarigon.

La aŭtoro kun ciferoj, tute objektive, pruvas, ke Rusio estas la plej malvarma industria lando de la mondo (eĉ Skandinavio kaj Kanado estas pli varmaj, almenaŭ tie, kie estas koncentrita ties loĝantaro). Pro tio ajna varo, produktita en Rusio, estas nekonkurenckapabla en la monda merkato, ĉar produktado postulas multe pli grandajn elspezojn, ol en aliaj landoj (por hejtado, por domkonstruado, por agrikulturo ktp.) Do, al tio neniel rilatas "la rusa pigro", "la rusa drinkemo" ktp. Temas pri tute objektiva kaŭzo.

Pro tio malfermiĝo de Rusio al monda merkato aŭtomate (laŭ la leĝoj de la merkata ekonomio) kaŭzas forfluon de rusia mono eksterlanden. Fakte konkurenckapablas nur krudaĵo, kiel nafto kaj gaso (kvankam eĉ tiuokaze profito estas multe pli malgranda ol en arabaj landoj - elprenado de barelo de nafto kostas en Rusio 14 dolarojn, kompare kun 4 dolaroj en Arabio). Sed nafton kaj gason bezonas ankaŭ ni mem - ja ni devas hejti niajn domojn, alie ni simple mortos! Kaj rezervoj de gaso kaj nafto ne estas senfinaj - laŭ kalkuloj, ili sufiĉas por ankoraŭ nur kelkdek jaroj. El vidpunkto de la monda merkato en Rusio estas ekonomie pravigebla loĝado de 15-20 milionoj da homoj, dum nun en ĝi loĝas ĉirkaŭ 150 milionoj! Pri tio tre bone scias okcidentaj ekonomikistoj kaj politikistoj (la nombro estas prenita el parolado de Margaret Thatcher). Do, la malfermiĝo de Rusio al la Okcidento tre baldaŭ, post 10-20-30 jaroj, povus kaŭzi elmortadon de 90% de loĝantaro de la lando.

La konkludo estas evidenta: interna rusia merkato devas esti forŝirita de la ekstera monda merkato. Alie venos morto. Aŭ "renaskiĝo", sed kun nur 10% da loĝantaro.

Mi estas kontraŭulo de "integriĝo" de Rusio en la mondan ekonomion, ĉar tio mortigos Rusion. Rusio estas absolute unika lando, por kiu simple ne ekzistas analogoj en la mondo. Receptoj, taŭgaj por aliaj landoj, ne taŭgas por Rusio. (Kiel trafe rimarkis la aŭtoro de la libro, la leĝo de gravito estas universala, sed konsekvencoj de tiu leĝo estas malsamaj por homo, staranta sur tero, kaj por homo, staranta sur rando de centetaĝa ĉielskrapilo. Por la unua paŝo antaŭen estos simple paŝo antaŭen, sed por la dua ĝi estos morto).

Okcidentanoj devas kompreni, ke ekzistas aliaj valorsistemoj, krom demokratio. La okcidenta civilizo estas nur unu el eblaj vojoj, sed aliaj vojoj estas neniom malpli bonaj. Ĉiuj diskutoj kun okcidentanoj iras laŭ sama skemo: "Jes, mi agnoskas, ke rusoj rajtas je sia malsameco, sed mi opinias, ke, tamen, demokratio estas la plej bona vojo". Tjfu! Ja demokratio kaj kapitalismo (firme ligitaj inter si) estas ĝuste la okcidenta vojo!

Kaj, koncerne la okcidentan kosmopolitismon, tiuj, al kiuj ĝi plaĉas, vivu kosmopolite. Sed bonvolu ne trudi kosmopolitismon al mi! Mi persone estas tiom elreviĝinta pri la okcidenta kulturo, ke mi eĉ ne plu deziras ĝin kompreni. Mi komencis lerni la ĉinan. La ĉina kulturo estas por mi pli interesa.

