Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Milyen napunk volt tegnap? Kian tagon ni havis hieraux? Mikor volt kellemes napunk? Kiam ni havis agrablan tagon?

Elŝuti 17.06 Kb.

Milyen napunk volt tegnap? Kian tagon ni havis hieraux? Mikor volt kellemes napunk? Kiam ni havis agrablan tagon?
Dato15.10.2017
Grandeco17.06 Kb.

Elŝuti 17.06 Kb.

Milyen napunk volt tegnap? Kian tagon ni havis hieraux?

Mikor volt kellemes napunk? Kiam ni havis agrablan tagon?

Kikkel kirándultam? Kun kiuj mi ekskursis?

Hány nővéremmel kirándultam? Kun kiom da fratinoj miaj mi ekskursis?

Miért maradt otthon Miklós? Kial restis hejme Nikolao?

Ki fekszik az ágyban? Kiu kusxas en la lito?

Kinek a nagynénje fekszik az ágyban? Kies onklino kusxas en la lito?

Hol fekszik Miklós nagynénje? Kie kusxas la onklino de Nikolao?

Ki gondoskodik a nagynéniről? Kiu zorgas pri la onklino?

Kiről gondoskodik Miki? Pri kiu zorgas Nikolao?

Hogyan tud ő segédkezni otthoni munkákban? Kiel li povas helpi en hejmaj laboroj?

Milyen munkákban tud ő segédkezni? En kiaj laboroj li povas helpi?

Mi mellett helyezkednek el a hegyek? Apud kio situas la montoj?

Hova megyünk? Kien ni iras?

Milyen hegyekhez megyünk? Al kiaj montoj ni iras?

Mi volt a hátamon? Kio estis sur mia dorso? Kion mi havis sur mia dorso?


-ar-

arbo – arbaro (fa, erdő)

vorto – vortaro (szó, szótár)

vagono – vagonaro (vagon, vonat)

kampo – kamparo – kamparano (mező, mezőség, paraszt)

kamparankolbaso – parasztkolbász


meddig kell elmenni? Gxis kio oni devas iri? (Gxis kiam…)

mivel vitt bennünket a révész? Per kio portis nin la pramisto?

Milyen mező fekszik a másik parton? Kia kampo kusxas sur la alia bordo?

Milyen ösvény vezet a közeli hegyhez? Kia vojeto kondukas al la proksima monto?

Mi vezet a közeli hegyhez? Kio kondukas al la …?

Hova vezet a keskeny ösvény? Kien kondukas la mallargxa vojeto?

Milyen hegyhez vezet a keskeny ösvény? Al kia monto kondukas la ….?

Mik állnak a hegy oldalán? Kio staras sur la deklivo de la monto?

Hány hegy közt helyezkedik el a völgy? Inter kiom (da) montoj situas la valo?
mangxi – matenmangxi – tagmangxi – vespermangxi – (enni – reggelizni – ebédelni – vacsorázni)
tago + mezo = tagmezo (dél)

nokto + mezo = noktomezo (éjfél)


la infanoj de noktomezo – Az éjfél gyermekei.
Sensorteco – Sorstalanság
Li estas pli alta. Li estas multe pli alta. Magasabb. Sokkal magasabb.

Esperanto estas multe pli facila ol …


kelka tempo – egy kis idő, némi idő

kelkaj amikoj – néhány barát


mi havas kelkajn demandojn – van néhány kérdésem
ludu kun/per via patrino!

Néhány vidám, magyar úttörő elhatározta, hogy elmegy kirándulni a közeli hegyekbe. Át kellett menniük a folyón, komppal. Órákon át meneteltek, majd a legügyesebb fiú talált egy jó helyet a főzésre. A lányok főztek, a fiúk a tüzet „csinálták”. Hazafelé a hátizsákot szintén a legerősebb fiú vitte. Közben énekeltek, játszottak.

