Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Malneto e-kursoj

Elŝuti 64.59 Kb.

Malneto e-kursoj
Dato01.12.2017
Grandeco64.59 Kb.

Elŝuti 64.59 Kb.


Malneto

E-KURSOJ
kompilanto : Germain PIRLOT

Steenbakkersstraat 21

BE-8400 Oostende, Eŭropa Unio

gepir.apro@pandora.be

17.11.2002


Pri OFICIALAJ e-kursoj kaj seminarioj pri interlingvistiko en universitatoj kaj superaj institutoj (universitata nivelo), laŭ jena ekzemplo :
Klarigoj de mallongigoj :

- (*) : informis la kursgv. mem

- a) univ. aŭ sup.inst. + adreso, nacilingve laŭ latina alfabeto

- b) kursgvid. + privata adreso, poŝta kaj reta - /P/ la kursgvid. estas pagata

- c) mallonga priskribo - h/sem : horoj/semajne - s. : sume.

kun ekzameno, poentoj, atestilo.


*********

Nombro laŭlande : Aŭstrio : 3 – Belgio : 1 - Bulgario : 1 - Ĉeĥio : 2 - Ĉinio : 3 – Francio : 1 - Germanio : 3 – Hispanio : 2 – Hungario : 3 - Israelo : 1 – Italio : 1 - Japanio : 5 – Korea Resp. 1 – Litovio : 2 – Nederlando : 1 – Pollando : 3 – Rusio : 3 ; Usono : 4 => sume : 38.Landoj : 18.
*********

AŭstrioGraz (*):

a) Universitato, Instituto pri Romanistiko / Universität Graz (Universitätplatz 3, AT-8010 Graz).

b) D-ro Klaus PERKO (Lendkai 111, AT-8020 Graz Klaus.Perko@lsr-stmk.gv.at)

c) Nedeviga, interfakultata; 1 nivelo, 2 h/sem.

Laŭdezire kun ekzameno kaj atestilo.
Innsbruck (*):

a) Universitato, Internacia Centro pri Lingvoj ĉe la Fakultato de la Mensaj Sciencoj / Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Internationales Sprachenzentrum-ISI (Innrain 52, AT-6020 Innsbruck).

b) D-ro Klaus KARNER, lektoro (Krebsbach 371, AT-6414 Mieming dr.klaus.karner@esperanto.at - dr.klaus.karner@utanet.at Klaus.Karner@uibk.ac.at ) /parte pagata/.

c) Interfakultata (kurso por la studentoj de ĉiuj fakultatoj kaj studoj, parto de la studplano por la studo de Interlingvistiko. ("nejura libere elektebla fako" de la studplano por juristoj); enhavo: enkonduko en la planlingvoj, lingvokurso por komencantoj aŭ/kaj progresintoj (laŭ la konoj de la partoprenantoj); 2 h/ sem.

Kun ekzameno (planlingvoj ĝenerale, historio de Esperanto, mallonga diskuto aŭ referato en Esperanto) kaj atestilo.
Wien :

a) Pedagogia Instituto / Pädagogisches Institut der Stadt Wien (Burggasse 14-16, AT-1070 Wien).

b) Prof. d-ro Hans-Michael MAITZEN (Endemanngasse 6-18/1/24, AT-1238 Wien, maitzen@astro.univie.ac.at ) /P/.

c) Nedeviga; 2 h/ĉiun duan semajnon Temoj : eŭropa lingva situacio, instruado de lingvoj en Eŭropo, aktuala literaturo en Esperanto.
BelgioAntwerpen (*):
a) Urba Centro por Lingvoj-Instruado / Stedelijk Centrum Voor Volwassenenonderwijs-Talen (Quellinstraat 31, BE-2018 Antwerpen).

b) Mag-in Iwona KOCIEBA (Graaf de Fienneslaan 54, BE-2650 Edegem dirk.iwona@pandora.be) -Mag. Alex HUMET (alhu@xs4all.be) – Mag. André STAES (staes@LatinMail.com) .

c) Dum 3 jaroj; de septembro ĝis majo : 2 x 2h30/sem. - 1-an jaron : elementa nivelo ; 2-an jaron : praktikado, 1-a nivelo ; 3-an jaron : praktikado, 2-a nivelo.

Kun skriba kaj parola ekzameno dum junio. La sukcesintoj ricevas oficialan diplomon, kiu rajtigas ilin instrui Esperanton.
BulgarioKarlovo (*):
a) Internacia Universitato (p.k. 44, BG-4300 Karlovo).

b) Prof. Bojidar Leonov (p.k. 44, BG-4300 Karlovo, leonov@rozabg.com).

c) Esperanto estas deviga studlingvo en la programo de la studado.s.240 h. En la studadprogramo estas apartaj kursoj pri interlingvistiko,historio de E-movado,E-literaturo kaj kulturo.

