Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Min ne timigas la ministro pri kulturo, min timigas la kulturo de la ministro

Elŝuti 25.87 Kb.

Min ne timigas la ministro pri kulturo, min timigas la kulturo de la ministro
Dato08.01.2018
Grandeco25.87 Kb.

Elŝuti 25.87 Kb.

Lewis Caroll, vojaĝante en Rusio, notis mirindan rusan vorton “защищающихся” (ankaŭ la tradukon li notis: thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs). La aspekto de tiu ĉi vorto, skribita angle, hororigas: zаshtshееshtshауоushtshееkhsуа.

Min ne timigas la ministro pri kulturo, min timigas la kulturo de la ministro. • Panjo, ĉu en nia lageto loĝis dinosaŭroj?

 • Mi ne scias, fileto, tio estis antaŭ tre longa tempo. Demandu vian avoĉjon!

Bonan tagon, ĉu estas konsulta servo pri komputiloj? Mia komputilo ĉesis funkcii. Mi forigis la kovrilon: tie estas diversaj dratoj, cirkvitoj... kaj seka araneo. Mi ne spertas pri la afero, bonvolu diri, ĉu mi devas aĉeti novan araneon?
Li tiom amas sin, ke li eĉ preĝas antaŭ spegulo!

Patrino ĉe bankaŭtomato diras al fileto: • Ni prenu monon kaj iru en la butikon.

Ŝi enigas la karton kaj ricevas monon. La knabo mire demandas:

 • Ĉu en la kesto sidas nia paĉjo?

Ŝajnas al mi, ke rigardante min mia estro pensas:

“Tiu ĉi aparato kapablas labori pli rapide…”
Ne maltrotaksu eblecojn de stultuloj, amasiĝintaj en granda grupo.
Feliĉo estas stato, kiam en apotekon oni venas nur por aĉeti kondomojn. • Sinjorino, kiom da edzoj vi havis?

 • Ĉu miajn?
 • Do kion vi planas, amiko?

 • Mi planas veturi por ferioj.

 • Ĉu kun la edzino aŭ por ripozo.

- Diru, Holmes, kial ĉiuj tiuj rusoj loĝas en Londono. • La rusoj, Watson, estas tre noblecaj. Ili ne loĝas tie, kie ili ŝteladas. • Sinjoro Brown, ĉu vi provis seksumi triope.

 • Ne, neniam.

 • Sed ĉu vi ŝatus provi.

 • Kun plezuro.

 • Do rapidu hejmen. Eble vi bonŝancos kapti la okazon.

Neniam mokridu pri persono, parolanta en kripla angla. Tio signifas nur ke li posedas ankaŭ alian lingvon.

Ĉu eblas farbi la okulojn lunde matene, se ilin ne eblas malfermi? • Sinjoro, ne blasfemu en ĉeesto de mia fileto!

 • Ho sinjorino, mi ne blasfemas! Mi nur citas la vortojn, kiujn via fileto gratfiksis sur mia aŭto. • Sinjoro, kial vi petas divorcon? Ja vi kunvivis kun la edzino dum 20 jaroj!

 • Ho, sinjoro juĝisto, ĉu vi opinias, ke mi ankoraŭ ne ĝissate suferis?

La tuta mondo estas teatro, sed mi ne havas monon por la enirbileto.

Oni diras, ke laboro beligas la viron. Do bone, mi konsentas resti monstro.

Viro, staranta sur ponto, preparas sin al suicida salto. De malantaŭe lian ŝultron tuŝas virino: “Pardonu min, sinjoro, sed ĉu vi afablos kunpreni miajn katidojn?”

Al la demando en krucenigmo – misago de la junaĝo – la edzo skribis “Tatuaĵo”, sed la edzino - “Edziniĝo”.

Hieraŭ mi havis konsciencon. Hodiaŭ, verŝajne, mi havos honoron. Ambaŭ estas lindaj virinoj.


En cirko 13-jara knabino diras al panjo:

- Kial ni devas pagi monon por ke tiu urso distru sin, veturante per biciklo?


Mi provis okupiĝi kun ŝi pri jogo, sed ĉiufoje rezultiĝas Kamasutro.
La plej malfacila tasko por edzino de maristo – atendi.

Tagon post tago, monaton post monato.

Atendi, kiam la edzo finfine fornavigos.
Por ke damojn ne tro turmentu la kreskanta postaĵo, Dio lokis okulojn de la homo aliflanke.
- Kara, ĉu min beligas la kaveto sur mia mentono?

- Sur kiu el tiuj, karulino?


La vivo estas perfekta, kvankam tio ne estas vero…
- Kiam min vizitis vera amo, mi estis tre bonŝanca!

- Pri kio?

- Mia edzino ne estis hejme.

Pluso multobligita je minuso ĉiam rezultas minuson. Konversacio de saĝulo kaj idioto ĉiam finiĝas kiel konversacio de du idiotoj.


