Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Monata komunikilo de la ligo "humanitas"

Elŝuti 41.86 Kb.

Monata komunikilo de la ligo "humanitas"
Dato21.03.2017
Grandeco41.86 Kb.

Elŝuti 41.86 Kb.

HUMANITAS
MONATA KOMUNIKILO DE LA LIGO "HUMANITAS"

http://www.geocities.com/adhumanitatem
adhumanitatem@yahoo.com

Numero 7

Septembro 2002


USON-MEKSIKIA LANDLIMO

En Kalifornio mi renkontiĝis kun la plej signifa landlimo en la nuntempa historio. Ĝi estas 3250 kilometrojn longa kaj multe pli kruela ol la Berlina landlimo iam ajn estis. Dum la Berlina muro estis ŝtona la uson-meksikia landlimo estis origine pikdrata. Post ĝia ĉiutaga detruado, fare de la persistemaj Meksikanoj, dezirantaj portempe labori en Usono, ĝi fariĝis ŝtala muro kiu etendiĝas preskaŭ du mejlojn en la Pacifikan oceanon.

Gemeksikanoj estas ĉiutage krimuligataj, pugnofrapataj, seksatencataj, malaperigataj kaj eĉ mortigataj sur la uson-meksikia landlimo. Pluraj mortas pro la terura klimato, dum kaŝa klopodo transiri la landlimon. La uson-meksika landlimo disdividas la riĉulan nordon de la malriĉula sudo. Sed ĝi disdividas ankaŭ la "blankan" anglalingvan kulturon de la "bruna" hispanlingva homaro. La uson-meksikia landlimo estas ŝtala muro inter "protestantoj" kaj "katolikoj", "enspezantoj" kaj "pagantoj", "vendistoj el Usono" kaj "aĉetantoj el Meksikio", "ĉiopova ŝtelisto" kontraŭ "malpova viktimo".

Ĉiuj tiuj lingvaj imagaĵoj neniam povis bremsi ege aktivajn migradon, komercon, kapitalajn movojn, kontrabandon, kaŝenporton, neleĝan komercon per narkotikaĵoj kaj armilvendadon, diplomatajn klopodojn kaj doganproblemojn. La neceso de landlimaj usonanoj havigi al si malmultekostajn laboristojn, kombinita kun la meksikana deziro plibonigi la vivnivelon vidigis la landlimon ne nur kiel baron, separon kaj disdividon, sed ankaŭ kiel oportunan lokon por kultura interŝanĝo, amikeco, celebrado kaj reciprokaj avantaĝoj.

Urbo Calexico estas la usona duono de meksikia urbo Mexicali. Minimuma salajro en Calexico, dum aprilo 2002, estis 5 dolaroj por laborhoro. Minimuma salajro en Mexicali (se ĝi entute estas pagata) estis 50 dolarcendoj por laborhoro. Se la valoro de la meksikia peso falas (kio ofte okazas) la usonaj investantoj (dungigantoj) en Meksikio feliĉas, sed la komercistoj de Calexico multe plendas, ĉar la aĉetoj fare de meksikanoj malpliiĝas.

Psikologie kreskas la kompreno pri la granda dependo inter la popoloj trans landlimoj. La loĝantaro de Calexico kaj Mexicali jam devis plani kune agrikulturan irigacion, purigon de la polucio de la rivero Colorado kaj en restoracioj de ambaŭ landoj (eĉ en malmultekosta Mac Donald's) oni povas peti "hamburgeran sandviĉon usonecan" kaj samtempe "buriton meksikecan". Plurfoje ne eblas diveni ĉu muzikaĵo devenas el Usono aŭ el Meksikio.

Ses milionoj de Kaliforniaj civitanoj en Usono havas meksikan devenon. Estas kvar milionoj de leĝaj meksikaj loĝantoj en usona Kalifornio. Estas tri milionoj de neleĝaj meksikaj loĝantoj en usona Kalifornio. Ĵurnalo "La Jornada" de la 27-a septembro 1994 asertas ke 720.000 meksikanoj neleĝe eniras en usonan Kalifornion ĉiujare nur el urbo Tijuana, situanta en meksika Kalifornio. Unu miliono de Meksikanoj estas ampleksitaj per la usona programo de "Specialaj agrokulturaj sesmonataj laborantoj". Unu miliono da emeritaj usonanoj vivas en meksika Kalifornio apud abundaj marbordaj urbetoj kaj vilaĝoj .