Post la fino de la studado la studentoj ricevas bulgarajn diplomojn kaj tiuj, kiuj deziras, kaj plenumis la kondiĉojn de la studadprogramo de AIS, verkas kaj defendas sciencajn diplomverkojn por ricevi AIS- diplomojn. La studentoj partoprenas diversajn studadsesioj de AIS en Bulgario kaj eksterlande.
ĈeĥioBrno (*):

a) Pedagogia fakultato de Masaryk-Universitato, Katedro de didaktikaj teknologioj (KDT), (Porxicxi 31, CZ-603 00 Brno) [Garantion super la kurso havas Tutuniversitata centro de lingva instruado, garanto estas kursgvidanto (KDT)].


b) Inĝ. Josef VOJAČEK, PhD. (Sochorova 13, CZ-682 01 Vyškov , vojacek_j@jumbo.ped.muni.cz) /P/.
c) Nedeviga, plua fremda lingvo, 2 semestroj, 3 horoj semajne (3 x 15 x 2 - entute 90 horoj) + dusemajna studrestado en Somera Esperanto Tendaro en Lancxov ĉe Vranov-a digolago, konversacia kurso. Instruado per rekta metodo laŭ videokurso Mazi en Gondolando, « Paŝoj al plena posedo » de W. Auld kaj konversaciaj temoj.

Kun ekzameno kaj poentoj : la unuopaj kursoj finiĝas per studkontrolo, 3 kreditoj - ekzameno, 4 kreditoj kaj studkontrolo, 3 kreditoj.


Hradec Králové (*):

a) Pedagogia Fakultato (Vita Nejedlého 573, CZ-500-02 Hradec Králové).

b) Inĝ. Josef VOJAČEK, PhD. (Sochorova 13, CZ-682 01 Vyškov , vojacek_j@jumbo.ped.muni.cz) /P/
c) Prepara kurso por instruistoj, komencantoj; 3 h/sem.(s. 45 h), instrudo per rekta metodo laŭ videokurso Mazi en Gondolando.

Estas antaŭvidita kurso por progresantoj dum la aŭtuna semestro

Kun ekzameno kaj atestilo.


ĈinioDalian (Liaoning) (*):

a) Universitato / Dalian Daxue (Jingji-jishu Kaifaqu , CN-116622 Dalian, Liaoning).

b) Prof. WANG Tailin (Xinningyuan 4-1-6-1, Lianshan Jie, Shahekou Qu, CN-116023 Dalian, Liaoning wangtailin@mail.china.com ) /P/.

c) Nedeviga, dua fremdlingvo por studentoj de la fremdlingva kolegio kaj aliaj kolegioj de la universitato en la dua jaro; 1 jaro, 2 h/sem (s 64 h); 2 niveloj: 1-a, fonetiko, vortfarado, sintakso, konversacio; 2-a, literaturo, tradukado, E-historio.


Kun ekzameno kaj poentoj.

Dandong (Liaoning) (*):

a) Liaoning Financa Kolegio / Liaoning Caizhuan Waiyubu (Linjiangjie 116, CN-118001 Dandong, Liaoning jlpty@sohu.com).

b) Prof. SUN Shiquan (Caizhuanxiaoqu, 18-204, CN-118001 Dandong, Liaoning sunny70@vip.sina.com).

c) Nedeviga ; 3 h/sem (s. 54 h/semestre, 108 h/lernojare); per lernolibro de Prof. LI Vejlun de Beijing-a Lingva Universitato.

Kun 2 ekzamenoj jare kaj 6 studpoentoj.
Nanjing (Jiangsu) (*):

a) Universitato (Nanjing-Universitato, Departemento pri Fremdlingva Aplikado, CN-2100093 Nanjing).

b) Prof-ino CUI Jianhua (cuijh@netra.nju.edu.cn)

c) Nedeviga dua fremdlingvo por studentoj de la 3-a kaj 4-a jaroj de la tuta universitato. Dum unu semestro ; s. 64 h.

Kun ekzameno kaj 4 poentoj.