Jes, la socio povas esti malfermita. Sed pordon de la necesejo bonvolu fermi.
Por iel venĝi sian mizeran ekzistadon la pensiuloj vivas pli kaj pli longe.
- Klara, ja vi estas inteligenta virino! Kial vi batis la profesoron per gladilo?

- Indulgu, ĉefo, sed momente mi ne havis ventumilon en la mano.


- Amiko, ĉu vi havas dompurigistinon?

- Ho ne! Ŝi venas nur por purigi mian apartamenton.


La plej bona TV estas mikroonda forno.

Ĝi neniam montras reklamon, nur manĝaĵon.


Se oni proksimigu orelon al la muro de la Rusia Dumo, oni povas aŭdi susuron de la mono.
Ho, sinjoro, mi tre ĝojas, ke mi delonge vin ne vidis!
Ne hontu pensi malbone pri la landa registaro. Ili entute ne pensas pri vi.
Feliĉa virino estas pli bela ol bela virino.
Mia bonkoreco finiĝas tie, kie via aroganteco transiras la limojn…
Oni diras, ke Stalin malpermesis nomi la postmilitan sovetan aŭton “Patrujo”. Do ĉiuj oficistoj komprenis, ke la patrujon oni ne rajtas vendi.

Rezulte aperis la aŭto “Pobeda” (Venko). Kaj nun la oficistoj estas certaj, ke la venkon oni ja povas vendi aŭ aĉeti.


- Ĉu vi havas ikonojn?

- Ne.


- Sed kandelojn?

- Ankaŭ ne.

- Eble krucetojn?

- Sinjoro, tio ĉi estas la urbodomo. Ĉi tie estas nenio sankta.


Malhelaj okulvitroj kaŝas 10% de la vizaĝo, 90% de la aroganteco kaj 100% de la bonaĵoj de la pasinta nokto.
En la liston de la mortpekoj endus aldoni la interreton. Inter voremo kaj pigro.

Stultulo ne estas profano. Li havas klerecon.

Dum ekzistas personoj, kiujn mi incitas, mi vivu kaj daŭrigu mian gravan mision.

Pastro Smit dum tri jaroj kolektas monoferojn por konstrui kampanilon. Sed dume sufiĉas nur por nova Bentli.

Ŝi amis lin pli ol li salajris.
Mi elspezas la monon tiel, kvazaŭ mi havas ĝin.
Optimisto diras: “Ĉio estos bona!”

Pesimisto triste demandas: “Por kiu?”


Ringeto kun diamanto forigis la kapdoloron de mia edzino. Por unu nokto. Tro multekosta medikamento, ĉu ne?
Jam dum kvin jaroj mi vizitas la saman frizistinon. Sed frizaĵon por mi faras la alia.
Fama rusa poeto Majakovskij iam diskutis kun studentoj pri la proleta internaciismo:

 • Inter rusoj mi sentas min ruso, inter kartveloj mi sentas min kartvelo…

Tuj iu studento demandas:

 • Sed inter stultuloj?

Respondo:

 • Inter stultulojn mi trafis la unuan fojon.
 • Ĉu via edzo helpas vin ĉe la hejmmastrumado?

 • Ho, mia edzo apartenas al la kategorio de homoj, kiuj donas plej grandan utilon, se ili faras nenion.

Mi havas multajn mankojn. Ĉiujn mi povus forigi pere de mia volforto. Nur unu estas neforigebla – manko de mono.


Multaj politikistoj meritas pendumilon, sed kelkajn tamen indus lasitien ekstervice.
Mia ĉefo demandis min, kiu el ni estas stultulo – mi aŭ li?

Mi diris al li: - Ĉiuj scias, ke vi ne dungas stultulojn…


Hieraŭ mi vizitis dentiston. Kaj mi konfesu al vi: se mi konus la ŝtatajn sekretojn, mi certe malsekretigus ilin, estante sur la dentista seĝo.
Ni ĉiam ajn trovos por vi liberan laborlokon en la lokoj, kie mankas libero.


 • Mi garantias, ke post kvin jaroj ni vivos pli bone ol Eŭropo!

 • Ho, sed kio okazos al Eŭropo?


Edzino en nova robo staras ĉe spegulo.

 • Kara, kion vi nun opinias pri mi?

Do… vi iom tedis min, sed ĝenerale, ĉio estas en ordo.

- Mi ĉesis drnki…- Ho, mi bedaŭras! Tio estis ununura afero, kiun vi faradis perfekte.
Oni faris eksperimenton en Latvio por kontroli, kion krias latvoj, surpaŝante rastilon. La rezulto montris, ke 100% la loĝantaro de Latvio estas rusoj.


 • Sinjorino, kion vi faras hodiaŭ vespere?

 • Sinjoro, mi konsentas!Elŝuti 25.87 Kb.

 • Ni ĉiam ajn trovos por vi liberan laborlokon en la lokoj, kie mankas libero. Mi garantias, ke post kvin jaroj ni vivos pli bone ol Eŭropo!
 • Do… vi iom tedis min, sed ĝenerale, ĉio estas en ordo.

 • Elŝuti 25.87 Kb.