Jurij Finkel, inĝeniero (Rusio)IVAN SUPEK

Ivan Supek (1915) estas mondkonata humanisto, kroatia sciencisto kaj verkisto, akademiano. Li estas aŭtoro de du dekoj da libroj (romanoj, teatroverkoj, eseoj) kaj cento da sciencaj kaj filozofiaj tekstoj. Li estis multjara universitata profesoro, fondinto de sciencesplora instituto "Ruđer Bošković", rektoro de la Zagreba universitato, prezidanto de Kroatia akademio de sciencoj kaj artoj. Ivan Supek estis unu el aŭtoroj de la Deklaracio de kongreso de la monda unueco, okzainta en jaro 1976 en Filadelfio (Usono). Humanisma filozofio de Ivan Supek baziĝas sur universaleco de sciencoj kaj artoj. Supek akcentas ke rezultoj de sciencaj esploroj ne povas esti amnestiitaj de la morala pritaksado. Li estas elstara membro de la mondkonata Pagvaša packonferenco kaj unu el fondintoj de "Citoyens du monde" (Civitanoj de la mondo).En ĉi-mondo de senlimaj eblecoj por bono kaj malbono, kie grupoj de homoj tenas siajn fingrojn sur la fatala hoko, post kiam la militemaj partioj kaj ideologioj, enfalintaj en marĉon de makiavelismo, dum la homon ekregas naŭzo en senanima dinamiko, restas humanismo kun sia tradicio de universalhomeco tamen iu lumo en la krepusko.” I. Supek (II,12)

ELEKTITAJ PENSOJ DE IVAN SUPEK

 • Grupoj sur nealirebla poluso de la forto decidas pri sorto de popoloj kaj eĉ la tuta mondo, eble foje por ĉiam. (II,8)

 • Kontraŭ la hodiaŭa degenerado de civilizo aŭ ĝia neigo, radikala nihilismo, la unua kaj plej grava afero estas fortigi belecon de la vivo kaj kreecon. (II,8)

 • Vizio de la monda katastrofo hodiaŭ kiel neniam en pasinteco bezonas intervenon de la (homa) prudento. (II,187)

 • Persona moralo ne povas esti bazigita sur sociaj punoj, kiom ajn ili estas necesaj kaj utilaj. (II,234)

 • Humanismaj principoj ne difinas la politikan sistemon, sed malrespekto de moralaj principoj flanke de leĝoj kaj registaro kaŭzas malbonon. (III,88)

 • Post kiam la politika realismo alprokismigis al la tero apokalipson de la lasta tago, alvenis epoko de utopiistoj. (I,137)

 • Ĝenerala kaj kompleta senarmiĝo estas la unua kaj la plej urĝa tasko por nia epoko. (II,328)

 • Demokratiigo de la registaro, prudenta regado, publika opinio kaj respekto de liberoj estas esencaj elementoj de la progreso. (II,326)

 • Moralaj demandoj estiĝas esencaj por sorto de la moderna mondo. (I,105)

 • Ni planedo de havas sufiĉe da energio kaj krudaĵoj por ke ĉiuj popoloj povu atingi usonan nivelon en industrio kaj en ĉiutaga vivo. (III,260)

 • Se (nuna) ekonomia dinamiko daŭrigos, finrezulto estos ekologia katastrofo. (III,260)

 • Kiam oni hodiaŭ serĉas novan mondan ordon, tio ne povas esti (fama) Ĝenerala konsento pri la doganimpostoj kaj komerco (angle GATT), sed (nur) juste ordigita monda ekonomio, en kiu estos respektataj regionaj kaj kulturaj diferencoj, kaj kun radikala haltigado de strebego al profito. (III,260)

 • Antaŭ ol lasadi sin al utopioj pri nova monda ŝtato, pli reale estas turni sian atenton al kunlaboro inter popoloj kaj al daŭra konstruado de Unuiĝintaj Nacioj. (II,282)

 • Ĝis kiam en Unuiĝintaj Nacioj estos prezentataj registaroj kiuj sin tenas per la armila perforto aŭ soifegas dominadon super la aliaj, malfacile estas kredi en sincereco de iliaj deklaracioj. (II,325)

 • Pli ol iam ajn antaŭe la homa menso devas serĉi eliron en la monda pulvejo kaj pli ol iam ajn antaŭe devas mobiliziĝi moralaj fortoj por ke la homaru savu sin de la politika malprudento. (III,272)

 • Krom intelektuloj, klopodantaj por la libereco kaj paco, ĉiam ekzistis ankaŭ intelektuloj kaj artistoj servantaj en kontraŭa direkto. (III,166)


FONTOJ: (I) Ivan Supek POSLJEDNJA REVOLUCIJA, "Stvarnost" , Zagreb 1965; (II) Ivan Supek SPOZNAJA, "Mladost", Zagreb 1971; (III) Ivan Supek MENE TEKEL FARES, Naklada MD, Zagreb 1999

Novaĵoj el la Ligo "Humanitas"