FrancioLyon :

a) Universitato, Fakultato pri Lingvoj / Université Jean Moulin  Lyon 3, Faculté des Langues (4 cours Albert Thomas, FR-69008 Lyon).

b) Paul VINCENT (chemin de la Creuzette, FR-69270 Fontaines sur Saône vincent.paul@libertysurf.fr).

c) Por la studentoj de DEUG kaj pli. 2-foje 10 kursoj po1h30 1a+2a-nivele kaj po 2h 3a-nivele

Kun du skribaj ekzamenoj por ĉiu nivelo. La e-poentoj validas kiel por la aliaj studobjektoj


GermanioBerlin (*):

a) Universitato / Humboldt-Universität Berlin (Unter den Linden 6, DE-10099 Berlin).

b) D-ro Detlev BLANKE (Gesellschaft für Interlinguistik e.V. www.interlinguistik-gil.de
Otto-Nagel-Str. 110, DE-12683 Berlin dblanke.gil@snafu.de).

c) Interfakultata ; 1 semestro, 2 h/sem (s. 30 h); prelegserio. Tipologio de planlingvoj, interlingvistiko, esperantologio, enkonduko al Eo(strukturo, evoluo, apliko, lingvo-komunumo kaj ties historio).

Kun atestilo pri partopreno necesa por la diplomo resp. atestilo pri studlaboraĵo". 
Leipzig (*):

a) Universitato / Universität Leipzig (Augustusplatz, DE-04109 Leipzig).

b) D-ino Sabine FIEDLER (privata adreso: Am Zollamt 5, DE-04838 Gordemitz sfiedler@rz.uni-leipzig.de ; universitata adreso: Institut für Anglistik, Universität Leipzig, Neubau Geisteswissenschaften, Beethovenstr. 15, DE-04109 Leipzig) /P/.

c) Interfakultata ; 1 semestro, 2 h/sem (s. 30 h); prelegserio. Tipologio de planlingvoj, interlingvistiko, esperantologio, enkonduko al Eo(strukturo, evoluo, apliko, lingvo-komunumo kaj ties historio).

Kun atestilo pri partopreno necesa por la diplomo resp. atestilo pri studlaboraĵo". 
Münster (*):

a) Universitato, Instituto por Ĝenerala Lingviko / Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Schlossplatz 2, DE-48149 Münster).

b) D-ro Rudolf FISCHER (Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, fischru@uni-muenster.de).

c) 1) Fakultata / Intensa E-kurso por komencantoj, ĉiujare komence de oktobro, 5 foje 5 horoj s. 25 h/ semestre.2) Fakultata / Seminario kun ĉiusemestre alia titolo, ekz. enkonduko en la interlingvikon;
2 h / sem. => somere: 12 x 2 h, s. 24 h / semestre; vintre: 16 x 2 h => 32 h / semestre.
Kun ekzameno resp. studlaboraĵo., atestilo, poentoj por antaŭekzameno.
3) Fakultata. Daŭriga E-kurso por komencantoj, ĉiujare dum la vintra semestro ; 16 x 2 h, s. 32 h/semestre.

Kun atestilo pri partopreno. La horoj estas kunkalkulataj en la preskribita minimuma amplekso de la studhoraro.
HispanioBarcelona :

a) Aŭtonoma Universitato de Barcelona - UAB

b)

c) Sume : 30 h.Kun 3 kreditunuoj post sukcesa ekzameno.
Bilbao (*):

a) Pedagogia Altlernejo de la Vaska Universitato / Escuela Universitaria de Magisterio (Ramon y Cajal, 72. ES-48014-Bilbao).

b) Prof. Miguel GARCIA ITURRIOZ (Bidebarrieta, 10-1,. ES-48930-Las Arenas, Vizcaya . tepgaitj@lg.ehu.es) /P/.

c) Elektebla studobjekto. Planlingvoj, historio de Eo, enkonduko al Esperanto; 2,5 h/sem, s. 45 h.

Kun ekzameno, poentoj kaj atestilo.


HungarioBudapest (*):

Sub la tegmento de Katedro Ĝenerala kaj Aplikata Lingvistiko estas du fakoj :  • universitatnivela:fako de aplikata lingvistiko

  • altlernejnivela:fako de lingvoinstruisto de Esperanto.

Ĝis 2006 funkcios ankoraŭ du fakoj: ĝenerala kaj aplikata lingvistiko kaj Esperanto-fako, ambaŭ universitatnivelaj.

a) Universitato / Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE, Eszperantó szak, Budapest, pf.107, HU-1364 -Vizitadreso: Budapest, Múzeum körút 4/D, HU-1088 hekaszsu@ludens.elte.hu vaganto@ludens.elte.hu).2 kursoj :
1. Universitatnivela klerigado :

Katedro pri Ĝenerala kaj Aplikata Lingvistiko. Por tiuj studentoj, kiuj estis akceptitaj al la fako antaŭ julio 2001 ; ili devos fini la studadon ĝis 2006. La fako ne akceptas novajn studentojn.

c) 4 jaroj : 1-a, 4 h/sem ; 2-a, 6-8 h/sem ; 3-a, 7-9 h/sem ; 4-a, 4 h/sem. E-kulturo, E-literaturo, E-historio, aplikata lingvistiko, interlingvistiko, metodiko.

