Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Milito kontraŭ salamandroj el la ĉeĥa esperantigis Josef Vondroušek

Elŝuti 0.71 Mb.

Milito kontraŭ salamandroj el la ĉeĥa esperantigis Josef Vondroušek
paĝo12/12
Dato14.03.2017
Grandeco0.71 Mb.

Elŝuti 0.71 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Batako loĝanto de nordokcidenta Sumatro

Kubuo indiĝenaj kaj duonindiĝenaj gentgrupoj en Sumatro

Dubbeltje nederlanda monero

Baťa la plej granda (iama) ĉeĥa ŝukonzerno, havanta filiojn preskaŭ en la tuta mondo

Kampong (malaje) malaja vilaĝo kun foiro

Devil Bay (angle) Diabla Golfo

Tuan (malaje) sinjoro

Ĝino spirito el la arabaj superstiĉoj, kapabla aperadi en homa aŭ besta formoj kun supernatura povo

Toddy fermentinta palmvino

Turlongo angla mezurunuo, 201 m

Dajako komuna nomo por pluraj gentgrupoj interne de Borneo

Bedřich Golombek,

Eduard Valenta redaktoroj de la ĵurnalo "Lidové noviny"

Eskimo Welzl ĉeĥa polusa ĉasisto kaj orserĉanto. Lia rakontado vekis siatempe sensacion. Ĵurnalistoj Golombek kaj Valenta eldonis, kun verkisto R.Těsnohlídek, libron pri liaj vojaĝoj. La libro estis esperantigita sub titolo: "Tridek jarojn en la ora nordo," fare de Moraviaj Esperanto Pioniroj

Damned Clipperton Island. A lot of damned islands (angle) damna Clipperton Insulo. Aro da damnaj insuloj

Your helth (angle) je via sano

Well, lots of money (angle) bone, multe da mono

He is as good as his word (angle) li tenas sian vorton

Ships owner (angle) ŝipposedanto

My lad (angle) mia knabo

in my country (angle) en mia patrio

newspapers (angle) ĵurnaloj

I know (angle) mi scias

a good friend of mine (angle) mia bona amiko

Very glad to meet you, Captain. Please come in (angle) ĝojigas min, ke mi vidas vin, kapitano. Mi petas, eniru.

Do you remember? (angle) ĉu vi memoras?

That`s so (angle) tiel ĝi estas

Captain of long distances (angle) kapitano por longdistancaj navigoj

Jeah, Sir. A higseaer. East India and Pacific Lines, Sir. (angle) Jes, sinjoro. Marflot ŝipisto. Orienta Indio kaj Pacifik vojaĝoj

A gallon (angle) galjono (4,54 l)

Bezoaroj kalkulusaj konkrementoj en intestoj aŭ en urinvojoj de kvarpieduloj. Iam oni atribuis al ili kuracan econ

   secret, worth of millions (angle) sekreto de miliona valorocliffs (angle) rifoj

Buitenzorg nuntempe Bogor, urbo sur la insulo Javo, famekonata pro siaj botanikaj ĝardenoj

Pearl shells (angle) perlokonkoj

Shark killer (angle) ŝark mortigisto

Fella (angle) ulo

Albiono la kelta nomo por Britio, tial angloj ankaŭ nomiĝas filoj de Albiono

Observations and experiments (angle) observoj kaj eksperimentoj

Jelly fish (angle) meduzo

Be a man (angle) estu viro

guarantee (angle) garantio

goods (angle) varoj

vessels and boats and tanksteamers (angle) ŝipoj kaj boatoj kaj cisternŝipoj

awning decks (angle) tegitaj ferdekoj

quaterdecks (angle) luksa parto super ferdeko sur ŝip pruo

YMCA (angle) Young Men`s Christian Association Ligo de junaj kristanaj viroj

over   lowerdeck (angle) supra kaj malsupra ferdekoj

Mate (angle) maato

Hatch (angle) luko (aperturo)

sailor hospital (angle) hospitalo por maristoj

Baseball (angle) basbalo, bazopilko

Dressing gown (angle) negliĝa robo

Pictures (angle) bildoj Ĉi tie: Filmkompanio

Yale un. universitato en Yale

Andrias Scheuchzeri giganta salamandro; nomita laŭ la svisa natursciencisto D ro Johann Scheuchzer (1672 1733), kiu en la jaro 1726 en rokrompejo de oeninga kalkŝtono malkovris ĝiajn fosiliajn spurojn. En sia traktaĵo "Homo diluvii testis" (Homo kiel atestanto de diluvo) li skribis, ke la fosiliiĝinta Salamandro egalas al la homa skeleto kaj tial temas pri antaŭdiluvia homo. Surbaze de ĉi tio Čapek konstruis sian salamandran historion.

