Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


Legolibreto III

Elŝuti 352 Kb.

Legolibreto III
paĝo4/18
Dato14.03.2017
Grandeco352 Kb.

Elŝuti 352 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Du plugilojForĝisto forĝis du plugilojn. La unuan aĉetis plugisto, kaj la alian komercisto.

La unu plugilo tuj komencis labori, sed la dua kuŝis tutan tempon en magazeno.

Poste la plugiloj renkontiĝis. La plugilo de la komercisto estis tute rusta, sed tiu de la plugisto brilis kiel arĝento. La plugilo de la komercisto demandis sian amikon: „Kial vi tiel brilas, dum mi estas tute nigra kaj rusta?“

„Ĉar mi laboris,“ respondis tiu ĉi, „sed vi kuŝis dum tuta tempo.“Litovaj proverboj

Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.

Kia kapo, tia ĉapo.

Kaprica fianĉino restas eterne fraŭlino.

Bona paro por altaro.

Feliĉo hodiaŭ karesas, morgaŭ forgesas.

Feliĉo fierigas, malfeliĉo saĝigas.

Valoras ne vesto, valoras enesto.

Edziĝo najbara garantias de eraro.

Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.

Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.

Kiu ridas eliranta, ploras revenanta.

Kiu ŝatas moneron, ne ŝatas veron.

Riĉeco sen gvido, kiel ĉevalo sen brido.

Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.

Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas.

Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.

Leciono al profesoro estas vana laboro.

Al feliĉo kaj gloro kondukas laboro.

Ĉiu tago kun sia ago.


Tradukis Petras Ĉeliauskas.

Memorhelpiloj de Matthias Behlert

El Litova Stelo (143) 1/2002

Mia instruisto pri geografio en baza lernejo tre ŝatis enkapigi al ni verketojn, kiuj enhavas lernendajn donitaĵojn. En germana oni nomas tiajn rimaĵojn „Eselbrücken“ – azena ponto. Ilia encerbiga efiko estas enorma; ekzemple, pro unu el ili mi memoras ĝis nun la sep nomojn de riveretoj, kiuj en Germanio enfluas en Danubon (eĉ de kiu flanko ili enfluas).

Mi intencas elpensi pluajn tiajn „azenajn pontetojn“ por iam aperigi ilin en libreto (laŭeble kun desegnaĵoj aŭ fotoj de koncernaj objektoj). Volonte mi kunlaboros en ĉi tiu afero kun aliaj samideanoj.

Matthias Behlert, Nehringstrasse 4, DE-14059 BERLIN, GermanioGreno

Kiel nomiĝas la plej grava greno?


Tritiko, sekalo, hordeo, aveno!

litove:

kviečiai, rugiai, miežai, avižos


ruse:

пшеница, рожь, ячмень, овёсpole:

pszenica, żyto, jęczmień, owies


germane:

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer


france:

blé, seigle, orge, avoine


angle:

wheat, rye, barley, oats


ĉeĥe:

pšenice, žito, ječmen, ovesKoniferoj (pinglarboj)
Se dumvintre sur branĉoj la pingloj postrestas –

Abio, piceo pino ĝi estas.

Se aŭtune la vento ĝin ekas malvesti –


Sendube lariko, nur ĝi povas esti.litove:

Kénis, eglé, pušis, maumedisruse:

пихта, ель, сосна, лиственницаpole:

Jodła, świerk, sosna, modrzewgermane:

Tanne, Fichte, Kiefer, Lärchefrance:

sapin, épicéa, pin, larixangle:

fir, spruce, pine, larchĉeĥe:

jedle, smrk, borovice, modřínSe plaĉus al la dia graco

prilaboris Jacques Tuinder


Saĝa homo venigis tajloron kun peto fari por si novan pantalonon. Farinte mezuradon, la tajloro promesis pretigi ĝin, se plaĉus al la dia graco, en malpli ol septaga tempospaco.

Pasis semajno. Kaj sekve la servisto de la saĝulo veturis al la tajloro por preni la pantalonon. Sed diris la tajloro: „Okazis, ho ve, malgranda prokrasto. Sed, se plaĉus al la dia graco, morgaŭ la pantalono nepre estos preta.“

Tagon poste tajloro sin denove senkulpigis, dirante: „Mi bedaŭras, ke la pantalono ankoraŭ ne estas finkudrita. Revenu morgaŭ kaj, se plaĉus al la dia graco, ĝi tiam certe estos en via posedo.“

Pasis denove tago, kaj post iom da pensado la saĝulo sufloris al sia servisto: „Se ĝi denove ne estos preta, demandu al li, kiom longe daŭrus, se lia laboro ne plaĉus al la dia graco.“
El kongresa numero DIA REGNO n-ro 5 (848) septembro-oktobro 2004.
Morto, kie estas via venko?