Kun ekzameno kaj rajtigilo instrui Esperanton.


2. Altlernejnivela klerigado :

Ekde la 9-an de septembro, 2002. Ĝi celas trejnadi lingvoinstruistojn de Esperanto. Ĝi donas lingvoinstruistan diplomon.

Devigaj studunuoj en la unua semestro: Interkulturaj studoj, 1 h/sem (D-rino VARGA-HASZONITS Zsuzsa, docentino hekaszsu@ludens.elte.hu) - Lingvokurso, praktiko, 3 h/sem (BUJDOSÓ Iván, scienca helpkunlaboranto vaganto@ludens.elte.hu - vaganto2001@yahoo.com) - Enkonduko en la lingvosciencon, 2 h/sem, (D-ro GECSÕ Tamás, katedrestro) - Enkonduko en la aplikan lingvistikon, 2 h/sem (D-ro JÓNÁS Frigyes, docento).

Eblas alpreni ankoraŭ aliajn studunuojn por plenumi la devigan kreditnombron 15.


Debrecen (*):

a) Debrecena Universitato / Debreceni Egyetem (HU- 4010 Debrecen, Egyetem tér 1).

b) Tibor PAPP (HU-4031 Debrecen, Trombitás u.12, db@satrax.hu ) /P/.

c) Libervola. 4 h/sem., s. 40 h..

Kun studfina ekzameno; 2 poentoj por la kurso kaj 2 poentoj por la ekzameno; kun noto-enskribo en la stud-atestilo.
Sárospatak (*):

a) Porinstruista Fakultato de Miŝkolca-Universitata /

b) Doc. Molnár LÁSZLÓ (molnar@comenius.ctif.hu) /P/.

c) Porekzamema prepariga E-kurso por altlernejaj gestudentoj,universitatanoj,interesuloj

3 h/sem, s. 60 h; kurso kun lernolibro kaj uzado de interreto

Eblas akiri atestilon.
IsraeloHaifa (*):

a) Politeknika atlernejo / Technion - Hamachon Hatechnologi Le'Israel (N've Sha-anan, Haifa).

b) Anat ZAJDMAN, s-ino (Shderot Hen 20 Rehovot IL-76469 azajdman@yahoo.com.) /P/.

c) Dum unu semestro jare; 2 h/sem; kun ĉiufoja hejmlaboro.

Kun 2 ekzamenetoj, kompozicio, poentoj kaj gradoj.


ItalioTorino (*):

a) Universitato, Beletra kaj Filozofia Fakultato, Trijara Kursaro pri Interkultura Komunikado. Lecionoj ĉe "Dipartimento di 0rientalistica" (Via S. Ottavio 20, IT-10124 Torino).

b) Prof. Fabrizio A. PENNACCHIETTI (Via delle Rosine 10, IT-10123 Torino pennacch@cisi.unito.it). [Pro tio ke F.A.PENNACCHIETTI ĝuos en la instrujaro 2002-2003 "sabatan jaron", d-ro Giorgio SILFER (pakto@freesurf.ch) lin anstataŭos per 30-hora kurso ekde la fina semajno de februaro 2003].

c) "Interlingvistiko kaj esperantologio". Nedeviga, malfermita al studentoj de la tuta fakultato, ĉu de la 3-jaraj kursaroj, ĉu de la postaj 2-jaraj magistrigaj kursaroj. En la instrujaro 2001-2002 okazis en la dua semestro du sinsekvaj kursoj, ambaŭ 30-horaj (6 h/sem) : la unua pri interlingvistiko kaj eŭropa lingvo-politiko, la dua pri Esperanto

Kun ekzameno kaj 5 kreditunuoj.

Japanio
Kashiba (Nara) (*):

a) Universitato du-jara en Shoin /Virina Universitato (958 Sekiya, Kashiba shi, Nara-ken 639-0298).

b) Anna M. STEFFES (Tajiri 505-1, Kashiba shi, Nara-ken 639-0253 ; Anna.Steffes@ma3.eikyou.ne.jp ).

c) Du kursoj. : 1) Nedeviga seminario, 1 jaro, 1 ½ h/sem. ; komencanta nivelo uzante la libron, « Saluton! Autodidakte ». Alie---kantoj, tradukado de infanaj libroj, ludiloj, legado de la vivo de D-ro Zamenhof. Ne estas ekzameno sed la lernantoj devas fari 10-paĝan tezon japanlingve pri Esperanto uzante la interreton kaj aliajn librojn.