Cuvier Georges Baron de Cuvier (1769 1832), franca natursciencisto

Jamboso manĝebla radiktubero de sudazia volvplanto

King George. God bless him (angle) Reĝo Georgo. Dio benu lin.

Mae West amerika filmaktorino

Henriko la VIII a angla reĝo (1491 1547)

Dobrý den (ĉeĥe) bonan tagon

Vítám vás (ĉeĥe) bonvenon

Ben venuti (itale) bonvenon

Má u*cta (ĉeĥe) mian respekton

Hýbl Jan Hýbl ĉeĥa verkisto (1786 1834), eldoninto de la popularscienca gazeto "Hyllos"

Presl Jan Svatopluk Presl (1791 1849) eminenta ĉeĥa natursciencisto

Sedláček Vojtěch Sedláček (1785 1836) ĉeĥa verkisto kaj sciencisto

"Krok" la unua ĉeĥa scienca gazeto en la jaroj 1821 1840

"Časopis českého muzea" "Gazeto de la Ĉeĥa Muzeo", aperanta en la jaroj 1827 1831

Adam Paul Adam, franca romanverkisto (1862 1920)

animal faber (lat.) laborantaj estaĵoj

Sapfoa eminenta greka poetino, vivinta ĉ. la jaro 600 a.K.

The Salamanders and The British Empire (angle) Salamandroj kaj la Brita Imperio

der Edelmolch (germane) nobla Salamandro

L`evoluzione degli anfibii durante il Fascismo (it.) Evoluo de la amfibioj dum faŝismo

Les Urodeles et la Société des Nations (france) La Salamandroj kaj Ligo de Nacioj

Las Salamandras y la Civilización (hisp.) La Salamandroj kaj la civilizacio

Salamander Building (angle) Salamandro konstruaĵo

Hengist kaj Horsa anglosaksaj armeestroj, konkerintaj en la 5 a jarcento Brition

Ces Zoos la (france) tiuj bestoj

C`est un type (france) kia tipo

Jardin des Plantes (france) Botanika Ĝardeno en Parizo

Dear Sir (angle) tre estimata sinjoro

Truly zours (angle) via sindona

Tony Weissmüller amerika naĝisto kaj filmaktoro (Tarzan)

Mme Louise Zimmermann, sa vie, ses idées, son oeuvre (france) Madame L.Z., ŝia vivo, ŝiaj ideoj, ŝia verko

mes petits Chinois (france) miaj etaj ĉinoj

écoles (france) lernejoj

Basic English de C.K.Ogden ellaborita simpligita angla lingvo

Standard English neta, modela angla lingvo

Janua linguarum aperta (lat.) Apertita Eniro al la Lingvoj

Salamandrae, gens maritima (lat.) Salamandroj, la margento

eruditam linguam latinam (lat.) la latino, lingvo de kleruloj

orbis terrarum (lat.) terglobo

gens tritonum (lat.) gento de Tritonoj

"Národní listy" ("Naciaj Folioj") gvida ĉeĥa ĵurnalo ĝis la jaro 1941

Jaromír Seidl Novoměstský, Henrieta Seidlová Novoměstská, Bohumila Jandová Střešovická Čapek mokas la ĉeĥajn verkistojn el la fino de la pasinta jarcento, kiuj aldonadis al siaj nomoj pseŭdonomojn de geografia deveno

dehakitaj kapoj de la ekzekutitaj ĉeĥaj nobeloj .. sur Mostecká věž (sur Pontoturo) estas opniata la ribelo de la ĉeĥaj protestantaj nobeloj kontraŭ Habsburgoj (1618), kiu gvidis al la tridekjara milito. La ribelo estis venkita en la jaro 1620 sur Blanka Monto (monteto apud Prago) kaj dudek sep gvidintoj estis senkapigitaj sur la Malnovurba Placo en Prago kaj iliaj kapoj pendigitaj sur la Pontoturo de Karol Ponto

Boleslav Jablonský pseŭdonomo de la ĉeĥa sentimentala poeto Eŭgeno Tupý

Lipany batalo apud Lipany en la jaro 1434, kiu signifis finon de Husanaj militoj

"Mirabilius Dei Opera" (lat.) Admiraj dignaj verkoj de Dio

Moleĥo semida dio, al kiu estis oferataj infanoj

Armstrong unu el la fondintoj de la brita arsenalo

Salamander Food salamandra nutraĵo

He`, vous, qu`est ce que vous cherchez ici? (france) Hej, kion vi serĉas ĉi tie?