El prelego "Landlimoj en la homa vivo" de d-ro Rubén Feldman González por la "Kongreso de la tri Kalifornioj", okazinta 09.11.2002 en Mexicali-Meksikio (fragmentojn elektis: Mato Špekuljak)LEV NIKOLAJEVIĈ TOLSTOJ

Lev Nikolajeviĉ Tolstoj (1828-1910) estis rusa grafo, verkisto, pensulo. Li estas aŭtoro de kelkaj mondkonataj literaturaj verkoj (romanoj "Milito kaj paco", "Anna Karenina", "Reviviĝo"). Li sincere kaj profunde kompatis senrajtulojn, malriĉulojn, mizerulojn kaj diversmaniere ilin helpadis, akuzante en siaj verkoj la suprajn sociajn tavolojn, eklezion kaj ŝtataparaton pro ilia socia nesentemo, nesincero kaj perforto. Disreviĝinta pri la monduma socio, li ĝin forlasis, kaj la duan duonon de sia vivo li pasigis en trankvileco de sia grafa bieno. Tolstoj sekvis altegajn religietikajn idealojn kaj penis konforme kun ili mem vivi. Interalie, li malakceptadis iun ajn perfortan kontraŭstaron al la malbono, li kredis en ĉiupotenca forto de la amo. Li kredis ke homoj pli bone vivus sen ŝtataparatoj. Tolstoj publike apogis Esperanton kaj helpis ĝian disvastigon. La 28-an de oktobro 1910 Tolstoj kaŝe forlasis sian bienon, survoje frostiĝis kaj - mortis. (MŠ)El: "La vojo de la vivo"

Por ke oni bone travivu vivon, oni devas kompreni, kio estas la vivo kaj kion oni en la vivo devas kaj kion ne devas fari. Pri tio en ĉiuj tempoj instruis plej saĝaj kaj plej ĝuste pasigintaj la vivon homoj de ĉiuj popoloj. Transprenante la instruon pri la leĝo de la vivo de iamaj saĝaj kaj virtaj homoj, oni devas per sia propra prudento ekzameni ĉion, pri kio oni estas instruataj, kaj, kio kongruas kun la prudento - akcepti, kaj kio ne kongruas kun ĝi - malakcepti.

Fonto: Л. Н. Толстой ПУТЬ ЖИЗНИ http://lib.ru/LITRA/TOLSTOJ/way-of.txt


(elektitajn fragmentojn adaptis kaj Esperanten tradukis: Mato Špekuljak)

EL PENSARO DE L. N. TOLSTOJ
 • En ĉiuj tempoj kaj en ĉiuj popoloj estis kredo ke iu nevidebla Forto regas la mondon.

 • Malbone estas ke homoj ne konscias pri Dio, sed ankoraŭ pli malbone estas ke ili konsideras Dion tio, kio Dio ne estas.

 • Ni nomas Dio tion nekompreneblan, nevideblan, senkorpan, kio donas vivon al ĉio estanta.

 • Ŝtatoj de la kristana mondo ne nur atingis, sed en nia tempo jam trapaŝis, tiun limon, kiun atingis la antikaj ŝtatoj antaŭ ol ili disfalis.

 • Malbono ne ĉesas esti malbono pro tio, ke multegaj homoj ĝin praktikas.

 • Misopinio ne ĉesas esti misopinio pro tio, ke ĝi renkontiĝas ĉe multegaj homoj.

 • Suferoj pro la neprudenta vivo instigas nin kompreni necesecon de la vivo prudenta.

 • Homo facile alkutimiĝas al la plej malbona vivo, se nur ĉiuj ĉirkaŭ li vivas malbone.