Ho morto, kie estas via venko? Ho morto, kie estas via pikilo? La pikilo de la morto estas la peko; kaj la forto de la peko estas la leĝo; sed danko estu al Dio, kiu donas al ni la venkon per nia Sinjoro Jesuo Kristo.


1 Kor 15:55-57
El la sama numero de Dia Regno.

Denove pri la dialogo

En unua Legolibreto oni trovas paĝon pri demokrata dialogo. Ni prilaboris ĝin en Ĉeĥa paradizo dum lingva seminario. Nun ni en Ĉeĥio vivas en la demokratio tiel longe, ke tio sufiĉus por preskaŭ maturiĝo de la homo. Dume ĝeneralaj opinioj iom ŝanĝiĝis. Jen frazoj pri komunikado, kiuj gvidas al sukceso samtempe:
 1. Komencu ĉiam amikeme. Oponentulon ne akceptu kiel malamiko, sed kiel partnero por serĉo de la vero.

 2. Tamen ne restu amikema, se partnero, oponentulo, ne kondutas honeste. Ne estu malamikema, sed ne estu naive stulta.

 3. Ne atendu senpacience ion interesan – serĉu la intereson en ĉio kion vi faras kaj travivas.

 4. Se iu perfidos vin unuan fojon, povas temi pri lia intenco, se li perfidos vin duan fojon, temas pri via eraro.

 5. La monon vi perdos multfoje, amikojn penu perdi plej malmulte, kredon kaj esperon perdu neniam.

 6. Lerni el propraj eraroj doloras, sed efikas. Lerni el eraroj la aliuloj estas ankaŭ efika kaj ne doloras.

 7. Rigardu homojn ĉirkaŭ vi kaj regule demandu al vi mem: Kiel mi povas simili al ili? Kiel mi povas proksimiĝi al ili? Se ili havas en iu flanko pli ol mi, ĉu mi povas havi en alia flanko pli ol ili? Se ili povas, kial mi ne povus?

 8. Pendu sloganon ĉe via tablo, aŭ en banejo sur spegulon: „Nenio estas neebla, se mi mem persone ne konvinkus pri tio“. Vi baldaŭ ekscios, ke eblaj estas aferoj dekoble pliaj, ol vi origine pensis.

 9. Serĉu en vi mem regule obstaklojn kaj senkompate forigadu ilin. Jen, vi vivas en tre interesa tempo, grava – rompuma. Multaj aferoj antaŭe pasis glate, sed nun vi ne devas esti ventanima – la tempo alportas minacojn. Adaptu vin, harditu vin! Antaŭe estis iaj aferoj neeblaj, sed nun ili facile estas. Ĉu vi konsideras tion? Ĉu vi daŭre opinias, eble malkonsidere, ke io estas permesite? Ĉu vi ne perdas per tio ŝancon?

 10. Ne miru pri malsaĝeco kaj mallogikeco de homaj emocioj. Akceptu emociojn, eĉ malbonajn, kiel bonega ŝanco por estonto.

 11. Akceptu malsukcesojn. Akceptu sukcesojn kun humileco.

 12. Ĉiu nova homo en via vivo estas via ŝanco lerni vin.

Laste: Se vi estas virino, ne ofendu aŭtoron de ĉi tiuj frazoj, ĉar li direktis konsilojn al viroj. Li nur ne volis uzi tiujn stretekojn li/ŝi, li ŝatas virinojn almenaŭ same kiel viroj kaj helpas al ili per sama forto kiel al viroj.

La aŭtoro David Gruber estas instruisto de komunikado.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Elŝuti 352 Kb.

 • Litovaj proverboj
 • El Litova Stelo (143) 1/2002
 • Matthias Behlert, Nehringstrasse 4, DE-14059 BERLIN, Germanio Greno Kiel nomiĝas la plej grava greno Tritiko, sekalo, hordeo, aveno!
 • Se aŭtune la vento ĝin ekas malvesti
 • Denove pri la dialogo

 • Elŝuti 352 Kb.