Pauvre petit, il est tellement laid (france) Povrulo, ĝi estas tiel malbelega

"Národní politika" iama ĉeĥa ĵurnalo

uedo laŭtempa rivero

Drake Siro Francis Drake, angla maristo (1540 1596)

Chief Salamander Speaking (angle) Jen la ĉefsalamandro

Stop all broadcasting, you men! (angle) Stopu ĉiujn disaŭdigojn, vi homoj!

Ready? (angle) Ĉu prete?

Attention! (france) Atenton!

Now! (angle) Nun!

Good evening, you people (angle) bonan vesperon, vi homoj

Chief Salamander is going to speak (angle) La ĉefsalamandro parolos

kriso ponardo de malajoj

richtik richtig (germane) ĝuste, korekte
ENHAVO
Libro unua: ANDRIAS SCHEUCHZERI

1. Strangemo de kapitano van Toĥ

2. Sinjoro Golombek kaj sinjoro Valenta

3. G.H. Bondy kaj lia samlandano

4. Komerca entrepreno de kapitano van Toĥ

5. Kapitano J. van Toĥ kaj liaj dresitaj saŭroj

6. Jakto en laguno

7. Daŭrigo de la jakto en la laguno

8. Andrias Scheuchzeri

9. Anrews Scheuchzer

10. Kermeso en Nové Strašecí

11. Pri homlacertoj

12. Salamandra Sindikato

Suplemento: Pri la seksa vivo de la salamandroj


Libro dua: SUR ŜTUPOJ DE CIVILIZACIO

1. Sinjoro Povondra legas ĵurnalojn

2. Sur ŝtupoj de civilizacio (Historio de la Salamandroj)

3. Sinjoro Povondra denove legas ĵurnalojn


Libro tria: MILITO KONTRAŬ SALAMANDROJ

1. Masakro sur Kokosa Insularo

2. Konflikto en Normandio

3. Incidento en la Manika Markolo

4. Der Nordmolch

5. Wolf Meynert skribas sian verkon

6. X avertas

7. Tertremo en Luiziano

8. Chief Salamander prezentas postulojn

9. Konferenco en Vaduco

10. Sinjoro Povondra ĉion surprenas

11. La aŭtoro parolas kun si mem


Klarigoj

Salamandro elpensita fare de Čapek estas marmamulo, devenanta el Azio, tre inteligenta kaj tre milda, ekipita per la manoj. Post transporto en Eŭropon ĝi alklimatiĝas, ellernas la anglan kaj poste oni ĝin amase uzadas por submaraj konstruaĵoj, sub kondiĉoj rememorigantaj traktadon kun negroj kaj la mondon de koncentrejoj. Sobra, fekunda kaj tre laborema salamandro, malgraŭ tio, ke ĝi estas subigita al rasaj diskriminacioj, iom post iome plibonigas siajn poziciojn kaj sciojn, konstruas proprajn submarajn fabrikojn kaj utiligas siajn krudaĵojn ĝis tempo, kiam urĝe ĝi bezonas pligrandigi la vivspacon, ĉar la anoj de ĝia specio, loĝantaj laŭlonge de la marbordo, daŭre nombre kreskas; fine ĝi akiras mankantajn bordojn por forpafado de konsiderinde grandaj partoj de kontinento en Ameriko, Azio kaj Eŭropo, jam antaŭe traboritaj kaj subminitaj... Laŭgrade estas absorbataj la plej fekundaj ebenaĵoj kun urboj kaj vilaĝoj kaj kun teruro homoj observas, kiel sub ili ŝrumpas la firma tero kiel ŝagrino.

La libro, aperinta en la jaro 1936, surprizas pro sia artisma formo kaj profeta tono. Postmilitaj koloniaj bataloj, la mondo de koncentrejoj, atombombo kaj eble ankaŭ treege impeta modernigo de la ĉina popolo (mi persone opinias ĝin eĉ ne iom maltrankviliga), ĉio estas ĉi tie priskribita ok, naŭ eĉ dudek jarojn anticipe. Apokalipsa karaktero de la lasta parto ankaŭ anoncas militajn destrukciojn. Čapek antaŭvidis proksimecon de milito kaj mortis ĉe ĝia sojlo, per kio li senigis la naziojn, post kiam ili enmarŝis Pragon, pri ĝojo pro lia aresto.

... la scienco ekde tempo de Čapek progresis kaj nun jam ni scias, ke la besto, pri kiu li revis, jam ekzistas: ĝi estas delfeno. Ankaŭ en tio manifestiĝis Čapek kiel profeto.Robert Merle (1967): Animalo dotita de racio

(Un animal doué de raison)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Elŝuti 0.71 Mb.


Elŝuti 0.71 Mb.