 • Se unu homo havas multe da nenecesaĵoj, multaj aliaj ne havas la plej necesajn aĵojn.

 • Pro neegaleco inter homoj kulpas same tiuj, kiuj sin suprenigas super la aliaj homoj, kiel ankaŭ tiuj, kiuj sin malsupreniĝas antaŭ ili.


Fragmentojn el ruslingvaj verkoj de L. N. Tolstoj "ЗАКОН НАСИЛИЯ И ЗАКОН ЛЮБВИ" kaj "ПУТЬ ЖИЗНИ" http://lib.ru/LITRA/TOLSTOJ elektis kaj Esperanten tradukis Mato Špekuljak.

Novaĵoj el la Ligo "Humanitas"


Pri fondiĝo de la Ligo "Humanitas" la unua internaciskale informis (kaj daŭre regule pri agado de la ligo informas) Radiostacio 3 ZZZ el Melburno (Aŭstralio). Pri fondiĝo de la ligo poste informis ankaŭ Aŭstria Radio Internacia (en elsendo en esperanto) kaj la organo de Universala Esperanto-Asocio - la revuo "Esperanto" (en n-ro por julio-aŭgusto 2002, p. 158). En Kroatio pri fondiĝo de la ligo, post la gazeto "Školske novine" (v. "Humanitas" n-ro 6) la veonta informis (kaj daure informas) populara TTT-ejo "Croadria". Pluraj TTT-ejoj envicigis retligilojn al la hejmpaĝo de la ligo (internaciskale ekz. Norvega Esperanto-Ligo, en Kroatio ekz. la eminenta literatura retĵurnalo "Konture"). Al ĉiuj koran dankon!

La ligo sukcese lanĉis sian broŝurotekon (faldfoliotekon). Ĝis nun aperis jenaj broŝuroj en esperanto:3.1 LIGO "HUMANITAS" (dokumentoj kaj aliaj materialoj pri la Ligo "Humanitas")
3.1.1 PRI LA LIGO "HUMANITAS" + ALIĜILO (senpaga por ĉiuj interesiĝantoj, kutimpoŝte petataj la broŝuron)
3.1.2 12 PLEJ
OFTAJ DEMANDOJ PRI LA LIGO "HUMANITAS" KAJ RESPONDOJ JE ILI (senpaga por ĉiuj interesiĝantoj, kutimpoŝte petataj la broŝuron)
3.1.3 STATUTO DE LA LIGO "HUMANITAS"
(senpaga por novaj membroj de la ligo kaj sendata al ili aŭtomate)
3.1.4 KANTARETO DE LA LIGO "HUMANITAS" (teksto de la propono de himno de la ligo - en la latina, angla kaj esperanto + tekstoj de 10 kantoj en esperanto, sen notoj)
3.1.5 ADRESARO DE LA LIGO "HUMANITAS" (ĉiutrimonate reeldonata kaj sendata al novaj membroj - unuafoje senpage kun la membrokarto, kaj poste sendata ĉiutrimonate al membroj de la ligo, abonantaj paperan version de "Humanitas", se intertempe en la adresaro okazis ŝanĝoj; la retversio estas senpaga)

3.2 ELSTARAJ PENSULOJ (biografioj kaj elektitaj pensoj de elstaraj humanistoj kaj aliaj pensuloj)
3.2.1 ERASMO EL ROTERDAMO (eta biografio + 61 eldiroj pri diversaj temoj)
3.2.2 BERTRAND RUSSELL
(eta biografio + 70 eldiroj pri diversaj temoj)
3.2.3 LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF
(eta biografio + 41 eldiroj pri internacia lingvo, hilelismo, homaranismo)
1.2.4 ARTHUR SCHOPENHAUER (eta biografio + 62 eldiroj pri diversaj temoj)

3.3 LITERATURAĴOJ (biografioj kaj elektoj el verkoj de forte humanismemaj literaturistoj)
3.3.1 Blanka Supan VERSOJ (eta biografio de moderna kroatia poetino + 6 versaĵoj) EN PREPARO