La 7-an de novembro 2002 en la Ĵurnalista domo en Zagreb (Kroatio) okazis publika prezento de nova libro de d-ro Jozo Marević - "Latinski zauvijek" (Latinum in aeternum / La latina por ĉiam). D-ro Jozo Marević estas membro de Ligo "Humanitas". Unu ekzempleron de sia granda kolekto de latinaj eldiraĵhoj la aŭtoro donacis al Ligo "Humanitas", permesinte publikigon de elektotaj sentencoj en unu el venontaj numeroj de "Humanitas". Dum prezento de la libro d-ro Jozo Marević estis nomita unu el la plej elstaraj ĝisnunaj kroatiaj latinistoj. La libro enhavas 18 632 eldiraĵoj (proverboj, saĝaĵoj, sentencoj, oftaj esprimoj, eldiraĵoj, citaĵoj, aforismoj, frazeologismoj...) en la latina lingvo, aperintaj dum la periodo de 2500 jaroj kaj estas unu el la plaj ampleksa tiusenca libro-trezorejo. La latina lingvo estas ne nur lingvo de la fama Romana imperio, sed ankaŭ lingvo de la eŭropa mezepoko, renesanco kaj humanismo. La aŭtoro de la libro estas al la kroata kultura kaj scienca publiko konata per sia "Latina-kroata enciklopedia vortaro" (unu el la plej ampleksaj tiuspecaj vortaroj en la mondo, kun la kroata traduko de ĉirkau 200 000 da latinaj vortoj) kaj la kontraŭdirekta samsepca "Kroata-latina enciklopedija vortaro".

Teatro de satiro "Kerempuh" el Zagreb - Kroatio (str. Ilica 31) ek de la 21-a de novembro 2002 ebligas al ĉiuj membroj de Ligo "Humanitas" ĝuadon de 37% rabato je biletoj por teatraĵoj en tiu eminenta teatro. Por ĝui rabaton sufiĉas montri personan membrokarton dum aĉetado de 8 abonkuponoj (kontraŭ 20,00 kunaoj). Rabatita prezo por membroj de la ligo estas nur 25 kunaoj por unu bileto (kontraŭ 40 kunaoj de la plena prezo). Ligo "Humanitas" serĉas eblecojn ricevi ankaŭ aliajn kaj alilokajn rabatojn por membroj de la ligo (por komenco en Zagreb, kie estas sidejo de la ligo, sed iom post iom, depende de la daŭra kresko de la ligo, ankaŭ en aliaj urboj de Kroatio kaj en aliaj landoj, se estas pretaj tiusence engaĝiĝi lokaj membroj).

Sub organizo de Ligo "Humanitas" en bela ejo de la prestiĝa Kulturinforma centro Zagreb - Kroatio (KIC, str. Preradovićeva 5) la 26-an de novembro 2002 sukcese komenciĝis ciklo de humanismaj vesperoj. La unua vespero, kompreneble, estis dediĉita al korifeo de la eŭropa humanismo - Erasmo el Roterdamo. Sekvos po unu vespero monate, dediĉota al aliaj elstaraj humanistoj. La unua preleganto estis la kunordiganto de la ligo. Estus tre bonvenaj prelegontoj el ankaŭ aliaj landoj, kiuj prelegus en esperanto, pri sialandaj humanistoj, kun traduko, far de la kunordiganto de la ligo, kroatlingven. Tiaj prelegoj povus kreskigi ne nur intereson pri humanismo, sed ankaŭ intereson pri esperanto en Kroatio. Prelegontoj povas kalkuli kun senpaga kelktaga gastado ĉe la kunordiganto de la ligo. Interesiĝantoj kontaktu la sidejon de la ligo!

De la 27-a ĝis la 30-a de decembro 2002. en Togolando okazos la Togolanda esperantista kongreso. Dum la kongreso nia samligano Adjévi Adje prezentos al togolandaj esperantistoj Ligon "Humanitas" kaj ĝian humanisman agadon. Helpu la prezenton de la ligo kaj sukceson de esperanto en Togolando per viaj kutimpoŝtaj aŭ retpoŝtaj salutmesaĝoj ĝustatempe alsendotaj laŭ adreso: U.T.E., BP-12096, Lomé, Togo; rete: utetogo@hotmail.com aŭ esp.togo@cafe.tg