2) Deviga trifoje eta seminario; 1 ½ h/sem. Enhavo: legado de vivo de D-ro Zamenhof; studado de 20 paĝa libreto pri reguloj de Esperanto; vidbendo; kantoj; koloroj, numeroj; memprezentado en Esperanto.
Kobe (Hyogo-ken) (*):

a) Kobea Municipa Fremdlingva Universitato / Kobe-si Gaikokugo Daidaku (Gakuen-Higasimati 9-1, Nisi-ku, JP-651-2187 Kobe).

b) TANI Hiroyuki (Syonai-Higasimati 3-4-2, JP-561-0831 Toyonaka; tnhryk@pop07.odn.ne.jp) /P/.

c) Nedeviga unujara lingvokurso, 1 ½ h/sem ,. 45 horoj jare.

Kun ekzameno kaj poentoj.
Minoo (Osaka-hu) (*):
a) Osaka Fremdlingva Universitato/ Osaka Gaikokugo Daigaku (Aomatani-Higasi 8-1-1, JP-562-8558 Minoo).

b) TANI Hiroyuki (Syonai-Higasimati 3-4-2, JP-561-0831 Toyonaka; tnhryk@pop07.odn.ne.jp) /P/.


c) Nedeviga, unujara lingvokurso, 1 ½ h/sem ,s. 45 horoj jare.
Kun ekzameno kaj poentoj.
Tôkyô (*):

a) Tokia Universitato pri Fremdaj Studoj / Tokyo Gaikokugo Daigaku (3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tôkyô, JP-183-8534).

b) Prof. GOTOO Hitosi (Nakayama 1-17-13, Sendai, JP-981-0952 gothit@sal.tohoku.ac.jp)

/P/.
c) Nedeviga, kroma fremdlingvo por studentoj de la fremdlingva fakultato en la 3-a kaj 4-a jaroj kaj studobjekto por studentoj en magistriĝaj kursoj;1 jaro, sume 60 horoj.  La kurso okazas intensive en somero kaj en vintro, po 30 horoj. Enkonduko en interlingvistiko, lingvistika superrigardo de Esperanto, gramatiko, konversacio, legado.

Pasintoj de la ekzameno ricevas 4 kreditojn.
Tôkyô (*):

a) Universitato Meiĵi, Izumi-Areo / Meiĵi Daigaku (Eihuku 1-9-1, Suginami-ku, Tôkyô, JP-168-8555).

b) Prof. MIZUNO Yoshiaki (Hanazono 1-2418-18, Tokorozawa-shi, Saitama-ken, JP-359-0047) /P/.

c) Nedeviga. 1 jaro, 2 h/sem (s. ĉ. 50 h). Fundamenta scio de Esperanto : fonetiko, gramatiko, simpla konversacio.

Kun 2 kreditunuoj.

Korea Resp.
Seoul/Chonan (*):

a) Universitato Dankook / Hannam-dong Yongsan-ku Seoul, Korea (www.dankook.ac.kr) Anso-dong Chonan-si Choongnam,Korea

b) Doc. LEE Jung-kee (Magistro pri planado) esperant@unitel.co.kr) P/.

c) 2 h/sem por 2 bazaj klasoj (en Seulo kaj Chonan respektive) dum unu semestro.

Kun ekzameno (2, semestre) kaj poentoj (2); sen atestilo.


LitovioVilnius (*):

a) Universitato de Vilnius (str. Universiteto 4, Filologia fakultato).

b) Doc. Laurynas SKŪPAS (A.Stulginskio 4-13, LT-2001 Vilnius; irenaa@takas.lt) /P/.

c) Libervola, dum 1 semestro. 32 horoj dum semestro (2 h/sem).

Kun ekzameno kaj du poentoj ( kreditunuoj ), sen atestilo.
Šiauliai :

a) Pedagogia Universitato (str P.Višinskio 25, LT- 5414 Šiauliai).

b) Prof. Aloyzas GUDAVIČIUS (str. Tilžes 50 -23, LT- 5409 Šiauliai gudavicius@hu.su.lt).

c) Interlingvistika kurso; 2 h/sem, s. 32 h; dum semestro.

Kun ekzameno kaj 2 poentoj ( kreditunoj ).