3.4 ĈIUTAGA VIVO (manlibroj pri la bona kaj bela ĉiutaga vivo)
3.4.1 HUMA
NISTA MALIBRETO (humanisma manlibro por membroj kaj amikoj de la ligo)
3.4.2 HILELISTA MANLIBRETO (manlibreto por esperantistoj-hilelistoj)
3.4.3 HOMARANA MANLIBRETO (manlibreto por esperantistoj-homaranoj)

3.4.4 ETA MEZEŬROPA ETIKETO (afabla sinkonduto en 27 plej oftaj situacioj en la ĉiutaga vivo)

Ĉiu broŝuro havas formon de ambaŭflanke presita triparta A-4 formata faldfolio, kaj ĉiu, krom la senpagaj, estas akirebla kontraŭ 1 IRK, 1 EUR au 1 USD alsendita laŭ adreso de la sidejo de la ligo. Senpagajn broŝurojn la ligo sendas surbaze de kutimpoŝtaj mendoj po 1 laŭ 1 adreso, se ne estas interkonsentite alie. Apero de novaj broŝuroj dependos de intereso pri la jam aperintaj.

27.09.2002 kun komenco je 18.00 en ejo de Kultura societo "INA", Gajeva 46 (proksime de la fervoja stacidomo), okazos la 1-a renkontiĝo de membroj kaj amikoj de la ligo el Zagreb. Membroj kaj amikoj de la ligo el aliaj regionoj de Kroatio kaj aliaj landoj estas tre bonvenaj! Al ankaŭ membroj en aliaj partoj de la mondo estas proponata laŭeble organizi siajn lokajn renkontiĝojn. Lokaj membroj tiusence ĝuas plenan memstarecon. Oni nur estas petataj, laŭeble du monatojn pli frue, sciigi pri ĉiu konkreta renkontiĝo (kaj, se eblas, ankaŭ pri ĝia programo) la sidejon de la ligo, por ke la renkontiĝo povu esti ĝustatempe antaŭanoncita en la revueto "Humanitas" kaj en la TTT-ejo de la ligo.

Ĉiu membro de la ligo, kaj precipe regionaj grupoj de liganoj, estas invitataj kandidatiĝi por organizado de la 2-a Jarkunveno de Ligo "Humanitas", laŭplane okazonta 03.05.2003 Limdato por alsendi kandidatiĝojn estas 31.12.2002. Elekto inter kandidatiĝoj estos farita per voĉdonado, kiun povos partopreni ĉiu membro.

Ek de 07.09.2002 (dato de apero de ĉi-numero de "Humanitas") rapide pliampleksiĝanta adresaro de la ligo estos pro teknikaj kialoj aktualigata kaj dissendata ĉiun trian monaton (al abonantoj je la reta kaj presata "Humanitas" aŭtomate, kaj al aliaj membroj, en la presita formo - laŭ reguloj pri mendado de broŝuroj, en la elektronika - senpage).

Ĉiuj membroj kaj amikoj de la ligo estas invitataj kunlabori ĉe preparado de novaj numeroj de "Humanitas" kaj novaj broŝuroj. Alsendu al sidejo de la ligo viajn artikolojn, studojn, verkojn kaj aliajn tekstojn, kiujn vi trovas publikigenda.Koregan dankon al ĝisnunaj permonaj helpantoj. Oni estas petataj ne forgesi ke la ligo estas absolute senprofita organizaĵo, kaj ke ĝi funkcias nur dank' al monaj (kaj aliaj) donacoj de membroj kaj amikoj de la ligo.

El leteroj al HUMANITAS

Lubomir (Slovakio)
Mi ĝojas ke Ligo "Humanitas" sukcesas, kaj ankaŭ mi deziras iom helpi al ĝia sukceso!Blanka (Kroatio)
Trafoliumante Interreton mi trovis paĝojn de la Ligo "Humanitas". Ili estas tre interesaj. La ligo estas alloga, ĉar ĝi proponas interesajn enhavojn kaj engaĝiĝon je humanaj celoj.