Estas afable proponita helpo flanke de unu UEA-estrarano rilate eblan kunvenon de Ligo "Humanitas" dum semajno de la Universala Kongreso 26.07-02.08.2003 en Gotenburgo (Svedio). Ĉar nia ĉilia samligano Jose Antonio Vergara, partoprenonta UK-on en Gotenburgo, akceptis taskon kunordigi tiun kunvenon (renkontiĝhon), ĉiu samligano kiu same partoprenos venonjaran UK-on kontaktu nian ĉilian samliganon por ke li trovu la plej oportunan varianton por la kunveno kaj povu ĝustatempe ĝin organizi. La kontaktadreso de samligano Jose Antonio estas: Casilla 508, Puerto Montt, Chilio, Sudameriko; tel. (65) 256660, faksilo (en laborejo) (65) 261450, rete: joseav@llanchipal.cl En Gotenburgo vivas unu membro de la ligo, s-ro Božidar Veličković, tre bonkora homo, sincere humanismema, sed li nur komencis lerni la internacian lingvon. Božidar Veličković sindoneme proponis senpagan uzon de lia domo (kaj granda ĝardeno) por nia kunveno dum kongresa semajno, se la kunveno ne povos okazi en UK-ejo, pro ĝia multekosteco.

De la 24-a ĝis la 31-a de aŭgusto 2003. okazos Internacia humanista renkontiĝo en Poreč - unu el la plej prestiĝaj somerumejoj sur bordo de Adriatika maro. La renkontiĝo konsistos el ciklo de humanismaj vesperoj. Ekster la programa parto estas ataŭviditaj konatiĝo kun Poreĉ kaj ĝia ĉirkauaĵo, sunumado, banado, naĝado, promenado, biciklado... amikvesperoj. Laborlingvo estos esperanto. Partopreni la renkontiĝon povos ĉiu deziranto. Antażanonci partoprenon necesas minimume 30 tagojn antaŭ la semajno laŭ adreso de sidejo de la ligo (Liga "Humanitas", Oštarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio; tel. ++385 (0)1 3635090, rete: mato.spekuljak@zg.tel.hr aŭ adhumanitatem@yahoo.com). Ne estas kotizo por partopreni la renkontiĝon. Personajn aŭ grupajn dumsemajnajn restadojn en hoteloj, turismaj apartamentoj, privataj domoj aŭ kampadejoj oni povos antaŭaranĝi: (1) esperantlingve - laŭ la supra adreso de sidejo de la ligo, (2) anglalingve, germanlingve, itallingve aŭ kroatilingve pere de Turisma Informa Centro Poreč (Zagrebačka 8, HR-52440 Poreč, Kroatio; tel. ++385 (0)52 451293,451458, faksilo 451665, rete: tzg-porec@pu.hinet.hr). Estas antaŭvidita jena programo de la renkontiĝo: 24.08 Akcepto de partoprenontoj, loĝigado; 25.08 KORIFEO DE LA EUROPA HUMANISMO: ERASMO EL ROTERDAMO (1469-1536); 26.08 ĈEĤA HUMANISTO-PEDAGOGO: JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670); 27.08 GERMANDEVENA FRANCA HUMANISTO-RACIISTO: PAUL HOLBACH (1723-1789); 28.08 ELSTARA MODERNEPOKA ANGLA HUMANISTO: BERTRAND RUSSEL (1872-1970); 29.08 HUMANISMAJ PROJEKTOJ (ESPERANTO, HILELISMO, HOMARANISMO) DE LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF (1859-1917); 30.08 Ŝipekskurso al Venecio (Italio); 31.08 Disiĝo de partoprenontoj.El leteroj al Ligo "Humanitas"

Terry (Britio)
Mi gratulas! Bonege ke ankaŭ humanistoj povu interkomuniki per esperanto.

Irina (Ukrainio)
Tre gravas vivi en mondo pace, amikece kaj bonkore.

Ismael (Hispanio)
Mi trovis interesaj viajn principojn kaj agadon.

Jerzy (Pollando)
Viaj ideaj principoj estas al mi proksimaj. Akceptu gratulojn pro konsekvence kaj harmonie prilaborita statuto!

Batzaya (Mongolio)
Mi kun granda ĝojo legis pri unika internacia humanista organizaĵo preferanta en internaciskala komunikado uzadon de esperanto. Ĉu estas vere ke al la ligo aliĝis jam pli ol 100 membroj el 30 landoj de la mondo? Vere mirinda!

Jose (Ĉilio)
Mi ĝojas pro la iniciato ĉar mi multe interesiĝas pri la sekulara humanismo. Antaŭ jaroj iu esperantisto el Britio eldonis flugfolion pri humanismaj temoj, sed mi ne bone memoras pri kiu temas nek kiam pli precize tio okazis. Mi estas neteisto (mi ne plu uzas la vorton "ateisto" ĉar ĝi tradicie tro emfazas polemikon kontraŭ tiuj kiuj estas kredantoj je Dio, kio min tute ne interesas).