NederlandoAmsterdam (*):

a) Universitato / Universiteit van Amsterdam (Theoretische Taalwetenschap, Spuistraat 210, NL-1012 VT Amsterdam).

b) Doc. Wim JANSEN (Rembrandtweg 1, NL-2202 AR Noordwijk Jansenwimh@cs.com (hejme) kaj w.h.jansen@hum.uva.nl (en la universitato). /P de eksteruniversitata fondaĵo/.

c) Katedro pri “Interlingvistiko kaj Esperanto”. Elektebla por studentoj en la tria studjaro.

Priskribo: “interlingvistiko” donas ĝeneralan komprenon pri la internacia lingvoproblemo kaj pri planlingvaj solvoproponoj en ilia historia, sociologia kaj lingvistika kunteksto. Ĝi estas studata el pluraj perspektivoj. Krome, estas pristudataj pli profunde kelkaj modernaj lingvomodeloj. Pri la ekzempla lingvo Esperanto estas konsiderataj aspektoj kiel la tipologio, la funkciado, natureco kontraŭ skemeco, spontanaj evoluoj, literaturo, k.s.. Dum la atelieroj (laborsesioj) oni pridiskutas la hejmtaskojn, kiujn la studentoj plenumis surbaze de la tralaboro de la kurslibro kaj de la devigaj literaturaĵoj.

Dum 3 monatoj, 3 h/sem. (s. 42 h, lekcioj kaj atelieroj).

La fina prijuĝo kun poentaro inter 1 (malbona) kaj 10 (perfekta) okazas surbaze de la averaĝa prijuĝo de la hejmtaskoj kaj la ekzamena rezulto. La kredito estas 10-punkta laŭ la Eŭropa ECTS-sistemo.

Pollando
Lublin :

a) Politekniko /

b)Tomasz CHMIELIK

c) Elektebla; dum du semestroj, sume 60 h.


Poznań (*):

a) Universitato / Adam Mickiewicz Poznań, Katedra Glottodydaktyki i Translatoryki, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr. 198, PL-61-485 Poznań.

b) D-ino habil. Alicja SAKAGUCHI (Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris, Germanio,

akaguchinet@gmx.de).

c) Por tagaj studentoj de ĉiuj kvin studjaroj, 2 h/sem (s. 30 h.); seminario/ekzerco. Bazaj nocioj de interlingvistiko, tipologio de planlingvoj, historio de universallingva ideo, kriterioj por konstruo de internacia helplingvo, evoluo de Esperanto, Esperanto-literaturo, socilingvistikaj aspektoj de funkciantaj planlingvoj, internaciismoj en planlingvoj kaj (europaj) nacilingvoj; praktika kurso pri Esperanto.

Kun atestilo surbaze de ĉeesto kaj referaĵoj.
Poznań (*):

a) Universitato Adam Mickiewicz, Lingvistika Instituto (UAM, ul. Międzychodzka 3-5, PL-60-371 Poznań).

b) D-rino Ilona KOUTNY ( Pobiedziska 14/22, PL-61-052 Poznan ikoutny@amu.edu.pl) /P/; invititaj profesoroj : prof-oj John WELLS, Humphrey TONKIN, Michel DUC GONINAZ; d-roj Vera BARANDOVSKA-FRANK, Detlev BLANKE, Zbigniew GALOR, Katalin KOVATS, Blazio VAHA./La tuta kurso estas pagata, tiel ankaŭ la instruistoj ricevas honorarion/.

c) Pro internacia karaktero estas invititaj profesoroj kaj diverslandaj partoprenantoj. 3-jara ekstera postdiploma studo pri interlingvistiko; ĝenerala kaj aplikata lingvistiko; planlingvoj; gramatiko, literaturo, kulturo kaj historio de Esperanto; komunikado, specialiĝo pri metodiko eblas.

Surloka kurso: 1-semajna sesio en septembro kaj februaro.

Kun hejma laboro kaj ĉiusemestre ekzamenoj. Kun diplomlaboraĵo kaj atestilo.

Krome : laŭokaze estas kursoj por la gestudentoj de la Lingvistika Instituto (kalkuleble al siaj studoj).


RusioMoskva (*):

a) Eŭropa Jurscienca Universitato Justo, 2 “V” (ul. Mosfilmovskaja, RU-119285 Moskva).

b) Prof. D-ro Gennadij SHILO (10 ul. Krasnoarmejskaja, Sofrino, Moskva, RU-141270 rectorate@ejusto.ru) /P/ - Doc. Liana TUKHVATULLINA (10 ul. Krasnoarmejskaja, Sofrino, Moskva, RU-141270 admin@ejusto.ru) /P/.

c) Deviga intensa kurso, fremdlingvo (krom la angla kaj la latina) por studentoj de ĉiuj fakultatoj en la 1-a jaro; 30 h/sem, s. 60 h.