Rozenn (Francio)
Sukceson al la Ligo!

Tomislav Grčić (Kroatio)
Multaj pensuloj dum jarmiloj penis kompreni sekreton de etikaj principoj de la homa sinkonduto. Konkludo, kiun ili faris, estis ĉiam pli-malpli la saman. Zoroastro ĝin antaŭ tri jarmiloj diris al Persoj. Kofuceo ĝin iom pli poste predikis al Ĉinoj, kaj post li Lao-Ce (Laŭzi), fondinto de taoismo. Budho ĝin kvin jarcentojn antaŭ Kristo predikis sur bordoj de la rivero Gango, kaj la sanktaj hinduaj baziĝas sur la sama principo. Jesuo antaŭ preskaŭ du jarmiloj tiun principon komprimis en certe la plej grava regulo de la homa sinkonduto: "Ne faru al homo alia tion, kion vi ne volus ke aliaj homoj faru al vi!"
Se vi opinias ke vi kiel la "blanka homo" estas pli valora ol tiu kiu apartenas la la "flava raso" ne forgesadu ke Japanoj konsideras sin pli valoraj ol la "blankaj homoj". Konservativa Japano koleros, rimarkinte ke Japanino dancas kun la "blankulo". Milionoj da Hindoj konsideras sin superaj al la blankuloj, kaj Eskimoj esprimas sian malrespekton al aliulo - nomante lin la "blanka homo". Ĉiu popolo sentas sin pli valora kaj pli grava ol la alia, kaj de tio devenas sento de falŝa patriotismo, danĝera ĉar kondukas homojn en malamon kaj militon. Ŝekspiro diris: "Ho, homo, fiera estaĵo! Apenaŭ vi kaptas regpotencon, vi komencas fari tiajn stultaĵojn sub la ĉielo de kiuj eĉ anĝeloj ploras".

Vesna Stanković-Benak, www.konture.com (Kroatio)
Multe da sukceso en viaj noblaj intencoj.

Vlado Janković, www.avia.croadria.com (Kroatio)
Multajn sukcesojn en agado de la ligo!Novaj membroj:
18.06.2002-15.08.2002

Ivan F. (Kroatio)
Stephen (Usono)
Alessandro (Italio)
Arnold (Usono)
Gradimir (Bosnio kaj Hercegovino)
Ivan I. (Bulgario)
Lubomir (Slovakio)
Bittiandra (Hindio)
Ivan B. (Kroatio)
Blanka (Kroatio)
Aleksej (Rusio)
Snježana (Kroatio)
Andrés (Venezuelo)
Zdravko (Kroatio)
Stojadin (Kroatio)
Gordana (Makedonio)
Tamara (Kroatio)
Anica (Kroatio)
Hans-Peter (Germanio)
Jörg (Germanio)
Emmanuel (Kanado)
Paulo (Brazilo)
Jozo (Kroatio)
Florian (Pollando)
Jiayou (Ĉinio)
Carlos Augusto (Brazilo)
Tomislav P. (Kroatio)

Donacantoj:

Giuseppe 10 EUR

Wilson (Brazilo)
Leginte pri via "INTERNACIA ESPERANTO-ETIKETO" mi petas permeson por represi ĝin en bulteno INKO de Kultura Kooperativo de Esperantistoj (Rio de Ĵanejro, Brazilo).


Abono je la reta versio de "Humanitas" estas senpaga. Presatan version de "Humanitas" eblas aboni kontraŭ 10 EUR por unu jaro. Abonpetojn, same kiel materialojn por publikigi, sendu al la redaktanto:
Mato Špekuljak, Oštarijska 8, HR-10000 Zagreb, Kroatio; rete
mato.spekuljak@zg.tel.hr


Elŝuti 41.86 Kb.

 • Radiostacio 3 ZZZ el Melburno
 • TTT-ejo "Croadria"
 • 1-a renkonti ĝo de membroj kaj amikoj de la ligo el Zagreb
 • Jarkunveno de Ligo "Humanitas"
 • Arnold
 • Tamara

 • Elŝuti 41.86 Kb.