Armando Zecchin (Italio)
Politikhistoria analizo de d-ro Ruben Feldman Gonzalez (artikolo "Senskrupula politiko", n-ro 8 de "Humanitas") vojaĝas inter duonveroj kaj duonmalveroj. Utilas, lau mi, scii ke eblas, kaj fakte svarmas, diversaj interpretoj de samaj serioj de eventoj, same enplektantaj virtojn kaj malvirtojn. Ĉu oni, ekzemple, alipenslinie kaj malpli cinike ne rajtas diri: ... Oni prenis afgananojn por mortigi rusojn, siajn malamikojn ĉar komunismo celis detrui kapitalistajn demokratiojn (ĉu tio ne estas malpli cinika?), irakanojn por mortigi irananojn ĉar tiuj faras ĉion eblan kontraŭ Usono... la satano detruenda (ĉu tia reago ne estas rajto sin defendi profitante de okazo kaj eventuale ĝin kreante?), centrajn kaj sudajn amerikanojn por mortigi samlandajn "komunistojn", ĉar tiuj ne nur fikcie sed tutenergie celis helpi Sovetion kaj internacian komunismon por detrui Usonon ktp...

Novaj membroj:
01.10.2002-09.10.2002

Latifou (Benino)
József Z. (Hungario)
Victor (Benino)
Emmanuel S. (Niĝerio)
Paul (Francio)
Zephirin (Francio)
Ivan (Kroatio)
Attila (Rumanio)
Horst (Germanio)
Eduard (Kroatio)
Georges-Henri (Francio)
Françoise (Francio)
Roberto (Panamo)
Manuel O. (Kubo)
Luigi (Italio)
Foo-Coamy (Benino)
Michel S. (Francio)
Stevens (Kanado)
Daniel (Ganao)
Luis (Meksikio)
Long (Vjetnamio)
Anatolij (Rusio)
Miko (Usono)
Luiz (Brazilo)
d-ro Adalberto (Brazilo)
Mostafa (Irano)
Mingbo (Ĉinio)
Rogério (Brazilo)
Neusa (Brazilo)
Zifu (Ĉinio)

Donacantoj:

David C. 5 GBD
Anica 50 KN


Françoise (Argentinio)
Dankon! Mi tre ŝatas la pensojn kaj citaĵojn.


Abono je la reta versio de "Humanitas" estas senpaga. Presatan version de "Humanitas" eblas aboni kontraŭ 10 EUR por unu jaro. Abonpetojn, same kiel materialojn por publikigi, sendu al la redaktanto:
Mato Špekuljak, Oštarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio; rete
mato.spekuljak@zg.tel.hr


Elŝuti 37.61 Kb.

 • La konkludo estas evidenta: interna rusia merkato devas esti forŝirita de la ekstera monda merkato. Alie venos morto. Aŭ "renaskiĝo", sed kun nur 10% da loĝantaro.
 • Grupoj sur nealirebla poluso de la forto decidas pri sorto de popoloj kaj eĉ la tuta mondo, eble foje por ĉiam. (II,8)
 • Vizio de la monda katastrofo hodiaŭ kiel neniam en pasinteco bezonas intervenon de la (homa) prudento. (II,187)
 • Post kiam la politika realismo alprokismigis al la tero apokalipson de la lasta tago, alvenis epoko de utopiistoj. (I,137)
 • Moralaj demandoj estiĝas esencaj por sorto de la moderna mondo. (I,105)
 • Antaŭ ol lasadi sin al utopioj pri nova monda ŝtato, pli reale estas turni sian atenton al kunlaboro inter popoloj kaj al daŭra konstruado de Unuiĝintaj Nacioj. (II,282)
 • Pli ol iam ajn antaŭe la homa menso devas serĉi eliron en la monda pulvejo kaj pli ol iam ajn antaŭe devas mobiliziĝi moralaj fortoj por ke la homaru savu sin de la politika malprudento. (III,272)
 • Jozo Marević - "Latinski zauvijek" (Latinum in aeternum / La latina por ĉiam)
 • 37% rabato je biletoj por teatraĵoj
 • 27-a ĝis la 30-a de decembro 2002. en Togolando
 • Ligo "Humanitas" dum semajno de la Universala Kongreso 26.07-02.08.2003 en Gotenburgo (Svedio)
 • Internacia humanista renkontiĝo en Poreč - unu el la plej prestiĝaj somerumejoj sur bordo de Adriatika maro
 • Foo-Coamy

 • Elŝuti 37.61 Kb.