Kun kompleksa ekzameno (konversacio, distraĵoj – deklamado, kantado ktp., partopreno en 2-hora spektaklo – juĝprocezo en miniaturo) laŭ 5-poenta sistemo.
Moskva (*):

a) Moskva Ŝtata Industria Universitato (ul.. Avtozavodskaja 16, RU-109280 Moksva).

b) Mag. hum. sci. Irina GONĈAROVA (RU-143000, Odincovo-2, Moskva regiono, ul. Molodjoĵnaja, 38-10 mirina@online.ru) /P/ - Prof. d-ro Anatolo ŜEJPAK (RU-107061, Moskva, 2-aja Pugaĉovskaja, 8-5-131 asheyp@msiu.ru) /P/.

c) Deviga studobjekto por la studentoj de la fako "Energimaŝinkonstruado".

Dum la 3a (unu semestro) kaj 4a (du semestroj) studjaroj, 2x2 h/sem. (t.e. 34 h/semestre), s.102 h.

1) Dum la unua semestro (3-a studjaro, 2x17h, s. 34 h) : baza kurso (la tuta gramatiko, legado, tradukado, gramatikaj ekzercoj, ekzameno dum apartaj horoj). Dum la dua semestro (4-a studjaro): daŭriga kurso libervola (gvidita de I.Gonĉarova) kaj specialan studobjekton en Eo: "Hidromekaniko kaj varminterŝanĝo"(deviga), gvidas profesoro Ŝejpak A.A., uzante la koncernan lernilon (Ŝejpak A.A."Hidromekaniko kaj varminterŝanĝo".2000. Moskva, MGIU).

2) Dum la tria semestro (4-a studjaro) - prepariĝo al defendo de bakalaŭra laboraĵo kun uzo de Eo (skriba resumo en Eo, kelkminuta prezento de la laboro en Eo, respondado al demandoj de la ekzamena komisiono en Eo).

La sukcesintoj ricevas, krom la ŝtata diplomo de MGIU, bakalaŭran Ateston de la Moskva interŝtata universitato "Ruthenia" (klerigejo de AIS) - en la rusa kaj Esperanto.

Krome, Eo regule estas instruata fakultative por dezirantoj (studentoj de teknikaj fakoj, instruistoj kaj profesoroj); tiuj kursoj daŭras laŭmende kaj laŭbezone de la mendantoj, povas esti senpagaj aŭ pagataj.
Vladivostok (*):

a) For-Orienta Ŝtata Teknika Universitato (Puŝkinskaja 10, RU- Vladivostok

b) D-ro Aleksandr TITAJEV (RU-690090 Vladivostok-90, do vostrebovanija oriento@mail.ru) /P/.

c)


1) kadre de la studprogramo : elektebla studobjekto, « Interlingvistiko kaj Esperantologio » por la studentoj de la Instituto pri Radiotekniko, Informadiko kaj Elektrotekniko; dum unu semestro, 2 h/sem (s. 34 h); mallonga historio de la internaciaj lingvoj, gramatiko de Esperanto, legado, tradukado, gramatikaj ekzercoj.

Kun ekzameno kaj kreditunuo.


2) vespera E-kurso (por la studentoj de la Supera Popola Lernejo por plenkreskuloj ĉe la Universitato) : 1 studjaro (7 monatoj); 2 h/sem (s. 50 h); mallonga historio de la internaciaj lingvoj, gramatiko de Esperanto, legado, tradukado, gramatikaj ekzercoj; aparta legado kaj tradukado de la belarto, aranĝoj de E-vesperoj.

Kun ekzameno kaj kreditunuo.
Usono
Berkeley (Kalifornio) (*):


a) Universitato / University of California at Berkeley (www.berkeley.edu CA-94720 Berkeley).

b) Lana kaj Alex SHLAFER. (alex_s@uclink.berkeley.edu).

c) "Decal" kurso. "Decal" signifas "Democratic Education at Cal" (Demokratia Edukado ĉe Berkeley="Cal"). Tio signifas ke la instruistoj de tiu E-kurso estas studentoj. 3 h/sem.