Kelkaj gajaj, hungaraj pioniroj decidis, ke ili iras ekskursi al la proksimaj montoj. Ili devis trairi la riveron per pramo. Ili devis iri tra la rivero per pramo. Ili marsxis dum horoj, poste la plej lerta knabo trovis bonan lokon por kuiri. La knabinoj kuiris, la knaboj faris fajron. Al la hejmo la tornistron portis ankaux la plej forta knabo. Dume ili kantis, ludis.
http://www.youtube.com/watch?v=l0ErKbLL5WQ&feature=related

Szilvási 7. lecke:


Cxirkaux, je, por, -ar-, -il-, -ind-, kiu, mutatószók, dátum, időpont
Cxirkaux la domo, cxirkaux la domon

Cxirkaux dek personoj partoprenis la unuan kongreson.


Ni marsxis por atingi gxin. (ni marsxis, ke ni atingu gxin)
Skribilo, kombilo, muzikilo…

ilo – ilaro – ilarejo (szerszám, szerszámok, szerszámos kamra – fészer)

ridinda – vidinda – bedauxrinde

vidindajxoj de Budapesxto – bp látnivalói

esti inda – la placo de herooj estas inda por vidi gxin.

Estas inde auxskulti la Esperantan himnon.

Esti inda = indi (méltónak, érdemesnek lenni)

Ne indas paroli pri tio. Nem érdemes róla beszélni.

Ne estas inde paroli pri tio.
JE
Je via sano

Acxeti je kredito

Je mia konto

Je du metroj

Je la unua fojo

Je via dispono

Ricxa/abunda je io

Suferi je ia malsano

Morti je aidoso – AIDS-ben meghalni

Kredi je songxoj


Je la sesa posttagmeze – délután 6-kor

Hány óra van? Kioma horo estas?

Estas la oka (horo).

Estas la oka kaj dek (minutoj)

Estas la oka kaj dek kvin (kvarono). 8:15

Estas la oka kaj 30 (duono). 8:30

Estas la oka kaj 40. 8:40

Estas la oka kaj 45 (tri kvaronoj). 8:45


Estas du (minutoj) antaux la 8-a. 7:58

Estas 5 post la 4-a. 4:05

Estas la 4-a kaj 5. 4:05
Estas la 8-a matene. Reggel 8 van.

Estas la 10-a antauxtagmeze. De. 10 van.

Estas la 12-a tagmeze. Déli 12 van.

Estas la 1-a posttagmeze. Du. 1 van.

Estas la 8-a vespere. Este 8 van.

Estas la 10-a nokte. Éjjel 10 van. = Estas la 22-a.

Estas la 12-a noktomeze. Éjféli 12 van.
Je kioma horo komencigxas la filmo „Inter geamikoj”? Je la 22-a. hány órakor kezdődik a …
Kiam vi naskigxis? Mi naskigxis la 21-an de novembro de/en 1973. Mikor születtél? 1973. 11. 21-én.

Kiu dato estas hodiaux? Mi a mai napi dátum?

Hodiaux estas la 14-a de oktobro de/en 2010. ma okt. 14. van.
Je la 21-a de novembro = la 21-an de novembro
Je Kristnasko, je Pasko – karácsonykor, húsvétkor
Printempo – printempe (tavasz, tavasszal)
Lunde – la pasintan/venontan lundon (hétfőn – múlt/jövő hétfőn)
Semajno – cxisemajne/en tiu cxi semajno – cxiusemajne (hét – ezen a héten – minden héten)
en frua mateno – frumatene
Kiam ni havas Esperantan kurson? Marde kaj jxauxde.
La tagoj de la semajno: Lundo, mardo, merkredo, jxauxdo, vendredo, sabato, dimancxo

La monatoj de la jaro: Januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, auxgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro

La kvar sezonoj: Printempo, somero, auxtuno, vintro
Interparolado en iu restoracio de Pickabano:


  • Kelnero, bonvolu alporti al mi picon de kvar sezonoj.

  • Cxu vi deziras trinki ion, sinjoro?

  • Grandan bieron.

En januaro: januárban.Printempe: tavasszal.


Elŝuti 17.06 Kb.

  • Je kioma horo

  • Elŝuti 17.06 Kb.