Kun 3 poentoj de "Pass/Not Pass" (pasis aŭ ne pasis) kredito de la universitato.Brattleboro (Vermonto) (*):


a) Universitato / School for International Training (SIT, Kipling Road, P.O.Box 676, Brattleboro, Vermont, US-05302-0672 info@sit.edu , http://www.sit.edu).

b) Diverslandaj kursgvidantoj; en 2002 : D-rino Ilona KOUTNY (HU/PL), D-ro Alexander MELNIKOV (RU), S-ro Roberto RESENDE (BR).

c) NASK (Nord-Amerika Somera Esperanto-Kursaro eddyellen@aol.com - http://ttt.esperanto.org.nask). 3 semajnoj en julio, 20h/sem (s. 60 h); 4 niveloj : 1) por komencantoj; 2) por progresantoj; 3) Esperanto en interkultura praktikado; 4) interkultura komunikado : lingvo, historio, kulturo, litteraturo de Esperanto.

Kun ekzameno kaj 3 kreditunuoj.


San Diego (Kalifornio) (*):

a) Universitato / University of California ( San Diego La Jolla, California, US-92093-0202).

b) Prof. Ralph A. LEWIN, PhD, ScD (8481 Paseo del Ocaso, La Jolla, California, US-92037 rlewin@ucsd.edu) /P/.

c) Libervola. Okklasa kurseto (po ok 50 minutoj ĉiu klaso) La kurso nomiĝas "Internaciaj lingvaj problemoj;  ĉu Esperanto estus helpa?", sed fakte la plejmulto temas pri la gramatiko, tradukado kaj uzo de Esperanto.


Kun 1 universitata kreditunuo.
Stanford/Palo Alto (Kalifornio) (*) :
a) Stanford Universitato / Stanford University www.Stanford.edu (Stanford, CA 94305).
b) Ed WILLIGER (PO Box 20328, Stanford, CA 94309  stanford@Esperanto.Org).
c) Nedeviga. Dum 3 kvaronoj, 2 h/sem. www.Esperanto.Org/stanford
Kredita kurso haveblas.
*********

Libera Eŭropia Universitato :

AIS fondos en septembro kune kun


la Lucian-Blaga-Universitato Sibiu/Hermannstadt(RO)  kaj
Filozofo-Constantin-Universitato Nitra(SK)

novan universitaton en Komarno(SK) kun la nomo Libera Eŭropia Universitato "Academia Kelemantia". (mallonge: UNI-KEL)

Ĝi havos komence 3 fakultatojn:
(1) Internacia Fakultato por Interfakaj Studoj, Scienc-revizio kaj
Universitata Pedagogio
(2) Eŭropia Fakultato por Minoritataj Kulturoj, Kulturprotektado kaj
Koncertigita Eŭropa Evoluigado
(3) Transnacia Fakultato por la Mondvasta Dialogo inter la Kulturoj

La prezidanto de AIS, OProf. Dr.hab. H.Frank, petis min diskonigi la informon, "ke ĉiuj, kiuj akiris ĉe AIS studentan legitimilon au ĝin akiros komence de SUS 25, estu liberigataj de enskribiĝ- kaj kurskotizoj dum la unua semestro de UNI-KEL"


Prof. Dr. H.D.Quednau - Technische Universitaet Muenchen
Am Hochanger 13 Forstwissenschaftliche Fakultaet
DE-85354 Freising Forstliche Biometrie und Informatik
Tel: +49 8161 71-4765
Fax: +49 8161 71-4767
email: quednau@wzw.tum.de
url:   http://www.forst.tu-muenchen.de/~quednau
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oportuno por havi universitatan instrumaterialon en Esperanto

La fama instituto Massachussets Institute of Technology-MIT, Boston, Usono, ekdisponigas rete sian instrumaterialon ĉe: http://mit.edu/ http://ocw.mit.edu/index.htmlvideblas "Open Course Ware", kiu sekvas la filozofion de liberaj programoj, liberigante la uzadon por ke ĝi servu profiton de multaj personoj, kaj por ke ĝi kresku per aldono de materialoj. Unu el la ebloj estas, kompreneble, ĝia traduko. Se oni volas traduki ĝin, ekzemple al Esperanto, oni povas uzi ĝin libere.

Momente ankoraŭ ne estas tre multaj materialoj tie, mi perceptas, almenaŭ por fiziko, sed la ideo estas havi tie la tutan materialo de MIT, inkluzivante eĉ kelkajn vidfilmojn.


Elŝuti 64.59 Kb.

  • Litovio
  • Berkeley (Kalifornio) (*)
  • Brattleboro (Vermonto) (*)
  • Libera Eŭropia Universitato

  • Elŝuti 64.59 Kb.